Xix krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek I Zbiorników ZaporowychPobieranie 25.99 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar25.99 Kb.XIX Krajowa Konferencja Rybackich Użytkowników Jezior,
Rzek i Zbiorników Zaporowych

Rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego jako sposób wdrażania zasad zrównoważonego korzystania


z zasobów rybackich”Hotel Astor, Jastrzębia Góra, 4-6 czerwca 2014 r.group 24


PROGRAM
4 czerwca 2014 r. (środa)

do godz. 1100 Przyjazd i zakwaterowanie uczestników Konferencji


1100 Otwarcie Konferencji
1110-1200 Wystąpienia prelegentów:

1110-1145 „Analiza jeziorowej produkcji rybackiej w 2013 roku”

„Sytuacja ekonomiczno-finansowa podmiotów uprawnionych do rybackiego użytkowania jezior
w 2013 roku”

Arkadiusz Wołos, Instytut Rybactwa Śródlądowego

1145-1200 „Jeziorowa gospodarka zarybieniowa w 2013 roku”Maciej Mickiewicz, Instytut Rybactwa Śródlądowego
1200-1230 Przerwa kawowa
1230-1400 Wystąpienia prelegentów:

1230-1300 Wystąpienie przedstawiciela Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

1300-1315 „Stan gospodarki rybackiej prowadzonej w 2013 roku w zbiornikach zaporowych”

Tomasz Czerwiński, Instytut Rybactwa Śródlądowego

1315-1345 „Presja i połowy wędkarskie w jeziorach użytkowanych przez gospodarstwa rybackie w 2012 roku”Hanna Draszkiewicz-Mioduszewska, Instytut Rybactwa Śródlądowego

1345-1400 „Wpływ utworzenia łowiska specjalnego na jakość wędkowania w Dunajcu”Leszek Augustyn, Okręg PZW w Nowym Sączu
1400-1500 Obiad
1500-1600 Wystąpienia prelegentów:

1500-1520 „Propozycje kryteriów dla warunków tlenowych w ocenie stanu ekologicznego jezior”Andrzej Hutorowicz, Instytut Rybactwa Śródlądowego

1520-1540 „Odłowy tarlaków szczupaka w województwie warmińsko-mazurskim - uwagi na temat jakości filetów ryb po tarle”Zdzisław Zakęś, Instytut Rybactwa Śródlądowego

1540-1600 „Wstępne wyniki zarybień jezior narybkiem sandacza wychowanym w systemach recyrkulacyjnych”Mirosław Szczepkowski, Instytut Rybactwa Śródlądowego
1600-1645 Pokaz premierowy filmu „Rybacy z krainy jezior”

1700-1800 Otwarte spotkanie członków Oddziału Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek


i Zbiorników Zaporowych Związku Producentów Ryb
2000 Uroczysta kolacja z oprawą muzyczną
5 czerwca 2014 r. (czwartek)
800-1000 Śniadanie
1000-1200 Wystąpienia prelegentów:

1000-1045 „Rybactwo i wędkarstwo a prawna ochrona przyrody”Wojciech Radecki, Instytut Nauk Prawnych Polska Akademia Nauk

1045-1145 Informacja o wynikach kontroli: „Gospodarka rybacka na jeziorach Skarbu Państwa w województwie warmińsko-mazurskim”Andrzej Zyśk, Dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Olsztynie

1145-1200 „Procedury opiniowania operatów rybackich w świetle przepisów ochrony środowiska”Hubert Szymański, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
1200-1230 Przerwa kawowa
1230-1400 Wystąpienia prelegentów:

1230-1245 „Długookresowe zmiany w ichtiofaunie spowodowane zwiększoną presją kormorana czarnego

(Phalacrocorax carbo) na przykładzie jezior Selmęt Wielki i Łaśmiady”

Bogdan Wziątek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

1245-1315 „Postęp realizacji planów gospodarowania zasobami węgorza w Europie”Tomasz Nermer, Morski Instytut Rybacki

1315-1330 „Prace nad poprawą skuteczności adaptacji narybku węgorza podchowywanego do warunków naturalnych”Maciej Szkudlarek, Instytut Rybactwa Śródlądowego

1330-1345 „Oddziaływanie ponadregionalne przegrodzenia Wisły na populacje dwuśrodowiskowych ryb wędrownych”Wiesław Wiśniewolski, Instytut Rybactwa Śródlądowego

1400-1500 Obiad
1500-1530 Wystąpienia prelegentów:

1500-1515 „Wstępne wyniki monitoringu ichtiofauny jezior i zbiorników zaporowych z zastosowaniem zestawów wontonów jako narzędzie prowadzenia racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej”Tomasz Heese, Politechnika Koszalińska

1515-1530 „Gospodarka rybacka na wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego


w Szczecinie”

Adam Tański, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
2000 Kolacja
6 czerwca 2014 r. (piątek)
800-1000 Śniadanie

1000-1045 Pokaz premierowy filmu „Życie jezior”1045-1145 Dyskusja podsumowująca

do godz. 1200 Wykwaterowanie i wyjazd uczestników Konferencji
: sites -> default -> files
files -> Smm załącznik a formularz zgłoszenia bezpieczeństwa
files -> Viii festiwal Komedii szpak 2014
files -> Warszawskie inwestycje I remonty w 2016 r. W tym roku rozpocznie się budowa kolejnych odcinków II linii metra, remonty I inwestycje tramwajowe poprawią funkcjonowanie komunikacji miejskiej
files -> Sprawna ewakuacja to podstawa zasady i urządzenia bezpieczeństwa w warszawskim metrze
files -> Komunikacją do nekropolii Jak co roku linie autobusowe i tramwajowe „C
files -> Wyniki wojewódzkiego konkursu języka angielskiego – etap rejonowy z dnia 9 stycznia 2015r
files -> Wzór załącznika w formacie A5
files -> Ul. Patriotów 108
files -> Przewozy Regionalne” Spółka z o o. Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Gdyni do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia oznaczonego nr referencyjnym prek3-251- 42 /13
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna