Załącznik 7 do siwz (Pieczęć oferenta) Pakiet nr 7Pobieranie 257.51 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar257.51 Kb.
Załącznik 1.7 do SIWZ

.........................................(Pieczęć oferenta)
Pakiet nr 7 EKG i system do próby wysiłkowej, Rejestratory do monitorowania do systemu RR ABPM
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
EKG i system do próby wysiłkowej
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Producent: …………………………………………………………………………………………………….……

Nazwa i typ: ………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji: 2013

Lp.

Parametr/Warunek/Wartość Graniczna

Warunek Graniczny/ Ilość szt.

Parametry oferowane opis lub potwierdzenie wartości granicznej
1

2

3

4
I

PARAMETRY TECHNICZNE
Aparat EKG


Aparat 12-kanałowy

Tak

Kolorowy ekran graficzny-dotykowy LCD z możliwością podglądu 3, 6, 12 odprowadzeń (oraz informacjami tekstowymi o parametrach zapisu i wydruku oraz kontakcie każdej elektrody ze skórą)

Tak

Wymiar ekranu 5,7” ; 118 x 89 mm, ekran dotykowy

Tak

Rozdzielczość ekranu (punkty 320 x 240)

Tak

Klawiatura kombinowana alfanumeryczna i funkcyjna

Tak

Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą

Tak

Zasilanie sieciowo-akumulatorowe

Tak

Waga 3,2 kg

Tak

Wydajność akumulatora 180 – 240 minut ciągłego zapisu, 36 m ciągłego wydruku

Tak

Zasilanie 115 V/230V ±10%, 50–60 Hz

Tak

Częstotliwość próbkowania 2000 Hz

Tak

Szerokość papieru 112 mm

Tak

Możliwość stosowania ekonomicznej rolki 110mmx40m

Tak

Możliwość drukowania siatki milimetrowej na papierze termicznym

Tak

Prędkość przesuwu papieru (mm/s) 5; 10; 25; 50

Tak

Rejestracja jednoczasowa sygnału EKG z 12 odprowadzeń wg Eithovena, Goldberga, Wilsona

Tak

Ilość drukowanych odprowadzeń w trybie manualnym po 3 lub 4 lub 6 lub 12

Tak

Ilość drukowanych odprowadzeń w trybie automatycznym: 3x4, 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3, 4x3+1, 6x2, 6x2+1, 6x2+2, 12

Tak

Rejestracja w trybie automatycznym: czas rzeczywisty, czas synchron

Tak

Zapis wsteczny z opóźnieniem do 10s.

Tak

Detekcja kardiostymulatorów

Tak

Czułość (mm/mV): 2,5; 5; 10; 20

Tak

Filtr zakłóceń sieciowych (Hz) 50-60

Tak

Filtr zakłóceń mięśniowych (Hz) 25; 35

Tak

Filtr izolinii (Hz): 0.05 (3.2s), 0.11 (1.5s), 0.25 (0.6s), 0.50 (0.3s), 1.50 (0.1s), splines

Tak

Automatyczny filtr (Hz) 0.07-80

Tak

Sygnał dźwiękowy tętna

Tak

Baza danych 100 zapisów EKG w pamięci aparatu

Tak

Profil automatyczny

Tak

Profil manualny

Tak

Profil long, automatyczny zapis do pamięci do 10 minut z 1 lub 2 odprowadzeń bez jednoczesnego wydruku, wynik wraz z histogramem (np. do wykrywania arytmii)

Tak

Możliwość ustawienia przez użytkownika nieograniczonej liczby własnych profili automatycznych, manualnych i long

Tak

Możliwość wydruku bezpośrednio na drukarce laserowej lub atramentowej HP

Tak

Możliwość podglądu zapisów EKG i analizą bez drukowania z pamięci aparatu

Tak

Możliwość wykonania kopii badania z pamięci aparatu

Tak

Możliwość wpisania do wydruku danych pacjenta

Tak

Możliwość wpisania do wydruku danych lekarza, pacjenta lub oddziału

Tak

Możliwość rozbudowy o analizę i interpretacje (analiza liczbowa, interpretacja słowna, uśrednianie krzywych EKG, 10 sek. tętna)

Tak

Oprogramowanie do komputerowego EKG wchodzące w skład kardiologicznej platformy do obsługi systemu holtera EKG, holtera ciśnienia, spirometrii, próby wysiłkowej z możliwością analizy tzw. długiego QT oraz porównywania badań tego samego pacjenta

Tak

Moduł komunikacji LAN i WiFi

Tak

Automatyczne wysyłanie badania do bazy komputerowej (bez dodatkowych czynności )

Tak

Możliwość rozbudowy o zestaw do prowadzenia prób wysiłkowych

Tak

Możliwość wykonania zapisu przy podłączeniu tylko elektrod kończynowych (np. przy urazach czy opatrunku klatki piersiowej

Tak

Możliwość rozbudowy o spirometrię (15 lub 49 parametrów spirometrycznych) podłączaną i sterowaną bezpośrednio z aparatu EKG za pomocą ekranu dotykowego i klawiszy funkcyjnych

Tak

Stolik jezdny z kuwetą i wysięgnikiem na kabel pacjenta

Tak

Oprogramowanie wchodzące w skład kardiologicznej platformy do obsługi systemu holterowskiego EKG i ABPM, spirometrii i spoczynkowego EKG

TakSystem do prób wysiłkowych


Oprogramowanie wchodzące w skład kardiologicznej platformy do obsługi systemu holterowskiego EKG i ABPM, spirometrii i spoczynkowego EKG

Tak

Ta sama baza pacjentów dla systemu próby wysiłkowej, holtera EKG i ABPM, spirometrii i spoczynkowego EKG

Tak

Możliwość wpisania m.in. imienia, nazwiska, płci, daty urodzenia, rasy pacjenta

Tak

Automatyczny backup bazy danych na różnych nośnikach tj. CD, DVD, dyski zewnętrzne HDD

Tak

12-kanałowy ciągły zapis z pełną kontrolą parametrów badania

Tak

Wyświetlanie nazwy protokołu, fazy próby, czasu trwania badania i poszczególnych faz

Tak

Wyświetlanie procentowego wykonania limitów tętna z wartością docelową

Tak

Podgląd zapisu EKG wraz z wyświetleniem pomiarów odcinków ST w układzie: 1 x 6 , 2 x 6 oraz 1 x 12-kanałowym

Tak

W zestawie klasyczny przenośny aparat EKG (jako interfejs do próby wysiłkowej)

Tak

Możliwość wykonywania bezpośrednich wydruków spoczynkowego EKG na papierze termicznym o szerokości 58 mm

Tak

Wyświetlanie bieżącej częstotliwości rytmu serca, obciążenia, wartości ST i arytmii

Tak

Możliwość zmiany układu okien i interfejsu użytkownika

Tak

Ustawienie metody pomiaru odcinka ST przed rozpoczęciem próby

Tak

Możliwość wyłączenia z podglądu niektórych kanałów EKG w przypadku artefaktów

Tak

Możliwość ręcznej zmiany punktów pomiarowych punktu J oraz J+ podczs próby wysiłkowej

Tak

Automatyczne wykrywanie arytmii i ich analiza

Tak

Możliwość zatrzymania i retrospektywnego podglądu zapisu EKG w czasie trwania badania

Tak

Pomiary ręczne odcinków na wstędze EKG podczas trwania próby

Tak

Moduł pomiaru QT do analizy tzw. "syndromu długiego QT" i ryzyka nagłej śmierci

Tak

Analiza ryzyka choroby wieńcowej i śmierci pacjenta

Tak

Wyliczenie maksymalnego obciążenia dla poszczególnego pacjenta

Tak

Wyliczenie maksymalnego HR z uwzględnieniem metody dla dorosłych i dzieci

Tak

Wykrywanie nieprawidłowego procesu odpoczywania po próbie przy wykorzystaniu indeksu ST/HR

Tak

Wykres map ST w postaci poziomego i pionowego rzutu serca

Tak

Możliwość dodania znaczników i komentarzy na zapisie EKG podczas próby wysiłkowej

Tak

Porównanie odcinków ST dla fazy spoczynkowej i podczas wysiłku

Tak

Porównanie załamków QRS w fazie spoczynkowej i podczas wysiłku

Tak

Alarmy przekroczenia tętna oraz obniżenia i uniesienia odcinka ST

Tak

Możliwość podłączenia cykloergometru z automatycznym pomiarem ciśnienia

Tak

Współpraca z bieżniami i ergometrami rożnych producentów

Tak

Wyświetlanie wartości obrotów pedałów na minutę RPM dla badania z cykloergometrem

Tak

Automatyczny pomiar BP dla bieżni

Tak

Możliwość zmiany prędkości i nachylenia bieżni oraz obciążenia cykloergometru podczas próby

Tak

Możliwość edycji i tworzenia nowych protokołów

Tak

Tworzenie profili dla grup pacjentów np. dzieci, sportowców, osób po zawale

Tak

Możliwość zmiany protokołu na RAMP podczas próby

Tak

Możliwość tworzenia opisu badania podczas trwania fazy odpoczynku z podglądem EKG

Tak

Możliwość wydruku wstęgi EKG w trakcie przeprowadzania próby

Tak

Możliwość automatycznego wydruku wstęgi EKG po zakończeniu każdej fazy badania

Tak

Wydruk raportu w poziomie w celu dłuższych wydruków wstęg EKG

Tak

Moduł podciśnieniowej aplikacji elektrod

Tak

Konfigurowanie raportu końcowego

TakBieżnia do prób wysiłkowych, regulacja kąta wzniesienia, dostosowana do pacjenta pediatrycznego


Sterowanie prędkością bieżni z krokiem 0,1km/h

Tak

Zakres prędkości 0-20 km/h

Tak

Zakres nachylenia 0-25% z krokiem 0,5%

Tak

Ruchomy pas o wymiarach 50 x 150 cm

Tak

Wymiary bieżni: 76 x 212 x 110 cm

Tak

Waga bieżni 163 kg

Tak

Start bieżni od prędkości równej zero

Tak

Wytrzymałe i wygodne poręcze po bokach

Tak

Dodatkowe poręcze dla pacjenta pediatrycznego

Tak

Ciężar pacjenta do 200 kg

Tak

Przycisk STOP awaryjnego zatrzymywania

Tak

Odległość ruchomego pasa bieżni od podłoża 17 cm

Tak

Bezgłośna praca

Tak

Amortyzacja drgań i wstrząsów

Tak

Możliwość połączenia z systemami kontroli wysiłku przez interfejs RS-232

Tak

Zgodność z mechanicznymi i elektrycznymi normami bezpieczeństwa

TakStacja robocza wraz z stolikiem


Stolik/stanowisko jezdne do pracy przy próbie wysiłkowej

Tak

Microsoft Windows 7 Professional

Tak

Pamięć RAM min. 4GB

Tak

Procesor Intel Pentium Core2 Duo

Tak

HDD min. 1 TB

Tak

4x Port USB 2.0

Tak

Monitor 21" 1600x1200

Tak

Drukarka laserowa

TakPełna gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy)

24

Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 10 lat od daty zawarcia umowy

TAK


Serwis gwarancyjny, lokalizacja:Pełna nazwa serwisu : ...........................................................................................................................................................................


Adres: ...................................................................................................................................................................................................
Telefon: .................................................................................. Fax. ...................................................................................................
Serwis pogwarancyjny, lokalizacja:Pełna nazwa serwisu : ...........................................................................................................................................................................


Adres: ...................................................................................................................................................................................................
Telefon: .................................................................................. Fax. ...................................................................................................

Do oferty należy dołączyć oryginalny katalog ze zdjęciami (folder) oferowanego produktu

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty

Rejestratory do monitorowania do systemu RR ABPM – 2 szt.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Producent: …………………………………………………………………………………………………….……

Nazwa i typ: ………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji: 2013

Lp.

Parametr/Warunek/Wartość Graniczna

Warunek Graniczny/ Ilość szt.

Parametry oferowane opis lub potwierdzenie wartości granicznej
1

2

3

4
I

PARAMETRY TECHNICZNE


Oprogramowanie do holtera ciśnienia stanowiące część platformy medycznej pracującej na wspólnej bazie pacjentów i zawierającej moduły: holter EKG, holter ciśnienia, próbę wysiłkową, komputerowe EKG i komputerową spirometrię

Tak

Metoda pomiaru oscylometryczna

Tak

Pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego

Tak

Możliwość ustawienia czasu ciągłego zapisu: 24, 27, 48 oraz 51 godz.

Tak

Komunikacja z komputerem poprzez kabel optyczny USB (światłowód o szybkości transmisji 115200bit/s)

Tak

Pomiar na żądanie

Tak

Przycisk zmiany ręcznej pomiędzy dniem a nocą

Tak

Przycisk informacji o pobraniu leku

Tak

Automatyczny dobór ciśnienia w rękawie pacjenta

Tak

Możliwość stosowania 3 rodzaje mankietów (mały, standard, duży)

Tak

Wyświetlacz LCD w rejestratorze

Tak

Wyświetlenie napięcia baterii i ich stanu naładowania

Tak

Zasilanie z 2 baterii lub akumulatorów AA

Tak

Waga bez akumulatorów 190g

Tak

Rozmiary rejestratora: 98 x 69 x 29 mm

Tak

Możliwość podziału okresu badań na 4 podokresy i ich programowanie

Tak

Możliwość programowania czasu wykonania poszczególnych pomiarów (z dokładnością do 1 min).

Tak

Wyliczenie takich wartości jak: ciśnienia maksymalne, średnie ważone ciśnienia i tętna, ładunku ciśnienia krwi dla całości badania jak i dla każdego podokresu oraz porannego wzrostu

Tak

Tryby pracy administratora i użytkowników systemu

Tak

Zabezpieczenie dostępu do oprogramowania hasłem

Tak

Menu i raporty w języku polskim

Tak

Możliwość przeglądania wyników pomiarów w formie tabeli, wykresów i histogramów

Tak

Możliwość wprowadzenia uwag do poszczególnych pomiarów

Tak

Możliwość konfiguracji i pełnej edycji raportu (tak, jak w edytorze tekstu)

Tak

Instrukcja obsługi w języku polskim

Tak

W zestawie z rejestratorem futerał z paskiem, mankiet standardowy, osiem akumulatorów, ładowarka akumulatorów, walizka

TakWymagania dodatkowe


Gwarancja min. 24 m-cy

Tak


Serwis gwarancyjny, lokalizacja:Pełna nazwa serwisu : ...........................................................................................................................................................................


Adres: ...................................................................................................................................................................................................
Telefon: .................................................................................. Fax. ...................................................................................................
Serwis pogwarancyjny, lokalizacja:Pełna nazwa serwisu : ...........................................................................................................................................................................


Adres: ...................................................................................................................................................................................................
Telefon: .................................................................................. Fax. ...................................................................................................

Do oferty należy dołączyć oryginalny katalog ze zdjęciami (folder) oferowanego produktu

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty

SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Wartość pakietu nr 7

Lp.

Nazwa urządzenia

Ilość

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto

1

2

3

4

5EKG i system do próby wysiłkowej

1

Rejestratory do monitorowania do systemu RR ABPM

2Razem:Razem brutto: .......................(słownie:......................................................................................................................)

…………………......……. ...........……….............……………........……

(miejscowość, data) (podpis i pieczęć osoby upoważnionej)Załącznik 1.7 do SIWZ

Strona z
Pobieranie 257.51 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna