Załącznik 1 Tytuł szkolenia: Wspomagające I Alternatywne Sposoby Porozumiewania się (aac augmentative and Alternative Communication) Opis szkoleniaPobieranie 31.3 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar31.3 Kb.

Załącznik 1

Tytuł szkolenia: Wspomagające i Alternatywne Sposoby Porozumiewania się (AAC - Augmentative and Alternative Communication)
Opis szkolenia:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia AAC (Augmentative and Alternative Communication). Tematyka szkolenia poruszać ma zagadnienia, których celem jest pomoc w porozumiewaniu się osobom niemówiącym lub posługującym się mową w ograniczonym stopniu. Szkolenie z zakresu AAC powinno nauczyć personel metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej wykorzystywanej w pracy z pacjentem niepełnosprawnym, z ograniczeniem komunikacji werbalnej, upośledzeniem umysłowym (od głębokiego do lekkiego), niepełnosprawnością ruchową, autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy (afazja, opóźnienie psychoruchowe, uszkodzenia aparatu artykulacyjnego, fonacyjnego lub oddechowego i in.), w stanach po uszkodzeniu mózgu w wyniku wypadku, wylewu, niepełnosprawnością sprzężoną.

Program szkolenie:

 1. Zdobycie wiedzy na temat wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC).

 2. Nabywanie umiejętności przeprowadzenia diagnozy kompetencji komunikacyjnych.

 3. Użytkownicy - Odbiorcy AAC.

 4. Kształtowanie umiejętności tworzenia indywidualnego systemu porozumiewania się.

 5. Praca z różnymi grupami niepełnosprawnych.

 6. Korzystanie z urządzeń niskiej i wysokiej technologii oraz ze specjalistycznych programów komputerowych wspomagających porozumiewanie się użytkowników AAC. Zestawy symboli i gestów dostępnych w Polsce.

 7. Dobieranie symboli dla konkretnego użytkownika (m.in. Piktogramy, symbole PCS, Makaton, symbole Blissa, gesty).

 8. Planowanie terapii z użyciem komunikacji wspomagającej dla dorosłych osób niepełnosprawnych.

 9. Włączanie rodziny osób niemówiących niemówiącego lub z trudnościami w porozumiewaniu się w proces edukacyjno-terapeutyczny.

 10. Zapoznanie z zasadami tworzenia systemu AAC w placówce edukacyjno-terapeutycznej.

 11. Cele terapii komunikacji.


W tym:

 1. Kurs AAC - poziom podstawowy – dwa dni:

 • Czym jest komunikacja? – wprowadzenie.

 • Etapy rozwoju komunikacji przedjęzykowej.

 • Etapy rozwoju mowy.

 • Czym są alternatywne i wspomagające sposoby komunikowania się (AAC)?

 • Użytkownicy AAC – omówienie poszczególnych grup użytkowników AAC oraz rodzajów niepełnosprawności, którym towarzyszą trudności w porozumiewaniu się.

 • Przegląd stosowanych w Polsce i na świecie systemów AAC.

 • Diagnoza kompetencji komunikacyjnych. Znaczenie diagnozy, sposób prowadzenia diagnozy kompetencji komunikacyjnych osób o złożonych potrzebach komunikacyjnych

 1. Kurs AAC – poziom zaawansowany – dwa dni:

 • Dostosowanie miejsca pracy do potrzeb osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnością oraz o złożonych potrzebach komunikacyjnych.

 • Tworzenie indywidualnych pomocy do komunikacji.

 • Tworzenie indywidualnych programów zajęć rozwijających komunikację.

 • Udział w grupowych zajęciach komunikacji.

 • Wykorzystanie prostych urządzeń wspomagających komunikację, urządzeń ułatwiających osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami dostęp do komputera oraz najczęściej stosowane oprogramowanie w pracy z osobami o złożonych potrzebach komunikacyjnych.

 • Współpraca z rodziną osoby o złożonych potrzebach komunikacyjnych.
 1. Warsztaty AAC – jeden dzień:

 • Warsztaty techniczne opierające się na jednej metodzie pracy z pacjentem w ramach AAC z uwzględnieniem charakteru pracy z pacjentami niepełnosprawnymi w zakładach opiekuńczo – leczniczych.


Liczba dni szkolenia łącznie:

I. Kurs AAC – kurs podstawowy dwudniowy:

1. Ilość osób: 30 Sokołowsko, 30 Rościszów

2. Liczba osób w grupie: 8-12

3. Liczba grup szkoleniowych - 6

3. Liczba dni kursu dla jednej grupy: 2 dni – 16 godzin dydaktycznych

4. Tryb realizacji: szkolenie grupowe zamknięte.

5. Szkolenia będą organizowane w trybie dostosowanym do potrzeb uczestników (w ciągu tygodnia roboczego lub w weekendy).

6. Miejsce realizacji szkolenia: Sokołowsko (3 edycje), Rościszów (3 edycje)
II. Kurs AAC – kurs zaawansowany dwudniowy:

1. Ilość osób: 30 Sokołowsko, 30 Rościszów

2. Liczba osób w grupie: 8-12

3. Liczba grup szkoleniowych - 6

4. Liczba dni kursu dla jednej grupy: 2 dni – 16 godzin dydaktycznych

5. Tryb realizacji: szkolenie grupowe zamknięte.

6. Szkolenia będą organizowane w trybie dostosowanym do potrzeb uczestników (w ciągu tygodnia roboczego lub w weekendy)

6. Miejsce realizacji szkolenia: Sokołowsko (3 edycje), Rościszów (3 edycje)
III. Warsztaty AAC – jednodniowe

 1. Ilość osób: 20 Sokołowsko, 10 Rościszów

 2. Liczba osób w grupie: 8-12

 3. Liczba dni kursu: 1 dzień - 8 godzin dydaktycznych

 4. Tryb realizacji: szkolenie grupowe zamknięte.

 5. Szkolenia będą organizowane w trybie dostosowanym do potrzeb uczestników (w ciągu tygodnia roboczego lub w weekendy)

 6. Miejsce realizacji szkolenia: Sokołowsko (2 edycje) i Rościszów (1 edycja)

Preferowany termin realizacji: dokładne terminy będą ustalone z Wykonawcą.

Metody szkolenia: wykłady z materiałem ilustracyjnym, pokaz filmów, warsztaty, ćwiczenia, praca w grupach.

Nie dopuszcza się stosowania metody e-learningu.

Do kogo kierowane jest szkolenie: terapeutów, pielęgniarek, opiekunek medycznych, fizjoterapeutów i innych osób pracujących z dorosłymi z niepełnosprawnością zatrudnionych w zakładach opiekuńczo – leczniczych w Sokołowsku i Rościszowie. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności diagnostycznych w planowaniu terapii komunikacji, zdobycie aktualnej wiedzy na temat AAC i umiejętności wykorzystania poznanych metod oraz nabycie umiejętności korzystania z narzędzi do porozumiewania się.
Wymagania dotyczące doświadczenia trenera prowadzącego szkolenie:

 • Specjalista w dziedzinie AAC.

 • Ukończenie kursów i szkoleń z zakresu AAC (potwierdzone dyplomem, certyfikatem itp.).

 • Posiadane roczne doświadczenie zawodowe z zakresu AAC (prowadzenie szkoleń, warsztatów).

 • Posiadanie wyższego wykształcenia.

Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić doświadczenie i kompetencje specjalisty w dziedzinie AAC prowadzącego szkolenie.
Uzyskane certyfikaty (zaświadczenia) dla uczestników szkolenia:

Imienny certyfikat ukończenia szkolenia.
Wykonawca zobowiązany jest do:

- przygotowania programu szkolenia (program musi uwzględniać wszystkie elementy wskazane w ramowym programie szkolenia, jednak treści kształcenia mogą być dostosowane do warunków i potrzeb lokalnych).

- opracowania dokumentacji szkoleniowej (harmonogramy zajęć, literaturę do poszczególnych modułów)

- pokrycia kosztów wynagrodzenia szkoleniowców,

- pokrycia kosztów noclegów szkoleniowca,

- zapewnienia sali szkoleniowej dostosowanej do liczby uczestników na terenie Sokołowska i Rościszowa,

- organizacji i pokrycia kosztów lunchu (lunch w danym dniu szkoleniowym w postaci jednodaniowego posiłku i napoju dla każdego kursanta. Przykładowe menu: frytki, pierś z kurczaka, surówka, napój),

- organizacji i pokrycia kosztów dwóch przerw kawowych podczas każdego dnia szkoleniowego dla kursantów (z zapewnieniem kawy rozpuszczalnej, herbaty, cukru, mleczka do kawy, napoi zimnych: wody i soku owocowego – 0,5 l na osobę, kruchych ciastek – 3 rodzaje – 0,25 g/osobę).

- zapewnienia materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika szkolenia (m.in. notes, długopis, teczka, materiały szkoleniowe w j. polskim dot. szkolenia z fachowymi artykułami, fotografie pomocy komunikacyjnej, urządzeń porozumiewania się, tablice, symbole).- zapewnienie materiałów i pomocy do przeprowadzenia każdego rodzaju szkolenia.

Dofinansowano z środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
Pobieranie 31.3 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna