Zabawa karnawałowa klas I-III dzień Senior Przegląd Jasełek w CzernichowiePobieranie 44.43 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar44.43 Kb.
W Y D A R Z E N I A Z Ż Y C I A S Z K O Ł Y


 • Zabawa karnawałowa klas I-III

 • Dzień Senior

 • Przegląd Jasełek w Czernichowie

 • Pierwszy dzień Wiosny, Topienie Marzanny

 • Szkolny Konkurs Talentów

 • Szkolne Spotkanie z Dramatem – recytacja fragmentów różnych utworów w wykonaniu aktorów

 • Lekcja zoologii – pokazy zwierząt

 • Szkolny Dzień Kobiet - recytacje utworów o kobietach lub napisanych przez kobiety

 • Rekolekcje Wielkopostne

 • Egzamin próbny gimnazjum

 • Sprawdzian próbny klasy VI

 • Sprawdzian klasy VI

 • Egzamin gimnazjalny

 • Pokaz efektów w ramach projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia – drogą do wiedzy - Pierwszaki”

 • Prelekcja: Krakowskie Hospicjum dla Dzieci

 • Piknik Rodzinny

 • Sportowy Dzień Dziecka na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

 • Preorientacja Zawodowa – Technikum Rolnicze w Czernichowie

 • Dzień Sportu Szkolnego

 • Egzamin na kartę rowerową i motorowerową

 • kurs tańca towarzyskiego – p.K.Brzeczek

 • wyjazdy na basen do Piekar uczniów klasy IV SP – finansowane z funduszy Urzędu Gminy w Czernichowie

 • bezpłatne zajęcia pozalekcyjne organizowane przez Kolejowy Klub Wodny w Krakowie – kajaki, basen, zajęcia na sali gimnastycznej

 • Dyskoteki szkolne


A K A D E M I E i A p e l e:


 • Akademia Wielkanocna „Misterium Męki Pańskiej”

 • Akademia z okazji rocznicy śmierci Jana Pawła II

 • Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 • Apel z okazji Dnia Ziemi

 • Akademia – pożegnanie Szkoły przez uczniów klas VI szkoły podstawowej, III a, III b gimnazjum

Oprawa muzyczna akademii: pani Barbara Jastrzębska-Bańdo, pani Lucyna ZabagłoP O P R A W A F U N K C J O N O W A N I A S Z K O Ł Y:


 • Malowanie korytarza w starej części szkoły

 • Malowanie klasy nr 13

 • Malowanie Sali gimnastycznej


Z Ż Y C I A P R Z E D S Z K O L A K A:


 • Gminny Przegląd Jasełek w Czernichowie

 • V Piekarskie Dziecięce Kolędowanie - wyróżnienie

 • Topienie Marzanny

 • Udział w konkursie „Inscenizacje słowno-muzyczne inspirowane twórczością Jerzego Kerna”

 • Malowanie pisanek – udział w konkursie gminnym

 • Oglądanie Rewii na lodzie – „Calineczka”

 • Występy przedszkolaków w trakcie akademii szkolnych


W Y C I E C Z K I, wyjazdy:


 • „Na ścieżkach wiary” - film w kinie „Bonarka”

 • „Harry Potter” – klasa III gim.

 • Zwiedzanie obozu Koncentracyjnego w Oświęcimiu – klasa III gim.

 • Zwiedzanie zamku w Niepołomicach – Kółko Muzealne

 • Zielona Szkoła w Piwnicznej Zdrój – klasa 2a, 2b, 6

 • Wyjazd do Gładyszowa – kl. 4

 • Wyjazd do klasztoru w Tyńcu – kl. 4

 • Wycieczki Kółka Muzealnego: zwiedzanie Muzeum Wyspiańskiego, Domu Matejki, Muzeum Archeologicznego, Krzysztoforów

 • Muzeum Przyrodnicze i Fabryka Cukierków – kl. 2b

 • Film w Kinie „Kijów” – kl. 2b
LATO NA WSI 2010


 • Kilkudniowy pobyt w Zawoi: zwiedzanie okolicy, pobyt w „Rabkolandzie” – Parku Rozrywki W Rabce, zwiedzanie Rabki, wyjazd na Słowację nad Jezioro Orawskie, rejs statkiemK O N K U R S Y


 • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy „Olimpusek” – Maciej Grzesiak – 7 miejsce

 • Gimnazjada matematyczna – trzecie miejsce drużynowo: Anna Bernacik, Adam Jasiołek, Maciej Galos

 • Gminny Konkurs Języka Angielskiego w Rusocicach, uczestnicy: Magdalena Janas, Dorota Kosiniak, Magdalena Janas – V miejsce

 • Gminny Konkurs „Mądra Główka” – klasy młodsze, etap szkolny: III miejsce Olaf Wędzicha kl. 2a

 • Szkolny Konkurs recytatorski Karolina Kowalska kl. 2a I miejsce

 • Gminny Konkurs Niepodległościowy – Emilia Biczak, Aleksandra Kuś kl. 6 – wyróżnienie, Anna Bernacik kl. III gim. – I miejsce, Krzysztof Lusina – VI m.

 • Konkurs gminny „Bezpieczne lato na wsi – Michał Sikora kl 2b – Im.

 • Gminne zawody udzielania pierwszej pomocy: Patrycja Ochmańska, Oliwia Wędzicha, Julia Witana, Adam Przebinda, Joanna Związek – IIIm.


A K T U A L N O Ś C I
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie z Wyższą Szkołą Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu oraz National-Louis University w Chicago realizują projekt DiAMEnT, którego celem jest stworzenie systemu pracy z uczniami zdolnymi w województwie małopolskim

W projekcie uczestniczą:- JAKUB SIKORA KL. VI - matematyka

- EMILIA BICZAK KL. I gim. - matematyka

- KRYSTIAN KRÓLIK KL. III gim.. – matematyka

- OLIWIA WĘDZICHA KL. II gim. - język angielski

- JOANNA ZWIĄZEK KL. II gim. – język angielski
W wyniku diagnozy uzdolnień uczniów do udziału w projekcie zakwalifikowali się również:

- Michał Kapusta kl. V – matematyka

- Jakub Grzesiak kl. V – matematyka


Ż Y C I E S P O R T O W E:


 • Gminny Turniej Koszykówki chłopców gimnazjum – III miejsce

 • Gminny Turniej Piłki Ręcznej szkoła podstawowa –chłopcy – II miejsce, dziewczęta - III miejsce

 • Powiatowy Turniej tenisa stołowego – udział

 • Gminny Turniej Unihokeja szkoły podstawowej: chłopcy – II miejsce, dziewczęta III miejsce

 • Turniej „Orlika" o Puchar Donalda Tuska: gimnazjum III miejsce, szkoła podstawowa – II miejsce

 • Gminne Zawody Pływackie (Piekary) – Julia Kapusta – I miejsce, Jakub Grzesiak – I miejsce, drużynowo: II miejsce

 • Gminny Turniej Piłki ręcznej dziewcząt – I m

 • Powiatowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt – I miejsce (Zielonki)

 • Rejonowy turniej piłki Ręcznej Dziewcząt – III m. (Kłaj)

 • Gminny Turniej Koszykówki Dziewcząt – Im. (Rybna)

 • Powiatowy Turniej Koszykówki – III m. (Skawina)

NASI PRYMUSI II SEMESTR r.szk.2010/2011
S Z K O Ł A P O D S T A W O W A
KLASA 4

Kapusta Michał 5.0

Kapusta Julia 5.2

Przebinda Katarzyna 5.1

Rosek Aleksandra 5.1

Grzesiak Jakub 5.4


KLASA 5

Czekaj Sabina 5.0

Kosiniak Dorota 5.1

Związek Magdalena 5.2

Jasiołek Milena 5.5

Sikora Jakub 5.3

Tomera Kinga 5.3

Ślósarz Milena 5.6


KLASA 6

Biczak Emilia 5.6

Janas Magdalena 5.2

Kapusta Kornelia 5.3

Kuś Aleksandra 5.3

Skrzypoń Katarzyna 5.3

Kozioł Justyna 5.0

Mlostek Karolina 5.2

Trojan Aleksandra 5.0

G I M N AZ J U M
KLASA I

Wędzicha Oliwia 5.5

Związek Magdalena 5.3
KLASA II

Choczyńska Agnieszka 5.2

Pytel Agnieszka 5.0

Trojan Anna 5.0


KLASA III

Łołka Edyta 5.0

Lusina Dorota 5.2

Mlostek Patrycja 5.2

Bernacik Anna 5.6

Choczyńska Katarzyna 5.2

Jasiołek Adam 5.1

Socha Urszula 5.1Z A J Ę C I A P O Z A L E K C Y J N E:


 • Kółko języka niemieckiego – pani Barbara Nowacka

 • Kółko języka angielskiego – pan Aleksander Cholewa

 • Kółko polonistyczne, kółko języka angielskiego – pani Kinga Madej

 • Kółko chemiczne – pani Barbara Łytek

 • Kółko muzealne – pan Piotr Kazimierczak, Barbara Jastrzębska - Bańdo

 • Kółko teatralne – pani Edyta Jarnot

 • Kółko biologiczne i edukacja ekologiczna – pani Magdalena Tyrała

 • Kółko religijne - pani Grażyna Grzesiak

 • Kółko religijno-teatralne – pani Lucyna Zabagło

 • Kółko turystyczno-muzealne – pani Urszula Wojtyto

 • Kółko matematyczne -pani Stanisława Kapusta, , pan Paweł Kapusta

 • Zajęcia turystyczne i terapeutyczne – pani Katarzyna Jedynak

 • Kółko plastyczno-turystyczne – pani Katarzyna Zabagło

 • Zajęcia rekreacyjno – sportowe: pani Grażyna Lelek, panowie: Tomasz Celej, Damian Sternal, Bogumiła Czuba

 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – panie: Stanisława Kapusta, Katarzyna Kraczka, Katarzyna Zabagło, Bogumiła Czuba, Barbara Łytek, Renata Puchała, Urszula Wojtyto, pan Paweł Kapusta

 • Chór Szkolny - pani B.  Jastrzębska- Bańdo

 • Edukacja regionalna - pani B. Jastrzębska – Bańdo

 • Kółko Informatyczne – pani Renata Puchała

 • Zbiórki zuchowe – pani Urszula Wojtyto

 • ZHP – pan Piotr Kazimierczak

 • Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową i motorowerową – pani Anna Kasprzyk

 • W szkole funkcjonuje ŚWIETLICA SZKOLNA


Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

Gimnazjum w Wołowicach
B I U L E T Y N

I N F O R M A C Y J N Y

dla Rodziców


LUTY 2011r. – SIERPIEŃ 2011r.


P R O J E K T Y E D U K A C Y J N E

u c z n i ó w k l a s y II g i m n a z j u m:

 • Projekt matematyczno- informatyczny „Moje gimnazjum w procentach i liczbach”. Uczestnicy: Agnieszka Pytel, Damian Barcik, Kamil Pietruszka, Konrad Nędza. Opiekun: Paweł Kapusta

 • Projekt „nauczanie języków obcych na obszarze gminy Czernichów na przestrzeni pokoleń” Uczestnicy: Karina Korta, Justyna królik, Karolina Paliś, Tomasz Strączek – opiekun: Aleksander Cholewa, Barbara Nowacka

 • Projekt religijny. Uczestnicy: Karina Korta, Agnieszka Pytel. Opiekun: Lucyna Zabagło

 • Projekt „Gość w dom, Bóg w dom”. Uczestnicy: Agnieszka Choczyńska, Natalia Mysza, Agnieszka Boroń, Dominika Dybek, Ewelina Meus. Opiekun: Barbara Jastrzębska- Bańdo, Barbara Pluszyńska, Piotr Kazimierczak

 • Projekt „Gimnazjalisto, żyj zdrowo”. Uczestnicy: Kamila Galas, Anna trojan, Angelika Sotwin, Tomasz Kosiniak, Krystian Królik. Opiekunowie: Bogumiła Czuba, Damian Sternal, Tomasz Celej


SERDECZNE P O D Z I Ę K O W A N I A:


 • Dla pana Tomery za wykonanie łodzi z drewna

 • RADZIE RODZICÓW ZPO w Wołowicach – za współpracę w ciągu całego roku szkolnego • Wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się

do zorganizoania w naszej szkole
PIKNIKU RODZINNEGO „Rodzina razem”:

Adamczak Ilona

Boroń Stanisława

Czekaj Joanna

Dobrzański Maciej

Galas Maryla

Jasiołek Genowefa

Jasiołek Joanna i Jan

Jasiołek Krystyna i Roman

Kapusta Danuta i Tadeusz

Kapusta Stefan

Katra Jolanta

Kosek Marta i Jerzy

Kowalik Grzegorz

Kowalska Joanna

Kudłek Danuta

Kuś Halina i Roman

Pytel Katarzyna

Salawa Stanisława

Sotfin Marta

Strączek Ewa i Krzysztof

Ślósarz Dorota i Mieczysław

Trojan Anna i Robert

Witana Anna

Wolarek Barbara i Władysław

Wołek Barbara i Stanisław
oraz instytucjom:
Kino ARS ul. św. Tomasza w Krakowie

Księgarnia Muzyczna „Kurant” – Rynek Główny w Krakowie

Teatr Ludowy w Krakowie

Opera Krakowska

Wydawnictwo „Nowa Era”

Hurtowania słodyczy „Ola” w Skawinie

Basen „Radosna Nowina”

Bufet „Radosna Nowina”Bank Spółdzielczy w Czernichowie


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna