Z. S. Jabłoński jasna góra wpisywana w europęPobieranie 434.36 Kb.
Strona4/5
Data03.05.2016
Rozmiar434.36 Kb.
1   2   3   4   5

41 G. Colombo, Czarna Madonna w Alpach, JG 5:1987, nr 8 (46), s. 45; Por. Z.S. Jabłoński, „Madonna di Papa", „Ziemia Święta" 5:1999, nr 2 (18), s. 18-21.

42 Oświadczył: „O Jasnej Górze dowiedziałem się nieco więcej, tak samo jak moi rodacy, dopiero wtedy, gdy telewizja brytyjska pokazała zdjęcia z czuwań w Sanktuarium na Jasnej Górze po postrzeleniu Papieża w maju 1981 r. Wtedy też spotęgowało się we mnie pragnienie, by odwiedzić to Sanktuarium Wielkiej Modlitwy w Ojczyźnie Papieża”. S. Stefanowicz, Spotkanie maryjności anglikańskiej z jasnogórską (rozmowa z ks. Stephenem Jones, kapelanem anglikańskim), JG 6:1988, nr l (51), s. 23.

43 Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Jasnej Górze, PO 12:1979, nr 34, s. 9.

44 Por.: Z.S. Jabłoński, 600 lat pielgrzymowania na Jasną Górę, w: Jasnogórska Matka cudownej przemiany, red. G. Lorenc, Rzym 1983, s. 90 n.; Sprawozdanie za rok 1987, JG 6 (1988), nr 3 (53), s. 64.

45 J. Matuszewski, Z życia Jasnej Góry, JG 12:1994, nr l (123), s. 32; Z jasnogórskiej statystyki za rok 1988 (Kancelaria Kustosza Bazyliki Jasnogórskiej); dane z roku 1995 z Centrum Informacji Jasnogórskiej.

46 Z USA odnotowano 356 grup. Z jasnogórskiej statystyki za rok 1989 (Kancelaria Kustosza Bazyliki Jasnogórskiej).

47 J. Tomziński, Kromka jasnogórska roku 1989, JG 8:1990, nr l (75), s. 58.

48 Sprawozdanie z działalności Jasnogórskiego Centrum Informacji za rok 1998.

49 Kapłani przybyli z 81 krajów. Sprawozdanie z działalności Jasnogórskiego Centrum Informacji w 2000 roku.

50 R. Majewski, Kronika jasnogórska roku 1992, J G 10:1992, nr 5 (103), s. 59.

51 J. Tomziński, S. Knapek, Kronika jasnogórska roku 1990, JG 8:1990, nr 8 (82), s. 52.

52 W. Robak, Kronika jasnogórska roku 1991, JG 9:1991, nr 7/8 (93/94), s. 77.

53 W. Robak, R. Majewski, Kronika jasnogórska roku 1990, JG 9:1991, nr l (87), s. 51.

54 W. Robak, R. Majewski, Kronika jasnogórska roku 1990, JG 8:1990, nr 11 (85), s. 63.

55 R. Majewski, Kronika jasnogórska roku 1990, JG 9:1991, nr 7-8 (93-94), s. 82.

56 Animatorzy uczestniczyli w tygodniowej szkole formacyjnej, zorganizowanej w Olsztynie pod Częstochową. R. Majewski, J. Pach, Kronika jasnogórska roku 1992, JG 10:1992, nr 9 (107), s. 61.

57 R. Majewski, Kronika jasnogórska roku 1992, JG 10:1989, nr 11 (109). s. 51-52.

58 Tym kolarzom-amatorom towarzyszyło hasło: „Radość to rzecz wielka. Potrafi wyzwolić z największego utrapienia i smutku" W. Robak, Kronika Jasnogórska roku 1990, JG 8:1990, nr 10 (84), s. 55; W V pielgrzymce z Vranowa uczestniczyło 61 osób; J. Tomziński, Kronika Jasnej Góry roku 1994, JG 12:1994, nr 10 (131), s. 25; J. Franek, VIII Piesza Pielgrzymka Zaolzie – Cieszyn – Jasna Góra, Czeski Cieszyn 1998, s. 1-44; A. Jackowski, Pielgrzymowanie, Wrocław 1998, s. 172.

59 J. Tomziński, Kronika Jasnej Góry roku 1994, JG 12:1994, nr 7/8 (129), s. 38.

60 J. Tomziński, Kronika Jasnej Góry roku 1993, JG 11:1993, nr 12 (122), s. 26.

61 J. Tomziński, Kronika Jasnej Góry 1995, JG 13:1995, nr 10 (142), s. 25.

62 S. Tomoń, Modlitwa królowej, http://www.jasnagora.com/

63 J. Tomziński, Kronika Jasnej Góry roku 1994, JG 13:1995, nr 2 (135), s. 26.

64 W. Robak, R. Majewski, Kronika jasnogórska roku 1990, JG 8:1990 nr 12(86) s. 66.

65 R. Majewski, Kronika jasnogórska roku 1992, JG 10:1992, nr 5 (103). s. 64.

66 R. Majewski, Kronika Jasnej Góry roku 1993, JG 11:1993, nr 6 (116), s. 24.

67 J. Tomziński, Kronika Jasnej Góry roku 2000, JG 18:2000 nr 7-8(201-202) s. 23-24

68 Informacja uzyskana w Biurze Prasowym Jasnej Góry

69 R. Majewski, Kronika Jasnej Góry roku 1993, JG 11:1993, nr 6 (l 16), s. 24; J. Tomziński, Kronika Jasnej Góry roku 1994, JG 12:1994, nr 9 (130), s. 26.

70 J. Tomziński, Kronika Jasnej Góry roku 1993, JG 11:1993, nr 8 (118), s. 32.

71 W roku 1998 z Krakowa wśród 12 tyś. pielgrzymów 798 pochodziło z zagranicy. Z.S. Jabłoński, Pielgrzymowanie na Jasną Górę w czasie i przestrzeni, Częstochowa 2000, s. 284.

72 J. Tomziński, Kronika jasnogórska roku 1987, JG 5:1987, nr5 (43), s. 61.

73 W. Robak, R. Majewski, Kronika jasnogórska roku 1990, JG 8:1990, nr 10 (84), s. 61.

74 R. Majewski, Kronika jasnogórska roku 1991, JG 9:1991, nr 9 (95), s. 47.

75 W. Robak, Kronika jasnogórska roku 1990, JG 8:1990, nr 10 (84), s. 54, 55.

76 W. Robak, R. Majewski, Kronika jasnogórska roku 1990, JG 8:1990, nr 10 (84), s. 55.

77 Z Jasnej Góry. Pielgrzymka Skautów, Niedziela 46:2004 nr 34 s. 5

78 Z.S. Jabłoński, Rzeczywistość Jasnej Góry ważniejszymi wydarzeniami pisana, w: Tyś Wielką Chlubą..., dz.cyt., s. 301; J. Tomziński, Kronika jasnogórska roku 1985, JG 3:1985, nr 12 (26), s. 56.

79 J. Tomziński, Kronika Jasnej Góry roku 1986, JG 5:1987, nr 2 (40), s. 54.

80 L. Dadaglio, Tutaj obchodzicie zawsze Rok Maryjny, JG 5:1987, nr 11 (49), s. 19-20; J. Tomziński, Kronika Jasnej Góry roku 1978, JG 5:1987, nr 11 (49), s. 63.

81 J. Tomziński, S. Knapek, Kronika jasnogórska roku 1990, JG 8:1990, nr 8 (82), s. 52.

82 A. Oksiędzki, Kronika Jasnogórska roku 1990, JG 8:1990, nr 9 (83), s. 57.

83 R. Majewski, Kronika jasnogórska roku 1992, JG 10:1992, nr 12 (110), s. 49-54.

84 PAP, T. H., Biskupi o kondycji duchowieństwa, GW 1994, nr 260 (8 XI), s. 3; J. Tomziński, Kronika Jasnej Góry 1994, JG 13:1995, nr 9 (134), s. 30.

85 J. Tomziński, Kronika Jasnej Góry 1995, JG 13:1995, nr 7-8 (139-140), s. 26.

86 Abp M.Marusyn z Rzymu, Sekretarz Kongregacji Kościołów Wschodnich; Metropolita M.Hermaniuk z Winnipeg z Canady; Metropolita S.Sułtyk z Philadelphii z USA, bp M.Daciuk z Winnipeg z Canady; bp M.Hrynczyszyn z Francji;bp B.Losten ze Stamford z USA; bp S.Miklosz z Jugosławii; bp M.Kuchmiak z Philadelphi z USA. J.Tomziński, Kronika Jasnogórska roku 1988, Jasna Góra, 6:1988 nr 12 (62) s.52.

87 Por.R.J.Abramek, Jasnogórskie uroczystości 1000-lecia Chrztu Rusi i Ukrainy, Jasna Góra, 6:1988 nr 12(62) s.7.

88 M.Marusyn, Ta Ikona była świadkiem Chrztu Rusi, Jasna Góra, 6:1988 nr 12(62) s.16

89 S. Tomoń, Kościół pojednania, http://www.jasnagora.com/wydarzenie.php?ID=304

90 S. Tomoń, Matka i Królowa, http://www.jasnagora.com/wydarzenie.php?ID=308

91 T. Chynczewska-Hennel, Pielgrzymki nuncjuszy do Częstochowy, w: Peregrinationes. Pielgrzymki w kulturze dawnej Europy, red. H. Manikowska, H. Zaremska. Warszawa 1995, s. 221-224; Z.S. Jabłoński, Nuncjusze i legaci papiescy uczestnikami jasnogórskiej tajemnicy, JG 7:1989, nr 10 (72), s. 6-16.

92 J. Tomziński, Kronika jasnogórska roku 1988, JG 6:1988, nr 10 (60), s. 51-52.

93 Z.S. Jabłoński, Rzeczywistość Jasnej Góry ważniejszymi wydarzeniami pisana dz.cyt., s. 314; A. Oksiędzki, Kronika jasnogórska roku 1990, JG 8:1990, nr 9 (83), s. 58; R. Ma-jewski, Kronika jasnogórska roku 1991, JG 9:1991, nr 7-8 (93-94), s. 69.

94 R. Majewski, Kronika Jasnogórska roku 1992, JG 10:1992, nr 5 (103), s. 57-58.

95 A. Oksiędzki, Kromka jasnogórska roku 1990, JG 8:1990, nr 9 (83), s. 62.

96 J. Knapek, Kronika jasnogórska roku 1990, JG 8:1990, nr 8 (82), s. 62; J. Tomziński, Kronika Jasnej Córy roku 1993, JG 11:1993, nr 8 (118), s. 27.

97 J. Tomziński, Kronika jasnogórska roku 1989, JG 8:1989, nr 12 (74), s. 49.

98 Duszpasterstwo Pielgrzymów Zagranicznych oraz Polskich zgłoszonych do Centrum Informacji Jasnogórskiej w roku 1995; Liczbowe sprawozdanie z działalności Jasnej Góry w roku 1995, JG 13:1995; I. Rękawek, J. Tomziński, Liczbowe sprawozdanie z działal­ności Jasnej Góry w 1997 r., JG 16:1998, nr 3 (183), s. 31.

99 Prezydent Wioch Francesco Cossiga na Jasnej Górze, JG 7:1989, 7 (69), s. 11-19.

100 J. Tomziński, R. Majewski, Kronika jasnogórska roku 1992, JG 10:1992, nr 4 (102), s. 54; R. Majewski, Kronika Jasnej Góry roku 1993, JG 11:1993, nr 8 (118), s. 31; J. Tomziński, Kronika Jasnej Góry roku 1993, JG 11:1993, nr 10 (120), S. 42; R. Ma­jewski, Kronika jasnogórska roku 1992, JG 10:1992, nr 4 (102), s. 54; R. Majewski, Kro­nika Jasnej Córy roku 1993, JG 11:1993, nr 3 (l 13), s. 32; J. Tomziński, Kronika Jasnej

Góry roku 1993, JG 11:1993, nr 10 (120), s. 29.101 Tenże, Kronika Jasnej Góry roku 1993, JG 12:1994, nr l (123), s. 26; Tenże, Kronika Jasnej Góry roku 1998, JG 16:1998, nr 4 (174), s. 30.

102 J. Tomziński, Wizyta prezydenta Włoch, Niedziela 39:1996, nr 25-26 (161-162), s. l, 7.

103 A. Jackowski, Jasna Góra. Międzynarodowe centrum ruchu pielgrzymkowego, Częstocho­wa 1996, s. 43.

104 Pielgrzymka i spotkanie delegacji Niemieckiej Konferencji Biskupów z Episkopatem Polski na Jasnej Górze, PO 13:1980, nr 40, s. 6-7.

105 Słowo Przewodniczącego Episkopatu Niemieckiego podczas uroczystej Mszy św. w dniu 26 VIII 1988 na Jasnej Górze, wygłoszone przed błogosławieństwem, PO 19:1986, nr 36, s. 9.

106 J. Golonka, Ołtarz Jasnogórskiej Bogurodzicy, Jasna Góra-Cząstochowa 1996, s. 11, 128.

107 J. Tomziński, Kronika jasnogórska roku 1989, JG 7:1989, nr 11 (73), s. 61.

108 Tenże, Kronika jasnogórska roku 1989, JG 8:1990, nr l (75), s. 63-64.

109 Tenże, Kronika Jasnej Góry 1997, JG 15:1997, nr 7-8 (165-166), s. 43.

110 Tenże, Kronka jasnogórska roku 1990, JG 8:1990, nr 6 (80), s. 61.

111 R. Majewski, Kronika Jasnej Góry roku 1993, JG 11:1993, nr 7 (l 17), s. 30.

112 J. Tomziński, Kronika jasnogórska roku 1988, JG 6:1988, nr 6 (56), s. 53, 59.

113 Tenże, Kronika jasnogórska 1990, JG 8:1990, nr 8 (82), s. 58.

114 M. Władyczanka, Pielgrzym­kowe refleksje subiektywne, w: Pątniczym szlakiem Orlich Gniazd, red. Z.S. Jabłoński, Jasna Góra – Częstochowa 1993, s. 62-71.

115 J. Tomziński, Kronika jasnogórska roku 1989, JG 7:1989, nr 12 (74), s. 30.

116 R. Majewski, Kronika Jasnej Góry roku 1993, JG 11:1993, nr 5 (l 15), s. 30.

117 J. Berny, Kronika jasnogórska. Rok 1992, JG 10:1992, nr 10 (108), s. 62, 63.

118 J. Tomziński, Kronika Jasnej Góry roku 1993, JG 11:1993, nr 8 (118), s. 27.

119 Tenże, Kronika Jasnej Góry roku 1995, JG 13:1995, nr 6 (139), s. 27.

120 Tenże, Kronika jasnogórska, JG 6:1988 nr 6(44) s. 63; 5:1987, nr 11 (49), s. 50; 7:1989, nr 9 (71), s. 43-44.

121 Z.S. Jabłoński, Le role historique et prophétique de Jasna Góra pour les nations de l'Europe Centrale et Orientale, w: The Common Christian Roots of the European Na­tions. An International Colloquium in thé Vatican, Florence 1982, s. 383-393; E. i P. Przecławscy, VI Światowy Dzień Młodzieży – Częstochowa, sierpień '91. Raport z badań, War­szawa 1991.

122 AJG 4469, s.164; S. Tomoń, Ambasadorzy u Królowej, http://www.jasnagora.com/wydarzenie.php?ID=594

123 M. Przeciszewski, Młodzież, Papież i Duch Święty, „Więź" 34:1991, nr 11-12 (397-398), s. 207; Rosjanie na Jasnej Górze, „Więź" 35:1992, nr 8 (406), s. 70; E. i P. Przesławscy, VI Światowy Dzień Młodzieży 1991, s..34. Częstochowa, sierpień '91. Raport z badań, Warszawa, s. 34

124 Z Warszawy pielgrzymowało pieszo razem z Polakami i przedstawicielami innych naro­dów ponad 1000 Rosjan. M. Przyciszewski, „Spotkania" 2:1981, nr 33, s. 5; J. Pach, W. Robak, Kronika jasnogórska roku 1991; ZJ. [Z.S. Jabłoński], Młodzi ze Wschodu w przestrzeni Jasnogórskiego Spotkania, JG 9:1991, nr 10 (96), s. 52 n., s. 70.

125 M. A. Koprowski, W stolicy światowej młodości, w: Młodzi z Ojcem Świętym, VI Świa­towy Dzień Młodzieży, red. K. Sokołowski, M. Duda, Częstochowa – Jasna Góra 1991, s. 130.

126 Między innymi kard. M. Lustiger, brat Roger z Teze, Arguello Cico – inicjator Neokate-chumenatu, Kiara Lubich, Daniel Ange. Por.:, Młodzi z Ojcem św., red. K. Sokołowski, Częstochowa Jasna Góra 14-15 VIII 1991; Z Warszawy pielgrzymowało pieszo razem z Polakami i przedstawicielami innych narodów ponad 1000 Rosjan. M. Przyciszewski, „Spotkania" 2:1981, nr 33, s. 5; Z.J., Młodzi ze Wschodu w przestrzeni Jasnogórskiego Spotkania, JG 9:1991, nr 10 (96), s. 52 n., s. 70.

127 Tamże, s. 5.

128 Jak współcierpieć. II Światowy Dzień Chorego na Jasnej Górze, GW 1994 nr 36 (12-13 II) s. 3; J. Tomziński, Kronika Jasnej Góry, JG 12:1994, nr 4 (126), s. 21-22.

129 Zob. Programy Festiwali 1991-1995. J. Łuciuk, (Wprowadzenie), w: Gaude Mater. IV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej. Program, Częstochowa 1994.

130 J. Tomziński, Kronika Jasnej Góry roku 1997, JG 15:1997, nr 7-8 (165-166). s. 46.

131 Program. II Międzynarodowe Interdyscyplinarne Sympozjum Naukowe „Obraz świątyni w kulturze i literaturze europejskiej", Częstochowa 2000.

132 A. Napiórkowski, Ekumeniczne oddziaływanie Jasnogórskiego Sanktuarium, w: Jasna Góra w 20-leciu Pontyfikatu Jana Pawia II, red. Z.S. Jabłoński, Jasna Góra – Częstochowa 1999, s. 418; J. Tomziński, Kronika jasnogórska roku 1989, JG 7:1989, nr 12 (74), s. 49; nr6 (68), s. 54.

133 XII Congressus Mariologicus Internationalis et XIX Congressus Marianus Internationalis. Programma, Częstochowa 1996, s. 19-36; Bogurodzica Wschodu i Zachodu. Album wy­stawy, Jasna Góra 1996.

134 Hasłem „Młodości świata słowiańskiego" są słowa: „Od przemocy ku pokojowi i wolności, od politycznych nietrwałości ku zgodzie i postępowi, od zguby duchowej ku tradycyjnym wartościom kulturowym". J. Tomziński, Kronika Jasnej Góry roku 1993, JG 12:1994, nr l (123), s. 29.

135 R. Majewski, Kronika jasnogórska roku 1992, JG10:1992, nr 8 (106), s. 40, 43; 11:1993, nr 6 (l 16), s. 27

136 I. Bartłomiej, Aby zjednoczenie nastąpiło jak najszybciej..., JG 16:1998, nr 12 (182), 17. Zob. też: Niedziela 42:1999, nr 3 (295), s. l, 18.

137 J. Tomziński, Kronika jasnogórska roku 1986, JG 4:1986, nr 10 (36), s. 19; Tenże, Kroni­ka Jasnej Góry roku 1993, JG 11:1993, nr 12 (122), s. 26; 17:1999, nr l (183), s. 28.

138 R. Majewski, Kronika jasnogórska roku 1991, JG 10:1992 nr l (99), s. 67, Tenże, Kronika jasnogórska roku 1992, JG 10:1992, nr 5 (103), s. 58. J. Tomziński, Kronika Jasnej Góry roku 1994, JG 12:1994, nr 5 (121), s. 28.

139 R. Majewski, Kronika jasnogórska roku 1992, JG 10:1992, nr 5(103), s. 58

140 J. Tomziński, Kronika Jasnej Góry roku 1994, JG 12:1994, nr 5(121), s. 28

141 Informacje uzyskane w maju 1999 roku od ks. Eugeniusza Zarębińskiego – ogólnopolskiego duszpasterza kolejarzy.

142 Konsekracja Ordynariusza Polowego Wojska Polskiego bp. Sławoja Leszka Głódzia, JG 9:1991, nr 4 (90), s. 30.

143 Tamże.

144 J. Tomziński, Kronika Jasnej Góry roku 1995, JG 13:1995, nr 5(121), s. 28

145 Tenże, Kronika Jasnej Góry 1995, JG 13:1995, nr 11 (143), s. 24.

146 Tenże, Kronika Jasnej Góry roku 1999, JG 17:1999, nr 12 (144), s. 27.

147 H.B., Kopia MBCz na Węgrzech, Życie Katolickie 1968 nr 2 s.II, foto

148 Ungheria, w: D. Marcucci, Santuari Mariani d'Europa, Milano 1993, s. 154-161.

149 Kisujszallas (Węgry), Ilustrowany Przegląd Tygodniowy. 1:1915 s.382-384

150 Uroczyste poświęcenie kopij o. MBCz na Węgrzech, Słowo Częstochowskie 5:1935 nr 241 s.3

151 M.in. w miejscowościach: Bajnes, Böhönye, Kapuvar, Keszthely, Leva, Mad, Marcali, Nagyszakacsa, Nemesded, Pincehely, Sopron, Bernbergbanya. Wieści Polskie 3:1941 nr 101 s.4, nr 125 s.4; 4:1942 nr 98 s.4, nr 110 s.4; Polskie obozy cywilne na Węgrzech, Rocznik Polski 1942 s.234-239

152 Kapliczka Matki Bżożej Częstochowskiej pamiątką pobytu polskich żołnierzy w Bajnes, Wieści Pol. R.3 : 1941 nr 125 s.4

153 Maria Nostra, w: D. Marcucci, Santuari Mariani d'Europa, Milano 1993, s. 161; J. Borsos, Wielka Pani Narodu Węgierskiego, Jasna Góra (dalej JG) 14:1996, nr 7-8 (153-154), s. 31-32; ZJ. [Z.S. Jabłoński]: Przesłanie z wczoraj i dziś (4), JG 10:1992, nr 4 (102), s. 45.

154 Autor w latach 70. spotykał alumnów węgierskich przybywających konspiracyjnie na Jasną Górę. Z.J. [Z.S. Jabłoński]: Przesłanie z wczoraj i dziś (3), JG 10:1992, nr 3(101), s. 48-50.

155 M. Ostoja-Witkiewicz, Kaplica Matki Bożej Jasnogórskiej w Budapeszcie, JG 11:1993, nr 7 (l 17), s. 21-23; gaj, Dziś w mieście, Gazeta Stołeczna 1995, (23 III), nr 70, s. 2.

156 Informacja uzyskana od o. Mariana Waligóry, paulina, który brał udział w tej uroczystości.

157 Informacja uzyskana od o. M. Waligóry, który pośredniczył w nabyciu odpowiedniego Wizerunku Jasnogórskiego do tego kościoła.

158 A. Sekulić, Bogurodzica w kościołach i klasztorach chorwackich paulinów, SC 10:1989, s. 203-213.

159 Subotnica Crna Gospa, w: P. Lubina, Marijanska Hrvatska. Gospodina Svetista Hrvatima, Split 1995, s. 424-428.

160 14 VIII 1996 roku przybyła druga pielgrzymka – 39 osobom przewodniczył przeor klasztoru o. Konrad Pomper S. Kokowicz: Paulini na gruzach w Chorwacji, JG 11:1993, nr 4 (l 14), s. 20; M.K. Glogovič: Krwawe łzy Jasnogórskiej Pani wpaulińskim klasztorze na Chorwacji, JG 15:1997, nr 7-8 (165-166), s. 32.

161 F. Ilesicz, MBCz w Jugosławji, Liter.-Nauk. R.12 : 1935 nr 22 s.V-VI; www.travelguide.si/guide/Regions.asp?MOR_RegionID=4

162 J. Mozga: Paulińskie sympozjum w Austrii, SC;1983, s. 466.

163 Informacja uzyskana od Leona Chałupki w styczniu 2004 r.

164 R. Abramek, O. Euzebiusz Rejman – zmagania o Jasną Górę na przełomie XIX/XX wieku, JG 5:1987 nr 10(48) s. 41n.; Jan Paweł II, Wydarzenie, które ocaliło kulturę i chrześcijaństwo Europy, Jasnogórska Bogurodzica w wypowiedziach Jana Pawła II, red. Z.S. Jabłoński, Jasna Góra-Częstochowa 2003 t. 2 s. 288

165 Jasnogórskie kalendarium Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego, red. Z. S. Jabłoński, Jasna Góra-Częstochowa 2002 s. 80.

166 Informacja uzyskana od o. Wincentego Cykowskiego, paulina, który brał udział w intro­nizacji tych obrazów.

167 B. Gzela, Intronizacja wiernej kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Kościele Polskim w Wiedniu, Nasza Wspólnota. Gazeta Duszpasterstwa Polonii w Austrii 2006 nr 06(386) s. 4

168 Informacja uzyskana od o. Zająca, duszpasterza Trnavy.

169 K. Tymińska, Maryjne i paulińskie znaki na Słowacji i Morawach, JG 11:1993 nr 1(111) s.19-22; L. Pietras, Pauliński znowu Vranov, JG 11:1993, nr 7 (117), s. 26;

170 Tradycja przekazuje dwie wersje. Według jednej, na skutek wojen tureckich i tatarskich, które doprowadziły Morawy do ruiny, zakonnicy obawiający się, aby cudowny obraz nie wpadł w ręce pogańskie umieścili go w Częstochowie. A ponieważ Uherskim Brodem przez 200 lat władali kacerze, nie został on tam sprowadzony ponownie. Druga wersja odwołuje się do ingerencji zbrojnej króla Karola, spowodowanej buntem żupana Mateusza (1315 r.). Wówczas to, uciekającym z cennymi rzeczami zakonnikom, Węgrzy zabrali obraz. Za szczególne zasługi dla Polskiej Korony obraz miał zostać podarowany księciu Władysła­wowi Opolskiemu, W. Zając: Morawski spór o pochodzenie jasnogórskiego obrazu, SC 16:1996, s. 31n.

171 Informacja uzyskana od Krystyny Nowak 27 X 2003; J. Woźniak, Sosnowiec, List z 8 03 2004 w posiadaniu autora.

172 Informacja uzyskana od o. Franciszka Gajewskiego – paulińskiego duszpasterza w Ostrawie w 1993 r.

173 Informacja uzyskana od Bogdana Stępnia OSPPE w 1994 r.
1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna