Załącznik 1 do siwz


System rejestracji parametrów jazdyPobieranie 0.5 Mb.
Strona5/5
Data28.04.2016
Rozmiar0.5 Mb.
1   2   3   4   5
  1. System rejestracji parametrów jazdy
Pkt.

Nazwa

WymaganiaWymagania ogólne

 1. Lokomotywa musi być wyposażona w zintegrowany system o następujących funkcjach:

 1. zbieranie materiału dowodowego do analizy zdarzeń wynikających z pracy maszynisty
  i funkcjonowania pociągu,

 2. wspomaganie wykrywania i określania przyczyn awarii,

 1. System powinien być wykonany w technice cyfrowej i ma realizować ponadto następujące zadania:

 1. rejestrację 100% czasu pracy Pojazdu przy możliwości rejestracji nie mniej niż 1000 godzin pracy pojazdu bez konieczności ingerencji w system przez osoby obsługujące,

 2. posiadać automatyczną synchronizację daty i czasu rzeczywistego zapewniającą rozdzielczość 1 s i błąd nie większy niż 1 s na tydzień, z uwzględnieniem zmiany czasu na letni i zimowy,

 3. rejestrować dane o położeniu geograficznym,

 4. rejestrować dane o przebytej drodze i udostępniać je dla innych systemów pociągu poprzez, magistralę CAN.

 5. zapewnić identyfikację numeru pojazdu i pociągu oraz identyfikację maszynisty.

 1. Rejestrator jest źródłem czasu i pozycji geograficznej dla innych pokładowych pojazdu.Dane wprowadzane i rejestrowane

 1. Powinien umożliwiać wprowadzanie przez obsługę danych:

 1. danych maszynisty,

 2. danych o pociągu,

 3. drogi całkowitej: dane serwisowe chronione hasłem dostępu lub w sposób równoważny,

 4. danych związanych ze sposobem pomiaru prędkości i drogi (np. średnicy kół, na których zainstalowane są czujniki prędkości).

 1. Dane rejestrowane przez system muszą zawierać przynajmniej informacje o:

 1. parametrach jazdy wskazywanych w kabinie maszynisty (na manometrach, kontrolkach
  i wskaźnikach),

 2. czynnościach maszynisty, w tym użycie wszystkich istotnych manipulatorów mających związek z prowadzeniem Pojazdu, dostępnych na magistrali CAN.

 3. danych dochodzących do pociągu z systemu kontroli ruchu,

 4. pracy systemu napędowego,

 5. pracy układu pneumatycznego i hamulcowego (ciśnienia: ciśnienie w przewodzie zasilającym, w przewodzie hamulcowym oraz w wybranych cylindrach hamulcowych),

 6. pracy układu pneumatycznego (pracy obwodów pomocniczych, np. napięcia baterii.

 1. Szczegółowy wykaz rejestrowanych danych podlega uzgodnienia z Zamawiającym.

 2. Droga powinna być zapamiętywana trwale po wyłączeniu zasilania.Informacje dostępne na pulpitach maszynisty

Na pulpitach maszynisty muszą być wyświetlane następujące informacje:

 1. czas lokalny (godzina, minuta, sekunda),

 2. droga (wyświetlana on-line i w sposób jednoznaczny na terminalu DMI),

 3. numer maszynisty prowadzącego Pojazd,

 4. przybliżona wielkość wolnego miejsca do zapisu danych (podana w godzinach rejestracji w godzinach lub procentach),

 5. komunikaty statusie oraz błędach i uszkodzeniach.Kontrola systemu

 1. System musi posiadać funkcję samokontroli wykrywającą jego ewentualne niesprawności, w tym z modułu pomiaru prędkości i drogi

 2. Informacja o stanie urządzenia musi być dostępna na pulpicie maszynisty.Zasilanie systemu

Zasilanie systemu poprzez indywidualny bezpiecznik w stanach awaryjnych (akumulatory) jak i podczas normalnej pracy z stabilnego źródła zasilania.
  1. System monitoringu wizyjnego zapewniających obserwację szlaku oraz obrazów wyświetlanych na sygnalizatorach z funkcją audio rozmów (głosu) prowadzonych w kabinie maszynisty
Pkt.

Nazwa

WymaganiaWymagania ogólne

Zabudować system monitoringu wizyjnego składający się z co najmniej dwóch kamer zewnętrznych, zapewniających obserwację szlaku oraz obrazów wyświetlanych na sygnalizatorach z wejściem audio umożliwia podłączenie mikrofonu.

 1. Urządzenie musi być wyposażone w następujące interfejsy:

 1. Ethernet:

 • odczyt zapisanych danych, serwisowanie urządzenia,

 • transmisja obrazu i dźwięku z kamer IP,

 • zasilanie kamer PoE,

 1. USB (kopiowanie zapisanych danych na nośnik zewnętrzny);

 2. Wejść cyfrowych: minimum 6 wejść dwustanowych;

 3. Wyjścia Wi-Fi.

 1. Wszystkie rejestrowane dane tj głosu i obrazu muszą być stemplowane data i czasem.

 2. Dane z rejestracji obrazu i głosu muszą być zapisane na niewyjmowanej wewnętrznej pamięci nieulotnej; obligatoryjnie pamięci typu flach o pojemności nie mniejszej niż 120 GB.

 3. Sterowanie włączaniem rejestracji, wybór właściwej kamery i mikrofonu w zależności od wyboru aktywnej kabiny i pozycji nastawnika kierunku jazdy itd. Algorytm i sposób sterowania do uzgodnienia z Zamawiającym.

 4. Urządzenie powinno zapewnić pobranie (odczyt) danych w następujące sposoby:

 1. bezpośrednio poprzez Ethernet,

 2. pośredni z użyciem dedykowanej pamięci USB,

 3. sieć Wi-Fi.

 1. Urządzenie powinno jednoznacznie wskazywać swoja sprawność (np. zapalenie lampki na pulpicie maszynisty lub komunikat do systemu diagnostycznego pojazdu)

 2. Analizy i archiwizacja zapisanych danych powinna być dostępna na standardowym komputerze PC. Programy do konfiguracji kamery, rejestracji obrazu oraz analizy dostarcza Wykonawca na warunkach określonych w umowie

 3. Rejestrator powinien być umiejscowiony poza strefą zgniotu oraz bezpiecznej odległości od przegród ochronnych i materiałów łatwopalnych.Rejestracja obrazu z przed pojazdu kolejowego

Urządzenie w zakresie rejestracji obrazu z przed pojazdu kolejowego powinno spełniać następujące wymagania:

 1. rozdzielczość rejestrowanego obrazu 4CIF = 704×576;

 2. konfigurowana ilość klatek do 25 kl/s;

 3. zapis klatki co 10 m;

 4. kompresja MPEG-4, H.264. lub równoważne;

 5. kamera IP:

 • obudowa wodoszczelna, wzmocniona dodatkowym płaszczem, min. IP66

 • jakość obrazu - rozdzielczość 720x576 (D1), transmisja w D1

 • praca w trybie dzień/noc,

 • standaryzacja z systemem ONVIF,

 • wejście audio umożliwia podłączenie mikrofonu,

 • płynna transmisja danych (25kl/s) przy najwyższej kompresji H.264,

 • funkcja ICR - automatyczny filtr podczerwieni,

 • wejście i wyjście alarmowe,

 • zasilanie PoE (Power over Ethernet).Rejestracja rozmów w kabinie

Urządzenie w zakresie rejestracji rozmów w kabinie maszynisty powinno spełniać następujące wymagania:

 1. zapis sygnałów dźwiękowych - formacie rejestracji cyfrowej;

 2. jakość zapisu – 16 bit, min. 96 kbps;

 3. kompresja mp3, wma, aaa lub równoważna;

 4. długość zapisu konfigurowana taka sama jak przy zapisie obrazu.Inne

Zamawiający dopuszcza realizację funkcjonalności wynikającej z monitoringu wizyjnego zapewniającego obserwację szlaku oraz obrazów wyświetlanych na sygnalizatorach z funkcją audio rozmów (głosu) prowadzonych w kabinie maszynisty przez rejestrator zdarzeń. 1. Wymagania ogólne dla systemu sterowania i diagnostyki lokomotywy
  1. Sterowanie lokomotywyPkt.

Nazwa

Wymagania
Sterowanie zespołem napędowym

poprzez komputer pokładowy w czasie rzeczywistym; układ sterowania powinien zapewnić optymalny przebieg zużycia paliwa i pełne wykorzystanie mocy silnika spalinowego w jego całym użytkowym zakresie prędkości obrotowych; układy sterowania pracą zespołu napędowego powinny automatycznie ograniczyć wpływ umiejętności maszynisty na zużycie paliwa; układy te powinny zapewnić również utrzymanie zadanych prędkości jazdy oraz automatyczne sterowania pracą pozostałych urządzeń lokomotywy z funkcjami dozorowania i diagnozowania.Sterowanie lokomotyw z wykorzystaniem energii z akumulatorów

Obligatoryjnie, sterowanie jazdą lokomotywy z wykorzystaniem energii z akumulatorów z wyłączonym silnikiem spalinowym , uwzględniające rodzaj zastosowanej baterii:

1. z przeznaczeniem na samodzielny wjazd/wyjazd do/z hali.

2. jazda lokomotywy ze składem - wjazd/wyjazd ze składem wagonów do/z hali.

Konfiguracja sterowania poza pulpitem,

Sterowanie wielokrotne lokomotyw

Wymagane do 2 lokomotyw łącznie.System komunikacji

system komunikowania się pomiędzy sterownikami urządzeń powinien być zgodny ze standardem CAN (bus) lub MVB.Komunikacja z systemem maszynista pojazd

obligatoryjna, panele operatorskie w obydwu pulpitach, dane zapisywane podlegają uzgodnieniu z ZamawiającymMonitorowanie parametrów

pracy oraz wyników diagnozowania

Obligatoryjne.Kontrola elektronicznych systemów sterowania

poszczególne podsystemy muszą podlegać kontroli przez wewnętrzne układy logiczne, tak w fazie pierwszego uruchamiania lokomotywy oraz w ciągu całego okresu pracy poprzez inne rutynowe testy.

W przypadki konieczności stosowania specjalnych zewnętrznych urządzeń kontrolujących Zamawiający wymaga ich dostarczenia wraz z lokomotywą.

System utrzymania stałej prędkości

Obligatoryjnie - zabudowa urządzenia utrzymującego stałą prędkość pojazdutempomatu: zakres pracy od 2 km/h do 90 km/h.

Zamawiający dopuszcza stopniowanie zadawanej prędkości, w km/h, w następujący sposób: 2,od 5 do 30 co 5 km/h; od 30 do 90 co 10 km/h.
  1. Diagnostyka pokładowa
Pkt.

Nazwa

WymaganiaWymagania ogólna

Lokomotywy należy wyposażyć w system diagnostyki pokładowej Zamawiający wymaga, aby do systemu diagnostyki pokładowej były dołączone następujące systemy i układy: układ silników trakcyjnych, obwód zasilania, obwody i aparaty WN, obwody i aparaty sieci 3 fazowej, obwód ładowania baterii, system wentylacyjny, obwody klimatyzacji, obwód hamulca, w tym rejestracja ciśnień w przewodzie głównym hamulca. System ten w każdym przypadku powinien umożliwiać diagnostykę poszczególnych urządzeń i podzespołów, jak również powinien posiadać możliwość zapisu diagnozowanych parametrów.Komunikacja z systemem

 1. Obligatoryjnie wyświetlanie instrukcji dla maszynisty w razie wystąpienia zakłóceń.

 2. Treść komunikatów podlega uzgodnieniu z Zamawiającym.Inne

Systemy pomiarowe i diagnostyczne lokomotywy i ich wykorzystanie w procesie utrzymania powinny uwzględniać możliwości stacji diagnostycznej lokomotyw.
  1. Moduł komunikacyjny
Pkt.

Nazwa

WymaganiaWymagania ogólne

Lokomotywa musi być wyposażona w moduł komunikacyjny

 1. Moduł komunikacyjny powinien realizować połączenia wysokiej jakości w technologiach CDMA, GSM 2G, GSM 3G, Wi-Fi 2,4GHz, Wi-Fi 5,1GHz.

 2. Moduł powinien być wpięty do centralnej szyny CAN lub Ethernet dzięki której będzie możliwa transmisja danych pomiędzy: wskazanymi serwerami zmawiającego a zabudowanymi w lokomotywie systemami.

 1. logowania maszynisty,

 2. danych o pociągu,

 3. rejestratora zdarzeń (prędkościomierza),

 4. systemu diagnostycznego,

 5. rozkładu jazdy,

 6. monitoringu paliwa,

 7. rejestratora cyfrowego CCTV

 8. lokalizacji GPS.

 1. Wszystkie protokoły transmisji danych oraz sposoby nawiązywania transmisji zostaną ustalone na etapie uzgodnień. Strukturę i formaty podstawowych danych ujęto w pkt 9.1.


Pamięć wewnętrzna

Zamawiający wymaga aby moduł komunikacyjny posiadał zintegrowaną pamięć CACHE umożliwiającą przechowywanie danych w razie utraty połączenia z serwerami. (Nie dotyczy systemu monitoringu CCTV). Pamięć wewnętrzna CACHE modułu nie powinna być mniejsza niż 16 GB. W przypadku braku dostępu do sieci, moduł komunikacyjny będzie przechowywał dane, aż do nawiązania połączenia i możliwości przesłania informacji na wskazane serwery docelowe Zamawiającego. Moduł komunikacyjny musi zapewnić przechowanie zapisanych danych w przypadku braku zasilania.Instalacja do transmisji GPS/GSM i antena

 1. Zabudować instalację do transmisji GPS/GSM.

 2. Zainstalowana antena GPS/GSM w wykonaniu kolejowym ze spliterem do rozdziału sygnału GPS na moduł komunikacyjny i rejestrator zdarzeń
 1. Wymagania eksploatacyjne
  1. Wymagania ogólne
Lp.

Nazwa

Wymagane parametryPrzebieg między przeglądami poziomu 1 wg „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 12 paź. 2005 r., w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych”.

Nie mniej niż 14 dni.Najmniejszy średni przebieg między uszkodzeniami powiadamiającymi wyłączenie pociągu z ruchu.

75 000 km,Minimalny okres eksploatacji do naprawy wg 4 poziomu utrzymania

≥ 1 000 000 i nie wcześniej niż po 6 latachOkres eksploatacji lokomotywy po modernizacji

Min 20 lat.Przebieg pomiędzy kolejnymi wymianami obręczy lub kół.

500 tys. Km  1. Cykl obciążenia silnika w pracy manewrowej

Średni czas pracy silnika spalinowego lokomotywy w dobie – 15 h.Cykle obciążenia silnika przedstawiono w tabeli poniżej

Zadana moc w [%]

Czas pracy [%]

Obciążenie 1

>90

5

Obciążenie 2

50 do 90

10

Obciążenie 3

<50

15

Obciążenie 4

<25

70 1. Wymagania dodatkowe
  1. Struktura oraz format danych pomiędzy urządzeniami na pokładzie Pojazdu w ramach współpracy systemów z modułem komunikacyjnymLp.

Nazwa

Nazwa krótka

Komunikacja pokładowa

Komunikacja _serwery

Uwagi

1.

Id sterownika

loco id

Uint 16

0-brak

integer
2.

Aktualny czas

dtime

Uint 32

0-brak

datatime

Unix time UCT

3.

Id Przewoźnika

przewoznik_id

Uint_16

0-brak

String (32)
4.

Pozycja geograficzna – Długość

latitude

Single (23+8+1)

brak np. wszystkie 32 bity 1

integer

Stopnie (E+, W-)

5.

Pozycja geograficzna – Szerokość

longitude

Single (23+8+1)

brak np. wszystkie 32 bity 1

integer

Stopnie (N+ S-) brak np. wszystkie 32 bity 1

6.

Prędkość pojazdu z GPS

v_gps

Uint 16

65535-brak

integer

0,l[km/h]

7.

Kierunek z GPS względem północy

v_direction

Uint_8

255-brak

integer

1 bit 2 stopnie – zakres 0 do 358 stopni, od północy w kierunku ruchu wskazówek zegara

8.

Droga od poprzedniego zatrzymania
Uint_32

0-brak

integer

0.01[km]

9.

Rodzaj pociągu (kategoria pociągu)

train_category

Char[4]

spacje lub '\0' brak

String (32)

Skrót nazwy pociągu wg rodzajów

10.

Numer Pociągu

train_nrl

Uint_32

0-brak

integer

wg KWR/SKRJ

11.

Rozszerzenie numeru pociągu

train_k

Uint_8

0-brak

integer

cyfrowe oznaczenie dodatkowe

12.

Informacja o pociągu

trainlnfo

Uint_16

0-brak

String (32)

np. RIV, Tranz, Dod, #, §;

13.

Numer Zamówienia

skrj_nr

Uint_32

0-brak

String(128)
14.

Sygnał z GPS

signal_gps

Uint_8

0-brak

bit

Czy sygnał z GPS tak/nie

15.

Prędkość pojazdu w kierunku północnym

v_north

Uint_16

65535-brak

integer
16.

Prędkość pojazdu w kierunku wschodnim

v_east

Uint_16

65535-brak

integer
17.

Data planowanego uruchomienia pociągu

train_data

Uint_32

0-brak

datatime

unix time utc

18.

Ruszenie/ zatrzymanie _matrix

start_stop

Uint_8

0-domyślnie

integer

0 – stoi, 1- jedzie, 2 – zatrzymanie, 3 – ruszenie (bit 0 jazda, bit 1 zmiana)

19.

Wykaz komunikatów maszynisty (zdarzeń)

event_id (matrix_id)

Uint_8

0-domyślnie

integer

0 - brak danych; 1 – Pociąg rozpoczął bieg; 2 – Pociąg zakończył bieg; 3 – Wypadek; 4 – Awaria, defekt; 5- Sygnał stój; 6 – Brak zasilania trakcyjnego; 7 – 9 Rezerwa;

20.

Numer zakładu

zaklad_nr

Unit_8

0-brak

integer

w ramach przewoźnika

21.

Numer maszynisty

maszynista_nr

Uint_32

0-brak

Varchar (5)
22.

Numer kierownika pociągu

kierownik_nr

Uint_32

0-brak

Varchar (5)
23.

Numer konduktora I

konduktorl_nr

Uint_32

0-brak

Varchar (5)
24.

Numer konduktora II

konduktor2_nr

Uint_32

0-brak

Varchar (5)
25.

Numer identyfikacyjny pracowników obsługi

obsluga_nr

Uint_32

0-brak

Varchar (5)
26.

Rezerwa dla identyfikacji poziomu obsługi

ustalenie na poz. Projetu

Uint_32

0-brak

integer
27.

Identyfikator SEPE (Id Pociągu)

idtrain

Uint_32

0-brak

integer

(1 do 4294967295) lub Uint_32 + Uint_8

28.

Ciężar pociągu

weight_train

Uint_16

0-brak

integer

[tony]

29.

Długość pociągu

lenghtjrain

Uint_16

0-brak

integer

[m]

30.

Prędkość pojazdu z rejestratora

v_loco

Uint_16

65535-brak

integer

0,1[km/h]

31.

Licznik kilometrów pojazdu

km_loco

Uint_32

0-brak

integer

0,01[km]

32.

Ilość paliwa w zbiorniku

paliwo_loco

Uint_32

0-brak

integer

0,1[kg]

33.

Temperatura paliwa w zbiorniku

tepal_loco

Uint_32

0-brak

integer

 

34.

Rezerwa dla systemu monitoringu paliwa

ustalenie na poz. Projetu

Uint_32

0-brak

integer

 

35.

Rezerwa dla systemu monitoringu paliwa

ustalenie na poz. Projetu

Uint_32

0-brak

integer

 

36.

Sygnały binarne system monitoringu paliwa

ustalenie na poz. Projetu
(matrix_id)

Uint_32

0-domyślnie

integer

Matryca

37.

Napięcie trakcyjne

utr_loco

Uint_16

65535-brak

integer

1 [V]; od 0 do 2000 V;

38.

Prąd trakcyjny

itr_loco

Uint_16

65535-brak

integer

1 [A]; od -3000 A do 3000 A;

39.

Moc

ptr_loco

Uint_32

0-brak

integer

1[kW]

40.

Licznik energii na cele trakcyjne

etr_loco

Uint_8

255-brak

integer

1[kWh]

41.

Sygnały binarne Komputer pokładowy

ustalenie na poz. Projetu
(matrix_id)

Uint_32

0-domyślnie

integer

Matryca

42.

Rzeczywiste obroty silnika spalinowego

ob._siln

Uint_32

0-brak

integer

0,1 [rpm]; 0-2500 rpm

43.

Licznik motogodzin pracy silnika

mtg_siln

Uint_32

0-brak

integer

1[h]; 0-200000 h

44.

Zużycie chwilowe paliwa wg producenta silnika

czp_siln

Uint_32

0-tak

integer

0,1[l/h]

45.

Ciśnienie oleju silnika

col_siln

Uint_32

65535-brak

integer

1 [bar]

46.

Temperatura oleju sil

tol_siln

Uint_32

0-brak

integer

1 [st.C]47.

Temperatura chłodziwa

tch_siln

Uint_32

0-brak

integer

1 [st.C]

48.

Sygnały binarne silnik spalinowy

ustalenie na poz. Projetu
(matrix_id)

Uint_32

0-domyślnie

integer

Matryca

49.

Komunikaty diagnostyczne - Silnik spalinowy

ustalenie na poz. Projetu
(matrix_id)

Uint_32

0-domyślnie

integer

Matryca

50.

Ciśnienie zasilania

cpz_loco

Uint_8

0-domyślnie

integer

1[bar]

51.

Ciśnienie w głównym przewodzie hamulc.

cpg_loco

Uint_8

0-domyślnie

integer

1[bar]

52.

Ciśnienie w cylindrach Wózek 1

cc1_loco

Uint_8

0-domyślnie

integer

1[bar]

53.

Ciśnienie w cylindrach Wózek 2

cc2_loco

Uint_8

0-domyślnie

integer

1[bar]

54.

Tablica pneumatyczna _matrix

ustalenie na poz. Projetu
(matrix_id)

Uint_32

0-domyślnie

integer

Matryca

55.

Powód ysyłania pakietu (kompletu danych)

reason_packet_send

Uint_8

255-domyślnie

integer

0-brak danych; 1-spełniony warunek odcinkowy; 2-spełniony warunek czasowy interwał

56.

Tunel dla rozkładu jazdy

pakiety IP

 

 

 

ustalenie na poziomie projektu

57.

Tunel dla telegramów z

pakiety IP

 

 

 

ustalenie na poziomie projektu
urządzeń wykrywania stanów awaryjnych w taborze podczas jazdy (DSAT)  1. Przykładowy projekt kolorystyki zewnętrznej i wewnętrznej lokomotywy.
Pobieranie 0.5 Mb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna