Z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 23 lutego 2011 r o godPobieranie 130.46 Kb.
Strona2/3
Data28.04.2016
Rozmiar130.46 Kb.
1   2   3
Ad. 5

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – przechodzimy do Sprawozdania z realizacji Programu „Odnowa Wsi” na terenie gminy Głuchołazy w 2010r oraz informacja o wykorzystaniu środków funduszy sołeckich za 2010r.(sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). Proszę zatem Koordynatora gminnego programu „Odnowa wsi” Pana Mariana Bławickiego o przedstawienie tematu.

Pan Marian Bławicki – Szanowni Państwo otrzymaliście sprawozdanie z realizacji programu „ Odnowa Wsi” za 2010 rok. To sprawozdanie składa się jakby z trzech części. Pierwsza część jest jakby opisowa i dotyczy realizacji zgłoszonego konkursu przez powiat realizowanego z programu „Odnowa Wsi”. W tej części sprawozdania zostały przedstawione projekty skąd są finansowane, wysokość dofinansowania. W załączniku nr 2 zostało przedłożone sprawozdanie gminne sporządzone na bazie sprawozdań sołeckich. Takie sprawozdanie co roku gmina jest zobowiązana przedstawić w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Nasze sprawozdanie zostało przyjęte i pozytywnie ocenione. Nie będę omawiał w szczegółach poszczególnych wątków ponieważ cały temat był gruntownie analizowany na posiedzeniach komisji. Dzisiaj jedynie w skrócie przedstawię Państwu prezentację co zostało zrobione – w tym miejscu Pan Marian Bławicki przedstawił prezentację.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała myślę, że słowa podziękowania należą się również Panu Jerzemu Dunajowi radnemu rady powiatu i proszę kilka słów przyszłości i jak to wygląda w chwili obecnej.

Pan Jerzy Dunaj – chciałbym Państwu serdecznie podziękować ponieważ jesteście gminą wiodącą w realizacji projektu. W 2003 roku to 1/5 praktycznie środków na 9 gmin powiatu przejęły Głuchołazy ponieważ są zdecydowanym liderem. Wszystkim Państwu, Radzie, Władzom i Liderom serdecznie dziękuję. Co się zmienia w tym regulaminie? Przyjęliśmy zasady tzw. czystej odnowy. W naszym regulaminie nie ma już wsparcia w postaci dofinansowania do wymiany okien, elektryki, ogrzewania. Wszystko jest zawarte w tym programie czystej odnowy. Jeszcze raz życzę sukcesów wykonywania i chciałbym podkreślić, że obecnie wygląd świetlic wiejskich jest li tylko zasługą Programu Odnowy Wsi i osób mocno zaangażowanych w ich realizację. Dziękuje bardzo.

Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński – Szanowni Państwo, ponieważ wiem, że różnie to bywa i sołtysi nie zawsze są obecni do końca i konkretnie 21 lutego została wydana decyzja Komisji Europejskiej, tak że w funduszu spójności wszystkie dokumenty zostały zatwierdzone i z Unii Europejskiej dotarły do Głuchołaz i rozwój i modernizacja gospodarki wodno ściekowej stała się ważna ponieważ wszystkie decyzje zapadły. Tak, że cieszę się z tego ponieważ jest to dobre podsumowanie. Zapraszam wszystkich do współpracy z wodociągami, z gminą aby to wszystko sprawnie przeprowadzić. Dziękuje bardzo.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała - informację o wykorzystaniu środków z funduszy sołeckich za 2010r. otrzymaliście Państwo na piśmie. Zarówno sprawozdanie jak i informacja zostały pozytywnie zaopiniowane przez stałe komisje Rady Miejskiej( wnioski stanowią załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). Czy są jeszcze pytania? Nie widzę, przechodzimy zatem do kolejnego tematu porządku.

Ad. 6

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – przechodzimy do punktu interpelacje i zapytania radnych. Proszę, jeśli mają Państwo interpelację lub zapytanie? Do mnie przed sesją wpłynęła jedna interpelacja Pana radnego Adama Łabazy, który wnosi do organów kontrolnych celem przeprowadzenia stosownych wyjaśnień odnośnie jakości wykonania w roku 2010 przebudowy drogi powiatowej nr 16170 na odcinku Konradów – Jarnołtówek(interpelacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). Oczywiście tą interpelację przyjmujemy i przekazujemy do powiatu.

Radny Jan Dolny – znowu spadł śnieg i chciałbym aby Panowie Burmistrzowie wpłynęli na Zarządcę dróg wojewódzkich czy krajowych ponieważ na poboczach bardzo dużo błota zalega i to wszystko po pierwszym rzęsistym deszczu pójdzie do kanału. A jeszcze jedna sprawa na Al. J. Pawła II dużo zalega gałęzi na chodniku, na wysokości żłobka miejskiego.

Radny Adam Łabaza – odnośnie wywożenia śmieci, a szczególnie osoby, które podpisują umowy na wywożenie śmieci. Jest sporo osób, które mają swoje posiadłości czy nieruchomości ale nie mają podpisanych umów na wywóz śmieci i te śmieci później lądują w rowach i innych nie przystosowanych miejscach. Jest również masa domów letniskowych gdzie właściciele również nie mają podpisanych umów na wywóz.

Radny Jan Dolny, przypomniało mi się, że na terenie dawnej cegielni również przybywa sporo śmieci i też dobrze byłoby to przypilnować.

Radny Stanisław Szul – moje pierwsze pytanie dotyczy segregacji śmieci, bo w Burgrabicach też stoi pojemnik na segregację śmieci. Ktoś tam kiedyś samochodem uderzył w dzwon na butelki i on uszkodzony został zabrany przez odpowiednie służby i do tej pory nie został przywieziony drugi i nie ma gdzie tych butelek segregować. Przy okazji wnoszę też aby w Burgrabicach w drugiej części wioski postawić dwa pojemniki na segregację, bo w tej części jest takie drugie centrum i ludzie proszą o takie pojemniki. Kolejny brak pojemników jest w Biskupowie w części tzw. ”Łączki” też jest takie centrum i ludzie proszą o te pojemniki na segregację bo zazwyczaj te śmieci lądują w jeziorze.

Druga rzecz – w Burgrabicach w zeszłym roku na jesień zostały położone koło cmentarza takie dwa koryta niby odwadniające teren kiedy z górki płynie woda i zalewa sklep. Te koryta głębokie, nie zabezpieczone utrudniają bardzo życie bo w żaden sposób nie idzie ich wyminąć ani rowerem, motorem czy innym pojazdem. Czy jest to docelowe rozwiązanie tego koryta czy będzie coś z tym robione jeszcze?

Trzecia rzecz. W Burgrabicach kilka lat temu na górce, na posesji Państwa Caputa, był taki przypadek, że osoba by zginęła ponieważ pod nią zapadł się teren i zrobiła się olbrzymia dziura. O tym pisała prasa, były robione zdjęcia. Jest to tylko ogrodzone deskami, te deski już butwieją i stanowi to ogromne zagrożenie. Wokół tej dziury miały być prowadzone prace, dochodzenie co było przyczyną, a przede wszystkim zabezpieczenie prawidłowe. Do tej pory nic nie wiemy na ten temat.

Radny Kamil Bortniczuk – jak długo jeszcze obejmuje gwarancja na Rynku. Drugie pytanie. Czytałem w prasie krajowej, że zakończenie kadencji w samorządzie i rozpoczęcie nowej jest traktowane jako zakończenie byłej na tym stanowisku i rozpoczęcie nowej pracy i w związku z tym w Polsce zdarzają się przypadki wypłacania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Mam pytanie czy w Głuchołazach była taka sytuacja? Jeżeli taka sytuacja zaistniała to proszę o odpowiedź na piśmie kogo ten ekwiwalent dotyczył i jaka to była kwota, jeżeli nie to krótka odpowiedź, że nie.

Radny Wilhelm Zielonka – pytanie, a zarazem uwaga. Chodzi tu o Pana Wiceburmistrza. Chyba na zlecenie dyrekcji z Wrocławia jest czyszczone koryto rzeki zalewowej tu konkretnie chodzi od domku wczasowego w górę. Tam drzewo jest przewożone i są dwa elementy. Nie ma nośności mostu kratowego. Ciągnik z dobrze załadowaną przyczepą z czternastoma baliami spokojnie przejeżdża przez most kratowy. My później w planie budżetowym przyjmujemy remont mostu kratowego.

Druga rzecz Panie Burmistrzu, będąc tam i robiąc taką wizję lokalną w zupełnie innym temacie, a jest to zapewne Pana dzieło w postaci słupa energetycznego, który znajduje się przed mostem kratowym i identyczny znajduje się za mostem kratowym. Rośnie tam bardzo duża wierzba, która jest na tyle stara, że może w każdej chwili się wywrócić i ten słup jest zagrożony. Przy okazji wycinki drzew proszę zwrócić uwagę na ten słup.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – czy już coś wiemy na temat dziury koło małego kościółka?

Zastępca Burmistrza Roman Sambor – odnosząc się tutaj do niektórych interpelacji. Na niektóre odpowiedź zostanie udzielona na piśmie. W odpowiedzi dla Pana radnego Dolnego. Każda gmina we własnym zakresie czyści kanalizację deszczową. Umowy na wywóz śmieci – w ramach możliwości Straż Miejska dokonuje kontroli. Jeżeli chodzi o uszkodzony pojemnik na śmieci w Burgrabicach, to otrzyma Pan odpowiedź na piśmie kiedy on tam wróci natomiast jeśli chodzi o pojemniki na śmieci, te obsługuje „Komunalnik”. Wcześniej jeszcze gmina kupowała pojemniki, teraz pojawiają się różne podmioty, które obsługują posesje. Odnośnie przekierowania wód przed Kościołem w Burgrabicach, jest to nieciekawe zjawisko. Ostatnio rozmawiałem z wykonawca aby rozsunął ten teren aby było łatwiej przejechać. Natomiast nie zakładaliśmy jakichś dalszych planów w tym zakresie. Odnośnie Rynku i napraw gwarancyjnych. Jak ustąpią warunki zimowe będziemy wiedzieć co wyjdzie nie tak. Nie pamiętam dokładnie jak sięga gwarancja ale raczej na przełomie lat 2012-2013. Jeżeli chodzi o nadużywanie mostu kratowego udzielę odpowiedzi na piśmie ponieważ muszę sięgnąć do dokumentacji ale alternatywy dla tej drogę nie ma.

Dziura przed Kościołem - koło kwietnia dopiero ruszą prace, bo teraz ziemia zmarznięta jest i prawdopodobnie zostanie ta dziura zalana masąaasa bitumiczną.dona.p.e wywrócić.nąie to krótka odpowiedź, że nie.śmieci. sprawie zmian w budżec bitumiczną natomiast doraźnie zostanie zasypana na zimno.

Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński – odpowiedzi udzielę na piśmie, ponieważ padło pytanie odnośnie urlopowania. Moja osoba, tylko moja osoba miała świadectwo pracy. W trakcie byłem na urlopie bezpłatnym pomiędzy jedną turą, a drugą ze względu na to, że zostałem radnym, ale ekwiwalent za 12 dni – bo tyle miałem urlopu niewykorzystanego, wyniósł brutto 6.116zł, netto 4.817zł i na piśmie to Panu przekażę.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – Panie Burmistrzu, czy to jest możliwe, że „Komunalnik” wystawia na ul. Andersa za odśnieżanie chodnika gdzie jest Zakład Produkcyjny „Krówki”. Ten chodnik przecież należy do wspólnoty.

Zastępca Burmistrza Roman Sambor – ustawa o utrzymaniu gmin w czystości i porządku wyraźnie mówi „ za odśnieżanie chodników odpowiadają użytkownicy, właściciele posesji. Jeżeli tym chodnikiem jest posesja gminna, to wtedy my ponosimy koszty, jeżeli właścicielem jest wspólnota, czy nieruchomość prywatna to koszty ponosi ten użytkownik.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – druga sprawa, traktor, który jeździ teraz do „Orlika”. Czy nie można poszerzyć tego ogrodzenia, aby zrobić drogę dojazdową do tego „Orlika”? Ten traktor teraz jeździ po części tego chodnika zrobionego w kostce i po części po ziemi. Jak jest mróz, to dobrze ale jak będą temperatury dodatnie to jest tam samo błoto rozjeżdżone gąsienicami tego traktora.

Zastępca Burmistrza Roman Sambor – ten dojazd był robiony w 2007r. i odpukać w niemalowane aby nie trzeba było wzywać karetki bo byłby problem.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – mówimy o pogotowiu, a była przecież sytuacja, że podpalono kosz na śmieci i wzywano straż pożarną. To tak czy siak trzeba byłoby pomyśleć docelowo o tym dojeździe.

Radny Stanisław Szul – ja tylko o segregacji śmieci. Jeżeli tak długo będziemy czekać na ustawę to co robić z segregacją nieczystości.

Radna Jolanta Gawlik – Panie Burmistrzu trzeba byłoby się jednak poważnie nad tym zastanowić, co z tymi posegregowanymi odpadami zrobić? Jak Państwo pamiętają ile nas to kosztowało lat i pracy aby nauczyć społeczeństwo segregacji, a tu wracamy ponownie do punktu wyjścia, ja myślę, że należy to jednak kontynuować.

Zastępca Burmistrza Roman Sambor – jestem daleki od tego aby zaniechać tego co jest juz dobrze wypracowane. Jest Spółka, która przerzuca koszty na tych swoich klientów, są kosze i wszytko funkcjonuje. Jestem daleki od likwidacji obecnego systemu.

Radny Adam Łabaza – mam propozycję, aby wysupłać jakieś środki na reklamę naszych walorów turystycznych tzn. Jarnołtówka, Pokrzywnej czy Głuchołaz. Natomiast mamy informację w radiu Opole o stronie czeskiej. Czyli lepiej promujemy tą stronę jak naszą.

Radny Mieczysław Skupień – na ul. Boh. Warszawy nie można parkować samochodów, a tamten prywaciarz Pan Juziuk, co ma piekarnię nie może tam swoim samochodem stawać. Ostatnio była taka sytuacja, że trzeba było wzywać Straż Miejską. Mam pytanie czy nie można byłoby z tyłu tam od strony Domu Kultury gdzie ta przybudówka została usunięta. Czy nie można byłoby tam zrobić jakiegoś dojazdu aby rozładować ten ruch.

Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński – ja odpowiem jednym zdaniem, właśnie wręcz przeciwnie, Straż Miejska bardzo liberalnie podchodzi, bo były już skargi zarządcy drogi, że tam nie ma prawa postoju, policję ktoś ściągnął i na czas rozładunku i załadunku jest to możliwe i naprawdę Panu Juziukowi nic to nie przeszkadza. To nie jest tak, że ktoś robi polowanie na ten punkt. Jeżeli samochód stoi 40min. a nie jest z towarem to naprawdę blokuje drogę, to wtedy Strażnik kulturalnie interweniuje, że tu jest zakaz i przypomina aby usunąć pojazd i naprawdę niepotrzebne to całe zamieszanie i włączanie poszczególnych osób. Ten przesmyk był zrobiony ze względu na przedszkole. Pamiętacie Państwo, że nie można było zaparkować tutaj na skrzyżowaniu. Teraz taka możliwość staje się realna i myślę, że większość będzie z tego korzystała, a być może wiele osób już korzysta i nikt nie zabrania i nie utrudnia ale jeżeli to miejsce zablokuje dla dzieci przedszkolnych to będzie też nieporozumienie i myślę, że ten temat jest bardzo liberalnie rozwiązywany.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – czy są jeszcze pytania? Nie widzę, przechodzimy zatem do kolejnego punktu obrad.

Ad. 7

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – przechodzimy do podjęcia uchwał.7.a projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr IV/18/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały( wnioski oraz stanowisko Burmistrza stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). Czy są pytania. Jeżeli nie to przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IV/18/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej? Za radni głosowali jednogłośnie. Stwierdzam, że Uchwała Nr VI/45/11 w sprawie zmiany Uchwały nr IV/18/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej została podjęta.7.b projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Do tego projektu uchwały mamy dwie autopoprawki( autopoprawka nr 1 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu, a autopoprawka nr 2 stanowi załącznik nr 11do niniejszego protokołu), komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały ( wnioski oraz stanowisko Burmistrza stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). Czy są pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę, przechodzimy zatem do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok wraz z autopoprawką Nr 1 i Nr 2? Za radni głosowali jednogłośnie. Stwierdzam, że Uchwała Nr VI/46/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok została podjęta.7.c projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/351/06 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 21 września 2006r. w sprawie dokapitalizowania Spółki „Wodociągi” Spółka z o.o. w Głuchołazach;

Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały(wnioski i stanowisko Burmistrza stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). Czy są pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę przechodzimy zatem do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/351/06 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 21 września 2006r. w sprawie dokapitalizowania Spółki „Wodociągi” Spółka z o.o. w Głuchołazach? Za radni głosowali jednogłośnie. Stwierdzam, że Uchwała Nr VI/47/11 w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/351/06 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 21 września 2006r. w sprawie dokapitalizowania Spółki „Wodociągi” Spółka z o.o. w Głuchołazach została podjęta.7.d projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XLI/347/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie dokapitalizowania Spółki „Wodociągi” Spółka z o.o. w Głuchołazach.

Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały(wnioski i stanowisko Burmistrza stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). Czy są pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę przechodzimy zatem do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XLI/347/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie dokapitalizowania Spółki „Wodociągi” Spółka z o.o. w Głuchołazach? Za radni głosowali jednogłośnie. Stwierdzam, że Uchwała Nr VI/48/11 w sprawie dokapitalizowania Spółki „Wodociągi” Spółka z o.o. w Głuchołazach została podjęta.7.e projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupowie.

Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały(wnioski i stanowisko Burmistrza stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). Dyskusja na ten temat już się odbyła. Czy są pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę przechodzimy zatem do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupowie? Za głosowało 14 radnych, przeciw 4 radnych, wstrzymało się od głosu 2 radnych. Stwierdzam, że Uchwała Nr VI/49/11 w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupowie została podjęta.7.f projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Charbielinie.

Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały(wnioski i stanowisko Burmistrza stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). Dyskusja na ten temat już się odbyła. Czy są pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę przechodzimy zatem do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Charbielinie? Za głosowało 13 radnych, przeciw 4 radnych, wstrzymało się od głosu 32łosowało 14tawowej w Biskupowiebyła. rdzam, żeły przechodzimy zatem i stanowisko Burmistrza stanowią załącznik nr...do niniejs radnych. Stwierdzam, że Uchwała Nr VI/50/11 w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Charbielinie została podjęta.7.g

projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr V/41/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również tryb ich pobierania;

Co do wniosków, komisja rolna podejmie decyzję na sesji, natomiast pozostałe komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały(wnioski oraz stanowisko Burmistrza stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). Czy są pytania? Nie widzę, przechodzimy zatem do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/41/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również tryb ich pobierania? Za radni głosowali jednogłośnie. Stwierdzam, że uchwała Nr VI/51/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/41/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również tryb ich pobierania została podjęta.7.h projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Głuchołazy za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym;

Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński – w tym projekcie uchwały jest pewna zmiana i prosiłbym aby wykreślić § 3 ponieważ on jakby odnosi się do uchwały, która jakby w tej chwili straciłaby moc, a tak wykreślamy tylko ten paragraf.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – radni pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały(wnioski i stanowisko Burmistrza stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). Czy sa pytania? Nie widzę, przechodzimy zatem do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem projektu uchwały po zmianie w sprawie zmiany uchwały w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Głuchołazy za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym? Za radni głosowali jednogłośnie. Stwierdzam, że Uchwała Nr VI/52/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Głuchołazy za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym została podjęta.

7. i projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego, dla dróg gminnych na terenie gminy Głuchołazy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały(wnioski oraz stanowisko Burmistrza stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). Czy są pytania? Nie widzę, przechodzimy zatem do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego, dla dróg gminnych na terenie gminy Głuchołazy? Za głosowało 19 radnych, przeciw nie było, wstrzymała się 1 osoba. Stwierdzam, że uchwała Nr VI/52/11 w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego, dla dróg gminnych na terenie gminy Głuchołazy została podjęta7. j projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/395/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach na terenie miasta Głuchołazy będących własnością Gminy Głuchołazy.

Do tego projektu uchwały są wnioski komisji rewizyjnej, komisji gospodarki przestrzennej, rolnej, wodnej i ochrony środowiska, komisji turystyki, sportu i bezpieczeństwa publicznego(wnioski komisji oraz stanowisko burmistrza stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Radny Artur Kamiński – wracając do słów radnego Łabazy o walorach turystycznych gminy, może trzeba byłoby je w jakiś sposób poprawić. Głównie chodzi o Rynek. W większości miast w Polsce, Rynek stanowi integralną część miasta. U nas Rynek jest obstawiony samochodami i niezbyt korzystnie to wygląda. Powinniśmy sie zastanowić, czy strefa płatnego parkowania ma tworzyć dochód do budżetu czy ma być strefą, która pomoże w funkcjonowaniu zarówno przedsiębiorcom jak i mieszkańcom na terenie gminy. Czy nie dobrze byłoby również zastanowić sie nad tym aby ten nasz Rynek zmniejszyć. Wracając do wniosku, należałoby pracodawcom i osobom przyjeżdżającym do Głuchołaz ułatwić życie. W sumie jest to stawianie na dochód, bo on by się pojawił przy podwyższeniu opłaty parkingowej.

Radny Stanisław Szul – komisja gospodarki rolnej wnioskowała aby jeszcze raz przeanalizować stawki szczególnie za karnety, które są proponowane aby je proporcjonalnie do danej sytuacji posegregować cenowo.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – ja w tym wniosku zrozumiałem, że propozycja jest aby wycofać ten projekt uchwały.

Radny Stanisław Szul - jeżeli nie ma innych propozycji stawek karnetów, to wniosek jest o wycofanie projektu uchwały.

Radny Kamil Bortniczuk – podzielam zdanie radnego Artura Kamińskiego oraz wniosek komisji rewizyjnej czyli podniesienie opłaty i zwolnienie z opłat tych, którzy korzystają z dużych parkingów jak np przy targowiskach. Ile środków w stosunku do całości pochodzi z tych dwóch parkingów przy hali i przy targowisku. Dla handlowców nadeszły ciężkie czasy, bo widać co się dzieje. Kieruję ukłon w stronę handlowców na targu, którzy mimo tego iż ich obroty zmniejszyły się.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – o ile sobie przypominam w listopadzie przyjmowaliśmy tę uchwałę i wtedy była podobna argumentacja.

Radny Kamil Bortniczuk – jeżeli nie rozładuje sytuacji w Rynku to będzie skutkowało tym, że Ci którzy maja okrojony budżet będą płacić więcej, a Ci bardziej zamożni nie będą płacić wcale.

Radny Andrzej Gębala – ja jestem pomysłodawcą tego wniosku o podniesienie opłat na Rynku, przy czym po rozmowie z Panem Burmistrzem skłaniam się ku temu, aby przełożyć to do czasu funkcjonowania strefy.

Z-ca Burmistrza Roman Sambor – jeżeli przyjmą Państwo nasz wniosek i do tematu wrócimy w maju czy czerwcu to wtedy wrócimy do dyskusji. Właściwie wniosek został zrealizowany, ponieważ strefa A i B została utworzona. Ja też mam przemyślenia dotyczące funkcjonowania strefy, ale okres jest krótki, od kiedy zrobiliśmy ten podział. Według danych z dnia wczorajszego odnośnie ul. Rynek: w godzinach szczytu ponad 41% miejsc było zajętych przez mieszkańców, 12% zajętości dla abonamentów ogólnodostępnych, 7% miejsc zajętych przez podmioty zwolnione z opłaty parkingowej, 3% stanowiły miejsca zajęte przez abonamentów, którzy wykupili abonament po 10 zł. Tutaj na pierzei pod urzędem jest największy tłok, ale na pozostałych pierzejach zaczynają pojawiać się wolne miejsca parkingowe. Z naszej strony trochę przeorganizowaliśmy zasady przyznawania abonamentów specjalnych. Wczoraj w godzinach 12.00-13.00 10 miejsc parkingowych było wolnych. Jeśli mieszkańcy będą mogli parkować wkoło rynku to niewiele się zmieni. Natomiast nie wiem czy to jest dobry pomysł ,,wyrzucania” mieszkańców tutaj mieszkających poza strefę, albo wdrożenie dla mieszkańców za parkowanie wyższych opłat.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – sami mieszkańcy śmieją się z tego, mówiąc, że mając abonament za 10 złotych i mogą wszędzie w mieście parkować. Chcemy 10 zł w miejscu zamieszkania, ale niewiem czy zasadne jest dawanie możliwości w całej strefie.

Z-ca Burmistrza Roman Sambor – przypominam sobie dyskusję z 2007 roku i krytykę różnych środowisk poprzez medialną, mieszkańców, radnych, że wprowadziliśmy opłatę parkingową za postój, bo w innych miastach mają mieszkańcy wogóle za darmo.

Odnośnie dochodowości ze strefy, to większość ludzi pojmuje, że Strefa Płatnego Parkowania to tylko dochodowość. Dokonując oceny na podstawie wpływów z biletów: w strefie A uśredniając to 14000zł, w strefie B na poziomie 2,500zł. miesięcznie. Likwidując strefę B koszty stałe zostają, koszty zmienne zmieniają sie. Strefa B dostarcza 1000zł dochodu miesięcznie. Proponuję dyskusję w kwietniu, maju, ponieważ będzie 6 miesięcy funkcjonowała Strefa Płatnego Parkowania.

Radny Artur Kamiński – na co mamy podpisaną umowę z ,,Coolarem”?

Z-ca Burmistrza Roman Sambor – my prowadzimy strefę, ustalamy stawki, co miesiąc możemy zmieniać uchwałę. Umowę z ,,Coolarem” mamy tylko na dzierżawę parkometrów.
Pobieranie 130.46 Kb.

1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna