Xv walny Wojewódzki Zjazd Delegatów Szkolnego Związku SportowegoPobieranie 7.19 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar7.19 Kb.
XV Walny Wojewódzki Zjazd Delegatów Szkolnego Związku Sportowego
W dniu 11 lutego b.r. w Białymstoku odbył się XV Wojewódzki Walny Zjazd Delegatów SZS. W spotkaniu obok zaproszonych gości m.in. p. Wojciecha Ziemniaka – posła i zarazem Prezesa Zarządu Głównego SZS w Warszawie, uczestniczyło 95 % uprawnionych do głosowania delegatów. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łomży był reprezentowany , zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, przez : Grzegorza Fabiszewskiego, Andrzeja Rogińskiego, Zdzisława Dobrowolskiego i Adama M. Frączka.

W pierwszej części Zjazdu, tuż po jego uroczystym otwarciu, wręczano wyróżnienia, występowali goście. Natomiast część druga, po tzw przerwie kawowej, związana była już w całości z obradami.

Nie będziemy opisywali szczegółowo tego spotkania ( sprawozdania, czy programu działania na rok 2012-2015), ale skoncentrujemy się na tym co jest ważne i dotyczy naszego powiatu. Tak więc w części pierwszej kol. Zdzisław Dobrowolski otrzymał Medal „ Za Zasługi w Sporcie Szkolnym” natomiast kol. Marzena Kossakowska i kol. Maciej Tarnacki statuetki „ Za wybitne osiągnięcia w sporcie szkolnym w latach 2008-2011”. Gratulacje!

Warto wspomnieć, że bez zastrzeżeń przyjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi. Serdecznie podziękowano dotychczasowemu Prezesowi Krzysztofowi Jurgielowi, który swoją funkcję pełnił przez ostatnie 8 lat. Pan Poseł także nie ubiegał się o wybór na kolejną kadencję. Na jego miejsce zgłoszono kandydaturę p. Tadeusza Arłukowicza - aktualnie Senatora RP ( warto wspomnieć , że kiedy p. K. Jurgiel był wybierany pierwszy raz na Prezesa związku też był senatorem). Kandydaturę Zjazd zaakceptował jednogłośnie. Nowy przewodniczący złożył wniosek o nadania tytułu Honorowego Prezesa WP SZS swojemu poprzednikowi. Wniosek również został przyjęty przez delegatów.

W skład 20 osobowego Zarządu WP SZS wszedł z naszego powiatu kol. Zdzisław Dobrowolski. Gratulujemy!

Serdecznie za dobrą współpracę w ostatnich dwóch kadencjach dziękujemy Prezesowi K. Jurgielowi. Życzymy też satysfakcji i sukcesów w pracy na rzecz sportu szkolnego nowemu Prezesowi p. T. Arłukowiczowi. Liczymy jako powiat łomżyński na życzliwość i dobrą współpracę.

Wszystkim władzom statutowym WP SZS życzymy, aby ich działania znalazły uznanie w oczach środowiska i przyczyniły się jeszcze bardziej do rozwoju sportu szkolnego w województwie podlaskim.

Przy tej okazji dokonano podsumowania osiągnięć sportowych za okres czteroletni. Z ogromną satysfakcją informujemy o wynikach sportowych w poszczególnych kategoriach:

Powiat łomżyński X miejsce.

Gmina Piątnica I miejsce, Gmina Łomża VI, Gmina Miastkowo XII na 74 gmin.

Publiczne Gimnazjum w Piątnicy XI m, PG nr 9 Łomża 49 m. na 186 gimnazjów.

Szkoła Podstawowa w Miastkowie 38 m, SP w Piątnicy 40 m, SP w Jeziorku 45 m. na 301 sklasyfikowanych szkół bez podziału na szkoły małe i duże.Gratulujemy tak znaczących osiągnięć sportowych i życzmy dalszej owocnej pracy w sporcie szkolnej.
Wiceprzewodniczący P SZS Przewodniczący P SZS

Zdzisław Dobrowolski Adam M. Frączek
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna