Zał. nr 1 do Formularza Oferty kosztorys szczegóŁowy "Roboty remontowe na drogach gminnych"Pobieranie 23.91 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar23.91 Kb.
Zał. nr 1 do Formularza Oferty

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

"Roboty remontowe na drogach gminnych"


Rodzaj robót


ilość

Cena jednost-kowa


[zł]

Wartość netto

(2x3)


Podatek VAT

[zł]

Wartość brutto


(4+5)1


2

3

4

5

6

1. Dostawa piasku na odległość do 3 km

240 m3
2. Dostawa piasku na odległość pow. 3-6 km

240 m3
3. Dostawa piasku na odległość pow. 6-10 km

240 m3
4. Dostawa tłucznia kamiennego 0-63 mm

350 t.
5. Dostawa klińca 0-31,5 mm

300 t.
6. Dostawa żużla

72 t.
Razem netto:Podatek VAT .....%
Razem brutto:

Słownie: ....................................................................................................................................... zł.

Podpisano(upoważniony przedstawiciel oferenta)
: bip -> atach
atach -> Rady powiatu łAŃcuckiego
atach -> Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż stolarki okiennej w ramach zadania Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego w zawodach gastronomicznych i hotelarskich dla Zespołu Szkół w Czudcu. Zamawiający
atach -> Załącznik nr 7 do siwz (załącznik nr do umowy) warunki techniczne dla samochodu bazowego I przedziału medycznego ambulansu sanitarnego typu – C
atach -> I-i. 272 2012 Gorzyce, 02. 04. 2012 r. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
atach -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
atach -> Lp. Kod odpadu
atach -> ProtokóŁ 7/2011 z posiedzenia zarządu powiatu łAŃcuckiego z dnia 7 lutego 2011 r
atach -> ZamawiająCY: Powiatowy Zespół Ognisk Pracy Pozaszkolnej w Łańcucie ul. Piłsudskiego 70/26, 37-100 Łańcut
atach -> Starostwo Powiatowe w Łańcucie ul. Mickiewicza 2
atach -> Or-br. 0021 2013 Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu w Strzyżowie w okresie od 23 stycznia 2013 r do 19 lutego 2013 r oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu w Strzyżowie Panie Przewodniczący
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna