Załącznik 4 do rpk. Wzór wniosku o dofinansowanie w wersji polskiejPobieranie 0.56 Mb.
Strona1/13
Data28.04.2016
Rozmiar0.56 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Załącznik 4 do RPK. Wzór wniosku o dofinansowanie w wersji polskiej

Wniosek o dofinansowanie w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
I oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie 1.2: Sektorowe programy B+RCzęść A / Part A


Nr rejestracyjny wniosku
(nadany przez Generator Wniosków)

Data złożenia wniosku
(wskazana przez Generator Wniosków)

 

 

Informacje ogólne

Tabela 1. Informacje ogólne (wypełnia Wnioskodawca).


A1

Wnioskodawca

Wybór: przedsiębiorca lub grupa przedsiębiorców

A2

Nazwa

Nazwa Wnioskodawcy lub Lidera grupy przedsiębiorców

A3

Nr tematu

 Wybór z listy tematów

A4

Tytuł projektu (j. polski)
A5

Project title (j. angielski)
A6

Akronim projektu

 maks. 20 znaków

A7

Obszar naukowy (wg OECD + dyscyplina szczegółowa)

 Wybór z listy

A8

Dział gospodarki (w PKD)

 Wybór z listy

A9

Klasyfikacja NABS

Wybór z listy

A10

Klasyfikacja MAE

Wybór z listy

A11

Słowa kluczowe (j. polski)

 maks. 5 słów

A12

Słowa kluczowe (j. angielski)

 maks. 5 słów

A13

Opis projektu (streszczenie) (j. polski)

Maksymalnie 2000 znaków, opis może być upowszechniane przez NCBR oraz Instytucję Zarządzającą POIR w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu. Opis powinien zawierać podstawowe i najważniejsze informacje dotyczące wnioskowanego projektu zawierające takie dane jak np. cele, zadania, grupy docelowe.

A14

Summary (j. angielski)
Maksymalnie 2000 znaków, opis może być upowszechniany przez NCBR oraz IZ POIR w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu.

A15

Inteligentna specjalizacja

Wybór z listyA16

Uzasadnienie wyboru inteligentnej specjalizacji
A17

Projekt jest projektem generującym dochód1

TAK/NIE

A18

Miejsce realizacji projektu2Województwo
Miejscowość
Ulica, nr budynku/
nr lokalu
A19

Okres realizacji projektu

Data początkowa

Data końcowa

Liczba miesięcy

Pobieranie 0.56 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna