Zachodniopomorski uniwersytet technologiczny instytut technologii mechanicznejPobieranie 366.54 Kb.
Strona6/9
Data28.04.2016
Rozmiar366.54 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Ćwiczenie 7


Zagadnienia:

  • Generowanie tabeli danych na podstawie tabeli 2-wymiarowej.

  • Wyszukiwanie i wypisywanie elementów określonych warunkiem za pomocą funkcji tablicowej VBA.

Ćwiczenie to dotyczy arkusza sprzedaz herbaty.xlsm przedstawionego poniżej.


rys.1


Zadanie 1

Celem zadania jest zaprojektowanie makra, które w nowym arkuszu o nazwie Arkusz2 wygeneruje tabelę danych o strukturze przedstawionej na rys.2 na bazie danych zgromadzonych w Arkusz1 (rys.1). Dla każdej wartości kilogramów zamówionej herbaty makro powinno odczytać z tego samego wiersza nazwisko pracownika i z tej samej kolumny nazwę herbaty i zapisać te trzy dane w poszczególnych wierszach nowej tabeli. W wygenerowanej tabeli powinno być zatem tyle wierszy ile jest niezerowych liczb określających ilość sprzedanej herbaty.


n

rys.2 rys.3


Aby zrealizować powyższe zadanie wykonaj następujące polecenia:

  1. W arkuszy kalkulacyjnym wprowadź nazwy herbata, pracownik, ilość zgodnie ze schematem przedstawionym na rys.3.

  2. W arkuszu Arkusz2 w komórkach A1,B1,C1 wpisz odpowiednio: Pracownik, nazwa herbaty i ilość.

  3. W edytorze VBA napisz makro wypisz_tabele , które powinno zawierać:

  • deklarację zmiennych określających zakresy: herbata, pracownik, ilość oraz tabela,

  • powiązanie tych zmiennych z zakresami arkusza za pomocą instrukcji Set , przy czym powiązanie zmiennej tabela można zrobić albo poprzez odwołanie się do odpowiedniej, wcześniej zdefiniowanej nazwy zakresu komórek w arkusz2 albo też wprost:

Set tabela = Worksheets("Arkusz2").Range("a2")

  • deklarację zmiennych i,j,n typu integer, indeksujących odpowiednio wiersze i kolumny tabeli wyjściowej i wiersze tabeli docelowej,

  • blok pętli przebiegających po wszystkich komórkach zakresu ilość. W bloku tym dla n-tego wiersza w zakresie tabela należy określić wartości: tabela(n,1), tabela(n,2) oraz tabela(n,3) na podstawie danych pracownik(…), herbata(…),ilość(…,…).
Sposób zapisu danych przedstawiony w tabeli danych w Arkusz2 jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych formatów gromadzenia danych charaktery­tycznym m.in. dla tzw. relacyjnych systemów baz danych. W samym Excelu jest wiele narzędzi operujących na tego typu tabelach do których m.in. należy raport tabeli przestawnej.

Zadanie 2

W arkuszu kalkulacyjnym wybierz na wstążce Wstawianie przycisk Tabela przestawna i postępując wg instrukcji kreatora w nowym arkuszu przekształć dane zebrane w Arkuszu2 do postaci z Arkusz1.Zadanie 3

Należy zaprojektować funkcję tablicową, która wypisuje wszystkie dane dotyczące sprzedaży w formie analogicznej jak w zadaniu 1 (rys.2) ale tylko dla określonej przez parametr ilości herbaty. Na rys.4 pokazano projekt nagłówka takiej funkcji, a także schematycznie przedstawiono sposób przekazywania danych poprzez argumenty funkcji.
Uwaga: po argumencie ile_kg występuje spacja + podkreślenie co oznacza kontynuację instrukcji w następnej linii.W projekcie tej funkcji zadeklaruj dynamiczną tablicę o nazwie tabela o ilość.Count wierszach i 3 kolumnach. Wypełnianie tej tablicy zaprogramuj podobnie jak w zadaniu 1. Użyj tej funkcji tablicowej w arkuszu w pustym zakresie komórek o szerokości 3 kolumn i ok. 20 wierszy. Dopisz odpowiednie nagłówki i opisy nad wygenerowaną tabelą wzorując się na rys.4.


Zadanie 4

Napisz funkcję podobną do tej z poprzedniego zadania, która oprócz nazwiska, nazwy herbaty i ilości wypisuje w czwartej kolumnie cenę sprzedanej herbaty.


Zadanie 5

Zaprojektuj funkcję tablicową, która w pięciu kolejnych komórkach wypisuje 5 maksymalnych i wzajemnie różnych wartości sprzedanej herbaty. Uwaga: można wykorzystać dostępną w VBA funkcję Excela WorksheetFunction.Large. Pomoc na temat tej funkcji można uzyskać wypisując jej nazwę + F1.


Zadanie 6

Zaprojektuj funkcję tablicową, która w podobny sposób jak w zadaniu 3 wypisuje dane dotyczące sprzedaży, przy czym należy wypisać te dane, dla których ilość sprzedanej herbaty osiąga trzy maksymalne wartości.


Zadanie 7

Treść jak zadanie 6 tylko zamiast maksymalne wartości wstawiamy minimalne i niezerowe wartości.


Zadanie domowe

Napisz funkcję tablicową, która dla wskazanego w argumencie funkcji pracownika podaje listę sprzedaży herbat z podaniem ich ilości.
DąbrowskiGóreckiGrabowski
Assam

55 kg
Black Lychee

10 kg
Assam

70 kg

Black Lychee

20 kg
Ceylon

35 kg
Ceylon

15 kg

Ceylon

30 kg
Chunmee

15 kg
Chunmee

50 kg

Chunmee

50 kg
Darjeeling

110 kg
Darjeeling

65 kg

Darjeeling

115 kg
Dragonwell

20 kg
Dragonwell

35 kg

Dragonwell

60 kg
Gunpowder

45 kg
Gunpowder

15 kg

Gunpowder

35 kg
Gyokuru

15 kg
Gyokuru

40 kg

Gyokuru

45 kg
Jasmine

25 kg
Jasmine

15 kg

Jasmine

10 kg
Keemun

50 kg
Keemun

130 kg

Keemun

115 kg
Lapsang Souchong

65 kg
Oolong

50 kg

Lapsang Souchong

35 kg
Oolong

60 kg
Pi Lo Chun

45 kg

Oolong

60 kg
Pi Lo Chun

25 kg
Russian Blend

55 kg

Pi Lo Chun

15 kg
Russian Blend

90 kg
-

-

Russian Blend

55 kg
-

-
-

-

Pobieranie 366.54 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna