Załącznik do uchwały nr / /2007 Rady Miasta Oświęcimia z dnia r. Strategia rozwoju miasta ośWIĘcim na lata 2007 – 2013



Pobieranie 0.86 Mb.
Strona1/22
Data10.05.2016
Rozmiar0.86 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIM NA LATA 2007-2013

- P R O J E K T -





Załącznik

do uchwały nr / /2007

Rady Miasta Oświęcimia

z dnia ….. 2007 r.
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIM NA LATA 2007 – 2013



NIZIELSKI & BORYS

C o n s u l t i n G

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________



Spółka jawna
40-045 Katowice, ul. Astrów10; tel. +48 32 203 30 79, fax. +48 32 203 30 41

biuro@nizielskiborys.pl www.nizielskiborys.pl

Oświęcim, czerwiec 2007 r.


Spis treści

1. Analiza zapisu „Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim”. 5

1.1 Znaczenie słów „strategia” oraz „rozwój”. 5

2. Zagadnienia formalno – organizacyjne. 6

3. Wprowadzenie 8

4. Pomysł na miasto: analiza dokumentów strategicznych miasta Oświęcim pod kątem doktryny jego rozwoju. 9

4.1 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA OŚWIĘCIM 9

4.2 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO 10

4.3 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŚWIĘCIMIA 12

4.4 STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI 13

4.5 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA OŚWIĘCIM NA LATA 2006 - 2013 15

4.6 Podsumowanie. Doktryna rozwoju miasta Oświęcim w dokumentach strategicznych. 17

4.7 Analiza dokumentu, pt. Audyt społeczno gospodarczy miasta Oświęcim – raport 2006, Kraków – Oświęcim 2006. 18

4.8 Społeczna ocena zrealizowanej strategii na lata 2000 – 2008. 20

5. ANALIZA STANU OBECNEGO MIASTA OŚWIĘCIM 21

5.1 Ogólna charakterystyka miasta Oświęcim - podstawowe dane. 21

5.2 Charakterystyka Miasta Oświęcim – opis. 22

5.2 Diagnoza budżetu Miasta Oświęcim na lata 2003 – 2006. 31

5.3 Miasto Oświęcim – Infrastruktura podstawowe dane. 36

5.4 Miasto Oświęcim – turystyka i kultura. 38

5.5 Lokaty miasta Oświęcim w ogólnopolskich rankingach jednostek samorządu terytorialnego. 40

5.6 Rys historyczny Miasta. 41

5.7 Miasto Oświęcim rozpatrywane w kategoriach pogranicza 42

6. Regionalne uregulowania strategiczne województwa małopolskiego. 43

6.1 Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim a Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego 43

6.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013 (projekt z dnia 20 lutego 2007 r.) 49

7. Sytuacja wyjściowa – analiza SWOT 50

MOCNE STRONY (ATUTY) MIASTA OŚWIĘCIM 51

POTENCJAŁY ROZWOJOWE (SZANSE) MIASTA OŚWIĘCIM 53

SŁABE STRONY MIASTA OŚWIĘCIM 54

ZAGROŻENIA MIASTA OŚWIĘCIM 55

55

8. ZAŁOŻENIA DO STRATEGII 56



9. ZAMIERZENIA ROZWOJOWE DLA MIASTA OŚWIĘCIM 57

9.1. Misja rozwoju 57

Oświęcim miastem nowoczesnym, atrakcyjnym do zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej i spędzania wolnego czasu, realizującym światową ideę tolerancji i pokoju uwidocznioną w haśle „Oświęcim - Miasto Pokoju”. 57

9.2 Wizja rozwoju 57

9.3 Orientacja strategii ze względu na wartości zapisane w wizji. 57

57


9.4 Problemy i konflikty związane z realizacją wizji rozwoju Miasta Oświęcim. 58

9.5 Priorytety i cele rozwoju


60

9.6 Cele strategiczne miasta Oświęcim. 61

9.7 Pola rozwoju 61

Cel strategiczny


nr 1 63

Cel strategiczny


nr 2 63

Cel strategiczny


nr 3 63

9.8 Kierunki działań


Prezentowane poniżej kierunki zawierają potencjalne działania strategiczne. Wraz
z rozpracowywaniem działań i przekształcaniem ich w kompletne projekty będą one stanowiły podstawę dla wdrażania strategii opracowywania zwartych programów 64

9.8.1 Dla każdego z działań określono horyzont realizacji w następującym układzie: 64

9.8.2. Potencjalne projekty rozwojowe w poszczególnych polach rozwoju wytypowanych w strategii. 65

Cele operacyjne 66

Kierunki rozwoju 66

RODZAJE PROJEKTÓW 66

Cele operacyjne 68

Kierunki rozwoju 68

Cele operacyjne 70

Kierunki rozwoju 70

Cele operacyjne 72

Kierunki rozwoju 72

Cele operacyjne 74

Kierunki rozwoju 74

Cele operacyjne 76

Kierunki rozwoju 76

Cele operacyjne 78

Kierunki rozwoju 78

10. WDRAŻANIE STRATEGII 80

10.1 Zasady wdrażania strategii 80

10.2 Realizacja strategii 82

10.3 System monitorowania, oceny i komunikacji społecznej 83

11. PROGRAMY I PROJEKTY ROZWOJU 85

Załącznik nr 1 KARTA PROJEKTOWA 86

Załącznik nr 2 – kalkulacja przybliżonego udziału podatku płaconego przez Dwory S.A. w dochodach gminy Oświęcim z tytułu udziału w dochodach Skarbu Państwa z tytułu podatku CIT. 86

Załącznik nr 3 Wykaz podmiotów gospodarczych w których gmina Oświęcim posiada udziały – stan na 31.12 2006 r. 87

Załącznik nr 4 Wybrane wartości lokalnego rynku nieruchomości – maj 2007 r. 88

Załącznik nr 5 Projekty które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych, stan na maj 2007 r. 89

Załącznik nr 6 Lista inwestycji o wartości powyżej 500 tys. zł. zrealizowanych przez miasto w latach 2000 – 2007 90

Załącznik nr 7 Ocena realizacji Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2000 – 2008. 91

Załącznik nr 8 Lista zdefiniowanych projektów 91



1. Analiza zapisu „Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim”.






  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna