Z. S. Jabłoński jasna góra wpisywana w europęPobieranie 434.36 Kb.
Strona5/5
Data03.05.2016
Rozmiar434.36 Kb.
1   2   3   4   5

175 Dominikanie pielgrzymowali wcześniej na Jasną Górę. Wiadomość uzyskana od Wojciecha Mścichowskiego.

176 Mse svata. Korunovace obrazu Panny Marje ve farnosti Pišt, b.m.r.w. s. 39 n.

177 J. Tomziński, S. Knapek, Kronika jasnogórska roku 1990, JG 8:1990 nr 8(82) s. 47; Bazylika Mniejsza w Kaczycy, Nasz Dziennik 2:2000 nr 188(784) s. 7

178 Informacje uzyskane od Anny Niedźwiedź 14 X 2003.

179 K. Iłłakowiczówna, Urywek z korespondencji, Tygodnik Powszechny (dalej TP), 2:1947 nr 27(120) s. 5

180 L. Bartkowiak, Patronka Jedności Chrześcijan w Bułgarii, JG 22:2004 nr 4(240) s. 36-37

181 www.jezuici.pl/jp/ARCH/4/c.html

182 W. Kurpik: Jasnogórska Bogurodzica w malarstwie ikonowym, SC 9: 1988 s. 26.

183 E. Smykowska. Ikona. Mały słownik, Warszawa 2002 s.50

184 W. Kurpik, Związki obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej z malarstwem ikonowym, JG 6:1988, nr 6(56) s. 13n.

185 D. Stepowyk, Ivan Szczyrskyi, Kijv 1988, reprodukcja.

186 Priesviataja Bogorodice, spasi nas. Czenstochowskaja Ikona Bożej Materi, Moskwa 2002 s. 57

187 Obraz cudowny, Kurier Polski 11:1908 nr 141 s.2

188 T.B., Maryjne światła ze Wschodu, JG 7:1989, nr 6 (68), s. 16; R.J. Abramek: Notatki z lekcji litewskiej (1), JG 7:1989, nr 3 (65), s. 25, 26; K. Maszewski: O Jasnogórskiej Pani w Moskwie, JG 7:1989, nr 10 (72), s. 46-47.

189 Święto ikony MBCz. cerkiew sierdobska obchodzi 12 marca Modest, Matka Boża Często­chowska w Sierdobskiej cerkwi, JG 7:1989, nr 6 (68), s. 20.

190 Informacje od o. Wojciecha Wiszniewskiego, proboszcza parafii Nowy Dwór, duszpasterza od kilku lat na Białorusi.

191 S. Tomoń, Maryja poszła na Białoruś, http://www.jasnagora.com/wydarzenie.php?ID=1618

192 A. Rączka: Matka Boża Jasnogórska buduje Kościól (wywiad z Z.S. Jabłońskim), JG 13:1995, nr 11 (143), s. 16-17.

193 S.C.Berent, Z Jasnej Góry do Mariupola, Niedziela 2003 nr 44

194 Informacja uzyskana od parafianki kościoła Wszystkich Świętych w Wilnie.(31 VIII. 2004 r.)

195 J. Pach: Matka Boża Jasnogórska na Kremlu (rozmowa z ks. F. Cybulą), JG 10:1992, nr 12 (110), s. 19-21.

196 Teodozja na Krymie, Wilno. Informacje uzyskane od Anny Niedźwiedź 14 X 2003 r.

197 Priesviataja Bogorodice, spasi nas. Czenstochowskaja Ikona Bożej Materi, Moskwa 2002 s. 1n

198 Z. Biernacki, Pielgrzymka kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w polskich rodzinach we Francji, Nasza Rodzina 1981 nr 11 s.12-13; S.J. Rożej, Jasnogórska Bogurodzica w drodze, Jasna Góra – Częstochowa 1996, s. 107; Polacy z całej Holandii na obchodzie Millenium w Bredzie, Razem Młodzi Przyjaciele 5:1966 nr 7/8 s.4

199 E. Kuhn, Duchowość ojców Pustyni przeciw duchowemu spustoszeniu. Powrót paulinów na ziemię niemiecką, SC 17:1997 s. 639n.

200 J.S. Płatek, Paulini w Republice Federalnej Niemiec, JG 7:1989 nr 1(63) s. 9n.

201 Pielgrzymi polscy w Hanowerze, Polak 18:1863 nr 4 s.8; St. Dubiel; J. Manthey, Emigracja wobec Millenium. Przemówienie wygł. 15 VIII 1965 z ok. przeniesienia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej do nowego kościoła w Hanowerze, Duszpasterz Polski Zagranicą (dalej DPZ)2 s.143-147

202 Towarzystwo Polskie pod opieką MBCz w Berlinie. Ojciec św. do Tow. Polskiego, Kurier Śląski 7:1915 nr 226 s.3; F. Połomski, Ze wspomnień starego „Westfaloka” – A. Podeszwy, Studia Śląskie, t.1:1958 s.260

203 Wiarus Polski, 10:1892 nr 267 s.3; Niebezpieczny obraz MB, Kraj 1:1908 nr 152 s.3, Chłop Polski 2:1908 s.356, Świat Słowiański 4:1908 t. 2 s.840-842; Myśl Katolicka 1908 s.167-8

204 Informacje uzyskane od Grzegorza Gadacza w 2001 r.; Z.S. Jabłoński: Jasna Góra jest w Europie..., dz.cyt, s. 249, 251-252; Tętno życia polskiego w Berlinie lat temu 30, Ogniwo R.5 : 1971 nr 3 s.4-6

205 E. Kucharz, Hodegetrie na Śląsku Opolskim, Opole 1995

206 Darmstadt- poświęcenie Sztandaru z MBCz, Ogniwo 7:1973 nr 10-12 s. 9-10; Historia pąci polskich a Mannheim, Polak w Niemczech 1963 s. 4; Z. Witt Sikora, Moja współpraca z Polonią z pod znaku Rodła w Mannheim-Sandhofen, Polak w Niemczech 1972 s.9-11; Działalność bpa ord. dla Polaków w Niemczech podczas pobytu we Freimanie, Wiadomości Urzędowe w Niemczech 1:1945 nr 1 s.20-22; I. Gałęzowski, Życie religijne. Łambin, Rocz. Muz. 11 : 1987 s.96; Oberhausen. Wiarus Polski 4:1894 nr 125 s.1, 3; R. Mroziuk, Parafia na Ewingu. Rozmowa: Cz. Ryszka. Katolik 1990 nr 17 s.5.

207 W. Pongraz: Czarna Matka Boża z Jasnej Góry w Moosburgu, JG 8:1990, nr 2 (76), s. 47-50.

208 J. Śliwiński, Z dział. religijno-kulturowej zakonów polskich w RFN, Studia Polonijne t.2:1977 s. 330-337; www.bewegung-licht-leben.de.

209 J. Szczygielska, Z czarną Madonną na obcej ziemi. Naviges – Westfalska Częstoch, Słowo Powszechne 42:1988 nr 152 s.7

210 www.haus-concordia.de

211 M. Królik: Kalendarz wydarzeń jasnogórskich, JG 4:1986, nr 7 (33), s. 55.

212 J. Zbudniewek: Helmut Jonetzki. Propagator Matki Bożej Jasnogórskiej 11926-1986), JG 6:1988, nr 8 (58), s. 61.

213 List od M i P. Kopmaier z Lüdinghausen

214 J. Rudolph: Nowe miejsce kultu Pani Jasnogórskiej, JG 13:1995, nr 5 (138), s. 26-27.

215 Informacja uzyskana od o. Dariusza Szuby, duszpasterza paulińskiego w Niemczech.

216 T. Adamek, „Czarna Madonna” w Görlitz, JG 19:2001 nr6(212) s. 25-26

217 S.J. Rożej: Jasnogórska Bogurodzica w drodze, Jasna Góra – Częstochowa 1996, s. 107; M. Kamiński. Matka Boża Jasnogórska nawiedza Polską Misje w Hamburgu JG 14: 1996 nr 7-8(153-154)s. 30-31; Poświęcenie kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej dla Polaków w Hamburgu, Kronika Rzymska 19:2001 nr 126 s. 9

218 T. Kowalczyk: Kościół katolicki na Łużycach Górnych w latach 1991-1990, Lublin 1999, s. 207-212.

219 M. Godlewski, Polacy w Danii, Kronika Rodzinna 35:1901 s.44-46, s. 45

220 J. Ledóchowska, Życie dla innych. Bł.Urszula Leduchowska 1865-1939 Poznań 1984 s. 68

221 Dania, DPZ 1979 s.385-386

222 M.Z., O życiu Polaków w Norwegii, Rycerz Niepokalanej 27:1948 s.272-3; Informacja telefoniczna od słuchacza Radia Maryja, audycja „Jasna Góra jest w Europie” w dniu 2 maja 2004; informacje uzyskane od Georga Wathera za pośrednictwem Małgorzaty Rachwalskiej z Krakowa

223 Informacje od ks. Ryszarda Denisiuka z 24 lutego 2004 r.

224 Informacje od Maryli Burczyk z Lidingö z marca 2003 roku.

225 J. Nalaskowski, E. Bilska: Kult Matki Bożej Jasnogórskiej poza granicami Polski, „Peregrinus Cracoviensis", 3:1996, s. 195;

226 E. Sławek, W tym miasteczku byliśmy 26 sierpnia, List do Pani, 10:2003 nr 9(116) s. 38; St. Talaga, Polscy kapłani w San Remo.Życie katol. 1968 nr 7 s II. www.comunedisanremo.it/sanremo/chiesarussa03.html

227 Z. S. Jabłoński, Jasna Góra jest w Europie..., dz.cyt., s. 252; K. Tymińska: Refleksje na pielgrzymim szlaku... (2), JG 15:1997, nr 4 (162), s. 7.

228 G.B. Błoch, Pielgrzymująca Madonna, Przewodnik Katolicki (dalej: PK), 94:2004 nr 20 s. 24-25, www.kapucyni.ofm.pl/archiwum/loreto1.htm; Poświęcenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Bussecchio, W Imię Boże 3:1946 nr 9 s.3; nr 21 s.7

229 Nowy kościół Matki Bożej Częstochowskiej poświęcił i otwarł w Rzymie, Rycerz Niepokalanej 33:1973 s.18

230 Polska kaplica w kościele św. Joachima w Rzymie, Światło 14:1900 s.93-94, il. s.92; Kronika Rodzina 38:1905 s.197 s.94

231 W. Wehr, Polskie pamiątki heraldyczne w Rzymie, w: Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej, t.3, Buenos Aires, Paryż 1966 s. 30

232 J. Pach, Diffusione della Madonna di Jasna Góra a Roma, Roma 1983; Pięć obrazów Matki Bożej Jasnogórskiej w Poliklinice Gemelli, Niedziela 34:1992 nr 34, s. 5.

233 K. Hoffman, Pielgrzymi polscy w Rzymie, Dzwonek Częstochowski 2:1902 t.7 s.72; St.Walkowiak, Polski Dom Kultury Jana Pawła II w Rzymie, PK 1981 nr 20 s.1-2

234 W. Sardi, K. Sica, Żywot sługi Bożej Maryi Franciszki Siedleckiej od Pana Jezusa dobrego Pasterza, tłum. z włoskiego, Kraków 1924 s.30

235 Dzień Modlitw w intencji II Soboru Watykańskiego w Pescara, PK 1963 s. 458; Jasnogórskie kalendarium Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego, red. Z. S. Jabłoński, Jasna Góra-Częstochowa 2002 s. 83

236 B. Lewandowski, Zmarł Gincarlo Brasca przyjaciel Ojca św. Jana Pawła II – był na JG w 1974 i 76r., Tyg.Powsz. R.33 : 1979 nr 13 s.6

237 W Como k. Milano poświęcono kaplicę Matki Bożej Częstochowskiej, DPZ 28:1977 s.504.

238 Z.S. Jabłoński, Maryja znakiem nadziei dla Europy. Jasnogórskie inspiracje, w: Zwycięstwo przychodzi przez Maryję. Materiały z Sympozjum Mariologiczno-Maryjnego Jasna Góra 18-19 listopada 2005, red. Z.S. Jabłoński, T. Siudy, Częstochowa 2006, s. 69; Adresy i skład personalny klasztorów i placówek paulińskich, red. J.M. Berny, J. Łęski, Jasna Góra-Częstochowa 2003, s. 22n.

239 Wyraża go m.in. napis na obrazie przywiezionym przez pielgrzymów z Sycylii: „Święta Maryja" „Wizerunek Pana" patronka miasta Caltagirone na Sycylii – Polakom, Braciom w wierze, złączeni we wspólnej czci oddawanej Maryi Matce Kościoła, ofiarują w darze przybyli do Częstochowy pielgrzymi z Caltagirone. Z.S. Jabłoński: Jasna Góra jest w Europie (część II), JG 2:1984, nr l (3), s. 13; J. Berny: Kronika jasnogórska. Rok 1992, JG 10:1992 nr 10(108) s. 62, 63.

240 M. Królik: Kalendarz wydarzeń jasnogórskich, JG 4:1986, nr 9 (35), s. 49.

241 Tenże: Kalendarz wydarzeń jasnogórskich, JG 4:1986, nr 7 (33), s. 54; nr 5 (31), s. 55; J. Berny: Kronika jasnogórska. Rok 1992, JG 10:1992, nr 10 (108), s. 62, 63; J. Tomziń-ski: Kronika Jasnej Góry roku 1999, JG 17:1999, nr 12 (144), s. 31.

242 B. Sonik.”Madonna del Divino Amore”, Tyg.Powsz. R.39 : 1985 nr 49 s.5

243 J. Tomziński: Kronika jasnogórska roku 1987, JG 6:1988, nr 2 (52), s. 64.

244 K. Czajkowska: Kaplica wotum w Vallemaio, JG 15:1997, nr 6 (164), s. 8.

245 Do kwietnia 1996 roku Obraz Nawiedzenia odwiedził 250 rodzin E. Rossetti, Włoskie nawiedzenie Maryi, JG 15:1997, nr 6 (164), s. 22-23.

246 www.bancadicesena.it/iniziative/faranda/ruffio.htm

247 Informacje od s. Matei Popławskiej, antoninki 29 lutego 2004

248 F.P. Nowicki, Dla Padewskiej katedry, Myśl Społeczna 1977 nr 4 s.12-13

249 www.eurostop.com.pl/wycieczki/description/WPN.php

250 www.valdemone.it

251 www.fonteavellana.it/visita_guidata_parte_VI.htm

252 W Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji florenckiej obchodzono dzień modlitw w intencji Polski, TP 34:1980 nr 37 s.7, Gość Niedzielny 57:1980 nr 37 s.2

253 B. Znowski: Matka Boża Częstochowska w Giota del Colle, Kwartalnik Kresowy 1982 s.103-104

254 K.H.S.: Kaplica polska w Padwie, Kronika Rodzinna 33:1900 s. 380, 35:1901 s.565-567; Matka Boża Częstochowska z chórem Aniołów w kościele Antoniego w Padwie, Wieczory Rodzinne 22:1902 nr 18 s.1.

255 Filatelistyka, Za i Przeciw 4:1960 nr 4 s.18; Tysiąclecie chrztu Polski na znaczkach pocztowych, Myśl Społeczna 1966 nr 32 s.7

256 Zakład św. Kazimierza zasłużoną instytucją Polską w Paryżu, Narod. 49:1957 nr 225 s.1; Dzieci Maryi od św. Kazimierza w Paryżu, Rocznik Mariański 6:1930 s.23; Zawieszenie polskiego ex voto w kościele N. Dame de Victoires, Kron. Relig. Prz. Pozn. 1855 poszyt II-IV s.157-161

257 Uroczysta rocznica odsieczy Wiednia w Paryżu, Kurier Paryski 3:1883 nr 50 s.1-2

258 Msze św. w intencji Polski, Niedziela, 25:1982 nr 41 s.3; Odwiedziny duszpasterskie ks. bpa Sz. Wesołego, DPZ 37:1986 s. 873-904

259 perso.wanadoo.fr/dpa.pas/historia.html; R. Dzwonkowski, Polska opieka religijna we Francji 1909-1939, Poznań-Warszawa 1988 s. 13; Pięciolecie polskiej parafii we Francji, Kurier Poznański 34:1939 nr 39 s.6; Obraz Matki Bożej Częstochowskiej w kaplicy polskiej w Liege, Kurier Bałtycki 1:1937 nr 108 s.3; Piękna uroczystość maryjna w Nondkeil (Moselle), Narodowiec 49:1957 nr 155 s.4; J. Gruszczyński, Aby ocalać świadomość polskości. 30-lecie Polskich Zjazdów Katolickich we Francji, Słowo Powszechne 29:1975 nr 185 s.7; R. Dzwonkowski, Palotyni polscy w pracy dla wychodźstwa, w: Działalność męskich zgromadzeń zakonnych, Wśród Polonii. Lublin 1982 s. 188; K. Jackiewicz, Kult Matki Bożej w zakonie cystersów, JG 4:1986, nr 8 (34), s. 30; Zajmujący obrzęd odbył się 13 bm. (VIII 1840) w St.-Germain-en Laye, Młoda Polska 1840 nr 23 s.300; E. Kamińska, Pamiątka po córce króla Jana Sobieskiego, Wisełka 1985 nr 2 s.47; J. Bakałarz, Polonia w Abscon, Msza Święta 42:1986 s.167-169, Collectanea Theologica 56:1986 f.2 s.169; J.Wit: Z dnia pielgrzymowania do Matki Bożej Dobrej Opieki w Saint-Avold, Narodowiec 74:1983 nr 137 s.5; www.tchr.org/fran/dunkerque.htm; www.tchr.org/fran/montceau-les-mines.htm;; Krzewiciel kultu Matki Bożej Jasnogórskiej, JG 5:1987, nr 3 (41), s. 26-30; www.janpniewy.hg.pl/janek/ja32/janek32_10.htm; Informacja uzyskana od ks. abp seniora S. Szymeckiego z Białegostoku 29 XI 2003 r.

260 L. Głowacki, Duszpasterstwo polonijne Misjonarz Oblatów Maryi Niepokalanej, We Francji i Belgii, Misyjne Drogi 1:1983 nr 4 s. 56; Nowy kościół dla Polonii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Roubaix, Msza Święta 1971 s.190-191; Polonijna parafia p.w. MBCz bł. Maksymiliana Kolbe – Roubaix, Zorza 22:1978 nr 2 s.24; Collectanea Theologica 53:1983 f.2 s.164-170

261 R. Dzwonkowski, Polska opieka religijna we Francji 1909-1939, Poznań-Warszawa 1988 s. 295; Opieka Matki Bożej, Nasza Rodzina 1981 nr 1 s.6-7; K. Pruszyński, Matka Boża Mikulińska, Nowa Polska t.2:1943 nr 5 s.328-339; Zjazd w Idron, Nasza Rodzina 1971 nr 6. s. 26, nr7/8 s.4,7; Za i Przeciw 1980 nr 48 s. 24; www.hemaridron.com/twodescphotos24.html; andrzej.kai.pl/ekai/papiez/?MID=5005

262 A. Jełowiecki, List do M.Darowskiej z 5 VII 1874, w: Tenże, Listy duchowe 1843-1877, Berlin 1877 s. 374-381; Z.S. Jabłoński, Doświadczenia Lourdes. Jasnogórskie i polskie znaki, JG 7:1989 nr 8(70) s. 27-32; nr 9(71) s. 19-24; perso.wanadoo.fr/dpa.pas.

263 R.J. Abramek: Kielich przymierza między Lourdes a Jasną Górą (rozmowa z ks. José Marie de Antonio), JG 5:1987, nr 4 (42), s. 13-8; Z.S. Jabłoński: Doświadczenie Lourdes. Jasnogórskie i polskie znaki (2), JG 7:1989 nr 9(71), s. 22-23.

264 R. Majewski: Kronika jasnogórska roku 1992, JG 10:1992, nr 12 (110), s. 49; J. Tomziński: Kronika Jasnej Góry roku 1994, JG 12:1994, nr 7-8(129-130), s. 34; J. Tomziński, S. Knapek: Kronika jasnogórska roku 1990, JG 8:1990, nr 8(82), s. 50; W. Robak, J. Pach: Kronika jasnogórska roku 1991, JG 9:1991, nr 10(96), s. 2.

265 Materiały ze spotkania w posiadaniu autora.

266 B. Bijak, Refleksje z pielgrzymki. do sanktuariów Francji, Za i Przeciw 1980 nr 22 s.9, 20.

267 J. Lipiński, Matka Boża Częstochowska i bł. Maksymilian Kolbe w bazylice św. Teresy w Lisieux,

Za i Przeciw 1975 nr 48 s.8268 Informacja od sióstr augustianek z Pont-L’Abbe.

269 List Jana Berkana z dnia 1 III 2004, w posiadaniu autora.

270 J. Woźniak, Sosnowiec, List z 8 03 2004 w posiadaniu autora

271 Spotkanie z Metropolitą Lyonu. Z kard. Philippe Barbarinem rozmawiał o. Robert Łukaszuk OSPPE, „Niedziela” 48:2005 nr 33, s. 8.

272 I. Skubiś, R.M. Łukaszuk, W polskim laboratorium wiary, „Niedziela” 48:2005 nr 34, s. 7; S. Tomoń, Pod Twoją opiekę, Maryjo, http://www.jasnagora.com/

273 S. Tomoń, Z Jasnej Góry, „Niedziela” 48:2005 nr 29, s. 7

274 S. Tomoń, R.M. Łukaszuk, Kronika Jasnej Góry rok 2005, „Jasna Góra” 23:2005 nr 6, s. 46; Z Jasnej Góry, „Niedziela” 48:2005 nr 33, s. 7

275 W wielu pokojach braci można spotkać Ikonę jasnogórską, niektórzy zabierają ją w podróż. Brat Roger z Taizé – przełożony i założyciel Wspólnoty także czci Jasnogórską Boguro­dzicę i podczas pobytów w Polsce prawie zawsze odwiedza jej Sanktuarium w Częstochowie. Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej w Taizé, JG 8:1990, nr 5 (79), s. 38;

276 Audycja radia brytyjskiego o Jasnej Górze, PK 1962 s.830; Millenium na White City w Londynie, Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza (dalej DPDŻ) 27:1966 nr121 s.1, 4, nr 127 s.3; T. Wołek, Własny kościół, Królowa Apostołów 51:1987 nr 2 s.18

277 Lucy, Harcerze jadą do Aylesford, DPDŻ 20:1959 nr 251 s.3; A. Dubowski, W polskiej szkole nad Tamizą, PK 1959 s.167; Poświęcenie kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej i św. Kazimierza w Bradford w Anglii, PK 1960 s.207 i s.238; Zuchowe Votum, Bądź Gotów 19:1966 nr 12 s.18-20, DPDŻ 27:1966 nr 47 s.3

278 Anglia. Dunstable, Beds, 12 V 1968, DPZ 19:1968 s.290; Z Polonii Zagranicznej – poświęcenie kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Norwich – Anglia, TP 18:1964 nr 48 s.5; W. Puchalski, W polskich parafiach, DPDŻ 28:1967 nr 203 s. 8, nr 203 s.8; Fa B., Polish Philatelists Association, Filatelista 28:1981 nr 23 s.607; www.parafialutondunstable.co.uk/parafia

279 E. Wojtczak, Poświęcenie Ośrodka Katolickiego w Leeds, DPDŻ 29:1969 nr 174 s.3; J. Białowicz, Wspomnienie o polskim osiedlu Northwick Park, DPDŻ 31:1970 nr 116 s.9; www.tchr.org/ang/pwllheli/default.htm; J. Glemp, Boże coś Polskę posłał nad Tamizę. Wizyta duszpasterska w Wielkiej Brytanii 21 II-4 III 1985, Poznań 1988 s. 33

280 Projekt wykonał rzeźbiarz Tadeusz Zieliński, w. Nagi-Drobina, Carfin – ośrodek kultu Matki Bożej Jasnogórskiej w Szkocji, JG 2:1984, nr 8 (10), s. 39-44.

281 „Lik”, Jak powstał kościół polski w Bolton, Dziennik Polski 25:1964 nr 41 s.3; T. Rujnowski, Matki Bożej Częstochowskiej w Barnley, DPDŻ 46:1985 nr 267 s.14; (v), Obraz – kopia Matki Bożej Częstochowskiej, PK 1963 s. 228; Obraz Matki Bożej Częstochowskiej w Cricklewood w Anglii, Miesięcznik franciszkański 53:1959/60 s.473; F. Mientki, Bóg i Ojczyzna. Wspomnienia kapelana wojska polskiego, Warszawa 1987 s. 64; Obraz. Matki Bożej Częstochowskiej został ofiarowany..., Wieści Polskie 2:1940 nr 149 s.2; Odwiedziny duszpasterskie, DPZ 34:1983 s. 580; Kopia obrazu z Jasnej Góry parafii polskiej Great Missendon, Dziennik Polski (L) 25:1964 nr 252 s.3; E. Wojtczak, Uroczystość w Hednesdorfl, DPDŻ 21:1960 nr 208 s.3; St. Sikorski, Śp. ks. Mieczysław Starz, Kronika Diecezji Sandomierskiej 54:1961 s. 310; E. Nowak, Ołtarz Częstochowski w Little Chalfont, DPDŻ 28:1967 nr 125 s.11, DPZ 18:1967 s.453; Odwiedziny duszpasterskie, DPZ 34:1983 s. 571; Informacje uzyskane od księdza z Krakowa, w posiadaniu autora.

282 W. Puchalski, W polskich parafiach, DPDŻ 28:1967 nr 203 s.8, nr 209 s.8

283 Król Belgów pokłonił się przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, umieszczonej w Bazylice w Leodium, Gazeta dla Kobiet 29:1937 s.131 i KAP 1937 nr 169 s.5; Poświęcenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Belgii, Caritas 14:1938 nr 7/8 s.99

284 R.W., Powrót obrazu Matki Bożej Częstochowskiej do Brukselii, DPDŻ 27:1966 nr 62 s.3; Benelux, DPZ 31:1981 s.477

285 J. Surowiec, Rozszerza się chwała Jasnogórskiej Pani, JG 7:1989, nr 7 (69), s. 32.

286 A. Kulesza, Dziękujemy Wam Polacy! Nasz Dziennik 2003 (29 października) s. 12; Polacy z całej Holandii na obchodzie Millenium w Bredzie, Razem Młodzi Przyjaciele 5:1966 nr 7/8 s.4

287 www.pmkamsterdam.nl/PL/Czytelnia/Historia/HistoriaAms.htm; A. Nadolny, Polonia Holenderska, Studia Polonijne t.1:1976 s. 133; W tradycyjnej już, corocznej pielgrzymce do obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w kościele Mariagewanden w Hoensbrick., DPZ 26:1975 s. 114; www.pmkamsterdam.nl/PL/Czytelnia/Historia/Organizacje.htm

288 Holandia. Arnhem. Poświęcenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, DPZ 20:1969 s.179

289 www.pmkamsterdam.nl/PL/Czytelnia/Historia/HistoriaAms.htm

290 Tamże

291 Tadeusz Kościuszko, Antena 3:1926 nr 36 s.2; www.muzeum-polskie.org; Informacja od Teresy Sandoz – dyrektora Muzeum Polskiego w Rapperswillu ze stycznia 2004 r.

292 MSP, Z życia obozów: Glaubenberg, Goniec Obozowy 4:1943 nr 1 s.9; Ze Szwajcarii. Droga i Prawda, Szwajcaria t.2:1944 s.159; J. Rucki, Śladami pracy polskich żołnierzy internowanych w Szwajcarii, www.nasza-gazetka.com/Menu_NG/ng2000/ng2000_1/trasa8_p.htm; Święcicki, Sprawozdanie z duszpasterstwa polskiego na internowaniu w Szwajcarii w latach 1940-1945, Studia Polonijne t.11:1987 s. 248, 249; I. i Z. Pląskowscy, List z 22 III 2004 r. (w posiadaniu autora)

293 Uroczystość Millenijna w Hospicjum św. Bernarda w Alpach, DPZ 18:1967 s.202

294 Jan Paweł II, Nowe czasy, nowe warunki, ale sprawy i zadania podobne, w: Jasnogórska Bogurodzica w wypowiedziach Jana Pawła II, t. 2. s. 289

295 R. Majewski, Kronika Jasnogórska roku 1991, JG 10:1992, nr l (99), s. 60.

296 J. Lekan, Czarna Madonna z Montserrat, JG 12:1994 nr 3(125) s. 19n.; C.P. Sunyer, Dialog między Czarnymi Madonnami z Polski i Katalonii, Tamże s. 22-24.

297 Z. Kałużyński, Sprowadzenie z drogi, Kultura 1985 nr 6 s. 3.

298 Tamże s. 174

299 A. Banaszek, Polonia hiszpańska. Charakterystyka historyczno-społeczma, Studia Polonijne t. 22:2001 s. 164n.

300 J. Pach, Leon Śliwiński, Krzewiciel kultu Matki Bożej Jasnogórskiej, JG 5:1987, nr 3 (41), s. 26-30; Misja pana Śliwińskiego. Matka Boża Jasnogórska w Hiszpanii, Królowa Apostołów 50:1986 nr 2 s.7

301 (m), Uroczystość intronizacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w kościele hiszpańskim, Słowo Powszechne 34:1981 nr 180 s.5

302 J. Pach, L. Śliwiński, Krzewiciel kultu Matki Bożej Jasnogórskiej, JG 5:1987, nr 3 (41), s. 26-30.

303 Pielgrzymka obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po domach w Hiszpanii, DPZ 26:1975 s.479, 29:1978 s.491-492; Nawiedz obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Los Balcones, Torrevieja 30:1979 s.113-114.

304 Życie Polonii w pigułce, w: Głos Towarzystwa Chrystusowego 2006 nr 4 s. 55.

305 Z obserwacji autora.

306 Pierwsze wydanie ukazało się w 1575 roku we Frankfurcie nad Menem, a w 1577 roku w Kolonii

307 Sesja naukowa na Jasnej Górze 12-14. XII. 1983 r.

308 Tłum. z jęz. łac. H. Rutkowski

309 W. Myk, Nieznana relacja o. Augustyna Kordeckiego z 1655 r. oraz materiały źródłowe o oblężeniu Jasnej Góry w prasie Polski, Austrii, Szwecji i Brandenburgii, SC 8:1987 s. 142-163

310 Nova Gigantomachia contra Sacram Imaginem Dei Parae Virginia a Sancta Luca depictam et in Monte Claro Czestochoviensi... per Suecas et alias haereticos excitate... e R.P. F. Augustino Kordecki in Cracoviae 1657

311 Warszawa 1976

312 L. Ryll i J. Wilgat, Polska literatura w przekładach 1945-1970, Warszawa 1972 s. 116.

313 M.P. Ustimovič, Čenstochovskaia Ikona Bogorodicy, Warszawa 1911 s. 19,20; Čenstochovskaia čudotvornaia ikona Bogotodicy v’ čenstochovskom’ Jasnogorskom’ Monastyre, Vilno 1881 s. 26; Čanstochovska ili Čenstochovskaia čudotvornai ikona Bogorodicy, Grodno 1895 s. 26

314 Częstochowa, w: The New Encyklopedia Britannnica, wersja polska t. 8, Poznań 1998 s. 256-258.

315 Wien (1648) bei Math. Cosmerovius 8 s. 300

316 Breslau 1750 gedruckt bei J. F. Kreutzer 4, s. 583.

317 A. Łaziński, Fuhrer dürch Jasna Góra, Częstochowa 1933; Tenże. Jasna Góra et ses souvenirs, Częstochowa 1933

318 J. Krasiński, Międzynarodowe Kongresy Mariologiczne. Zarys historyczny i relacja uczestnika, Sandomierz 1996 s. 7n; Rzym: wnioski z kongresu mariologicznego, http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?s=opoka&id=12051

319 Jan Paweł II, Często­chowa, przez Jasną Górę niesie w sobie pewien charyzmat, JG 11:1991, nr 10 (96), s. 41.

320 T. Kaczor, Maryja łączy miasta. Lourdes-Częstochowa, JG 11:1993, nr 2 (112), s. 16-18; Polsko-Francuskie Seminarium Turystyczne Współczesna turystyka pielgrzymkowa. Tek­sty wystąpień, Częstochowa 1994; Program Forum 15-17 listopada 1995 r.; A. Jackowski, Polska pielgrzymująca, Muzeum częstochowskie 1995.

321 S. Knapek, Kronika jasnogórska roku 1990, JG 8:1990, nr 8 (82), s. 50; R. Majewski, Kronika jasnogórska roku 1992, JG 10:1992, nr 12 (110), s. 49; J. Tomziński, Kronika Jasnej Góry roku 1994, nr 12:1994, nr7-8 (129-130), s. 34.

322 Częstochowa, folder promocyjny wydany przez Urząd Miasta w 1999], s. 4.

323 M. Maranda, Promocja w białym habicie, Niedziela 49:2006 nr 18 s. 19.

324 Informator Urzędu Miasta, kwiecień/maj 2004

325 Pielgrzymka Jana Pawła II w 1983 roku do Polski, „Gwiazda Morza" l:1983, nr 1, s. 5.1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna