Załącznik 4 do rpk. Wzór wniosku o dofinansowanie w wersji polskiej


Wnioskodawca/Konsorcjanci (liczba i rodzaj tabel zależny od składu i liczby podmiotów)Pobieranie 0.56 Mb.
Strona3/13
Data28.04.2016
Rozmiar0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Wnioskodawca/Konsorcjanci (liczba i rodzaj tabel zależny od składu i liczby podmiotów)

A2.1 Pełna nazwa Wnioskodawcy (lub lidera konsorcjum przedsiębiorstw)

Tabela T3a. Dane Wnioskodawcy / Lidera konsorcjum przedsiębiorstw (wypełnia Wnioskodawca).

Status

Wnioskodawca / Lider konsorcjum przedsiębiorstw

A37a

Rodzaj formy prawnej

Wybór z listy

A38a

Forma własności

Wybór z listy

A39a

Pełna nazwa

 

A40a

Nazwa skrócona

 

A41a

Państwo

Wybór z listy

A42a

Województwo

Wybór z listy

A43a

Ulica
A44a

Nr domu
A45a

Nr lokalu
A46a

Miejscowość
A47a

Kod pocztowy
A48a

Poczta
A49a

Telefon
A50a

Fax.
A51a

Email
A52a

Strona www
A53a

NIP
A54a

REGON
A55a

KRS
A56a

Osoba upoważniona do
reprezentowania podmiotu
(imię nazwisko, stopień naukowy, funkcja).

 

A57a

Należy załączyć skan podpisanego pełnomocnictwa w formacie PDF jeżeli umocowanie osoby nie wynika z KRS lub z przepisów powszechnie obowiązujących.

PDF

A58a

Osoba do kontaktu
(imię nazwisko, telefon, email)Dofinansowanie

A59a

Czy przedsiębiorca występuje o udzielenie pomocy publicznej?

TAK/NIEInformacje uzasadniające zwiększenie poziomu intensywności pomocy publicznej brutto wykazanej w harmonogramie i kosztorysie projektu (zgodnie z § 14 rozporządzenia MNiSW
z 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCBR).

BADANIA PRZEMYSŁOWE
Uzasadnienie zwiększenia poziomu pomocy publicznej na badania przemysłowe
(wypełnia każdy przedsiębiorca ubiegający się o pomoc publiczną).


 A60a

Zwiększenie intensywności pomocy publicznej na badania przemysłowe o 15 punktów %, (z zastrzeżeniem, że max. poziom dofinansowania projektu może wynosić 80% kosztów kwalifikowanych), jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

1)

Projekt obejmuje skuteczną współpracę co najmniej między dwoma niepowiązanymi ze sobą przedsiębiorcami oraz:
 

 1. żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych danej kategorii badań,
 

 1. projekt obejmuje współpracę co najmniej z jednym mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą lub współpraca ma charakter transgraniczny, co oznacza, że badania przemysłowe są prowadzone co najmniej w dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej; podwykonawstwo nie jest traktowane jako skuteczna forma współpracy.

TAK/NIE

2)

Wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane:
 1. zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych
  i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub

 2. zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych zawartych w wykazie czasopism opracowanym przez MNISW (w części A Wykazu zamieszczonym w dokumentacji konkursu na stronie internetowej IP) lub powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych), lub

 3. zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu

TAK/NIE
PRACE ROZWOJOWE
Uzasadnienie zwiększenia poziomu pomocy publicznej na prace rozwojowe
(wypełnia każdy przedsiębiorca ubiegający się o pomoc publiczną).


 A61a

Zwiększenie intensywności pomocy publicznej na prace rozwojowe o 15 punktów %,
jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:


1)

Projekt obejmuje skuteczną współpracę co najmniej między dwoma niepowiązanymi ze sobą przedsiębiorcami oraz:
 

 1. żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych danej kategorii badań,
 

 1. projekt obejmuje współpracę co najmniej z jednym mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą lub współpraca ma charakter transgraniczny, co oznacza, że prace rozwojowe są prowadzone co najmniej w dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej; podwykonawstwo nie jest traktowane jako skuteczna forma współpracy.

TAK/NIE

2)

Wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane:
 

 1. zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych
  i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub

 2. zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych zawartych w wykazie czasopism opracowanym przez MNISW (w części A Wykazu zamieszczonym w dokumentacji konkursu na stronie internetowej IP) lub powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych), lub

 3. zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu

TAK/NIE


Pobieranie 0.56 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna