Zaburzenia afektywnePobieranie 25.63 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar25.63 Kb.
10.03.05

Zaburzenia afektywne


Rodzaje zaburzeń afektywnych: • depresja jednobiegunowa (tylko symptomy depresji)

 • mania (jedynie symptomy mani)

 • depresja dwubiegunowa (okresy mani przeplatane okresami depresyjnymi)

Elementy: • nastrój – dominujący ton emocjonalny, który wpływa na poglądy, spostrzeganie siebie innych i otoczenia

 • przy zaburzeniach afektywnych nastrój podwyższony lub obniżony

 • zaburzenia afektywne związane są z podwyższonym ryzykiem śmierci samobójczej

 • zaburzeniom afektywnym towarzyszą inne objawy obejmujące inne sfery funkcjonowania

Depresja:

Zaburzenia depresyjne epidemiologiczne:


 • rozpowszechnienie zwiększa się po 45 r. ż.

 • Występowanie – 10 -15%

 • Często nie wykryte co za tym idzie nie leczone

 • Częściej chorują kobiety

Etiologia endogenna

Istotną rolę odgrywają czynniki wewnątrzustrojowe, zmiany biochemiczne, podstawą są czynniki genetyczne.

Dwa typy chorób afektywnych: • jednobiegunowa – depresja – dobry nastrój – depresja

 • dwubiegunowa – depresja – mania

Depresja = melancholia 1. grupa schorzeń psychicznych, dla których podstawowym objawem jest obniżenie nastroju

 2. wszystkie krótkotrwałe stany złego samopoczucia, zniechęcenia, apatii

 3. cechy osobowości • opis depresji u Plutarcha są takie same jak we współczesnej depresji

 • korespondujące ze współczesną psychiatrią opisy depresji w starym testamencie

 • Hipokrates 460 – 375 p n e wyodrębnił w typologii temperamentów melancholika związanego z czarną żółcią

 • średniowiecze: melancholia jest wynikiem grzechu lub opętania

Podstawowe stany kliniczne

Najbardziej typowe dla depresji jest chorobliwe obniżenie tonu uczuciowego, który rzutuje na ciąg przeżyć wewnętrznych jak i spostrzeżeń. Niemożność przeżywania takich stanów jak: przyjemność, radość, satysfakcja, zadowolenie. Ich miejsce zajmuje smutek, dysatysfakcja, niezadowolenie, zobojętnienie, wygaszenie uczuć. Kontakty ze światem są nieprzyjemne: derealizacja lub smutny koloryt. Każda czynność wiąże się z trudnościami. • obniżenie napędu psycho – ruchowego

a) zahamowanie procesów psychicznych

- spowolnienie tempa i zubożenie myślenia, myśli smutne

- zaburzenia pamięci (głównie świeżej)

- trudności w podejmowaniu decyzji

- upośledzenie zdolności do działania = abulia
b) zahamowanie motoryczne

- spowolnienie, wolne poruszanie się

- nawet proste, wyuczone czynności wymagają dużego wysiłku i dużo czasu

- specyficzny wyraz twarzy

- liczne skargi na zmęczenie

- interpretowanie przez chorych jako dowód narastającej niepełnosprawności • charakterystyczny rytm dobowy (najgorzej rano i przed południem lepiej po południu

i wieczorem)


 • zaburzenie ośrodkowych regulacji i rytmów biologicznych

a) zaburzenia rytmu:

 • rytmu snu i czuwania (redukcja liczby godzin snu lub bezsenności)

b) zaburzenia popędów:

 • zaburzenia popędu seksualnego (zmniejszenie albo brak popędu lub satysfakcji z kontaktów seksualnych)

 • zaburzenia łaknienia (zmniejszenie lub brak  anoreksja)

 • zaburzenia instynktu samozachowawczego

c) zaburzenia ośrodkowej regulacji hormonalnej

 • zaburzenia miesiączki

 • zaburzenia masy

d) zaburzenia czynności układu autonomicznego

 • zaparcia, zmniejszenie wydzielania śliny, bradykardia, obniżenie ciśnienia, zaburzenie odczuwania moczu, swąd pieczenie błon śluzowych, zawroty głowy
 • mocno nasilony lęk

 • najczęściej jest wolno płynący, utrzymujący się przewlekle z komponentom wegetatywną

 • przejawia się uczuciem napięcia, niepokoju, niemożności odprężenia, odpoczynku,

 • przykrym oczekiwaniem

 • zaburzenia koncentracji trudności w czytaniu, nadwrażliwość na hałasy, bodźce wzrokowe i bólowe

 • charakterystyczne zmiany w zachowaniu od niepokoju manipulacyjnego do lokomocyjnego, w skrajnych przypadkach paniki dochodzi do podniecenia, trwogi, ucieczki = depresja AGITOWANANastępstwa psychologiczne depresji (nawet w okresie remisji)


 • światopogląd depresyjny: pesymizm, poczucie niesprawności i nieudolności

 • poczucie winy

 • urojenia depresyjne

 • izolacja społeczna

 • zniechęcenie do życia

 • ryzyko samobójstwa


Etiologia depresji:

 • Psychodynamiczna – rozwój osobowości we wczesnym dzieciństwie, wszelkie konflikty i urazy, konflikt miedzy surowym superego i ego

 • Deprywacja potrzeb emocjonalnych w dzieciństwie – zjawisko osierocenia

 • Znaczące straty aktualne – utrata partnera, zdrowia atrakcyjności fizycznej, prestiżu społecznego

 • Koncepcje behawioralne - niedostateczna ilość wydarzeń będących wzmocnieniami pozytywnymi, niezdolność do korzystania z nich. Nadwrażliwość na bodźce negatywne.

 • Cechy osobowości – asteniczno – sensytywne, zamiłowanie do porządku, niska tolerancja zmian w otoczeniu

 • Gniew skierowany do samego siebie

 • Koncepcje poznawcze:

 • poznawcza Becka = depresja jest wynikiem negatywnej triady

poznawczej: myśli o sobie, przeszłych i obecnych doświadczeń,

oraz o przyszłości • depresje reaktywne oddziaływanie jednorazowych lub przewlekłych

sytuacji psychosomatycznych wew. i zew.

 • model wyuczonej bezradności: wycofanie się, lęk, brak aktywności


Rodzaje depresji:

 • z wyczerpania

 • egzystencjalna

 • w okresie żałoby


Leczenie:

Terapia


Metody biologiczne

Leki przeciwdepresyjne

Elektrowstrząsy (depresje lekooporne)

Deprywacja snu nocnego

Psychoterapie

Beck


Wiedza chorego o sobie samym, schematy poznawcze

Cel  przewartościowanie dotychczasowych sądów dotyczących świata i siebie

Przewlekłe zaburzenia nastroju

Dystymia  utrzymujące się przez lata zaburzenia nastroju

Cyklotymia  długotrwałe utrzymujące się wahania nastroju i aktywności

Zaburzenia afektywne, sezonowe nawracające epizody głównie zimą (brak światła)


Mania - przeciwstawna do depresji

Objawy : zaburzenia nastroju  nastrój maniakalny, zaburzenia napędu psycho – ruchowego podniecenie, myślenie, pamięć, zaburzenia niektórych procesów fizjologicznych mechanizmów oraz rytmu biologicznego, zaburzenia emocji (dysforia)

Anna Grabowska Dalila


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna