Załącznik a do siwz crzp/UJ/130/2012 Część pierwsza przedmiotu zamówieniaPobieranie 0.57 Mb.
Strona2/2
Data07.05.2016
Rozmiar0.57 Mb.
1   2

butylobenzen

99%

104-51-8

25 ml

1

Cadmium atomic spectroscopy standard concentrate 1.00 g Cd (CdCl2)

 

10108-64-2

 

1

carbonblack

 

1333-86-4

25 g

2

chlorek antymonu(III)

cz

7647-18-9

250g

1

chlorek antymonu(V)

cz

10025-91-9

100 g

1

chlorek cetylotrimetyloamoniowy (25% r-r wodny)

 

112-02-7

500 cm3

1

chlorek chromu(III) 6 hydrat

pt

10060-12-5

1kg

1

Chlorek cynku

czda

7646-85-7

250 g

1

chlorek cyny IV pięciowodny

98%

10026-06-9

100 g

2

chlorek cyrkonu(IV) bezw.

cz

10026-11-6

250 g

1

chlorek dansylu

99%

605-65-2

5 g

1

chlorek glinu bezwodny

cz.

7446-70-0

1 kg

1

Chlorek manganu(II) bezw

97%

2145076

2 kg

1

Chlorek miedzi(II) bezw.

97%

7447-39-4

500 g

1

chlorek N-dodecylopyridyniowy

 

104-74-5

1 kg

2

chlorek oksalilu

98%

79-37-8

100 g

1

chlorek tionylu (SOCl2)

cz

7719-09-7

500 cm3

2

chloroform

czda

67-66-3

1 dm3

2

Copper (II) nitratetrihydrate

p.a., 99-104%

10031-43-3

100 g

1

Copper atomic spectroscopy standard concentrate 10.00 g Cu (CuCl2)

 

7447-39-4

 

1

cykloheksan

czda

110-82-7

1 dm3

40

cyna (granulki)

cz

7440-31-5

250g

1

cyna proszek (ziarno <2mm)

cz.

7440-31-5

1 kg

1

cynk metal granulki

CZDA

7440-66-6

100 g

4

cypermetryna

analytical standard

52315-07-8

100 mg

2

deltametryna

analytical standard

52918-63-5

250 mg

1

dichlorometan

czda

75-09-2

1 dm3

8

dimetakrylan etylenu EGDMA

98%

97-90-5

100 cm3

1

dimetyloformamid

>= 99.9%

68-12-2

1 l

3

dimetyloformamid (DMF) (<0,05% wody)

czda

68-12-2

1 dm3

6

di-Sodu wersenian 0,1 mol/l r-r mianowany

 

139-33-3 

1 dm3

5

diwodoroarsenian(V) potasu

cz

7784-41-0

100g

1

EriochromeCyanine R

GR do analizy

3564-18-9

25 g

1

eter dietylowy

czda

60-29-7

1 dm3

1

eter naftowy (60-90)

cz

8032-32-4

1 dm3

1

etylnodiamina

czda (99,5%)

107-15-3

2,5 dm3

1

Etylomaltol

>=99%

1110651

100 g

1

Ferrocen

98%

102-54-5

100 g

1

fluorek potasu

cz

7789-23-3

1 kg

1

fluorek sodu

czda

7681-49-4

250 g

2

Fluorescein isothiocyanate

90%

3326-32-7

1 g

1

folia litowa 0,75x19mm 3,3m

99.90%

7439-93-2

25 g

1

folia miedziana

99.8%

7440-50-8

25 g

1

Fosfor czerwony

>=97%

7723-14-0

500 g

1

fosforan monoamonowy

>=99%

7722-76-1

1 kg

2

Gliceryna bezwodna

cz

56-81-5

1dm3

1

glikol etylenowy

CZDA

107-21-1

1 dm3

8

glikol polietylenowy śr. M. W. 200

 

25322-68-3

1 dm3

1

heksafluorofosforanu litu

99.99%

21324-40-3

5 g

1

Heksametylenoimina

99%

111-49-9

500 cm3

1

heksan do HPLC

 

110-54-3

2,5 dm3

3

heksan-1-ol

cz.d.a.

111-27-3

1 l

10

Heptafluoromasłowy bezwodnik

99%

336-59-4

5 ml

1

heptan

99%

142-82-5

1 dm3

1

hydrazyny wodzian

100%

10217-52-4

100 g

1

Iron(III) nitratenonahydrate ≥98%

 

 

500 g

1

isooktan

99.50%

540-84-1

1 dm3

1

izopropanol

hplc

67-63-0

2,5dm3x4

1

izopropanolan tytanu(IV)

98+%

546-68-9 

1 dm3

1

jodek potasu

cz

7681-11-0

1 kg

1

konduktometryczny roztwór kontrolny 1,41 mS/cm, 100 ml

 

 

100 cm3

5

konduktometryczny roztwór kontrolny 12,90 mS/cm, 100 ml

 

 

100 cm3

5

konduktometryczny roztwór kontrolny 147 uS/cm, 100 ml

 

 

100 cm3

5

Krzemek magnezu

99%

22831-39-6

25 g

1

Kwas askorbinowy

reagent grade

50-81-7

100 g

1

kwas azotowy 65%

czda

7697-37-2

1 dm3

10

kwas borowy

czda

10043-35-3

1 kg

1

kwas cytrynowy 1 hydrat

 

5949-29-1

1 kg

8

kwas dodekanowy

98%

143-07-7

1 kg

1

kwas fluorowodorowy 40% cz.d.a, ODCZ. FP

 

7664-39-3

1 dm3

1

kwas L-(+)-winowy

cz.

87-69-4

100g

4

Kwas malonowy

99%

141-82-2

250 g

2

Kwas octowy 80 %

czda

64-19-7

1 dm3

6

kwas octowy lodowaty

99.70%

64-19-7

0,5 dm3

2

kwas siarkowy(VI) min. 95% cz.d.a

 

7664-93-9

1 dm3

3

Kwas solny 35-38 %

czda

7647-01-0

1 dm3

17

kwas solny stęż.

cz.

7647-01-0

5 dm3

1

kwas trifluorooctowy, bezwodnik do derywatyzacji w GC

99%

407-25-0

10 ml

1

L-3-(3,4-Dihydroksyfenylo)alanina (L-DOPA)

czda

59-92-7

5g

2

L-ascorbicacid

99%

50-81-7

25g

1

Lit wstążki

99.90%

7439-93-2

100 g

1

L-prolina

cz

147-85-3

100 g

1

Maltol

fcc

118-71-8

1 kg

1

Metakrylan 2-hydroksyetylu HEMA

97%

868-77-9

500 g

1

miedź (folia)

cz

7440-50-8

250g

1

modyfikator palladu

 

 

 

2

molibdenian(VI) amonu roztwór

cz.

12027-67-7

1kg

1

N-(1-Naftylo)etylenodiaminy dichlorowodorek

>98%

1465-25-4

5g

1

N,N`-Metylenobisakrylamid

 

110-26-9

100 g

2

N,N-Dimetyloformamid

czda

68-12-2 

1dm3

1

N,O-Bis(trimetylosililo)acetamid, BSA

98.50%

10416-59-8

25 ml

1

nadchloran litu

99.99%

7791-03-9 

10 g

1

nadtlenek wodoru 30%

czda

7722-84-1

1 dm3

1

n-heksan-1-ol

cz.d.a

111-27-3

1 dm3

2

N-winyloformamid

 

13162-05-5

500 cm3

2

octan cynku dwuwodny

≥98%

5970-45-6

500 g

1

Octan etylu

czda

141-78-6

1 dm3

12

octan kobaltu II czterowodny

>=98%

6147-53-1

100 g

1

octan litu dwuwodny

>=99%

6108-17-4

500 g

1

octan manganu II czterowodny

>=99%

6156-78-1

250 g

1

Octan miedzi(II), monohydrat

≥98%

6046-93-1

500 g

1

octan niklu

98%

373-02-4

100 g

1

Odważka anal. chlorek sodowy 0,1 M

 

7647-14-5

szt.

30

Odważka anal. nadmanganian potasu 0,02 M

 

7722-64-7

szt.

30

Odważka anal. potasu jodek 0,1 M

 

7681-11-0

szt.

10

Odważka analit. 0,1 M CH3COOH

 

64-19-7

szt.

30

Odważka analit. 0,1 M HCl

 

7647-01-0

szt.

40

Odważka analit. 0,1 M HNO3

 

7697-37-2

szt.

10

Odważka analit. 0,1 M NaOH

 

1310-73-2

szt.

40

Odważka analityczna KBr 0,1 mol/dm3

 

7758-02-3

szt

5

Odważka analityczna KBrO3 0,1mol/dm3

 

7758-01-2

szt

5

o-Hydroksyacetofenon

98%

118-93-4

500 g

1

oktan

99%

111-65-9

0,1 dm3

1

ołów (granulki)

cz

7439-92-1

250g

1

ortokrzemiantetraetylu

>=99%

78-10-4

250 ml

2

ortokrzemiantetraetylu (TEOS)

98%

78-10-4

1 dm3

1

ortotytaniantetraetylu

99%

3087-36-3

50 g

1

papierki wskaźnikowe Kongo

 

 

1 op. = 100 szt.

2

papierki wskaźnikowe uniwersalne (pH 1-10 lub 1-14)

 

 

1 op. = 100 szt.

2

płytki do TLC (SiO2 ze wskaźnikiem fluoresc.) 20x20 cm

 

 

25 szt.

2

polifluorekwinylidenu

Granulat Mw~275000 Mn~107000

24937-79-9

100 g

1

Polyethyleneglycol 20000

 

25322-68-3

1 kg

6

Potassium bromide FT-IR grade, ≥99%

 

7758-02-3

 

1

Potassium chloride solution for Ag/AgCl electrodes, ~3 M KCl

 

7447-40-7

250 cm3

1

Potassiumpersulfate ACS reagent, ≥99.0%

 

7727-21-1

500 g

1

Potasu jodek

czda

7681-11-0

1 kg

5

propan-2-ol do HPLC

 

67-63-0

2,5 dm3

1

p-Toluidyna

99%

106-49-0

1 kg

1

Rodanek potasu

cz

333-20-0

1 kg

2

Roztwór buforowy pH 4 +/- 0,05

 

 

100 cm3

6

Roztwór buforowy pH 7 +/- 0,05

 

 

100 cm3

6

Roztwór buforowy pH= 0 +/- 0,05

 

 

100 cm3

6

Sacharoza

czda

57-50-1

1 kg

10

Salwinoryna A, standard

98%

83729-01-5

1 mg

1

Salwinoryna B, standard

93%

92545-30-7

1 mg

1

SDS (Siarczan dodecylu, sól sodowa) 

dla biochemii

151-21-3

250 g

2

siarczan amonu

czda

7783-20-2

1 kg

5

siarczan żelaza II sześciowodny

cz.d.a.

7782-63-0

250 g

1

siarczan(VI) ceru(IV)

czda

13590-82-4

100 g

2

siarczan(VI) ceru(IV) 4 hydrat

cz

10294-42-5

250g

1

siarczan(VI) kadmu(II) 8/3 hydrat

ACS reagent, kryst.

7790-84-3

500 g

1

siarczan(VI) miedzi(II) 5-hydrat

cz

7758-99-8

1 kg

1

siarczan(VI) żelaza(II)

cz

7782-63-0

1 kg

1

siarczan(VI) żelaza(II) 7-wodny

99

7782-63-0

250 g

1

siarczek sodu 9. hydrat

czda

1313-84-4

100 g

3

Sodu salicylan

cz.d.a.

54-21-7

250g

1

Sulfanilamid

>99%

63-74-1

500 g

2

szczawian żelaza II dwuwodny

>=99%

6047-25-2

500 g

1

tetrahydroboran sodu

cz

16940-66-2

100 g

1

tetrahydrofuran

czda

109-99-9

1 L

2

tiomocznik

czda

62-56-6

1 kg

2

Tiosiarczan sodu 0,1m fix

 

7772-98-7

 

10

tlenek ceru(IV)

99.90%

1306-38-3

100 g

2

tlenek glinu

99%

1344-28-1

500 g

1

Tlenek indowo-cynowy (ITO)

>=99.99%

50926-11-9

25 g

1

Tlenek indowo-cynowy (ITO) na folii PET (1ft x 1ft x 1mil)

 

 

5 szt

1

Tlenek ołowiu(IV)

97%

1309-60-0

100 g

1

tlenochlorek fosforu

98%

10025-87-3

1 kg

1

Toluen

czda

108-88-3

1 litr

28

toluen bezwodny

99.80%

 108-88-3

1 dm3

2

Tris(hydroksymetylo)aminometan (TRIS)

czda

77-86-1

250 g

5

Triton X-100

 

9002-93-1

1 l

20

Ureaza z Kanawalii mieczokształtnej - Urease, Type III: z Canavaliaensiformis (jackbeans)

 

9002-13-5

U1500-20KU

1

wersenian di-sodu hydrat

czda

6381-92-6

0,5 kg

5

węgiel aktywny

cz.d.a.

7440-44-0

1 kg

1

węglan dietylu

99%

105-58-8

100 ml

1

węglan dimetylu

99%

616-38-6

100 ml

1

węglan etylenu

99%

96-49-1

1 l

1

węglan propylenu

99.70%

108-32-7

500 ml

1

Winian dwusodowy, dwuwodzian

cz.d.a.

6106-24-7

1kg

1

wodorotlenek glinu

 

21645-51-2

500 g

3

wodorotlenek sodu NaOHmikrogranulki

czda

1310-73-2

1 kg

3

wodorotlenek tetraetyloamonowy

35%

 77-98-5

500 cm3

1

wodorotlenek tetrapropyloammoniowy

40% roztwór

4499-86-9

500 ml

2

wodorotlenek wapnia

CZDA

1305-62-0

500 g

2

Wodorowęglan amonu

cz

1066-33-7

250 g

1

zasadowy węglan niklu 4 hydrat

techn

39430-27-8

1kg

1

żel krzemionkowy do chrom. kol. 0.060-0.200 mm, 60 A

 

 

1 kg

1

Żelatyna

czda

9000-70-8

500g

5
SumaCzęść druga przedmiotu zamówienia:

BTEX and MTBE Gas Mix (benzene, etylobenzene, methyl, tertbutyl ether (MTBE), toluene, m-xylene, o-xylene, p-xylene)

100 ppb in nitrogen

RESTEK cat.# 34542-PI

110 dm3 @1,800psi

1

Suma
Pobieranie 0.57 Mb.

1   2
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna