Załącznik b-17Pobieranie 9.62 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar9.62 Kb.

Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej

śródmiejskiego bulwaru nad rzeką Białą w Białymstoku

Załącznik B-17INFORMACJA

o planowanych łącznych kosztach wykonania prac

realizowanych na podstawie sporządzonej pracy konkursowej

/należy dołączyć do opisu pracy konkursowej/  1. Przewidywany łączny koszt wykonania zamówienia polegającego na szczegółowym opracowaniu projektowym koncepcji programowo-przestrzennej przedstawionej w pracy konkursowej zgodnie z zakresem określonym w pkt. 3.2 regulaminu, oszacowany na podstawie sporządzonej pracy konkursowej,

wynosi brutto: ...…................................................................................................................... .


  1. Przewidywany łączny koszt wykonania prac związanych z realizacją inwestycji polegającej na budowie fragmentu śródmiejskiego bulwaru nad rzeką Białą w granicach pomiędzy ulicami: Świętojańską i Cz. Miłosza (bez kosztów przebudowy sieci infrastruktury technicznej, realizacji przyłączy oraz zakupu elementów wyposażenia projektowanych obiektów) oszacowany na podstawie sporządzonej pracy konkursowej,

wynosi brutto: ...….................................................................................................................... ,
w tym:  1. Przewidywany koszt sprawowania nadzoru autorskiego brutto: .................................... .SPOSÓB SKŁADANIA: WRAZ Z OPISEM PRACY KONKURSOWEJSześciocyfrowa liczba

rozpoznawcza pracy

konkursowej:


W załączeniu przedkładamy:

  • wycenę kosztów wykazanych powyżej w punktach: 1, 2.

: userFiles
userFiles -> Współpraca pomiędzy Muzeum Narodowym w Warszawie a Sudańskim Muzeum Narodowym w Chartumie
userFiles -> Music and Drama Teens Festival Mad teens Festival
userFiles -> Bip usdk pl Kraków: Dostawa odczynników immunochemicznych 18 grup Numer ogłoszenia: 175836 2013; data zamieszczenia: 06. 05. 2013
userFiles -> Nie posiadają
userFiles -> 34, 155 –157 Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes Europejska I śródziemnomorska Organizacja Ochrony Roślin Normes oepp eppo standardy
userFiles -> Dr hab inż. Krzysztof Stypuła, prof. Pk politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Instytut Mechaniki Budowli rozwój komunikacji podziemnej metro czy premetro w Krakowie?
userFiles -> Znak sprawy: N1-zp/271/3/2013
userFiles -> Sport w Wyobraźni – Londyn 2012
userFiles -> Deklaracja spełnienia wymagań I oczekiwanych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia opis parametrów oferowanego urządzenia”, Część 9 schody pasażerskie ciągane średnie- sz
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna