Załącznik A12 do zarządzenia nr 366/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 rokuPobieranie 4.14 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar4.14 Kb.
Załącznik A12 do zarządzenia nr 366/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
Wydział Prawa i Administracji


    1. Publikacje doktoranta w czasopismach naukowych i w pracach zbiorowych oraz recenzje prac naukowych i przekłady:

- za monografię: 6 punktów,

- za udział w monografii, artykuł w czasopiśmie naukowym: 3 punkty,

- za recenzję prac naukowych i przekłady z języka obcego: 1 punkt;

2. Udział w konferencjach naukowych krajowych albo zagranicznych z referatem, komunikatem lub posterem:

- za udział w konferencji zagranicznej: 4 punkty,

- za udział w konferencji krajowej: 2 punkty;

3. Udział w projektach badawczych

- w zależności od zakresu uczestnictwa w projekcie oraz od oceny kierownika projektu: 2-5 punktów.Pobieranie 4.14 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna