Załącznik 1 do siwz formularz wymaganych warunków technicznychPobieranie 44.42 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar44.42 Kb.

wniosek 2011/EL/7126 1WF Numer sprawy: AEZ/S-234/2011

Załącznik 2.1 do SIWZ

Formularz wymaganych warunków technicznych


Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę systemu do pomiaru słuchowych potencjałów wywołanych, znak sprawy: AEZ/S-234/2011, oferujemy dostawę systemu spełniającego poniższe wymagania:


Lp

Opis parametrów wymaganych


Parametry techniczne wymagane

Parametry techniczne oferowane
Fabrycznie nowe urządzenie

1

1


Producent (marka) …………………………………………… model………………………………………………

rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2010) (Należy podać)2

Możliwość rejestracji potencjałów słuchowych ECochG

TAK

TAK/NIE

3

Możliwość rejestracji potencjałów słuchowych ABR

TAK

TAK/NIE

4

Możliwość rejestracji potencjałów słuchowych MLS

TAK

TAK/NIE

5

Możliwość rejestracji potencjałów słuchowych LLS

TAK

TAK/NIE

6

Możliwość rejestracji potencjałów słuchowych w opcji (ASSR):


TAK

TAK/NIE

Możliwość użycia stymulacji typu trzask; tone-burst


TAK/NIE

Możliwość stymulacji jedno- i obuusznej

TAK/NIE

Możliwość stymulacji czterema dźwiękami jednocześnie


TAK/NIE

Możliwość wyboru opcji nośnika stymulacji (modulacja częstotliwościowa i/lub amplitudowa)


TAK/NIE

Skalibrowane poziomy stymulacji dBHL/dBnHL/dBSPL

TAK/NIE

7

Możliwość rejestracji odpowiedzi w opcji szybkiej prezentacji bodźca (do 800/s) z opcją analityczną CLAD


CLAD dla ECochG, ABR, MLS i CERA

TAK/NIE

8

Możliwość wykonania badań e-ABR i współpraca systemu z implantami ślimakowymi (Advanced Bionics i Cochlear)

TAK

TAK/NIE

9

Optyczny przesył danych między wzmacniaczem a systemem

TAK

TAK/NIE

10

Możliwość analizy danych w trybie off-line (filtrowanie, przekształcanie danych graficznych w numeryczne)

TAK

TAK/NIE

11

Software do dekonwolucji zapisów CLAD

TAK

TAK/NIE

12

Software do monitoringu śródoperacyjnego

TAK

TAK/NIE

13

Notebook systemowy z zainstalowanym oprogramowaniem do rejestracji analizy zebranych danych o następujących parametrach minimalnych i równoważnych*:
*Parametry równoważności:

- Pełna integracja z domeną Windows opartą na serwerach Windows 2008 w zakresie autoryzacji w środowisku Zamawiającego;

- Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), WMI;

-Zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu


System operacyjny WINDOWS

7 PROF PL
TAK/NIE

Monitor LCD min. 15,6”

Należy określić

HDD min. 320GB

Należy określić

RAM min. 2GB

Należy określić

Procesor w architekturze x86, dwurdzeniowy

TAK/NIE

Częstotliwość taktowania min. 2,5 GHz

TAK/NIE

14

Elektrody jednorazowego użytku

1 zestaw

TAK/NIE

15

Elektrody wielorazowego użytku

1 zestaw

TAK/NIE

Warunki Gwarancji i Serwisu

16

Gwarancja

Min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu przekazania urządzenia do użytkowania

Należy określić

17

Serwis autoryzowany na terenie Polski

TAK

TAK/NIE

18

Folder lub karta katalogowa urządzenia w j. polskim (dopuszcza się w j. angielskim)

TAK

TAK/NIE

19

Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie urządzenia

TAK

TAK/NIE

20

Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia w miejscu instalacji po jego przekazaniu do eksploatacji.

TAK

TAK/NIE

21

Certyfikat lub deklaracja zgodności CE

TAK

Spełnia/ Nie spełnia

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenie spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

……………….., dn. ………… …………………………………………...

(podpis i pieczęć uprawnionego/nych

przedstawicieli Wykonawcy)
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna