Załącznik A11 do zarządzenia nr 366/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 rokuPobieranie 17.83 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar17.83 Kb.
Załącznik A11 do zarządzenia nr 366/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 roku

Wydział NeofilologiiRodzaj osiągnięcia

Pkt.

łącznie

Publikacja monografii naukowej

40
Artykuł naukowy w czasopiśmie punktowanym z listy MNiSW/ERIH/JCR

30
Artykuł naukowy w pracy zbiorowej (rozdział w monografii)

20
Publikacja słownika lub encyklopedii (redakcja tomu)

20
Udział w projekcie badawczym finansowanym ze środków pozauniwersyteckich

20
Artykuł naukowy w czasopiśmie niepunktowanym

15
Wystąpienie z referatem lub posterem na konferencji międzynarodowej

15
Wystąpienie z referatem lub posterem na konferencji krajowej

10
Publikacja podręcznika lub opracowanie kursu e-learningowego

10
Przekład monografii naukowej

10
Redakcja pracy zbiorowej (np. tom pokonferencyjny)

8
Publikacja recenzji lub przekładu artykułu naukowego

5
Opracowanie haseł w słowniku lub encyklopedii

5

 

Otwarcie przewodu doktorskiego

2

 

Suma punktów
Uwaga: Należy wyliczyć i podać w tabeli liczbę punktów w każdej kategorii i dołączyć szczegółowy wykaz osiągnięć potwierdzony przez opiekuna lub promotora. W przypadku współautorstwa lub współredakcji dzieli się liczbę punktów za daną publikację przez całkowitą liczbę autorów lub redaktorów (w zaokrągleniu do pełnego punktu) albo dołącza się zaświadczenie o procentowym wkładzie pracy i mnoży się liczbę punktów przez czynnik odpowiadający wkładowi wnioskodawcy.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna