Xviii konferencja naukowo szkoleniowa gastroenterologii klinicznej wpPobieranie 91.68 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar91.68 Kb.XVIII KONFERENCJA

NAUKOWO – SZKOLENIOWA GASTROENTEROLOGII KLINICZNEJ WP

P R O G R A M

R Y N I A

22–23. 05. 2009 r.


2009/04/EDU/0979XVIII KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA

GASTROENTEROLOGII KLINICZNEJ WP


Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego.

Wczesna diagnostyka nowotworów przewodu pokarmowego.

Endoskopia zabiegowa – chirurgia mikro-inwazyjna.

Varia.


Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem:


 • Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia – gen. bryg. dr med. Andrzeja Wiśniewskiego

 • Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego – gen. bryg. dr hab. med. Grzegorza Gieleraka

 • Konsultanta Krajowego w dziedzinie Gastroenterologii – prof. dr hab. med. Grażyny Rydzewskiej


KOMITET NAUKOWYPrzewodniczący :

 • prof. dr hab. med. Jerzy Gil


Członkowie :

 • doc. dr hab. med. Leokadia Bąk – Romaniszyn

 • prof. dr hab. med. Marian Brocki

 • prof. dr hab. med. Jan Chojnacki

 • doc. dr hab. med. Elżbieta Czkwianianc

 • prof. dr hab. med. Andrzej Dąbrowski

 • doc. dr hab. med. Marek Durlik

 • prof. dr hab. med. Iwon Grys

 • prof. dr hab. med. Anna Jung

 • prof. dr hab. med. Elżbieta Kobielska

 • doc. dr hab. med. Krzysztof Kołomecki

 • doc. dr hab. med. Jolanta Korsak

 • prof. dr hab. med. Wojciech Kozłowski

 • płk prof. dr hab. med. Krzysztof Leksowski

 • prof. dr hab. med. Aleksander Ligęziński

 • prof. dr hab. med. Ewa Małecka – Panas

 • prof. dr hab. med. Marek Maruszyński

 • płk doc. dr hab. med. Krzysztof Paśnik

 • prof. dr hab. Izabela Płaneta-Małecka

 • doc. dr hab. med. Tadeusz Przystasz

 • prof. dr hab. med. Grażyna Rydzewska

 • prof. dr hab. med. Edward Stanowski

 • płk doc. dr hab. med. Stanisław Wojtuń

KOMITET ORGANIZACYJNY
Przewodniczący:

 • prof. dr hab. med. Jerzy Gil


V-ce :

 • płk. doc. dr hab. med. Krzysztof Paśnik

 • prof. dr hab. med. Edward Stanowski

 • płk doc. dr hab. med. Stanisław Wojtuń


Członkowie :

 • mjr lek. Paweł Babski

 • mjr lek. Antoni Błaszak

 • mjr lek. Przemysław Dyrla

 • kpt. lek Michał Florek

 • kpt. lek Adam Grabowski

 • lek. Łukasz Jałocha

 • płk dr med. Tomasz Koziarski

 • lek. Waldemar Mucha

 • ppłk dr med. Marek Najdecki

 • kpt. lek. Tomasz Stelmaszuk

 • ppłk dr med. Piotr Trojanowski

 • kpt. lek. Marek Wojtkowiak

 • lek. Bogusław Zyśko


Sekretariat Zjazdu:

 • Ewa Witkowska

 • Renata Wróbel

 • Anna Rejmanowska


Pierwszy dzień ( 22. 05. 2009 r ) SALA A
SESJA 1 (10. 30 - 13. 20)
Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego.

Przewodniczący: J. Gil, J. Chojnacki, A, Dąbrowski, E. Stanowski

 • 10.30 – 11.00

OTWARCIE KONFERENCJI


 • 11.00 - 11.25

Uwarunkowania patogenetyczne i leczenie zachowawcze choroby refluksowej przełyku. (A. Dąbrowski)


 • 11.25 - 11.50

Znaczenie badań czynnościowych w rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia schorzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego. ( J. Chojnacki)


 • 11.50 - 12.20

Możliwości i ograniczenia endoskopii w rozpoznawaniu i monitorowaniu schorzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego. ( J. Gil, S. Wojtuń)


 • 12.20 - 12.35

Eozynofilowe zapalenie przełyku - implikacje diagnostyczne, kliniczne i leczenie. (E. Czkwianianc)


 • 12.35 - 12.50

Diagnostyka, leczenie i przyczyny niepowodzenia terapii zakażenia Helicobacter pylori u dzieci. (L. Bąk-Romaniszyn)


 • 12.50 - 13.05

Ewolucja poglądów na chirurgiczne leczenie choroby refleksowej przełyku i przepuklin rozworu przełykowego przepony. (T. Koziarski, K. Paśnik, P. Trojanowski, T. Furga, E. Stanowski) • 13.05 – 13.20

Dyskusja


 • 13.20 - 14.45

Przerwa na obiad
SESJA 2 (14.45 - 16.50)
Wczesna diagnostyka nowotworów przewodu pokarmowego.

Przewodniczący: Ewa Małecka-Panas, Wojciech Kozłowski, Marian Brocki, Stanisław Wojtuń

 • 14.45 - 15.10

Podstawowe zasady profilaktyki wybranych nowotworów przewodu pokarmowego. (E. Małecka-Panas)


 • 15.10 - 15.35

Stany przedrakowe przewodu pokarmowego – znaczenie kliniczne, zasady postępowania. (S. Wojtuń, J. Gil, A. Błaszak)


 • 15.35 - 15.55

Zastosowanie endoskopii kapsułkowej w diagnostyce klinicznej, z uwzględnieniem kapsułki do badania jelita grubego. (A. Bednarczuk, M. Pawlik, G. Rydzewska)


 • 15.55 - 16.10

Współczesne techniki chromoendoskopii. (D. Baczewska, J. Milewski, G. Rydzewska)


 • 16.10 - 16.35

Znaczenie badań patomorfologicznych we wczesnej diagnostyce nowotworów przewodu pokarmowego. (W. Kozłowski, C. Jochymski, T. Markiewicz)


 • 16.35 - 16.50

Dyskusja


 • 16.50 - 17.00

Przerwa na kawę
SESJA 3 – plakatowa (17.00 - 19.00)

Postępy diagnostyki i terapii chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego

Przewodniczący: Krzysztof Leksowski, Elżbieta Czkwianianc, Krzysztof Kołomecki, Krzysztof Paśnik

 1. Znaczenie refluksu żołądkowo-przełykowego i refluksu dwunastniczo - żołądkowo - przełykowego u chorych na chorobę refluksową oporną na leczenie. (A. Gąsiorowska, T. Navarro-Rodriguez, E. Krupiński, K. Koening, B. Moty, J. Powers, R. Fass)

 2. Ocena nienadżerkowej choroby refluksowej w pH-metrii.(A. Błaszak, S. Wojtuń, M. Wojtkowiak, Ł. Jałocha, J. Gil)

 3. Wpływ sulpirydu na nasilenie refluksu żołądkowo-przełykowego. (M. Mokwińska, J. Chojnacki)

 4. Korelcja obrazu endoskopowego i histopatologicznego w nienadżerkowej chorobie refluksowej przełyku. (A. Błaszak, S. Wojtuń, P. Dyrla, M. Wojtkowiak, A. Dąbek, J. Gil)

 5. Ocena czynników ryzyka w metaplazji Barrett’a. (P. Kiciński, A. Mokrowiecka, E. Czkwianianc, M. Kolasa-Kicińska, T. Woźniakowska-Gęsicka, E. Małecka-Panas)

 6. Znaczenie badań czynnościowych w rozpoznawaniu, monitorowaniu i leczeniu choroby refleksowej przełyku. (A. Błaszak, M. Wojtkowiak, S. Wojtuń, Ł. Jałocha, P. Dyrla, J. Gil)

 7. Polimorfizm genu APC w sekwencji GERD - przełyk Barrett`a - dysplazja – rak gruczołowy przełyku. (A. Mokrowiecka, A. Wierzchniewska-Łaska, B. Smolarz, H. Romanowicz-Makowska, E. Małecka-Panas)

 8. Obraz endoskopowy „czarnego przełyku” – opis przypadku. (M. Pastuszak, K. Gruszewski)

 9. Achalazja przełyku – leczenie chirurgiczne czy endoskopowe. ( A. Terlecki, M. Brocki, J. Rysz, K. Kujawski)

 10. Odległe wyniki leczenia GERD wg „Floppy Nissan”. ( P. Furga,, K. Paśnik, T. Koziarski, R Brzozowski, E. Stanowski)

 11. Wyniki mechanicznego rozszerzania zwężeń przełyku metodami endoskopowymi.( S. Wojtuń, A. Błaszak, J. Gil, P. Dyrla)

 12. Zastosowanie protez samorozprężalnych w leczeniu przetok przełykowo-oskrzelowych ( obserwacje własne). ( A. Terlecki, M. Brocki, J. Rysz, K. Kujawski)

 13. Późne po oparzeniu zwężenia przełyku-problem chirurgiczny (L. Kutwin, E. Santorek – Strumiłło, B. Kowalska)

 14. Perforacja przełyku w przebiegu przedniej osteosyntezy pourazowego złamania kręgosłupa szyjnego – opis przypadku. (K. Groszewski, M. Pastuszak)

 15. Metody leczenia krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego – rys historyczny. (J. Wójtowicz)

 16. Prewencja (pierwotna i wtórna) krwawienia z żylaków przełyku. ( S. Wojtuń, A. Błaszak,J. Gil)

 17. Krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego w nadciśnieniu wrotnym. (J. Kordiak, Sz.Wcisło, E. Santorek – Strumiłło, P. Misiak)

 18. Wyniki endoskopowego leczenia nieżylakowych krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego. (J. Wójtowicz, S. Wojtuń, J. Gil)

 19. Przyczyny niepowodzeń endoskopowego leczenia nieżylakowego krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego(obserwacje własne na podstawie 60 przypadków).(K. Kujawski, J. Rysz, M. Brocki, A. Terlecki)

 20. Mechanizmy regulujące proliferację błony śluzowej żołądka w zakażeniu Helicobacter pylori. (J. Kotynia R. Kordek, B. Smolarz, E. Małecka-Panas)

 21. Wpływ melatoniny na oksydacyjne uszkodzenia DNA w komórkach błony śluzowej żołądka. (G. Klupińska, T. Popławski, J. Błasiak, J. Chojnacki)

 22. Wpływ zakażenia Helicobacter pylori na zahamowanie komórkowej odpowiedzi limfocytarnej u dzieci. (E. Czkwianianc, M. Chmiela, W. Rudnicka,  I. Płaneta-Małecka, E. Małecka-Panas).

 23. Ocena liczby komórek enterochromofinowych w błonie śluzowej żołądka u chorych z dyspepsja czynnościową. (G. Kulig, G. Klupińska, M. Wiśniewska-Jarosińska, C. Jochymski, W. Kozłowski, J. Chojnacki)

 24. Wydzielanie gastryny u osób z dyspepsją czynnościową ( E. Walecka-Kapica, G. Klupińska, K. Olszowiec, M. Pawłowicz, C. Chojnacki)

 25. Krew jako materiał biologiczny do diagnostyki zakażenia i inwazyjności szczepów Helicobacter pylori . (L. Bąk-Romaniszyn, A. Łukaszek, A. Kulig, M. Chmiela, W. Rudnicka)

 26. Nasilenie kolonizacji bakterii Helicobacter pylori, a serologiczne markery zakażenia i cytotoksyczności Helicobacter pylori we krwi. (L. Bąk-Romaniszyn, A. Kałużyński, M. Chmiela, W. Rudnicka, A. Kulig. I. Płaneta-Małecka)

 27. Wartość diagnostyczna 24-godzinnej bilimetrii żołądka w dyspepsji czynnościowej. (K. Szadkowski, J. Chojnacki)

 28. Wyniki elektrogastrografii w różnych postaciach dyspepsji czynnościowej. (C. Rudnicki, S. Foryś, G. Kulig, C. Chojnacki)

 29. Lektyna wiążąca mannan (MBL)w zapaleniu błony śluzowej żołądka i chorobie wrzodowej. (L Bąk-Romaniszyn, A. Świerzko, A. Kałużyński, J. Szemraj, M. Cedzyński, E. Małecka-Panas)

 30. Antybiotykoterapia u dzieci, a występowanie zakażenia Helicobacter pylori . (L. Bąk-Romaniszyn, I. Mękarska - Paradowska, I. Płaneta-Małecka)

 31. Endoskopowa gastrostomia odżywcza - możliwości i ograniczenia (P. Babski, S. Wojtuń, J. Gil)

 32. Zastosowanie balonów dożołądkowych w leczeniu otyłości – doświadczenia własne. (M. Pawlik, G. Rydzewska)

 33. Ocena jakości życia u pacjentów z otyłością olbrzymią leczonych metodą endoskopową. (M. Konopko –Zubrzycka, A. Baniukiewicz, E. Wróblewski, I. W. Zarzycki, Kowalska, M. Górska, A. Dąbrowski)

 34. Guzy stromalne przewodu pokarmowego – leczenie chirurgiczne. (K. Włodarski, D. Żak, T. Zwierowicz, Ł. Sawicki, M. Stańczyk, M. Maruszyński)

 35. Chirurgiczne leczenie mięsaków podścieliskowych przewodu pokarmowego – doświadczenia własne. (J. Brągoszewski, P. Trojanowski, K. Paśnik, M. Najdecki, M. Orłowski)

 36. Laparoskopowa resekcja żoładka – zalety i ograniczenia metody. (D. Żak, T. Zwierowicz, K. Włodarski, M. Stańczyk, M. Maruszyński)

 37. Komputerowa ocena dynamiki zmian komórek neuroendokrynnych w zapaleniu błony śluzowej żołądka. (T. Markiewicz, C. Jochymski, W. Kozłowski)

 38. Udział patomorfologii w diagnostyce chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego.(C. Jochymski, W. Kozłowski, T. Markiewicz))

 39. Nowe metody diagnostyczne w rozpoznawaniu i nadzorze w przełyku Barretta. (M. Florek, S. Wojtuń, J. Gil)

 40. Ocena stężeń witamin antyoksydacyjnych w osoczu krwi u osób z wybranymi chorobami przewodu pokarmowego. (M. Rutkowski, K. Grzegorczyk, R. Drozda, A. Stefańczyk, L. Jackowski)

 41. NLPZ w profilaktyce nowotworów przewodu pokarmowego ( T. Stelmaszuk, S. Wojtuń, J. Gil, P. Dyrla)Uwaga ! - prace zaznaczone wytłuszczonym drukiem zostały zakwalifikowane do prezentacji ustnej (max. czas prezentacji 5 min)

Drugi dzień ( 23. 05. 2009 r ) SALA A
SESJA 4 (9.00 - 10.30)
Endoskopia zabiegowa – chirurgia mikroinwazyjna.

Przewodniczący: Marek Maruszyński, Krzysztof Pasnik, Krzysztof Leksowski, Marek Durlik


 • 9.00 - 9.20

Operacje laparoskopowe przez naturalne otwory ciała. (M. Durlik)


 • 9.20 - 9.40

Zabiegi miniinwazyjne w chirurgii guzów odbytnicy. (A. Jasiński, R. Szyca, M. Szajda, K. Leksowski)


 • 9.40 – 9.55

Nowe trendy w chirurgii bariatrycznej. (K. Paśnik, M. Najdecki, T. Koziarski, A. Kwiatkowski, J. Brągoszewski)


 • 9.55 -10.10

Laparoskopowe operacje w raku okrężnicy. (E. Stanowski, K. Paśnik, J. Brągoszewski, R. Brzozowski, P. Sroczyński)


 • 10.10 -10.20

Ocena skuteczności endoskopowego tamowania krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego. ( I. Grys, L. Sieradzka – Patyklewicz, A. Nowak)


 • 10.20 – 10.30

Dyskusja


 • 10.30 – 10.45

Przerwa na kawę

SESJA 5 - ( 10.45 – 12.20 )
Postępy diagnostyki i terapii przewodu pokarmowego.

Przewodniczący: Grażyna Rydzewska, Iwon Grys, Jolanta Korsak, Jerzy Gil


 • 10.45 - 11.05

Pespektywy diagnostyki i leczenia ostrego zapalenia trzustki. (G. Rydzewska)


 • 11.05 - 11.20

Zaburzenia wewnątrz-wydzielnicze (pozatrzustkowe) chorób trzustki. (D. Szczebłowska, I. Grys)


 • 11.20 - 11.35

Ryzyko występowania ukrytego zakażenia WZBB u chorych poddawanych zabiegom fiberoskopowym. ( J. Korsak)


 • 11.35 - 11.45

Niekonwencjonalne metody leczenia bólu czynnościowego w klatce piersiowej pochodzenia przełykowego. (A.Gąsiorowska, T. Navarro-Rodriguez, R. Dickman, C. Wendel, B. Moty, J. Powers, A Willis, K. Koenig, Y. Ibuki, H. Thai, R. Fass)


 • 11.45- 12.10

Ból brzucha u dzieci – od objawu do rozpoznania. (J. Mielczarek, E. Małecka-Panas, L. Bąk-Romaniszyn)


 • 12.10-12.20

Dyskusja

SESJA 6 – PLAKATOWA ( 12.20 - 14.20 )

Postępy diagnostyki i terapii chorób przewodu pokarmowego.


Przewodniczący: Jan Chojnacki, Leokadia Bąk-Romaniszyn, Stanisław Wojtuń, Marian Brocki


 1. Ocena zaburzeń kurczliwości pęcherzyka żółciowego w różnych stanach chorobowych przebiegających z bólami brzucha u dzieci.(E. Czkwianianc, P. Raczyński, I. Kubińska, R. Majka, A. Durko, R. Makosiej, E. Małecka–Panas)

 2. Badanie aktywności neutrofili metodą chemiluminescencji u chorych po cholecystektomii klasycznej i laparoskopowej. (J. Kordiak, E. Santorek – Strumiłło, Sz. Wcisło, R. Bartkowiak, P. Misiak, M. Brocki, S. Jabłoński)

 3. Zabiegi paliatywne w raku pęcherzyka i/lub dróg żółciowych – doświadczenia 5 ośrodków. (J. Śmigielski, J. Wojtysiak, P. Ziemniak, Kococik M., Z. Kococik, M. Balcerczak, J. Sztompka, R. Talar-Wojnarowska, E. Małecka-Panas, R. Drozda, K. Kołomecki)

 4. Mikrofalowa ablacja guzów wątroby. Nowe narzędzie w małoinwazyjnej chirurgii wątroby. (M. Stańczyk, T. Zwierowicz, D. Żak, A. Zegadło, M. Maruszyński)

 5. Podstawowe zasady postępowania w ustalaniu przyczyny żółtaczki mechanicznej. (K. Groszewski, M. Pastuszak)

 6. Wyniki zastosowania endoskopowej sfinkterotomii w leczeniu kamicy przewodowej ( S. Wojtuń, J. Gil, Ł. Jałocha, B. Zyśko)

 7. Ostre martwiczo-krwotoczne zapalenie pęcherzyka żółciowego- opis przypadku.(P. Misiak, E. Santorek – Strumiłło, Sz. Wcisło, R.Bartkowiak, J. Kordiak)

 8. Endoskopowe protezowanie w leczeniu nowotworowych zwężeń dróg żółciowych ( S. Wojtuń, J.Gil , A .Błaszak, P. Babski)

 9. Wyniki leczenia endoskopowego cholestazy zewnątrzwątrobowej u chorych z przewlekłym zapaleniem trzustki( S. Wojtuń, J.Gil, B. Zyśko, Ł Jałocha,)

 10. Trudności diagnostyczno terapeutyczne nadbrodawkowych zwężeń przewodu żółciowego wspólnego w ECPW u chorych z żółtaczką mechaniczną (obserwacje własne). (K. Kujawski, J. Rysz, M. Brocki, A. Terlecki)

 11. Pespektywy diagnostyki i leczenia ostrego zapalenia trzustki na podstawie materiału własnego. (G. Rydzewska)

 12. Znaczenie objawów klinicznych w prognozowaniu przebiegu ostrego zapalenia trzustki. ( S, Wojtuń, J. Gil, P. Dyrla, M. Wojtkowiak).

 13. Zastosowanie endoskopowej sfinkterotomii trzustkowej w leczeniu bólu w przebiegu przewlekłego zapalenia trzustki (S. Wojtuń, J.Gil, Ł. Jałocha, P. Babski, W. Mucha, )

 14. Cholestaza zewnątrzwątrobowa w przebiegu raka trzustki leczona metodą protezowania dróg żółciowych u pacjenta z rakiem przełyku po protezowaniu przełyku protezą samorozprężalną. ( Ł. Jałocha, S. Wojtuń, J. Gil)

 15. Trzustka ektopowa jako przyczyna niedrożności dwunastnicy u 4 letniego
  chłopca. (M. Łudzik, L. Bąk-Romaniszyn, E. Czkwianianc, E. Małecka-Panas)


 16. Objawowa ektopowa tkanka trzustkowa w żołądku – opis przypadku. (P. Arkuszewski, J. Hołyński, M. Mussur, J.Śmigielski, J. Strzelczyk)

 17. Uszkodzenie przewodu trzustkowego po postrzale z broni pneumatycznej leczony endokopowym protezowaniem. ( P. Babski, M. Dziekiewicz, S. Wojtuń, J. Gil, M. Maruszyński)

 18. Przetoka trzustkowo-żołądkowa – opis przypadku. ( A. Hebzda, D. Kwiatkowski, I Grys, Z. Hebzda)

 19. Chemoprewencja raka jelita grubego (T. Stelmaszuk, S. Wojtuń, J. Gil)

 20. Znaczenie diagnostyczne immunoekspresji białek genów naprawczych hMLH1 i hMSH2 oraz białka CD34 w sporadycznym raku jelita grubego. (M. Słomka, O. Stasikowska, M. Wągrowska-Danilewicz, M. Danilewicz, E. Małecka-Panas)

 21. Polimorfizm genu RAD51 w raku jelita grubego. (M. Wiśniewska-Jarosińska, T. Śliwiński, R. Krupa, K. Stec-Michalska, J. Błasiak, J. Chojnacki)

 22. Analiza stężenia gastryny w surowicy krwi chorych z polipami gruczolakowatymi jelita grubego. (P. Oset , A. Jasińska, P. Szcześniak, D. Orszulak-Michalak, R. Talar-Wojnarowska, E. Małecka-Panas)

 23. Analiza częstości występowania i przebiegu klinicznego  choroby Leśniowskiego-Crohn’a u dzieci w materiale własnym.(E. Czkwianianc, J. Trojanowska-Lipczyk, B. Sordyl, M. Kolasa-Kicińska, E. Małecka-Panas)

 24. Zastosowanie scyntygrafii leukocytami znakowanymi technetem – 99M w diagnostyce choroby Leśniewskiego-Crohna. ( D. Serwin, A. Hebzda, A. Stępień, I. Grys)

 25. Wydzielanie kwasu 5-hydroksyindolooctowego z moczem u osób z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. (M. Wiśniewska-Jarosińska, P. Boznańska- Świętoszek, A. Stępień, K. Stec-Michalska, J. Chojnacki)

 26. Wyniki kolonoskopii z badaniem histopatologicznym u chorych z przewlekłą biegunką. (S. Wojtuń, J. Gil, W. Mucha, W. Kozłowski)

 27. Skuteczność i bezpieczeńswo leczenia lekami anty-TNF alfa u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna w materiale własnym. ( Ł. Jałocha, S. Wojtuń, J. Gil)

 28. Ocena zmian śluzówkowych po leczeniu biologicznym. ( Ł. Jałocha, S. Wojtuń, J. Gil)

 29. Perspektywy leczenia chorób zapalnych jelit. ( Ł. Jałocha, S. Wojtuń, J. Gil)

 30. Wczesne wyniki operacji żylaków odbytu przy użyciu noża harmonicznego. ( R. Szyca , A. Jasiński, S. Tomaszewski, I. Jaworska – Detyna, K. Leksowski)

 31. Pękniecie śledziony bez perforacji jelita , jako powikłanie badania kolonoskopowego – opis przypadku. ( D. Serwin, A. Hebzda, M. Augustyn)

 32. Pourazowe rozerwanie przepony z przemieszczeniem przepony do prawej jamy opłucnowej (S. Jabłoński, E. Santorek – Strumiłło, Sz. Wcisło, J. Kordiak)

 33. Choroba uchyłkowa – zasady postępowania. ( M. Augustyn, I. Grys, D. Serwin).

 34. Stężenia witamin antyoksydacyjnych u osób z uchyłkowatością jelita grubego. (R. Drozda, M. Rutkowski, K. Grzegorczyk, J. Śmigielski, K. Kołomecki )

 35. Ocena aktywności peroksydazy glutationowej(GPX) w diagnostyce rozsianych zmian miąższowo-płucnych. (E. Santorek – Strumiłło, M. Brocki, Sz. Wcisło, J. Kordiak)

 36. Standardy leczenia wspomagającego chorych z zaawansowanym procesem nowotworowym przewodu pokarmowego. ( I Grys, A. Kucia, M. Bobuła)

 37. Trudności techniczne w wykonywaniu endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej. ( S. Wojtuń, J.Gil , M. Florek, Ł. Jałocha)

 38. Wykorzystanie elastografii w diagnostyce schorzeń nowotworowych przewodu pokarmowego. ( P. Dyrla, S. Wojtuń, A. Błaszak, Ł. Jałocha, J. Gil)

 39. Współczesne metody leczenia przepuklin brzusznych. (P. Trojanowski, A. Kwiatkowski, K. Paśnik, M. Orłowski, L. Chmieliński)

 40. Nowe metody diagnostyczne w rozpoznawaniu i nadzorze gruczolaków jelita grubego. (M. Florek, S. Wojtuń, J. Gil)

 41. Wpływ jonów żelaza i cynku z wody pitnej przy współudziale witaminy C na stężenie TBARS w homogenatach wybranych narządów układu pokarmowego u myszy. (R. Drozda, M. Rutkowski, K. Grzegorczyk)

 42. Ocena stężeń wybranych czynników późnego etapu angiogenezy u chorych z rakiem jelita grubego. (M.Wieloch, M. Świątkowska, M. Libiszowski, M. Hedaytai, K. Kołomecki)

 43. Wydzielanie i metabolizm i melatoniny u osób z zespołem jelita nadwrażliwego (A. Stępień, A. Moskwa-Fortuna, M. Mokwińska, M. Wiśniewska-Jarosińska, j. Chojnacki)


Uwaga ! - prace zaznaczone wytłuszczonym drukiem zostały zakwalifikowane do prezentacji ustnej (max. czas prezentacji 5 min)
14.20 - Podsumowanie i zakończenie obrad
Drugi dzień ( 23. 05. 2009 r ) SALA B
IMPREZY TOWARZYSZĄCE

SESJE SATELITARNE DLA PIELĘGNIAREKSesja I (9.00-10.40)
Przewodniczący: I. Grys, J. Milewski, M. Kania – Pudło, J. Smogorzewska


 • 9.00 - 9.15

Współpraca Izby Przyjęć/SOR, a Klinikami w przyjęciach do procedur jednodniowych i ostrodyżurowych. (J. Kudelska, M. Mieszkowska, A. Rejmanowska, M. Maconko, E. Smolińska)


 • 9.15 - 9.30

Zasady profilaktyki zakażeń w pracowniach endoskopowych (M. Wojtkowiak, A. Błaszak, S. Wojtuń, J.Gil)


 • 9.30 - 9.50

Wybrane badania obrazowe przewodu pokarmowego– możliwości i ograniczenia, uwarunkowania wykonania. (P. Dyrla, S. Wojtuń, J. Gil)


 • 9.50 - 10.10

Badania endoskopowe – możliwości i ograniczenia, zasady wykonania.(Ł. Jałocha, S. Wojtuń, J. Gil)


 • 10.10 – 10.25

Zakażenia wirusowe przenoszone przez sprzęt endoskopowy. (M. Kania-Pudło)


 • 10.25 - 10.40

Dyskusja


 • 10.40 - 11.00

Przerwa na kawę
Drugi dzień ( 23. 05. 2009 r ) SALA B
IMPREZY TOWARZYSZĄCE

SESJE SATELITARNE DLA PIELĘGNIAREKSesja II (11.00-13.20)
Przewodniczący: T. Przystasz, J. Kordiak, A. Wojdak


 • 11.00 - 11.20

Opieka pielęgniarska w okresie okołooperacyjnym nad pacjentem wyłonioną stomią jelitową. (J. Szewczyk, A. Bajon)


 • 11.20 - 11.40

Wpływ edukacji pielęgniarskiej na jakość życia pacjenta z wyłonioną stomią Jelitową. ( A. Chrobak)


 • 11.40-12.10

Opieka pielęgniarska nad pacjentami po zabiegach obrębie klatki piersiowej ze szczególnym uwzględnieniem guzów przełyku. (K. Jarmusz)


 • 12.10-12.30

Opieka pielęgniarska nad chorym do operacji bariatrycznych i w okresie pooperacyjnym. (I. Detner. E Smolińska, M. Mieszkowska)


 • 12.30-12.50

Przygotowanie i rodzaj sprzętu do operacji małoinwazyjnych. (A. Sadowska, J. Adamczyk, J. Klimek, E. Maciejewska, A. Malon)
12.50-13.10

Pielęgniarka jako edukator u pacjentów z wyłonioną stomią jelitową. (A. Chrobak)
 • 12.50-13.20

Dyskusja

Program socjalny


 • Pierwszy dzień (22.05.2009) :

 • 13.20 - 14.45

OBIAD


 • godz. 20.00

KOLACJA


 • Drugi dzień (23.05.2009) :

 • 8.00 - 9.00

ŚNIADANIE


 • od godz. 14.00

OBIAD
Informacje ogólne
Miejsce obrad
WDW RYNIA • Sekretariat Konferencji (hol główny – przy recepcji)

 • Pierwszy dzień ( 22. 05. 2009 ) :

8.00-14.00 i 15.00 – 18.00

 • Drugi dzień (23. 05. 2009) :

8.00-14.00
 • Sesje plenarne – referaty

 • Dostępne na sali obrad rzutniki standartowych slajdów i rzutnik komputerowy – informacje i pomoc: dr Łukasz Jałocha, dr M. Wojtkowiak

 • Sesje plakatowe


 • Prosimy o umieszczenie plakatów w dniu 22.05.2009r w wyznaczonych miejscach do godziny 15.00 – informacje i pomoc przy ich umieszczeniu w sekretariacie konferencji.
 • Dojazd

 • Zapewniamy transport autokarem :

  • 22. 05. 2009 ( piątek) w godzinach 7.30 –10.30 na trasie: Warszawa Wschodnia – WDW Rynia

  • 23. 05. 2009 ( sobota) w godzinach 15.00 –16.00 na trasie: WDW Rynia - Warszawa Wschodnia .


Główni sponsorzy:
Olympus PolskA sp. z o.o., ABBOTT, Nycomed, Ipsen poland Sp. z o. o., SCHERING-PLOUGH, PolpharmA

Sponsorzy:

Adamed, Astellas, Astra Zeneca, COVIdien, ewopharma AG, hammer med., Jelfa, kADEfARM, KRKA, Lekam, mEDIM, merc, Merz phamaceuticals- nATUR Produkt Zdrovit Sp. z o. o., msd polSKA Sp. z o.o., Nutricia Polska, ICN pOLFA RZESZÓW sa, pROFARM PS, Sokołów S.A., Solvay PharmaPOLSKA Sp. z o. o., WORD MARKETS Sp. z o. o., Wyeth, Zentiva
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna