Xxix bieszczadzki bieg lotników ustrzyki Dolne – 6 02. 2016Pobieranie 43.66 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar43.66 Kb.XXIX BIESZCZADZKI BIEG LOTNIKÓW
Ustrzyki Dolne – 6-7.02.2016

REGULAMIN


 1. Organizator

 • Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych

Współorganizatorzy:


 • Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych

 • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Ustjanowej Górnej

 • MKS „Halicz” Ustrzyki Dolne

 • Stowarzyszenie Stolica Bieszczad - Ustrzyki Dolne

 • Narciarska Szkoła Sportowa w Ustrzykach Dolnych

 • Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne

 • Ustrzycki Dom Kultury
 1. Termin

 • 6.02.2016r. godz.: 1100 (sobota) – Biegi dzieci i młodzieży (osobny regulamin)

 • 7.02.2016r. godz.: 1100 (niedziela) - Bieg Główny
 1. Miejsce:

Ustrzyki Dolne - Trasy Biegowe Pod Żukowem im. Stanisława Nahajowskiego w Ustianowej Górnej


 1. Cele imprezy:

 • Cel sportowy i promocyjny:

  • Popularyzacja biegów narciarskich.

  • Upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego.

  • Przeprowadzenie zawodów do Pucharu Polski w biegach masowych

  • Promocja Ustrzyk Dolnych i Bieszczad

 • Cel upamiętniający:

  • uczczenie tradycji Lotniczych w Ustianowej Górnej

  • uczczenie pamięci Pana Stanisława Nahajowskiego
 1. Dystanse biegów i grupy wiekowe:

  • Mężczyźni – bieg główny dystans 15 km (2 x 7,5 km)

  • Kobiety – bieg główny dystans 7,5 km:

  • Bieg na łuskach

  • Bieg gwiazd – 3 km (kobiety i mężczyźni)

  • Bieg leśników kobiety – 3 i 7,5 km

  • Bieg leśników mężczyźni – 3 i 15 km

  • Bieg pilotów 3 i 15 km

  • grupy wiekowe kobiet i mężczyzn zgodnie z regulaminem w ramach Pucharu Polski
   (K – Kobiety, M – Mężczyźni):

Kategorie

Wiek

Rocznik

K I/M I

18-29

1998-1987

K II/ M II

30-39

1986-1977

K III/ M III

40-49

1976-1967

K IV/M IV

50-59

1966-1957

K V/ M V

60-69

1956-1947

K VI/ M VI

70 >

1946 >
 1. Zgłoszenia:

 • Zgłoszenia należy dokonać poprzez: formularz>>>>> (http://www.pifsport.pl/contest/contest/id/46)

 • Zgłoszenie grupowe: wypełnić formularz w wersji Excel (pobierz formularz>>>) i przesłać na adres: sport@ustrzyki-dolne.pl lub biuro@pifsport.pl  (uwaga formularz grupowy może być wykorzystany do zgłoszenia indywidualnego)
 1. Program zawodów:

 • 6.02.2016 (sobota) osobny program biegów dla dzieci i młodzieży

 • 7.02.2016 (niedziela)

Impreza odbywa się w kategorii OPEN.godz.: 800-900

wydawanie numerów – Hala Sportowa ul. 29 Listopada 19 A

godz.: 1030

złożenie kwiatów pod Pomnikiem im. Stanisława Nahajowskiego

godz.: 1045

Bieg na łuskach dyst. do uzgodnienia

godz.: 1100

Dyst. 3,0 km – start wspólny:
 • Bieg Gwiazd (wiek minimum 40 lat - radni, pracownicy samorządowi, sponsorzy, wieloletni i zasłużeni   działacze oraz sędziowie sportowi)

 • Bieg Leśników (kobiety i mężczyźni)

 • Bieg Lotników (kobiety i mężczyźni)

godz.: 1105

Otwarcie boksów startowych biegu na dystansie 15 km i 7,5 km CT

godz.: 1125

Zamknięcie boksów startowych (pierwsze 2 sektory startowe)

godz.: 1130

Dyst. 7,5 km kobiety i 15 km mężczyźni
BIEG GŁÓWNY – KATEGORIA OPEN
oraz biegi towarzyszące w tym:
  • Bieg leśników
  • Bieg lotników

Godz. 1415

 • zakończenie zawodów, rozdanie nagród. (uwaga
  w razie słonecznej pogody zakończenie odbędzie się na trasie zawodów (w okolicy mety
 1. Szczegółowe informacje dla zawodników:

 1. Miejsce startu – Stadion Biegowy – Trasy pod Żukowem – Ustianowa Górna

 2. Opłata startowa do biegu głównego 15 km dla mężczyzn, 7,5 km kobiet oraz do biegu gwiazd, leśników i pilotów:

  • I termin 1.10 - 15.11.2015 - 20 zł (opłata do 30.11.2015)

  • II termin 16.11 - 15.12.2015 - 30 zł (opłata do 31.12.2015)

  • III termin 16.12.15 – 15.01.2016 - 40 zł (opłata do 31.01.2016)

  • IV termin 16.01 – 31.01.2016 - 50 zł (opłata do 31.01.2016)

  • V termin 1.02 – 06.02.2016 - 60 zł (opłata do 6.02.2016 lub przy odbiorze numerków startowych)

 3. Wpisowe wpłacać należy bezpośrednio na konto: 50 8621 0007 2001 0012 3347 0001 z dopiskiem Bieszczadzki Bieg Lotników lub w dniach wydawania numerów startowych gotówką (6-7.02.16)

 4. W ramach opłaty zawodnik otrzymuje: numer startowy, pamiątkowy medal, napoje i posiłki na trasie oraz na mecie zawodów, możliwość skorzystania z depozytu, szatni przed i po imprezie, profesjonalną obsługę medyczną, ubezpieczenie NW, bezpłatny transport

 5. Autobusem z Ustrzyk Dolnych na trasy, wyniki i dyplom po ukończeniu biegu.

 6. Uwaga!

 7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, opłata startowa nie podlega zwrotowi i nie przechodzi na następny rok.

 8. Zawodnicy z zagranicy muszą posiadać ważną Międzynarodową Kartę Ubezpieczenia.

 9. Postępowanie na starcie do biegu głównego

- Zawodnicy ustawiają się w sektorach według przydzielonych numerów startowych.

- Każdy uczestnik musi przejść przez kontrolę przy wejściu do sektora startowego.- Zawodnik nie może startować z innego sektora niż przydzielony zgodnie z numerem startowym.

 1. Pominięcie kontroli lub start z sektora nie odpowiadającemu numerowi startowemu będzie skutkować dyskwalifikacją.

 • Wejście do sektorów zostanie zamknięte na 10 minut przed planowaną godziną startu

 • Start dystansu 15 km i 7,5 km CT odbywać się będzie falowo w odstępach czasowych, w sektorach po np. 50 zawodników za wyjątkiem pierwszego sektora, który liczy 30 miejsc

 • Drugi sektor startuje w 2 minutowym odstępie czasowym, kolejne w 2 minutowych odstępach. ( lub 20 m od I sektora

 • I sektor (1-29) godz. 1130

 • II sektor (30- 79)

 • III sektor (80- 139)

 • IV sektor (140-199)

 • V sektor (itp.)

 • Zawodnicy innych grup (towarzyszących) startują 20 minut przed pierwszym sektorem .

 • Czas biegu wszystkich zawodników z sektora pierwszego będzie liczony od momentu przekroczenia linii pomiaru czasu przez pierwszego zawodnika (czas brutto).

 • Zawodnicy z pozostałych sektorów mają liczony indywidualny czas biegu od momentu przekroczenia linii

 • pomiaru czasu do mety (czas netto).

 1. Przydzielanie numerów startowych:

Numer startowy, a tym samym miejsce startowe zależy od wyniku:

 • uzyskanego w XXVIII edycji Biegu Lotników na dystansie 15 km i 7,5 km CT

 • udokumentowanych wyników uzyskanych przez zawodników licencjonowanych w sezonie 2014/2015 w Klasyfikacji Pucharu Polski.

 • Przy przydzielaniu numerów startowych Organizator może posiłkować się wynikami wskazanymi i udokumentowanymi przez zawodnika w karcie zgłoszeniowej:

  • uzyskanymi we wcześniejszych w edycjach BIEGU LOTNIKÓW na tym samym dystansie;

  • W momencie kiedy zawodnik nie umieści informacji w karcie zgłoszeniowej, dotyczącej przydzielenia numeru startowego, będzie traktowany tak jakby był to jego pierwszy start.

 • Nieoficjalna lista startowa zostanie opublikowana 6.02.2016 i od tego momentu obowiązuje trzydniowy termin reklamacji, po tym terminie zażalenia nie będą uwzględniane

 • Zawodnicy wytypowani zgodnie z lista startową zajmują pierwszy sektor startowy 1-29.

 1. Postępowanie na trasie zawodów:

Zawody przeprowadzane są zgodnie z Regulaminem Narciarskim NRS oraz Wytycznymi PZN dla Narciarstwa Powszechnego


 1. Zawodnicy muszą:

 • biec od startu do mety wzdłuż wyznaczonej trasy i przejść przez wszystkie punkty kontrolne,

 • nie utrudniać biegu i nie przeszkadzać innym zawodnikom,

 • nie utrudniać wyprzedzania zawodnikom szybszym. Zawodnicy słabsi powinni zajmować prawą stronę trasy, zawodnicy szybsi jej lewą stronę,

 • biec stylem klasycznym. Zmiana stylu w trakcie biegu będzie skutkowała dyskwalifikacją.

 • Zawodnicy w czasie biegu nie mogą zmieniać nart, jeśli te nie są uszkodzone. Zmiana nart w trakcie zawodów będzie skutkowała dyskwalifikacją. Zmiana uszkodzonych nart powinna odbyć się w punkcie obsługi zawodów znajdującym się na trasie. Uszkodzoną nartę należy zostawić w ww. miejscu

 • Na trasach będą znajdowały się punkty kontrolne. Ich obsługa będzie spisywała numery startowe w celu weryfikacji dystansu przebytego przez zawodnika.

 • Przebywanie na trasie zawodów bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę zawodów.

 1. Oznakowanie trasy.

15 km i 7,5 km styl klasyczny – kolor czerwony

 1. Punkty z napojami i punkty żywieniowe.

Górny Parking Kolo Zielonej Klasy – ok. 5 km (pkt 1 )

 1. Limit czasowy.

 • Na trasie 15 km i 7,5 km km stylem klasycznym obowiązuje bezwzględny limit czasowy ukończenia biegu

 • limit czasowy 13:10 godz- meta

 • oraz godzina 12:30. tranzyt naprzeciwko mety - Zawodnicy, którzy po tej godzinie dotrą do pkt kontrolnego nie będą dopuszczeni do pokonania dalszej trasy.

 1. Postępowanie w razie nieukończenia zawodów.

Zawodnik, który nie może bądź nie chce ukończyć biegu powinien poinformować o tym obsługę zawodów wyposażoną w środki łączności znajdującą się na trasie i dalej postępować zgodnie z instrukcjami.

 1. Szatnie.

Każdy zawodnik może skorzystać z bezpłatnej szatni oraz depozytu. Worki będą do pobrania w szatniach. Oznakowany numerem worek można zostawić w depozycie . Zawodnik może w każdej chwili po zakończeniu biegu odebrać swoje rzeczy po okazaniu numeru startowego.

Worki z rzeczami pozostawione na starcie zostaną przewiezione do depozytu, skąd można będzie odebrać je po biegu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w depozycie. 1. Dekoracja.

Dekoracja zwycięzców poszczególnych biegów odbędzie się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej Organizatora

 1. Protesty.

Protesty należy składać, wraz z wszystkimi dowodami w formie pisemnej, w języku polskim lub angielskim. Do pisemnego protestu należy załączyć kaucję w wysokości

300 złotych. W przypadku uznania protestu kaucja zostaje zwrócona. W przypadku

odrzucenia protestu kaucja przechodzi na rzecz Organizatora.

Czas na złożenie protestu wynosi 15 minut od zamieszczenia nieoficjalnych wyników na tablicy ogłoszeń znajdującej się w okolicy biura zawodów na Trasie .Protesty należy składać w biurze zawodów ……………..


 1. Nagrody:

 • nagrody pieniężne:

  • w biegu głównym kobiet i mężczyzn – 6 pierwszych zawodników/ czek

  • w kategoriach wiekowych amatorów (grupy od I do VI): do III miejsca

 • nagrody rzeczowe

  • dla najlepszego lotnika na dyst. 15km lub 3 km puchar ufundowany przez Aeroklub Podkarpacki

  • w klasyfikacji leśników – puchary do III miejsca dla kobiet i mężczyzn
  • w grupach dziecięcych i młodzieżowych (1 dzień zawodów) do III miejsca nagrody rzeczowe i dyplomy

 • upominki

 • każdy z uczestników biegu głównego, gwiazd oraz biegu leśników otrzymają numer startowy oraz okolicznościowy medal

 • w grupach dziecięcych i młodzieżowych (1 dzień zawodów) uczestnicy otrzymają okolicznościowe medale

UWAGI DOT. NAGRÓD:

 • W przypadku miejsca ex- aequo, obie nagrody będą zsumowane, następnie podzielone i każdy zawodnik otrzyma 50%.

 • W przypadku nieobecności lub spóźnienia na ceremonię nagroda rzeczowa zostanie utracona, a nagroda pieniężna zmniejszona o 20%.
 1. Wyniki:

 • Wyniki nieoficjalne obowiązują do momentu dekoracji zwycięzców poszczególnych biegów.

 • W tym czasie przyjmowane są wszelkiego rodzaju protesty i uwagi. Po tym czasie wyniki zawodników dekorowanych zostają uznane za oficjalne.
 1. Noclegi:

 • Organizator nie zapewnia noclegów uczestnikom zawodów.

 • Informacje dot. Noclegów: Bieszczadzkie Centrum Informacji i Promocji, adres: 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 16, tel. (013) 471 1130 , hotel Strwiąż tel. 13 461 1468

 1. Transport:

 • Na trasie Ustrzyki – Trasy Pod Żukowem będą kursowały bezpłatne autobusy. Szczegółowy rozkład jazdy zostanie umieszczony na stronie internetowej www……………….. oraz wywieszony w biurze wydawania numerów.

 • Zawodników przyjeżdżających indywidualnie oraz kibiców prosimy o korzystanie z autobusów

 • Parkingi na terenie Tras Biegowych są płatne. 1. Postanowienia końcowe:

 • dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zawodów oraz na stronie: nowa strona w budowie

 • organizator zastrzega sobie prawo interpretacji spraw nieujętych w powyższym regulaminie

 • uczestnicy startują na własną odpowiedzialność

 • ponadto zawodnicy dokonując zgłoszenia potwierdzają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegach narciarskich, dokonali stosownych ubezpieczeń a także przyjmują do wiadomości, że udział w tego typu zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych.


Pobieranie 43.66 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna