Z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 23 lutego 2011 r o godPobieranie 130.46 Kb.
Strona3/3
Data28.04.2016
Rozmiar130.46 Kb.
1   2   3
7. k any porządek obrad:projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały(wnioski oraz stanowisko Burmistrza stanowią załącznik nr...do niniejszego protokołu). Czy są pytania?

Radny Stanisław Szul – mam pytanie. Czy nie będzie to kolidowało z pobieraniem podatków, bo 15 maja jest ten termin?

Skarbnik Miasta Roman Zimoch – nie będzie to kolidowało ponieważ sołtys pełni funkcję swoją do czasu wyboru następnego sołtysa. Więcej pytań nie ma, przechodzimy więc do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich? Za radni głosowali jednogłośnie. Stwierdzam, że Uchwała Nr VI/55/11 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich została podjęta.7. l projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/20/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – to jest wprowadzony dzisiaj do porządku obrad projekt uchwały, więc wyświetlmy go również i po zapoznaniu się z jego treścią przystąpimy do głosowania. Czy są pytania? Nie widzę, przechodzimy zatem do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/20/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010r.? Za radni glosowali jednogłośnie. Stwierdzam, że Uchwała Nr VI/56/11 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/20/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010r. została podjęta. Przechodzimy zatem do kolejnego punktu obrad.Ad. 8

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – na interpelacje Pana Dolnego,

Pani Gawlik, Pana Kamińskiego, Pana Szula, Pana Bortniczuka zostały udzielone odpowiedzi. (odpowiedzi stanowią załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Radny Jan Dolny – uważam, że powinny być postawione znaki drogowe informujące o równorzędnym skrzyżowaniu ulic Chopina z Karłowicza oraz ulic Chopina z

Szymanowskiego. W ostatnim czasie w tamtym rejonie doszło do kilku stłuczek samochodów.

Zastępca Burmistrza Roman Sambor - w nowych projektach odnośnie skrzyżowań będą analizowane oznakowania.Ad. 9

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – w tym punkcie mamy odczytanie protokołów pokontrolnych komisji rewizyjnej. Proszę Przewodniczącego komisji rewizyjnej Romana Żurakowskiego o ich odczytanie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Żurakowski - odczytam Państwu protokoły pokontrolne. Pierwszy protokół pokontrolny dotyczy – kontroli realizacji zadania – Odnowa wsi – za 2010r.(protokół stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Drugi protokół dotyczy – kontroli wydatkowania środków finansowych przez OPS za 2010r.(protokół stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – skoro jesteśmy przy komisji rewizyjnej , to chciałbym odczytać pismo, w którym komisja rewizyjna zwraca się do Rady Miejskiej o wyrażenie zgody na skontrolowanie inwestycji: drogi transportu rolnego począwszy od wsi Biskupów, Burgrabice, a na końcu Głuchołazy. Jeżeli będzie taka wola Rady i kiedy chcielibyście to skontrolować?

Radny Roman Żurakowski – czas wybierzemy sobie sami, jeżeli tylko uzyskamy zgodę na przeprowadzenie tego zadania. Jednak chciałbym abyśmy się jeszcze przez miesiąc wstrzymali ponieważ wystąpiliśmy do radcy prawnego o wyjaśnienie, czy my jako komisja rewizyjna możemy kontrolować szkoły stowarzyszeniowe. Jeżeli uzyskamy pozytywną odpowiedź to również padła propozycja jednego z członków komisji rewizyjnej, aby dokonać tematycznej kontroli w szkołach stowarzyszeniowych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – to proszę o przegłosowanie tego wniosku, czy wyrażacie zgodę na przeprowadzenie kontroli w powyższym temacie? Za radni glosowali jednogłośnie. Gdyby się okazało jeszcze w ciągu tego miesiąca, to poinformuję Pana sposobie załatwienia. Teraz jeszcze śnieg powoduje, że nie ma co się śpieszyć. Upoważnienie komisja rewizyjna otrzymała. Przechodzimy zatem do kolejnego punktu obrad.

Ad. 10

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – wnioski poszczególnych komisji stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. (odpowiedzi na wnioski są załącznikiem nr ..... do niniejszego protokołu).

Jeden wniosek Komisji Rewizyjnej jest skierowany do Rady Miejskiej. Radca prawny stwierdził, że nie ma potrzeby, aby osobną uchwałę tworzyć. Dzisiejsze głosowanie wniosku będzie zaprotokołowane. Przejdźmy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem wniosku i wyraża zgodę na skontrolowanie inwestycji – drogi transportu rolnego od wsi Biskupów do wsi Burgrabice w gminie Głuchołazy? Komisja Rewizyjna jednogłośnie otrzymała upoważnienie.

Wpłynęło pismo z Narodowego Funduszu Zdrowia. Żadnych nowych informacji nie zawiera, jest to powielenie wiadomości, które już znamy (pismo stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu). Ponadto poseł Pan Krupa zobowiązał się do złożenia interpelacji

i powiadomi nas o wynikach tejże interpelacji.

Mamy również odpowiedź na pismo w sprawie wsparcia finansowego Niepublicznego Przedszkola ,,Puchatek”. Kwota została wyliczona na 5 274, 02zł tj. 75% kwoty z 7 032, 00zł. Przedszkole dostanie dotację.

Wpłynęło dzisiaj także pismo z Powiatowego Urzędu Pracy (pismo stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu). Dodatkowe zadania otrzymuje Gmina. Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji o zamknięciu filii Powiatowego Urzędu Pracy w Głuchołazach.

Mamy również opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków majątkowych niewygasających z upływem roku budżetowego 2010. Pewne zapisy orzeknięto nieważnymi, ale dzisiaj zostało to wyprostowane. Jest także orzeknięcie nieważności uchwały Nr 4/21/ Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie ustalenia wydatków majątkowych niewygasających w części dotyczących zadań dokapitalizowania Spółki ,,Wodociągi”. Odnośnie uchwały Rady Miejskiej z dnia 19 stycznia 2011r. postanawia pozytywnie zaopiniować możliwość sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej gminy Głuchołazy na 2011rok i również odnośnie uchwały Rady Miejskiej z dnia 19 stycznia 2011r. zdecydowała pozytywnie zaopiniować planowaną kwotę długu gminy Głuchołazy. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby się zapoznać z dokumentacją to bardzo proszę.

Przypominam o szkoleniu dla Rady Miejskiej 4 marca 2011r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego. Prowadził będzie Pan Tomalik ze Związku Gmin Śląska Opolskiego. Tutaj Panie Skarbniku była sugestia ze strony przewodniczącego Komisji Budżetu czy nie zechciałby Pan poprowadzić część dotyczącą finansów? Szkolenie będzie pod kątem absolutorium, ale gdyby Pan zechciał nam parę rzeczy przybliżyć to proszę. Druga kwestia to, aby przedstawić budżet przeznaczony na inwestycje.

Skarbnik Miasta Roman Zimoch – dobrze przygotuję.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – na komisjach rozdamy Państwu ponownie oświadczenia majątkowe do wypełnienia, które należy złożyć wraz ze zeznaniami podatkowymi za 2010 rok do 30 kwietnia. Proszę żebyście nie czekali do ostatniej chwili.

Ostatnia sprawa to oświadczenie o braku konfliktu łączenia mandatu radnego z pełnieniem innej funkcji społecznej. Przypominam, iż termin końcowy to 2 marca 2011r. i proszę wszystkich o złożenie takiego pisma do tego dnia. Nie chcemy niespodzianki, iż 2 marca nagle dowiemy się, że komuś wygasł mandat z automatu, bo to skutkuje w ten sposób.

Radny Jan Dolny – jest instytucja, do której można się odwołać?

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – na dzień dzisiejszy wydział Nadzoru i Kontroli Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Wpłynęło pismo w stosunku do dwóch radnych, ale mamy dostać pismo jeszcze w stosunku do wszystkich radnych. Ma przyjść w przyszłym tygodniu. Jeszcze raz proszę o dokładne przeanalizowanie swoich sytuacji. Z mojej strony to wszystko. Jeśli Państwo macie wolne wnioski to bardzo proszę.

Radny Adam Łabaza – mam pytanie: czy 4 marca jakieś zaświadczenie o uczestnictwie na szkoleniu dostaniemy?

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – tak. Wystawimy zaproszenie.

Część wolnych wniosków przeanalizowana była w punkcie: Interpelacje i zapytania radnych.

Ad. 11

Zamykam VI sesję Rady Miejskiej w Głuchołazach.Protokołowała: Przewodniczył:
Alina Paluch Mariusz MigałaPobieranie 130.46 Kb.

1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna