Załącznik Data: 28. 04. 2008r. Symbol: z 4-1-1Pobieranie 25.14 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar25.14 Kb.Załącznik

Data:

28.04.2008r.Symbol:

Z-5.4-1-1

Wydanie: I

Strona:

/4


Status:

obowiązującyKARTA PRZEDMIOTU
KARTA PRZEDMIOTU

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Rok akademicki: 2008/2009


Nazwa przedmiotu:

IBM DB2 - uniwersalna platforma przetwarzania danych

Kod/nr

Kierunek:

Informatyka

Specjalność:

Bazy danych

Tryb studiów:

Dzienne studia II-go stopnia (magisterskie)

Wieczorowe studia II-go stopnia (magisterskie)Rodzaj przedmiotu:

Obieralny

Liczba pkt ECTS 4


Instytut/ Katedra:

Instytut Informatyki / Zakład Teorii Informatyki

Semestr:

VIII(studia dzienne) i semestr IX (studia wieczorowe)

Prowadzący przedmiot:

Dr inż. Bożena Małysiak-Mrozek

Prowadzący zajęcia:

Liczba godzin

Wykład:

dr inż. Adam Duszeńko

dr inż. Jacek Frączek

dr inż. Paweł Kasprowski

dr inż. Bożena Małysiak-Mrozek

dr inż. Dariusz Mrozek

dr inż. Aleksandra Werner

dr inż. Hafed Zghidi Ćwiczenia:

Laboratorium:

dr inż. Adam Duszeńko

dr inż. Jacek Frączek

dr inż. Paweł Kasprowski

dr inż. Bożena Małysiak-Mrozek

dr inż. Dariusz Mrozek

dr inż. Aleksandra Werner

dr inż. Hafed Zghidi

mgr inż. Sławomir Bańkowski

Projekt:


Seminarium:

Wykład: 30

Ćwiczenia:

Laboratorium: 30

Projekt:


Seminarium:

Powiązanie ze standardami i cel kształcenia

Grupa treści kierunkowych 1. Kształcenie w zakresie administracji i programowania systemu bazy danych na przykładzie systemu IBM DB2.

Celem przedmiotu jest przedstawienie serwera bazy danych jako narzędzia służącego do zarządzania danymi, ich zabezpieczania i udostępniania zróżnicowanym klientom. Po niezbędnym wprowadzeniu do zagadnień administracji prezentowane są aspekty związane z oprogramowywaniem bazy, organizacją danych, ich obróbką i zabezpieczaniem.


Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne

Bazy DanychTreść wykładów:

Wprowadzenie do DB2

- Architektura, zadania dla bazy danych

- Obiektowe możliwości

- Obiekty w bazie (wyzwalacze, procedury składowane, widoki)

Konserwacja bazy danych

- Wydajność, bezpieczeństwo, spójność danych

- Reorganizacja danych

- Statystyki optymalizatora, monitorowanie wydajności

Programowanie bazy danych

- User Defined Functions (UDF)

- Procedury składowane

- Wyzwalacze

Metody zabezpieczania danych

- Archiwum bazy

- Dziennik transakcji, narzędzia do analizy dziennika transakcji

- Mirroring sprzętowy

Optymalizacja dostępu do rozproszonych baz danych

- Implementacja w WebSphere Information Integrator

XML w bazie DB2

- Sposoby składowania dokumentów XML w bazie danych

Dane multimedialne w DB2

- Sposoby składowania zasobów multimedialnych w DB2

- Katalog QBIC

Środowiska developerskie

- Tworzenie aplikacji pracujących w oparciu o serwer aplikacyjny i narzędzi bazujących na Eclipse

Tworzenie rozwiązań OLAP

- Wielowymiarowa baza danych DB2 OLAP

- AST (automatic summary table)

- Modelowanie danych przy pomocy DB2 Cube Views.

Data Mining – analiza danych

- Modelowanie,

- Scoring, przykłady zastosowań


Treść/Tematy: Laboratoriów

Laboratorium składa się z 6 ćwiczeń. Celem laboratorium jest praktyczne zapoznanie studentów z systemem zarządzania relacyjną bazą danych DB2 oraz narzędziami rozszerzającymi jej funkcjonalność.


Administracja DB2

Strojenie DB2

Programowanie bazy

Zarządzanie bezpieczeństwem bazy

Klaster niezawodnościowy HADR

XML w bazie danych
Metody dydaktyczne

Wykład uzupełniany slajdami i pokazami komputerowymi.Forma egzaminu/zaliczenia przedmiotu

1. Wykład — Kolokwium pisemne i aktywność na zajęciach.

2. Laboratorium — Realizacja programu laboratorium i aktywność na zajęciach.


Minimalne wymagania do zaliczenia

Znajomość tekstowego narzędzia administracji bazą danych DB2.

Znajomość podstawowych poleceń administracyjnych tworzących bazę danych, kopie bezpieczeństwa, wyzwalacze.

Umiejętność swobodnego zarządzania bazą danych, definiowanie podstawowych parametrów konfiguracyjnych. Zabezpieczanie bazy danych przez mechanizm kopii bezpieczeństwa i rozwiązania klastrowe. Podstawowe umiejętności dot. zarządzania treściami w postaci XML i dużych zasobów binarnych oraz podstawy programowania bazy danych.Literatura (podstawowa i specjalistyczna)

Literatura podstawowa:

1. Sommerville I.: Inżynieria oprogramowania. WNT, Warszawa, 2003 (tłumaczenie 6 wydania Software Engineering, Addison-Wesley 2001; polecane wydanie 8, Addison-Wesley 2007).

2. S. Wrycza, B. Marcinkowski, K. Wyrzykowski: Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych. Helion, Gliwice, 2005.

3. Gamma E., Helm R., Johnson R., Vlissides J.: Wzorce projektowe. WNT, Warszawa, 2005.

4. Fowler M, Rice D., Foemmel M., Hieatt E., Mee R., Stafford R.: Architektura systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Wzorce projektowe. Helion, Gliwice, 2005.

Literatura specjalistyczna:

1. Shalloway A., Trott J. R.: Projektowanie zorientowane obiektowo. Wzorce projektowe. Wyd. II. Helion, Gliwice, 2005.

2. Hohpe G., Woolf B.: Enterprise Integration Patterns. Designing, Building and Deploying Messaging Solutions. Addison-Wesley 2004.

3. Kroll P., Kruchten P.: Rational Unified Process od strony praktycznej. WNT, Warszawa, 2007.

4. Beck K., Andres C.: Wydajne programowanie. eXtreme Programming. MIKOM, Warszawa, 2006.

5. Leffingwell D., Widrig D.: Zarządzanie wymaganiami. WNT, Warszawa, 2003.

6. Schneider G., Winters J.: Stosowanie przypadków użycia. WNT, Warszawa, 2004.

7. Meszaros G.: xUnit Test Patterns. Refactoring Test Code. Addison-Wesley 2007.Zatwierdzono:

……………………………. …………………………………………………(data i podpis prowadzącego) (data i podpis Dyrektora Instytutu/Kierownika Katedry)

Pobieranie 25.14 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna