Z lii/14 sesji Rady Dzielnicy Bemowo m st. Warszawy, w dniu 11 czerwca 2014 r., która odbyła się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bemowo m st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70Pobieranie 73.51 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar73.51 Kb.


UD-I-WOR.0002.17.2014.MAN

Protokół nr LII/14

z LII/14 sesji Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy,

w dniu 11 czerwca 2014 r., która odbyła się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70.
Obecni:

- Radni według załączonej listy obecności,

- Zarząd: Krzysztof Strzałkowski, Adam Łossan, Katarzyna Łada, Sławomir Kacprowicz, Marek Karpowicz.

- Główna Księgowa - Naczelnik Wydziału Budżetowo-Księgowego – Sylwia Rabantek,

- Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – Robert Wójcik.
Obrady były prawomocne. Prawomocność obrad stwierdzona została na podstawie podpisów na liście obecności radnych (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). W sesji udział wzięło 22 radnych.
Obrady LII/14 sesji Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy o godz. 17.00 rozpoczął Przewodniczący Rady Grzegorz Popielarz, który poprowadził obrady.

Ad 1. Otwarcie obrad sesji.

G. Popielarz – poinformował, że w dniu 11 czerwca 2014 r. odbył się pogrzeb na cmentarzu Wojskowym na Powązkach na którym pożegnano radnego, byłego burmistrza dzielnicy Włodzimierza Całkę, który odszedł w wieku lat sześćdziesięciu po zmaganiu się z ciężką chorobą. Poprosił o powstanie i uczczenie pamięci zmarłego, minutą ciszy.

Realizowano następujący porządek obrad:


  1. Otwarcie obrad sesji LII/14

  2. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Dzielnicy Bemowo.

  3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym nr 1 do uchwały budżetowej m. st. Warszawy na rok 2014 (druk nr 263).

  4. Projekt stanowiska w sprawie upamiętnienia w nazewnictwie miejskim na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy postaci płk Cedrica E. Fauntleroya (druk nr 264).

  5. Informacja na temat konsultacji społecznych.

  6. Interpelacje i zapytania.

  7. Wolne wnioski i informacje.Ad 2. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Dzielnicy Bemowo.
G. Popielarz – powitał zaproszonych gości.
mł. inspektora Ryszarda Wesołowskiego – I Zastępcę Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV.

podinspektora Mariusza Oniszczuka – Komendanta Komisariatu Policji Warszawa-Bemowo.

Cezarego Bochowicza – Zastępcę Naczelnika IV Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

mł. brygadiera Sławomira Sierpatowskiego - Dowódcę Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 7 Państwowej Straży Pożarnej.


R. Wesołowski - I Zastępcę Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV - przybliżył organizację działań policji na Bemowie. Poinformował, że Komisariat Policji Bemowo podlega Komendzie Rejonowej Policji Warszawa IV, która zajmuje się sprawami najcięższymi gatunkowo, jak np. zabójstwa, rozboje, handel narkotykami itp. Skala przestępczości na Bemowie jest na bieżąco analizowana, jeżeli zachodzi taka potrzeba w zagrożone rejony dzielnicy posyła się dodatkowe patrole. Stan bezpieczeństwa na Bemowie w roku 2014 jest bardzo podobny do stanu z roku 2013, a głównymi zagrożeniami są kradzieże, rozboje, uszkodzenie mienia, kradzieże samochodów.
podinspektor Mariusz Oniszczuk – Komendant Komisariatu Policji Warszawa-Bemowo – za pomocą prezentacji przedstawił informację na temat działań policji na Bemowie w 2014 r. Poinformował, że funkcjonuje zespół interdyscyplinarny do spraw przemocy w rodzinie zajmujący się rozwiązywaniem problemów związanych z tzw. „niebieskimi kartami”. Poinformował, że siły etatowe komisariatu przyznawane są w korelacji z liczbą zameldowanych mieszkańców, w związku z tym są nieco mniejsze niż rzeczywiste potrzeby. Na jednego funkcjonariusza Komisariatu Policji Warszawa- Bemowo przypada siedmiuset siedemdziesięciu pięciu mieszkańców. Następnie wymienił i scharakteryzował rodzaje przestępczości występującej na Bemowie podkreślił, że policja dużą wagę przykłada do zwalczania przestępstw rozbójniczych. Na Bemowie stosunkowo często dochodzi do kradzieży z włamaniem do mieszkań, piwnic, obiektów handlowych, zniszczenia mienia, których jest mniej, niż w roku ubiegłym. Zasługą tego jest, że niektóre spółdzielnie pozakładały monitoring. Policjanci z Referatu Patrolowo – Interwencyjnego przeprowadzili pięć tysięcy trzydzieści dwie interwencje w okresie od stycznia do końca maja 2014 r. Na przestrzeni lat udało się zanotować sukcesy w dziedzinie zwalczania kradzieży samochodów. Znaczną pomoc w wykrywaniu tego typu przestępczości pomogłoby zamontowanie kamer ARTR, o których dyskutowano na forum rady w latach ubiegłych. Komendant zwrócił się z apelem o ponowne przeanalizowanie możliwości montażu kamer ARTR na terenie Bemowa. Nadmienił, że istnieje również problemem z przestępczością narkotykową. Średni czas reakcji na zdarzenie wynosił jedenaście minut. Wskaźnik ten nieznacznie spadł w stosunku do lat ubiegłych, natomiast trudno go znacząco poprawić ze względu na duże natężenie ruchu samochodowego i korki panujące na Bemowie.
J. Oborski – zadał pytanie dotyczącą osób, które grają na harmonii w środkach transportu miejskiego, a następnie zbierają pieniądze. Czy można temu zapobiec?
podinspektor Mariusz Oniszczuk – Komendant Komisariatu Policji Warszawa-Bemowo - poinformował, że jest to wykroczenie i jeżdżą w środkach komunikacji miejskiej wywiadowcy z Komendy Stołecznej, jak również z Komendy Rejonowej. Wywiadowcy zwalczają również przestępczość kieszonkową. Poprosił, że jeżeli ktoś jest świadkiem takich zdarzeń, żeby wykonywać telefon pod numer sto dwanaście.
R. Wesołowski - I Zastępcę Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV. – uzupełnił wypowiedź przedmówcy, że patrole wywiadu kryminalnego Komendy Stołecznej Policji, specjalizują się w kradzieżach kieszonkowych jak również żebractwem.
M. Cackowski – poinformował, że próbował namówić jedną ze spółdzielni na montaż monitoringu, jednak bez skutecznie. Przedstawiciele spółdzielni tłumaczyli, że trzeba zatrudniać osoby do podglądu tych kamer. Poprosił o podanie kilku argumentów, których mógłby użyć w ponownych rozmowach ze spółdzielnią w sprawie montażu monitoringu.
podinspektor Mariusz Oniszczuk – Komendant Komisariatu Policji Warszawa-Bemowo – poinformował, że samo zamieszczenie kamer pomaga, bo sprawca widzi to, i nie ma sensu instalowania stanowisk podglądowych, wystarczy, że obraz będzie się rejestrował z tych klatek schodowych, wind. I sam fakt, że kamery będą zamontowane to będzie mniejsza ilość zdarzeń.

Z. Chmiel - zadał pytanie w sprawie kradzieży, włamań tak zwane na wnuczka czy kuzyna. Czy są może jakieś dane z Bemowa?


R. Wesołowski - I Zastępcę Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV – odpowiedział, że są próby tych przestępstw, ale na szczęście nieskuteczne. Ponieważ sprawcy nie osiągają tego, co chcą, czyli pieniędzy.
M. Cackowski – czy policjanci, którzy prowadzą patrole na ulicach, mają wytyczne co do ilości spisywania młodych ludzi? Poprosił o wyjaśnienie pana Komendanta.
podinspektor Mariusz Oniszczuk – Komendant Komisariatu Policji Warszawa – Bemowo - zdementował takie stwierdzenie. Poinformował, że nie ma czegoś takiego jak legitymowania na sztuki jak również wystawiania mandatów i był zaskoczony tego typu pytaniem.
M. Ryszkowski – zadał pytanie dotyczące czasu interwencji, czy dla wszystkich typów zgłoszeń czas reakcji jest taki sam, niezależnie od dnia tygodnia i godziny?.
podinspektor Mariusz Oniszczuk – Komendant Komisariatu Policji Warszawa-Bemowo – średni czas reakcji to jedenaście minut, ale zdarzają się zdarzenia, na które czas reagowania wynosi pięć minut, załogi są cały czas w terenie. Nie było takiego przypadku, ale jest tak ułożony regulamin Komendy Stołecznej, że załoga może pojechać na Ursynów, jeśli wszystkie załogi w Warszawie będą zablokowane, wtedy to czas reakcji na konkretne zdarzenie będzie dłuższy.
młodszy brygadier Sławomir Sierpatowski Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 7 Państwowej Straży Pożarnej – poinformował, że rejon działania JRG 7 obejmuje Bemowo i część Woli. Za pomocą prezentacji przedstawił informację na temat działań straży pożarnej na Bemowie w 2014 r. Statystyka dotycząca Bemowa za lata 2010 – 2014 wskazuje na tendencję spadkową jeśli chodzi o interwencje straży pożarnej. Bardzo dużo interwencji było do zalanych piwnic, mieszkań, garaży i do uszkodzonych drzew i zniszczonych samochodów. Oprócz zagrożeń miejscowych straż pożarna odnotowuje zdarzenia takie jak pożary, alarmy fałszywe (wywołane np. uruchomieniem czujników przez dym z papierosa itp.), wypadki komunikacyjne i inne zdarzenia. Scharakteryzował strukturę i wyposażenie jednostki. Jednostka dysponuje czterema samochodami ratowniczo – gaśniczymi. Jak również posiada samochody ciężkie gaśnicze marki „MAN”, wykorzystywane są przy dużych pożarach. Następną grupą samochodów, którą posiada jednostka to samochody specjalistyczne, dwa podnośniki hydrauliczne i samochody ratownictwa wysokościowego. Jednostka jest specjalistyczną grupą ratownictwa wysokościowego w składzie Centralnego Obwodu Operacyjnego, która może być dysponowana na teren całej Polski i po za granice Polski. Jednostka prowadzi intensywne szkolenia na różnych obiektach typu wieżowce, elektrownie, fabryki fajerwerków, drukarnie, szkoły itp. Jednostka uczestniczy w próbnych ewakuacjach różnego rodzaju budynków, organizuje pokazy i akcje promocyjne. Jednostka jest też otwarta dla osób zainteresowanych, na jej terenie organizowane są spotkania dla dzieci, pokazy i konkurencje sprawnościowe. Sami strażacy uczestniczą w zawodach ratownictwa wysokościowego.

Jak również jednostka prowadzi zabezpieczenia w czasie dużych imprez i zabezpieczeń na terenie miasta stołecznego Warszawy. Zwrócił uwagę na pojawiający się podczas interwencji problem, mianowicie straż pożarna ma problemy z dojazdem do zagrożonych miejsc ze względu na zastawianie dróg dojazdowych przez nieodpowiednio zaparkowane samochody. Wniósł również o informowanie straży pożarnej o budowie nowych ulic, domów, bloków i zmianach nazw ulic, co usprawni interwencje straży pożarnej.


M. Ryszkowski – zadał pytanie dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców na terenie dzielnicy Bemowo, czy jednostka straży pożarnej kontroluje stan urządzeń tzw. „wesołych miasteczek”?
młodszy brygadier Sławomir Sierpatowski Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 7 Państwowej Straży Pożarnej – poinformował, że nie kontrolują tego typu obiektów.

Cezary Bochowicz – Zastępca Naczelnika IV Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy - za pomocą prezentacji przedstawił informację na temat działań straży miejskiej na Bemowie w 2014 r. Przypomniał, że teren działania straży miejskiej pokrywa się z terenem działania policji zatem IV Oddział Terenowy Straży Miejskiej obejmuje Wolę i Bemowo. Obszar ten obsługiwany jest przez stu trzydziestu ośmiu strażników. Informacje pozyskiwane od mieszkańców stanowią 70% wszystkich zgłoszeń, 22% to interwencje własne strażników. Najwięcej zgłoszeń dotyczy spraw ruchu drogowego, w większości parkowania pojazdów. Głównie problem generują osiedla zamknięte na których ilość miejsc parkingowych jest ograniczona. Dużo zgłoszeń dotyczy spożywania alkoholu w miejscach zabronionych oraz utrzymywania spokoju i porządku publicznego. Strażnicy realizują ustawowe działania zmierzające do zapewnienia porządku poprzez realizację służb patrolowych, podejmowanie działań prewencyjnych, udział w zabezpieczeniu wszelakich imprez masowych, sportowych, zgromadzeń publicznych w miesiącach letnich. Jak również strażnicy uczestniczą w spotkaniach z mieszkańcami, z policją. Współpracuje z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz wszelkiego rodzaju organizacjami społecznymi.W celu ograniczenia zagrożeń dot. naruszania porządku prowadzone są akcje „Akcja zmierzch” i „Akcja bezpieczna komunikacja” prowadzone w weekendy od piątkowego wieczora do niedzieli. W pierwszym półroczu 2014 r. straż miejska podjęła na Bemowie ponad dziesięć tys. interwencji i czynności. W ich wyniku ujęli dwóch sprawców przestępstw, dwieście dziesięć osób nietrzeźwych, nałożono sześćset mandatów, osiemset pięćdziesiąt pouczeń. Przeprowadzone zostały m.in. czterysta siedemdziesiąt trzy kontrole otoczenia szkół, około dwieście dziewięćdziesiąt kontroli terenów zielonych. Zakres działania straży miejskiej jest bardzo szeroki, wliczają się w niego oprócz wyżej wymienionych m.in. akcje profilaktyczne, kontrola handlu, pomoc osobom bezdomnym, zabezpieczenie imprez, interwencje wobec dzikich zwierząt które dokonuje „eko patrol”, współpraca z ITAKĄ, pomoc przedmedyczna i przewóz wartości pieniężnych dla jednostek gmin.
M. Początek - z góry przeprosił pana Naczelnika za pytanie, co by się stało gdyby zadania straży miejskiej włączyć w obszar działania policji i zlikwidować straż miejską?
Cezary Bochowicz – Zastępca Naczelnika IV Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy – poinformował, że z reguły likwidowane są mniejsze straże miejskie, gdzie strażników jest niewielu i mało występuje zdarzeń, co nie uzasadnia istnienia takiej jednostki. Staż miejska realizuje to, o co proszą mieszkańcy. Jeżeli chodzi o zlikwidowanie straży miejskiej w Warszawie, pytanie trzeba skierować do policji, czy byliby w stanie przejąć zadnia straży miejskiej. Podsumował, że policja może zajmować się w cudzysłowie sprawami poważniejszymi.
Burmistrz K. Strzałkowski – poinformował, że jest po spotkaniach z naczelnikami straży miejskiej i została ustalona mapa wzajemnych działań na najbliższe tygodnie, dotycząca organizowania imprez przez dzielnicę. Chodzi tutaj o szereg różnego typu działań porządkowych, które mogą być dokuczliwe dla mieszkańców, chodzi o parkowanie, chodzi o strefy bezpieczeństwa, żeby właśnie przy pomocy straży miejskiej minimalizować ryzyko uszkodzenia pojazdów mechanicznych, czy nawet ustalenia pewnych stref parkowania dla osób odwiedzających nasze imprezy. Straż miejska jako formacja bardzo często niedoceniana realizuje wiele niewdzięcznych zadań z zakresu porządku, których policja tak naprawdę nigdy nie byłaby w stanie zrealizować i tu współpraca ze strażą miejską jest absolutnie niezbędna.
M. Ryszkowski – zadał pytanie dotyczące mandatów z fotoradarów i wskazywania, kto kierował pojazdem? Czy jest jakieś jednolite stanowisko straży miejskiej?
Cezary Bochowicz – Zastępca Naczelnika IV Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy – poinformował, że straż miejska na podstawie artykułu siedemdziesiąt osiem „Prawo o ruchu drogowym” pozwala na ustalanie, kto kierował pojazdem w momencie popełnienia wykroczenia. Jest wyrok sądu najwyższego, który kwestionuje prawo straży miejskiej do bycia oskarżycielem publicznym i kierowania wniosków do sądu, natomiast jest prawo do wystawiania mandatów w tym zakresie. Trzy tygodnie po wydaniu pierwszego wyroku zapadł drugi wyrok sądu najwyższego, który stwierdził dokładnie odwrotnie. Naczelnik wyjaśnił, że czeka na wyrok sądu najwyższego, który ma zapaść około września, października który już jednoznacznie określi, czy straż miejska ma takie prawo, czy nie ma takiego prawa.
M. Ryszkowski - podziękował gościom za przedstawienie informacji na temat bezpieczeństwa.
Ad.3 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym nr 1 do uchwały budżetowej m. st. Warszawy na rok 2014 (druk nr 263).
Sylwia Rabantek – Główna Księgowa, Naczelnik Wydziału Budżetowo-Księgowego – poprosiła w imieniu zarządu o wprowadzenie autopoprawki do opisu wydatków bieżących w zadaniu „promocja krajowa – reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy”. Autopoprawka miałaby polegać na wykreśleniu ostatniego zdania z zapisu, które brzmi „każde dziecko w ramach wyprawki otrzyma między innymi: plecak, piórnik z wyposażeniem i inne materiały szkolne, każde oznaczone logo dzielnicy Bemowo”. W uchwale w części dotyczącej wydatków bieżących zaproponowano zwiększenie środków na remonty dróg gminnych o kwotę osiemdziesiąt osiem tysięcy, osiemset dziewięćdziesiąt złotych. Ponadto zaproponowano wprowadzenie kwoty siedemdziesięciu tysięcy do zadania „utrzymanie i remonty oświetlenia ulic placów i dróg z przeznaczeniem na remont oświetlenia ulicy Popiołka. Kolejna zmiana to zwiększenie środków o kwotę dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych z przeznaczeniem na umowy zlecenia dotyczące wykonywania zadań wynikającej z ustawy „Prawo budowlane”. Kolejne zmiany dotyczą sfery piątej, czyli edukacji i polegają na przeniesieniu środków między rozdziałami. Środki te są niezbędne na wypłatę dotacji dla placówek oświatowych niepublicznych. I zaproponowano, aby zmniejszyć środki w rozdziale dotyczącym przedszkoli o kwotę sto osiemdziesiąt osiem tysięcy, dwieście pięćdziesiąt siedem złotych. Zwiększyć dotację dla szkół podstawowych o sto dziewięć tysięcy, trzysta pięćdziesiąt jeden złotych. Dla niepublicznych gimnazjów o pięćdziesiąt osiem tysięcy, trzydzieści cztery złote. I dotacje dla liceów ogólnokształcących o dwadzieścia tysięcy, osiemset siedemdziesiąt dwa złote. Zmiany pozwolą na wypłatę tych dotacji w miesiącu wrześniu. Kolejne zmiany dotyczą zadania, remonty w szkołach, w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. Zaproponowano zwiększenie o łączną kwotę trzysta pięćdziesiąt tysięcy, sześćset złotych, z czego sześćset złotych byłoby przeznaczone na remont w stołówce szkolnej dotyczy przedszkola numer dwieście czternaście. Kolejna zmiana, to jest zwiększenie środków Wydziału Inwestycji, w szkołach podstawowych o pięćdziesiąt tysięcy, w przedszkolach o siedemdziesiąt tysięcy i w gimnazjach o dwieście dwadzieścia tysięcy. Ponadto zaproponowano zwiększenie na zadaniu „prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych” o dwadzieścia osiem tysięcy, czterysta złotych. W uchwale zaproponowano także zmniejszenie dotacji dla Bemowskiego Centrum Kultury o kwotę trzysta tysięcy złotych w związku z rezygnacją z planowanej imprezy masowej, natomiast zaproponowano zwiększenie środków będących w dyspozycji Wydziału Sportu i Promocji, w zadaniu „utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych”, o kwotę czterdzieści tysięcy z przeznaczeniem na prowadzenie obiektu sportowego pod nazwą „Aleja Sportów Miejskich” oraz w zadaniu „podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców”, o „trzydzieści jeden tysięcy, dwieście trzydzieści złotych z przeznaczeniem na organizację zajęć i zawodów sportowo-rekreacyjnych oraz na zakup sprzętu sportowego. W uchwale zaproponowano także wprowadzenie kwoty dwieście tysięcy złotych do zadnia „reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy” z przeznaczeniem na przygotowanie wyprawek dla wszystkich uczniów którzy rozpoczynają naukę w klasach pierwszych w roku szkolnym dwa tysiące czternaście, piętnaście. Wydział Administracyjno-Gospodarczy zaproponował zmniejszenie wydatków bieżących w ramach posiadanego budżetu, są to oszczędności po przeprowadzonym przetargu w kwocie sześć tysięcy siedemset i ze środków tych zaproponował, aby zakupić klimatyzator. Kolejne zmiany dotyczą wydatków inwestycyjnych. I zaproponowano zmniejszenie w roku dwutysięcznym czternastym środków na zadaniu „zagospodarowanie ulicy Powstańców Śląskich z elementami małej architektury” o kwotę milion, osiemset dwadzieścia tysięcy. W ramach tego zadania w roku dwutysięcznym czternastym zostałaby kwota sto osiemdziesiąt tysięcy na opracowanie dokumentacji projektowej. Kwota milion, dwieście dwadzieścia tysięcy zostałaby przeniesiona na rok dwutysięczny piętnasty na realizację robót budowlanych, natomiast kwotę sześćset tysięcy proponuje się w bieżącym roku przeznaczyć na zwiększenie środków na zadanie „budowa szkoły podstawowej przy ulicy Zachodzącego Słońca”. Zaproponowano zmniejszenia środków na realizację dwóch zadań: budowa ulicy Ciołkowskiego i budowa ulicy Einsteina w związku z faktem iż Wojkowa Akademia Techniczna cofnęła zgodę na odprowadzanie wód opadowych do kanału będącego jej własnością, w związku z tym realizacja zadań stała się niemożliwa. I tak, na zadaniu „budowa ulicy Ciołkowskiego” zmniejszenia o kwotę milion, trzysta dwadzieścia siedem tysięcy, a na ulicy budowa Einsteina, na zadaniu „budowa ulicy Einsteina” o dwa miliony, pięćset dwadzieścia tysięcy. Z tego zadania zaproponowano, aby kwotę czterysta tysięcy przeznaczyć do budżetu Biura Polityki Zdrowotnej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przychodni zdrowia przy ulicy Coopera. Zaproponowano utworzenie nowego, jednorocznego zadania z kwotą sześćset czterdzieści tysięcy pod nazwą „budowa chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Radiowej”. Ponadto zaproponowano, aby przenieść realizację z roku dwutysięcznego osiemnastego na rok bieżący budowę ulicy Legionowej z kwotą dwa miliony, pięćdziesiąt tysięcy. Zwiększyć środki w roku dwutysięcznym czternastym na zadaniu „budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Fortu Bema”, kwotę trzydzieści dwa tysiące wykonana by była w bieżącym roku dokumentacja przyłącza energetycznego, natomiast jego realizacja byłaby w roku dwutysięcznym piętnastym za kwotę sto czterdzieści osiem tysięcy. Wprowadzono także nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „zakupy inwestycyjne stołówek szkolno-przedszkolnych” z kwotą dwadzieścia jeden tysięcy. Jest to zakup kuchenki oraz patelni elektrycznej do przedszkola numer dwieście czternaście. Ponadto zaproponowano rezygnację z zadania „budowa hali ciśnieniowej w obiekcie Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej” i całą kwotę dwa miliony, sześćdziesiąt pięć tysięcy, trzysta trzydzieści cztery złote, przeznaczyć na dotację dla OSiR-u na zadanie „modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji miasta stołecznego Warszawy w Dzielnicy Bemowo”.
M. Ryszkowski - poprosił o zaprezentowanie opinii komisji odnośnie projektu uchwały:
Opinie przedstawili w imieniu:

Komisji Budżetu i Finansów – Przewodnicząca Konstantyna Tańska

Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący Adam Niedziałek

Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich – Przewodniczący Jarosław Oborski

Komisji Inwestycji – Przewodniczący Jakub Gręziak

Komisji Edukacji – Przewodniczący Mariusz Początek

Komisji Kultury, Sportu i Promocji – Wiceprzewodnicząca Marta Sylwestrzak

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.


M. Ryszkowski – otworzył dyskusję nad projektem uchwały.
A. Niedziałek – określił, że jest zdruzgotany zasięgiem zmian w budżecie, jakie mają miejsce w projekcie. Wszystkie te przesunięcia dotyczą inwestycji, które były już przygotowywane przez radę i miały być zrealizowane w tym roku. Zadał szereg pytań dotyczących projektu uchwały. Dlaczego została zdjęta kwota miliona ośmiuset dwudziestu tysięcy z zadania „zagospodarowania ulicy Powstańców Śląskich z elementami małej architektury”? Dlaczego w tym roku zmniejsza się środki z budowy ulicy Ciołkowskiego i ulicy Einsteina? Dlaczego przenoszone są środki w kwocie sześciuset tysięcy na budowę szkoły przy ulicy Zachodzącego Słońca? Dlaczego rezygnuje się z budowy hali ciśnieniowej w obiekcie Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy Obrońców Tobruku?
M. Ryszkowski – zwrócił uwagę radnemu, że czas wypowiedzi minął.
A. Niedziałek – zwrócił uwagę, że w statucie nie ma ograniczenia czasu wypowiedzi do „pięciu minut”. Jednocześnie poprosił przewodniczącego o działanie zgodne ze statutem i poprosił o zaprotokołowanie swojej wypowiedzi. Radny poinformował, że jest to punkt budżetowy i nie obowiązuje zamknięcie listy mówców, ani ograniczania czasowe.
Mec. D. Bogusiewicz – Granecka – wyjaśniła, że jeżeli było przyjęte ustalenie, że czas wystąpień radnych w trakcie dyskusji i obrad nad projektem uchwały trwa pięć minut, to taki czas powinien być poświęcony na wypowiedź jednego radnego.
A. Niedziałek – poprosił pana przewodniczącego o dokończenie pytania.
M. Ryszkowski – odebrał głos rademu i poprosił o zajęcie miejsca.
A. Niedziałek – poprosił o zaprotokołowanie tego faktu.
J. Gręziak – poprosił panią mecenas o wyjaśnienie w jakim przypadku czas wypowiedzi radnego może być ograniczony. Czy ustalenia z początku kadencji, że wypowiedzi trwają pięć minut, a w drugiej turze dwie minuty jest zgodne ze statutem.
Mec. D. Bogusiewicz – Granecka – powołała się na paragraf dwudziesty siódmy, ustęp trzeci statutu, który mówi, że zasadę i czas trwania wystąpień określa przewodniczący. I jeżeli w tym przypadku zostało określony przez przewodniczącego pierwszy czas wystąpienia jako pięć minut, a drugi czas wystąpień jako dwie minuty, to jest to ustalenie według którego odbywają się wystąpienia. Natomiast jeżeli będzie zgłoszony sprzeciw któregokolwiek z państwa radnych, że ten czas wystąpień ustalony przez przewodniczącego powinien być inny, to takie ustalenie powinna podjąć rada, ale to dotyczy kolejnych wystąpień na kolejnych posiedzeniach rady.
M. Ryszkowski – dopytał czy ta zmiana ma dotyczyć bieżącej dyskusji czy dopiero od kolejnej sesji.
Mec. D. Bogusiewicz – Granecka – wyjaśniła, że dopóki czas wypowiedzi nie zostanie zmieniony przez radę dzielnicy, obowiązuję czas wystąpień ustalony przez przewodniczącego.
M. Wierzchowski – zadał pytanie czy ograniczenie czasu wypowiedzi nie koliduje z wykonywaniem mandatu radnego.
M. Ryszkowski – przypomniał, że każdy radny ma prawo złożyć niezliczoną liczbę interpelacji, zapytań, pisemnie przed sesją, na sesji, po sesji. W związku z tym radny w żaden sposób nie jest ograniczony. Natomiast czas na sesji został przyjęty z pewnych względów porządkowych, tak żeby sesja nie trwała na przykład dwanaście godzin.
Mec. D. Bogusiewicz – Granecka – wyjaśniła, że wykonywanie mandatu radnego nie podlega tutaj ograniczeniu, bo wykonywanie mandatu radnego musi być zgodne ze statutem, który został przyjęty. Pan radny Niedziałek miał możliwość wypowiedzenia się przedstawiając opinię komisji rewizyjnej i tutaj ograniczenia, co do czasu wystąpień sprawozdawcy komisji rady nie było.
J. Gręziak – czy wymiana parkietu i wszystkie inne inwestycje, które zostaną przeprowadzone na OSiR-ze nie doprowadzą do tego, że młodzież bemowska nie będzie mogła z niej korzystać?
Burmistrz K. Strzałkowski – wyjaśnił, że obiekty muszą być bezpieczne, zgodne z normami bezpieczeństwa i dostępne dla mieszkańców. Prace inwestycyjne są niezbędne do wykonania, aby utrzymać obiekty na dostępnym poziomie. W nawiązaniu do pytań zadanych przez radnego Adama Niedziałka poinformował, że w każdym samorządzie w połowie roku budżetowego przeprowadza się analizę, co można zrealizować. Jeżeli chodzi o zadanie „zagospodarowanie ul. Powstańców Śląskich z elementami małej architektury” to zmniejsza się zaplanowane środki do kwoty stu osiemdziesięciu tysięcy złotych z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej, ze względu na realizację w bieżącym roku na tych samych nieruchomościach przez Tramwaje Warszawskie, priorytetowej dla dzielnicy inwestycji, polegającej na budowie linii tramwajowej. Wykonanie obu inwestycji jednocześnie mogłoby skutkować opóźnieniami. Kwestia dwóch ulic Ciołkowskiego i Einsteina tam wygasł operat wodno – prawny będący w dyspozycji Wojskowej Akademii Technicznej, czyli kwestia niezależna od dzielnicy tylko od dokumentów WAT-u. Kwestia szkoły Zachodzącego Słońca zmieniła się ustawa o systemie oświaty i nałożono obowiązek na samorząd gminny zapewnienia większej ilości miejsc w przedszkolach, więc trzeba było znaleźć rozwiązanie formalno-prawne, żeby w nowej szkole uruchomić we wrześniu dziesięć oddziałów przedszkolnych.
P. Kondratowicz – p.o. Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo – przedstawił informacje dotyczące OSiR-u. W styczniu 2015 r. kończą się uprawnienia do użytkowania hali w związku z niespełniającą wymogów instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej. Będzie trzeba wykonać niezbędne rzeczy, żeby dostosować halę do imprez masowych czyli min. wentylacje, termomodernizację budynku, wykonanie remontów związanych z wyjściami ewakuacyjnymi, z przebudową sieci wodno-kanalizacyjnej, zakupem trybun teleskopowych, montaż paneli akustycznych, żeby było można organizować koncerty. Większość zakupów inwestycyjnych, które będą realizowane, pozwolą na to żeby hala była dzielona na trzy sektory. Wynajem całej hali jest bardzo drogie (oświetlenie, ogrzewanie) stąd pomysł podziału hali na trzy sektory, wynajem każdego sektora będzie dużo niższy niż całej hali. Cenniki zostaną na tym poziomie, które są w tym momencie, natomiast będzie trzeba dostosować ceny do dużych wydarzeń.
A. Wyganowska – Krzynówek – poinformowała, że bardzo się cieszy, że została uwzględniona poprawka Komisji Kultury, Sportu i Promocji dotycząca wyprawki dla dzieci szkolnych. Spytała również, czy będzie możliwe w przyszłości wybudowanie hali ciśnieniowej jak będzie już uregulowana sprawa własności?
Burmistrz K. Strzałkowski – wyjaśnił, że wyprawka jest przygotowana dla dzieci sześcioletnich i siedmioletnich rozpoczynających pierwszą klasę. Dzieci zostaną wyposażone we wszystkie przybory potrzebne do rozpoczęcia roku szkolnego tj. materiały papiernicze, piśmiennicze, plastyczne, co jest pewnego rodzaju uzupełnieniem programu rządowego w zakresie bezpłatnego podręcznika. Jeżeli chodzi o powłokę ciśnieniową zarząd, nie chce się wycofać z tego projektu, a jedynie przewidzieć go na lata przyszłe.
M. Wierzchowski – zadał pytanie czy po modernizacji hali jest w planach organizacja imprez kulturalnych czy to nie koliduje z Art. Bem - em czy Amfiteatrem w Parku Górczewska?
Z-ca Burmistrza A. Łossan – wyjaśnił, że podstawową funkcją hali jest sport, natomiast uzupełnieniem wolnego czasu mogą odbywać się wydarzenia kulturalne np. koncerty, gdzie hala będzie mogła pomieścić większą ilość mieszkańców, niż sala w Art. Bem- ie czy w Amfiteatrze.
M. Początek - zadał pytanie czy środki, które zostaną przekazane OSiR-owi na zadania inwestycyjne, które mają poprawić atrakcyjność OSiR-u, zostaną wydane w sposób zgodny ze wszystkimi trybami? I jak OSiR do tego się już przygotowuje?
P. Kondratowicz p.o. Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo – poinformował, że w OSiR-ze powstał zespół, który będzie realizował wydatki związane z modernizacją obiektu. Na początku będzie trzeba wykonać niezbędne ekspertyzy, które są potrzebne do przygotowania dokumentacji. Najprawdopodobniej na początku lipca zostanie ogłoszone pierwsze postępowanie na wybór ekspertów, a następnie na początku sierpnia wybór firmy – wykonawców remontów i modernizacji.
M. Cackowski – wyraził swoje poparcie dotyczące rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „budowa hali ciśnieniowej” (powłoki balonowej) w OSiR Bemowo.

M. Ryszkowski – poprosił, żeby nie rezygnować z realizacji zadania inwestycyjnego tzw. „balonu” ponieważ, będą to konkretne zyski na bieżące wydatki na funkcjonowanie OSiR-u.


A. Niedziałek – stwierdził, że dostrzega zmianę w urzędzie odkąd jest nowy zarząd i cieszy się, że niektóre pomysły, projekty byłego Zarządu Dzielnicy Bemowo są wycofywane. Jak również wyraził opinię, że powinno zastosować konsekwencje wobec osób, które naruszyły procedury.
Burmistrz K. Strzałkowski – poinformował, że w najbliższym czasie pani prezydent podpisze wystąpienie pokontrolne, na podstawie którego będzie mógł wystosować bezwzględne konsekwencje służbowe wobec pracowników, którzy naruszyli procedury.
G. Popielarz – poddał pod głosowanie autopoprawkę zarządu polegającą na wymianie druku nr 263 na druk 263a, którą rada przyjęła w głosowaniu 18 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujące się.
G. Popielarz – poddał pod głosowanie autopoprawkę zarządu polegającą na wykreśleniu ostatniego zdania z zapisu, które brzmi „każde dziecko w ramach wyprawki otrzyma między innymi: plecak, piórnik z wyposażeniem i inne materiały szkolne, każde oznaczone logo dzielnicy Bemowo”, którą rada przyjęła w głosowaniu 19 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujące się.
G. Popielarz – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym nr 1 do uchwały budżetowej m. st. Warszawy na rok 2014 (druk nr 263a).
W wyniku głosowania 19 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący się, rada podjęła uchwałę nr LII/182/14 w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym nr 1 do uchwały budżetowej m. st. Warszawy na rok 2014.
Na mocy podjętej uchwały rada pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany w budżecie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 r.
Ad.4 Projekt stanowiska w sprawie upamiętnienia w nazewnictwie miejskim na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy postaci płk Cedrica E. Fauntleroya (druk nr 264).
G. Popielarz – poinformował, że jest propozycja upamiętnienia pułkownika Cedrica Eralda Fauntleroya i zgłoszenia nazwy patrona do banku nazw prowadzonego przez Biuro Kultury Urzędu miasta stołecznego Warszawy tak, aby w przyszłości jedna z nowych ulic na terenie Chrzanowa została nazwana jego imieniem. Dzielnica Bemowo jest związana z lotnictwem i nawiązuje do tradycji polskiego lotnictwa wojskowego, czego wyrazem jest m.in. nazywanie ulic imionami lotników i formacji polskiego lotnictwa. Zaproponował, aby w nazewnictwie ulic na Bemowie upamiętnić także towarzysza broni Meriana C. Coopera, bohatera wojny polsko-bolszewickiej i założyciela „Eskadry Kościuszkowskiej” płk Cedrica Eralda Fauntleroya. Pułkownik Cedrick E. Fauntleroy został odznaczony podobnie jak i generał Cooper przez Marszałka Piłsudskiego orderem Virtuti Militari.
G. Popielarz – poddał pod głosowanie projekt stanowiska w sprawie upamiętnienia w nazewnictwie miejskim na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy postaci płk Cedrica E. Fauntleroya (druk nr 264).
W wyniku głosowania 16 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący się, rada podjęła stanowisko Rady Dzielnicy Bemowo w sprawie upamiętnienia w nazewnictwie miejskim na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy postaci płk Cedrica E. Fauntleroya.
Ad.5 Informacja na temat konsultacji społecznych.
Z-ca Burmistrza S. Kacprowicz – poinformował, że w czerwcu były prowadzone konsultacje społeczne poświęcone nowej polityce informacyjnej urzędu. Były prowadzone w oparciu o ankietę, które były dystrybuowane przez osoby, które mają umowy w ramach programu „start do kariery”. Ankiety były dostępne również w Urzędzie Dzielnicy Bemowo i na stronie internetowej. Udało się zgromadzić około ośmiuset ankiet i są one aktualnie poddawane analizie.
Ad. 6 Interpelacje i zapytania.
M. Puszakowska – złożyła:

- interpelację (UD-I-WOR.0003.104.2014.AWO) dot. postawienia ławek na terenie Fortu Bema.

- interpelację (UD-I-WOR.0003.105.2014.AWO) dot. wybudowania przystanku komunikacji miejskiej przy SP nr 357 przy ul. Zachodzącego Słońca.

- interpelację (UD-I-WOR.0003.106.2014.AWO) dot. naprawy chodnika prowadzącego do szkoły przy ul. Szobera.


M. Ryszkowski – zgłosił:

- zapytanie (UD-I-WOR.0003.107.2014.AIZ) dot. herbu Bemowa.


Ad.7 Wolne wnioski i informacje.
A. Wyganowska – Krzynówek – zgłosiła propozycję zakupu kwiatów dla Prezydium Rady, w związku z uroczystymi obchodami trzydziestolecia Szkoły Podstawowej Nr 316, które odbędą się w Amfiteatrze w Parku Górczewska.
G. Popielarz - poinformował, że następna sesja Rady Dzielnicy Bemowo zaplanowana została na 27 sierpnia 2014 r. i zamknął obrady LII/14 sesji Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy o godz. 20.55.


Wiceprzewodniczący Przewodniczący Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy


Maciej Ryszkowski Grzegorz PopielarzProtokół z LII/14 sesji Rady Dzielnicy Bemowosporządziła w dniu 18 czerwca 2014 r.
Aleksandra WrońskaPobieranie 73.51 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna