Xviii seminarium Studenckiego Ruchu NaukowegoPobieranie 29.04 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar29.04 Kb.
XVIII Seminarium Studenckiego Ruchu Naukowego
Kąśna Dolna -Bartkowa 2013.

Pierwsza część programu naukowego XVIII Seminarium odbyła się w w dworku I.J.Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, zakończona klimatycznym koncertem muzyki kubańskiej w wykonaniu zespołu Jose Torres & Havana Dreams. Druga część Seminarium, z udziałem Prorektor ds. Studenckich pani prof. Anny Siwik, odbyła się w DW Stalownik nad Jeziorem Rożnowskim. Temat seminarium to: Granty rektorskie w działalności kół naukowych. W programie naukowym przedstawiono kilkadziesiąt prezentacji dotyczących tematyki związanej z grantami rektorskimi dla kół naukowych realizowanymi w AGH w 2013 (program naukowy poniżej) a części kulturalnej znalazły się m.in. spotkanie przy muzyce, zwiedzanie elektrowni wodnej w Rożnowie, zwiedzanie pustelni Św. Świerada, szanty przy ognisku, doskonalenie sztuki żeglowania.


Program naukowy XVIII Seminarium:

 • Otwarcie Seminarium

 • Studenckie koła naukowe AGH - działalność pionu hutniczego i górniczego w roku akademickim 2012/2013 – dr inż. Leszek Kurcz, dr inż. Mieczysław Ślósarz (Pełnomocnicy Rektora AGH ds. Kół Naukowych)

 • Działania Studenckiego Towarzystwa Naukowego na rzecz studenckiego ruchu naukowego – mgr inż. Wojciech Sajdak (Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia STN)

 • Za krańcem horyzontu – dr hab.inż. Jacek Cieślik, prof. AGH

 • JAN CZOCHRALSKI - WYNALAZCA, INŻYNIER, CZŁOWIEK - Agata Babkiewicz, Katarzyna Szmit, dr inż. Grzegorz Michta (KN "Metaloznawców")

 • Mechanicy na pływającym młynie wodnym – dr inż. Stanisław Krawczyk (KN Mechaników)

 • Bolid - wyścigowy AGH Racing - pierwszy sezon - Radosław Jagiełło, Władysław Hamiga (KN „KiNeMaTiCs)

 • Promocja bolidu wyścigowego AGH - Anna Matera, (KN "Zarządzanie")

 • Badanie prototypowego układu grzejąco- chłodzącego w oparciu o panele fotowoltaiczne- Michał Karch, Ewelina Bolek, Adam Chwałek, Bartłomiej Janisz, Natalia Jastrzębska, Sylwia Krężel, Łukasz Odrobiński, Jakub Pikor, Agnieszka Samborska, Anna Samelzon, Damian Wielgusiak. (KN "Kliwent”)

 • RehabKinect - Tomasz Nowak, Sławomir Kwaśniewski, Jacek Mołczan, Tomasz Kojdecki, Jakub Kozieł, Grzegorz Paśnik, Łukasz Mikrut (KN Informatyków "MetalSoft")

 • Wspólny mianownik - o społecznych aspektach nauk- Anna Gondek, Monika Chorobik, Małgorzata Gądek. (KN Studentów Socjologii)

 • Opracowanie prototypu lokalizatora 3D dla potrzeb nawigacji medycznej - Andrzej Skalski, Mirosław Socha, Bartosz Machura (KN „Biometr”)

 • Terapia Hadronowa w Polsce i na świecie - Sylwia Żegleń , Natalia Adamek, Beata Trzpil, Kinga Wełnogórska,Agnieszka Szczotka, Olga Poznańska (KN „Kerma”)

 • OZE Day 2013 - Dzień Odnawialnych Źródeł Energii - Dastin Adamowski (KN Odnawialnych Źródeł Energii "Grzała")

 • VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Energia-Ekologia-Etyka" - dr inż. Tomasz Mirowski, Marta Wirkijowska (KN Eko-Energia)

 • Generator energii elektrycznej wykorzystujący źródła odnawialne - Katarzyna Cieplińska, Dastin Adamowski, Tomasz Cyrański (KN Odnawialnych Źródeł Energii "Grzała"), Gabriel Moskal, Kamil Kaszyca, Paweł Wyżga (KN "Nucleus")

 • Projekt i wykonanie układu "Drabiny Jakubowej” - Damian Pala, Marcin Sikora (KN Elektroenergetyków Piorun)

 • 5 fundamentalnych stałych fizycznych – Anna Chadrian, Amadeusz Filipek (KN "Bozon")

 • Badania i analiza próbek ropy naftowej i gazu glebowego pod katem zawartości węglowodorów oraz wykonanie projektu rekonstrukcji i likwidacji otworów wiertniczych na złożu Polana – Izabela Grywalska, Marcin Gorczyczewski, Jakub Furczoń, Jakub Nadolny, Piotr Tępka, Damian Talar, Łukasz Świrk (KN "Kiwon", KN "Geowiert")

 • Opracowanie projektu „Spacer po wirtualnej hucie stali” – Krzysztof Konopka, Michał Moskal, Paweł Drożdż (KN MSS)

 • Badanie parametrów akustycznych sal koncertowych w aspekcie doboru repertuaru - Bartłomiej Kukulski (KN "Wibroakustyki Budowli")

 • Innowacyjne powłoki ochronne tworzyw konstrukcyjnych - Klaudia Kraj, Paulina Kruk, Monika Liszka, Marta Kilanc, Katarzyna Syrnik, Katarzyna  Kowalczyk, Adam Mirocha, Łukasz Rakoczy, Agnieszka Radziszewska, Izabela Kalemba (KN „Powierzchnia”)

 • Warsztaty Międzyuczelniane nt. Zrównowazony Rozwój i Ekoinnowacja PIENINY 2013 w kontekscie 45-cio letniego eksperymentu dydaktycznego - Wioletta Gaweł, Kaludia Jabłońska, Ewa Bielanda, Agnieszka Chojnacka, Monika Koper, Monika Król, Paweł Krzywiński, Karolina Peszek, Karolina Rogala, Natalia Sieczkowska (KN "Ochrony Środowiska")

 • Materac do pomiaru rytmu serca i oddechu wykorzystujący metodę balistokardiografii - Mateusz Danioł, Konrad Konopka, Olga Gibas (KN "Implant")

 • Wyznaczenie obszarów perspektywicznych do poboru wody pitnej dla sołectw Kłodne i Męcina w gminie Limanowa - Dominika Bar, Tomasz Michalczyk, Kamil Juśko, Marta Dendys (KN "Geologów")

 • Autonomiczny robot rozpoznawczy - Rafał Kozik, Bartosz Sowa, Mateusz Polański, Wojciech Kleszcz, Piotr Banaszkiewicz, Mikołaj Mularczyk, Wojciech Błachowicz (KN „Fokus”)

 • Badania środowiska występowania węglowodorów na Szlaku Naftowym pomiędzy Krosnem a granicą Państwa – Paweł Wielgos, Katarzyna Lisiecka, Jakub Nadolny, Izabela Grywalska, Jakub Nosalik,  Piotr Dyl (KN "Kiwon")

 • Otrzymywanie biopaliwa z rośliny o nazwie "Stevia rebaudiana"  - Dudek Adam, Krysa Dorota, Łyczko Piotr, Musiał Grzegorz, Olucha Paulina (KN „TD Fuels” )

 • Warsztaty KFOB (Krakowskiego Festiwalu Odpowiedzialnego Biznesu) nt. Odpowiedzialny Biznes-Odpowiedzialny Obywatel - Wioletta Gaweł, Kaludia Jabłońska (KN "Ochrony Środowiska")

 • Wytwarzanie modeli łopatek wirnikowych metodami szybkiego prototypowania – Tomasz Siwek, Krzysztof Nachyła, Tomasz Rząsa, Łukasz Karp, Marcin Strózik, Bartosz Cudak (KN "Ignis")

 • Uniwersytet w dobie współczesnej prof. Anna Siwik (Prorektor AGH ds. Studenckich)

 • Budowa stanowiska laboratoryjnego do otrzymywania modyfikowanych węgli aktywnych z odpadów organicznych – Grzegorz Szaciłowski, Grażyna Woźnica, Marta Żołna, Katarzyna Szramowiat (KN RedoX)

 • Student Shale Days Conference - Maria Kurek, Izabela Biało (KN Geofizyków "Geofon")

 • Koncepcja i założenia projektowe informatycznego systemu kompleksowej analizy i oceny stanu funkcjonowania odlewni. Etap I - Eugeniusz Ziółkowski, Karolina Kaczmarska, Joanna Loch, Magdalena Bisztyga (KN „Zgarek”)

 • Autonomiczny robot mobilny monitorujący otoczenie - Mateusz Gadziała (KN SKIP)

 • Budowa laboratorium analizy sensorycznej - Wioleta Siedlarz, (KN " Zarządzanie ")

 • Koło garncarskie - ręczne techniki modelowania gliny dawniej i dziś - Magdalena Barna, Katarzyna Śmiałek (KN Ceramit)

 • Stanowisko do pomiaru i sterowania temperaturą topienia w piecu indukcyjnym, Daniel Cegielski, Anna Końko, Stanisław Pietrzyk, (KN "De Re Metallica")

 • Badanie wpływu modyfikacji mechanicznych oraz parametryzacji składu mieszanki paliwowo-powietrznej na osiągi, ekonomię oraz żywotność silnika spalinowego przy zasilaniu alternatywnym paliwem lpg” - Maciej Skupień (KN Torque)

 • Wysokonapięciowe, impulsowe źródło dźwięku do akustycznych badań modelowych - Damian Pala (KN Elektroenergetyków "Piorun"), Bartłomiej Kukulski (KN Wibroakustyki Budowli)

 • Porównawcze badania zróżnicowania skażeń motoryzacyjnych w rejonie byłego obozu koncentracyjnego w Auschwitz - Karolina Peszek (KN "Ochrony Środowiska")

 • Wytwarzanie i ocena właściwości sorpcyjnych węgli aktywnych z odpadów pochodzenia organicznego - Michał Urbańczyk, Marta Marczak, Agata Zoch,  Paula Tomczyk,  Sylwia Socha (KN RedoX i KN Feniks)

 • Konferencja Materiały - Technologie - Człowiek  – promocja potencjału naukowego studentów z koła naukowego-Marcel Wiewióra, Piotr Noga, Łukasz Wzorek, Tomasz Tokarski (KN "ForMat")

 • Inspekcyjny robot ułatwiający serwisowanie i lokalizację usterek turbin elektrowni wiatrowych - Sarzyński Łukasz, Stefański Konrad, Smoter Adam, Musiał Paweł (KN „Controllers”)

 • Projekt prac geologiczno-inżynierskich na osuwisku w Kłodnem, w gminie Limanowa - Małgorzata Świątek, Paweł Drwal (KN "Geologów"

 • Zbiornik buforowy wykorzystujący materiały zmiennofazowe - PCM  - Milena Tarnowska, Karolina Kamińska, Karolina Kijanka, Wiktor Wesołowski, Karol Gołdon, Krzysztof Szetela (KN "Eko-Energia")

 • Kabinowe, mobilne stanowisko symulatora maszyn górniczych - Bartłomiej Domański (KN "Mechaników Górników")

 • Rozszerzenie bazy doświadczeń stanowiska do pokazów fizycznych – Anna Chadrian, Amadeusz Filipek (KN "Bozon")

 • I Ogólnopolska Konferencja ,,Fizyka dla Medyka - Beata Trzpil, Natalia Adamek, Witold Prendota, JennyKunst, Dawid Krzempek, Olga Poznańska, Agnieszka Szczotka, Jakub Baran, Piotr Próchnicki, Jakub Jasieniak, Kinga Wełnogórska, Sylwia Żegleń, Małgorzata Więcek, Magdalena Kądziołka, Jędrzej Dąbrowa, Karol Borkowski, Aleksandra Ejme (KN „Kerma”)

 • Nakładka na okulary rozpoznająca kolory dla daltonistów - Adrian Szindler (KN "Implant")

 • Badanie mechanizmów wymiany ciepła w chłodziarce termo akustycznej - Wojciech Kalawa, Tomasz Płusa (KN "Ignis")

 • Organizacja i promocja XX International Student’s Day of Metallurgy – Joanna Andrysiak, Ewa Wielgosz, Anna Końko, Paweł Drożdż (KN MSS, KN De Re Metallica)

 • Sterowanie komputerem za pomocą fal mózgowych - Rafał Stępień, Paweł Szmytke (KN SKIP)

 • Maszyny Górnicze - Studencka Internetowa Encyklopedia Górnicza Damian Dywan (KN "Mechaników Górników"): dzialalnosc
dzialalnosc -> Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości nowa jakość w kreowaniu przedsiębiorczości Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
dzialalnosc -> Kraków: 31. 10. 2003 Komisja Taternictwa Jaskiniowego
dzialalnosc -> Ekspertyza ochrony cisa oraz opracowanie założeń
dzialalnosc -> Gorlickie spotkania z filozofią. 23. 07. 2007 r
dzialalnosc -> Wykaz referatów i doniesień wygłoszonych na zjazdach naukowych oraz posiedzeniach towarzystw naukowych i in
dzialalnosc -> Wykaz publikacji w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w Web of Science
dzialalnosc -> Temat 1 „Hematologia a zdrowie publiczne”
dzialalnosc -> Sesja plenarna
dzialalnosc -> Kalendarium
dzialalnosc -> Działalność koncertowa uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy w roku szkolnym 2012 / 2013

Pobieranie 29.04 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna