Zachodniopomorski uniwersytet technologiczny instytut technologii mechanicznejPobieranie 366.54 Kb.
Strona1/9
Data28.04.2016
Rozmiar366.54 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY

INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJPROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU


VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS

mgr Tadeusz Ziębakowski

Szczecin, 2010


Wstęp
Opracowanie zawiera zestaw ćwiczeń przeznaczonych do zajęć laboratoryjnych z przedmiotów Podstawy informatyki i algorytmizacji oraz Informatyka II realizowanych na I roku studiów. Celem tych ćwiczeń jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia algorytmizacji i programowania, głównie w zakresie programowania strukturalnego. Jako narzędzie programistyczne wybrano język Visual Basic for Applications, który jako język skryptowy może być wykorzystywany do tworzenia zarówno prostych makr jak i rozbudowanych aplikacji. Wszystkie ćwiczenia osadzone są w strukturze arkusza kalkulacyjnego, który oferuje łatwy dostęp do danych i jest zarazem źródłem ciekawych problemów programistycznych. Niezbędne do ćwiczeń pliki Excela z danymi, można pobrać ze strony internetowej autora http://tezet.zut.edu.pl lub z zasobów serwera dydaktycznego. Ponieważ zakłada się, że student na wykładzie otrzymuje wiedzę niezbędną do pracy na zajęciach laboratoryjnych, opis ćwiczeń nie został wzbogacony o szerszy materiał pojęciowy. Podstawowe informacje na temat języka Visual Basic for Applications można jednak znaleźć w dodatku zamieszczonym na końcu opracowania.

Zawartość:Ćwiczenie 1 5

Ćwiczenie 2 10

Ćwiczenie 3 13

Ćwiczenie 4 15

Ćwiczenie 5 17

Ćwiczenie 6 20

Ćwiczenie 7 24

Ćwiczenie 8 28

Ćwiczenie 9 33

DODATEK 38
Ćwiczenie 1


Zagadnienia:

 • Nagrywanie makr i ich edycja w edytorze VBA.

 • Podstawowe elementy języka Visual Basic for Applications: zmienne i ich typy,
  instrukcje deklaracji i podstawienia.

 • Dostęp do danych arkusza kalkulacyjnego za pomocą obiektu Range.

 • Instrukcja warunkowa If.

 • Procedura MsgBox.

 • Właściwość ActiveCell1.Nagrywanie makra


Zadanie 1. Rejestrowanie makra.
W nowym arkuszu wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Deweloper wybierz polecenie Zarejestruj makro w grupie Kod.

 2. Zmień nazwę makra na. „Adam” i wybierz klawisz skrótu na Ctrl-a i potwierdź OK – rozpoczął się tryb nagrywania makra.

 3. W wybranej komórce wpisz napis „Adam”, potwierdź wpisany napis myszką na pasku formuły.

 4. Zakończ nagrywanie makra przyciskiem .

 5. Wybierz nową komórkę i naciśnij Ctrl-a.

 6. Przejdź do edytora VBA za pomocą kombinacji klawiszy Alt+F11 i kliknij na znak + przy Modules i dwukrotnie na Module1:
Sub Adam()

'

' Adam Makro'

' Klawisz skrótu: Ctrl+a

'

ActiveCell.FormulaR1C1 = "Adam"End Sub 1. Zmień napis „Adam” na „Adam i Ewa” i ponownie uruchom makro w nowej wybranej komórce arkusza.

2.Obiekt RangeZadanie 2
Wpisz w edytorze VBA w Module1 makro:
Sub Dodaj()

Range("C1")= Range("A1")+ Range("B1")End Sub
W Arkuszu wpisz do komórek A1 i B1 dowolne wartości liczbowe i wykonaj makro.

Uwaga. W VBA istnieje również prostsza forma zapisu zmiennej związanej z komórką arkusza kalkulacyjnego. Zamiast np. Range("C1")można też stosować zapis [C1], zatem powyższe makro można zapisać nastepująco:


Sub Dodaj1()

[C1]= [A1]+ [B1]End Sub
Ostrzeżenie. W VBA można utworzyć zmienną o nazwie np. A1. Jeśli jest taka zmienna to VBA nie interpretuje zapisu [A1] jako odwołania do komórki A1. Aby odwołać się do komórki A1 należy wówczas zastosować zapis Range("A1").
Zadanie 3
Należy obliczyć wartość wyrażenia:(*)

dla wartości a,b znajdujących się w komórkach odpowiednio A1 i B1. W tym celu napisz następujące makro:


Sub Wynik()

Dim a As Double ,b As Double ,c As Double

a = [A1]


b = [B1]

c =


[C1] = c

End Sub

Po wpisaniu wartości do A1 i B1 i uruchomieniu makra, w komórce C1 pojawi wynik.

Przykładowe wyniki przedstawia tabela poniżej.


a

b

c

1

1

0

1

-1

-0,366025

0

0

1


Zadanie 4
Napisz makro, które zamienia wartości dwóch komórek, np. A2 i B2. (Wskazówka: wprowadź dodatkową zmienną typu Variant w celu zapamiętania wartości jednej z komórek).Pobieranie 366.54 Kb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna