Załącznik 4 do rpk. Wzór wniosku o dofinansowanie w wersji polskiej


Tabela 2. Wpływ projektu na realizację zasady zrównoważonego rozwoju (wypełnia Wnioskodawca zgodnie z art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013)3Pobieranie 0.56 Mb.
Strona2/13
Data28.04.2016
Rozmiar0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Tabela 2. Wpływ projektu na realizację zasady zrównoważonego rozwoju (wypełnia Wnioskodawca zgodnie z art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013)3.


A20

Projekt będzie miał pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju poprzez sposób realizacji projektu

TAK/NIE

A21

Projekt będzie miał pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju z uwagi na rezultat projektu

TAK/NIE
Uzasadnienie4:

A22
A23

Projekt koncentruje się na gospodarce niskoemisyjnej i odporności na zmiany klimatu5.

TAK/NIE
WSKAŹNIKI PRODUKTU

Wartość bazowa

Wartość

docelowa

A24

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)

0
A25

Liczba małych i średnich przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie

0
A26

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2)

0
A27

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6) [PLN]

0
A28

Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI 26)

0
A29

Liczba realizowanych prac B+R

0
A30

Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R

0
A31

Liczba opracowanych w ramach projektu nowych, innowacyjnych technologii

0WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO

Wartość bazowa

Wartość

docelowa

A32

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M [EPC] (CI 8)

0
A33

Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych

0
A34

Liczba wdrożonych wyników prac B+R

0
A35

Przychód z wdrożonych wyników prac B+R [PLN]

0
A36

Zwiększenie wydatków na B+R w stosunku do roku 2012 [wyrażone w %, dla każdego przedsiębiorstwa osobno]

0

Pobieranie 0.56 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna