Załącznik do Uchwały Nr X/60/07


II. 4. Infrastruktura technicznaPobieranie 2.05 Mb.
Strona5/17
Data28.04.2016
Rozmiar2.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

II. 4. Infrastruktura techniczna
II. 4.1. Sieć komunikacyjna

II. 4.1.1. Połączenia drogowe

Gmina Mińsk Mazowiecki posiada dobrze rozwiniętą zewnętrzną sieć komunikacyjną głównie dzięki drodze krajowej nr 2, która obsługuje ruch międzynarodowy na linii wchód – zachód, mającą przebieg: granica państwa - Świecko - Warszawa - Siedlce - Terespol - granica państwa. Istnieją również plany budowy przechodzącej przez teren gminy autostrady A2, która ma wpłynąć na udrożnienie ruchu w skali krajowej oraz szybkość przemieszczania się w kierunku wschodnim i zachodnim.

Połączenia komunikacyjne gminy usprawni także budowa biegnącej przez teren gminy obwodnicy Miasta Mińsk Mazowiecki, przy której projektowaniu wykorzystano tereny zabezpieczone pod budowę autostrady A2.

Powiązania komunikacyjne Gminy Mińsk Mazowiecki odbywają się w oparciu o układ dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, na który składają się następujące elementy sieci drogowej:

- dla powiązań zewnętrznych w skali kraju i regionu:

a) droga krajowa nr 2, Warszawa – Siedlce – Biała Podlaska - Terespol,

b) droga krajowa nr 50, Ciechanów - Grójec - Ostrów Mazowiecka,

c) droga wojewódzka nr 802, Mińsk Mazowiecki – Seroczyn,

- drogi powiatowe (tabela nr 4) – realizują połączenia Gminy Mińsk Mazowiecki z sąsiednimi gminami oraz powiązania z drogami krajowymi i wojewódzkimi.Tabela 4. Wykaz dróg powiatowych (2006 r.)

Lp.

Nr drogi

Nazwa drogi

Długość drogi

[m]

1.

2219W

Arynów-Cyganka

1,776

2.

2222W

Dębe Wielkie-Kędziarak

3,343

3.

2223W

Mińsk Maz.-Wólka Czarnińska

5,226

4.

2224W

Niedziałka-Mistów-Ludwinów

1,904

5.

2227W

Mińsk Maz.- Jakubów

5,629

6.

2230W

Mińsk Maz.-Cegłów-granica gm.Mrozy

3,588

7.

2245W

Pogorzel-Grębiszew

2,150

8.

2748W

Od dr 717 Józefów-gr.ZD

1,760RAZEM

25.376

Źródło: Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Układ funkcjonalny komunikacji gminy (łącznie: 135 km dróg) umożliwia dojazd do każdej miejscowości i składa się z dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, opisanych powyżej oraz z sieci dróg gminnych (tabela nr 5) - 95 km i dróg o funkcji porównywalnej
z drogami gminnymi. Są to drogi wewnętrzne powstałe wraz z rozwojem zabudowy mieszkaniowej oraz infrastruktury poszczególnych wsi. Znaczna cześć tych dróg wymaga utwardzenia.

Tabela 5. Wykaz dróg gminnych (2006 r.)

Lp.

Nr drogi

Nazwa drogi


Długość drogi

[m]

W tym naw. twardej

[m]

Średnia szerokość jezdni

[m]

1.

220801W

(Jędrzejnik) – gr.gm.Dębe Wielkie – (Podrudzie – Zamienie)

1.890

1.890

5.00

2.

220802W

(Choszczak) – gr.gm. Dębe W. – (Podrudzie – Zamienie)

2.598

1.950

5.00

3.

220803W

(Ruda) gr/gm. Dębe W. - Gramatka – dr. 2222W (Kędzierak)

2.271

2. 176

5.00

4.

220804W

Zamienie – Grabina – gr.gm. Siennica – (Pogorzel Nowa)

5.167

4,210

5.50

5.

220805W

Dr. 802 – Cielechowizna – Iłówiec – gr. gm. Siennice (Grzebowilk)

5.603

4.083

3.50

6.

220806W

Cyganka – gr.gm. Stanisławów – Radzyń

2.072

0.017

4.50

7.

220807W

(Choszczówka Dębska) – gr.gm. Dębe W. – dr. 2219W

0.960

0.011

3.00

8.

220808W

Barcząca – przejazd PKP – gr.gm Siennica – (Krzywica)

2.997

2. 997

6.00

9.

220809W

(dr. 2219W Chrośla) – gr. Gm. Dębe Wielkie – Stojadła

1.621

0.044

6.00

10.

220810W

Dr.802 – (Mikanów) gr.gm. Siennica (dr. 220808W – Strugi)

2.078

0,000

4.50

11.

220811W

Dr.802 – Marianka – Barcząca – dr. 220808W

4.441

4,441

5.50

12.

220812W

(Tyborów) gr/gm. Cegłów Budy Barcząckie – dr 2230W

2.332

2.332

5.50

13.

220813W

Marianka – Chmielew dr. 220808W

3.348

3.348

4.50


14.

220814W

Dr.2 (Osiny Wieś) Kol. Janów – Budy Barcząckie dr. 220812W

2.158

2.158

5.00

15.

220815W

Dr. 2 (Osiny Nowe) – Natolin – dr. 2227W

2.928

0.482

4.50

16.

220816W

Dr.2 (Osiny Wieś) – dr. 220815W

1.102

1.102

6.00

17.

220817W

Dr. Karolina – dr. 2223W Wólka Mińska – Arynów

3.442

2.963

5.50

18.

220818W

Brzóze – Cyganka

2.072

2.072

5.50

19.

220819W

Brzóze – Dłużka – Niedziałka Stara

5.253

2.366

5.50

20.

220820W

Dr.3627006 – Brzóze – pod Ładzyniem – pod Borkiem – dr. 2223W

3.609

0,000

2.50

21.

220821W

Leontynów – gr.gm. Jakubów – Dłużka – Karolina – dr. 2227W

4.338

1.480

5.20

22.

220822W

Dr. 220817W – Królewiec – gr.gm. Mińsk Maz.

0.842

0.721

5.50

23.

220823W

Dr. 220817W – gr.m. Mińsk Maz. ( ul. Boczna)

0.712

0.712

6.00

24.

220824W

Dr.629 – przejazd PKP – Kol. Arynów

1.467

0.173

6.00

25.

220825W

Dr.2 (Stojadła) – dr. 220824W

0.981

0.023

3.00

26.

220826W

Dr. 50 – gr.m. Mińsk Maz.

0.487

0,000

6.50

27.

220827W

Dr. woj. 802 – Cielechowizna – Chochół – PKP

2.801

2.801

6.00

28.

220828W


Gliniak – dr. 220827W – (Cieliechowizna)

1.096

1.096

5.50

29.

220830W

Dr.50 Tartak – Gliniak dr. 220828W

4.167

0.031

3.50

30.

220831W

Dr. 2230W (Targówka) – dr.2

(Osiny Nowe)1.419

0,000

4.00

31.

220832W

Dr. 220804W (Maliszew) – Wólka Iłówiecka – dr. 2245W

4.614

0,000

6.00

32

220833W

(PGR Janów) – dr.2 – Budy Janowskie

2.224

2.224

5.50

33.

220834W

Dr.2 Janów – Walerianów – PGR Janów

1.913

0.787

4.00

34.

220835W

Dr. 220833W (Józefów) – Dziękowizna dr. 2- Janów

3.166

0.619

4.50

35.

220836W

Dr.2 – Ignaców PGR

0.753

0.753

5.00

36.

220837W

Dr. 220833W – Dziękowizna – dr. 220836W

1.054

0.423

5.00

37.

220838W

(dr. 220808W) gr. gm. Dębe Wielkie – dr. 220801W

(Zamienie)1.817

0,000

6.00

38.

220839W

Dr. 220814W – Budy Janowskie – dr. 220835W

2.052

0.047

4.50

39.

220840W

Dr. 220814W – Józefów – dr. 220833W

0.833

0.004

4.50

40.

220841W

Dr. 2 – PGR Janów – dr. 220834W

0.591

0.591

5.00RAZEM

95.269

51.127

-

Źródło: Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki jest wyposażona w infrastrukturę towarzyszącą infrastrukturze drogowej tj. oświetlenie uliczne. Sieć oświetlenia obejmuje wszystkie miejscowości, wymaga jednak uzupełnienia27.

Uzupełnieniem komunikacji drogowej na obszarze gminy są linie kolejowe, które zostały opisane w następnym podrozdziale, jako środek komunikacji publicznej.
II. 4.1.2. Komunikacja publiczna

Podstawowym środkiem komunikacji na obszarze gminy są autobusy PKS, chociaż w ostatnich latach również inne przedsiębiorstwa przewozowe oferują mieszkańcom gminy swoje usługi. Oprócz linii kursowych, na terenie gminy uruchomionych zostało osiem dodatkowych linii autobusowych, które dowożą dzieci z odległych miejscowości do szkół podstawowych: w Janowie, Mariance, Brzózem, oraz do Zespołu Szkół w Hucie Mińskiej


i Starej Niedziałce.

Przez teren gminy poprowadzona jest komunikacja autobusowa o zasięgu:

- krajowym,

- regionalnym – realizuje połączenia z sąsiednimi województwami,

- wewnątrzpowiatowym i wewnątrzwojewódzkim – realizująca połączenia gminy
z innymi miastami, sąsiednimi gminami, przystankami PKP oraz powiązania jednostek osadniczych ze szkołami i ośrodkami rolnictwa.

Przez teren Gminy Mińsk Mazowiecki przechodzą także linie kolejowe. Oprócz trasy Tłuszcz - Pilawa znajduje się tu także linia międzynarodowa E-20 (granica państwa - Kunowice - Warszawa - Siedlce - Terespol - granica państwa), która w ostatnich latach została zmodernizowana celem przystosowania jej do rozwijania przez pociągi szybkości 160 km/h.Oprócz znaczenia w komunikacji międzynarodowej, linia kolejowa spełnia również bardzo istotną rolę dla ruchu lokalnego, ponieważ korzystają z niej pociągi typu podmiejskiego relacji Siedlce - Mińsk Mazowiecki - Warszawa, znacznie ułatwiając mieszkańcom gminy przemieszczanie się na tej trasie28.

II. 4.2. Sieć wodociągowa


Łączna długość sieci wodociągowej w Gminie Mińsk Mazowiecki wynosi obecnie29 204,5 km i obejmuje 3995 sztuk przyłączy wodociągowych (tabela nr 6). Wodociągi gminne zasilane są z SUW zlokalizowanych w miejscowościach: Janów, Zamienie, Królewiec (gm. Mińsk Mazowiecki), Mistów (gm. Jakubów) oraz z SUW położonych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki.

Tabela 6. Sieć wodociągowa Gminy Mińsk Mazowiecki

Lp.

Miejscowość

Długość

Ilość przyłączyAnielew

4,9km

35Arynów

3,0 km

79Barcząca

8,3 km

221Brzóze

10,7 km

194Borek Miński

1,2 km

11Budy Barcząckie

6,9 km

185Budy Janowskie

2,9 km

61Cielechowizna

2,3 km

37Chmielew

3,4 km

64Chochół

3,0 km

87Dziękowizna

2,0 km

43Dłużka

4,3 km

58Gamratka

3,2 km

33Grabina

3,3 km

36Grębiszew

4,3 km

57Gliniak

2,7 km

120Huta Mińska

5,4 km

157Ignaców

2,5km

13Iłówiec

2,3 km

23Józefów

3,5 km

36Karolina

10,4 km

360Kluki

2,5 km

16Kolonia Janów

3,4 km

48Królewiec

4,1 km

119Maliszew

5,0 km

99Marianka

5,6 km

155Mikanów

3,2km

58Stara Niedziałka

13,2 km

215Niedziałka Druga

5,5 km

65Osiny Nowe

11.2 km

136Osiny

4,7km

27Podrudzie

4,2 km

76Prusy

1,7 km

10Stojadła

9,0 km

281Targówka

10,1 km

220Tartak

1,8 km

17Wólka Iłówiecka

2,6 km

23Wólka Mińska

1,0 km

63Janów

6,5 km

147Zakole Wiktorowo

3,8 km

73Stare Zakole

3,3 km

68Zamienie

9,6 km

139Żuków

2,0 km

30
Razem

204,5 km

3995

Źródło: Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Podział wodociągów według źródła zasilania, z wyszczególnieniem miejscowości,
w których są zlokalizowane, przedstawia tabela nr 7.

Tabela 7. Źródła zasilania wodociągów miejscowości Gminy Mińsk Mazowiecki

Lp.

Źródło zasilania


Miejscowości

1.

Dwie studnie głębinowe: awaryjna nr 1 i podstawowa nr 2 zlokalizowane na terenie stacji wodociągowej we wsi Królewiec.

 • Arynów,

 • Królewiec,

 • Wólka Mińska,

 • Brzóze,

 • Żuków,

 • Dłużka,

 • Borek Miński,

 • Mińsk Mazowiecki (200 m).

2.

Dwie studnie głębinowe: awaryjna nr 1 i podstawowa nr 2 , zlokalizowane w odległości 290m na południe od SUW na działce Szkoły Podstawowej w Zamieniu.

 • Zamienie,

 • Maliszew,

 • Podrudzie,

 • Grębiszew,

 • Józefów,

 • Wólka Iłówiecka,

 • Kluki,

 • Iłówiec,

 • Grabina,

 • Gamratka,

 • Prusy,

 • Tartak,

 • Cielechowizna,

 • Huta Mińska,

 • Chochół,

 • Stare Zakole (300 m.)

3.

Dwie studnie głębinowe nr 3 – podstawowa nr 4 – awaryjna. Studnie te zasilają SUW w Janowie.

 • Janów,

 • Nowe Osiny,

 • Kolonia Janów,

 • Karolina (Kolonia Karolina),

 • Ignaców,

 • Dziękowizna,

 • Anielew,

 • Budy Barcząckie,

 • Budy Janowskie,

 • Barcząca,

 • Zakole Wiktorowo,

 • Zakole Stare,

 • Chmielew,

 • Mikanów,

 • cz. Marianki.

4.

Stacja Uzdatniania Wody Mistów położona na terenie Gminy Jakubów.

- Stara Niedziałka,

 • Karolina,

 • Niedziałka Druga

5.

Stacja Uzdatniania Wody Mińsk Mazowiecki

- Stojadła,

 • Targówka,

 • Marianka,

 • Gliniak

Źródło: Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Na terenie gminy istnieją indywidualne ujęcia wód głębinowych, które posiadają dokumentację hydrogeologiczną i zatwierdzone zasoby eksploatacyjne.

Reasumując, dostęp do sieci wodociągowej mają wszystkie miejscowości i wszyscy mieszkańcy Gminy Mińsk Mazowiecki. Z sieci korzysta około 94% mieszkańców (maj 2007), pozostali czerpią wodę z własnych ujęć (studni).

Do nowopowstałych zabudowań i osiedli mieszkaniowych woda będzie doprowadzana na zasadach ogólnych, przy współpracy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i współfinansowaniu zainteresowanych odbiorców i Gminy Mińsk Mazowiecki.

II. 4.3. Sieć kanalizacyjna


W chwili obecnej gmina nie posiada infrastruktury technicznej (oprócz dwóch krótkich odcinków sieci) umożliwiającej systemowe, bezpieczne dla środowiska naturalnego gospodarowanie ściekami z gospodarstw domowych. Ścieki bytowe i gospodarcze w sposób niezorganizowany odprowadzane są do cieków powierzchniowych i gruntu.

Na terenie gminy istnieją przede wszystkim indywidualne systemy kanalizacyjne, odprowadzające ścieki do zbiorników bezodpływowych, które opróżniane są okresowo. Na taki stan, mający negatywne rezultaty ekologiczne nakłada się jeszcze problem zanieczyszczeń obszarowych, pochodzących z produkcji rolniczej. Należy uznać, iż w Gminie Mińsk Mazowiecki istnieje realne zagrożenie jakości wód podziemnych, będących jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę pitną dla lokalnych systemów wodociągowych30.

O tym, jak dużym zagrożeniem dla środowiska i zdrowia mieszkańców jest brak kanalizacji w Gminie Mińsk Mazowiecki, świadczyć może także przeprowadzona w 2006 r. inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne. W gminie funkcjonują 3084 gospodarstwa domowe, z czego zaledwie 644 posiada podpisane umowy na wywóz nieczystości ze zbiorników indywidualnych. Pozostałe gospodarstwa posiadają nieszczelne zbiorniki lub nie dysponują żadnymi. Aktualnie zezwolenia dotyczące świadczenia usług polegających na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych, transporcie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej posiada 12 podmiotów.

Krótki odcinek sieci kanalizacyjnej (o długości 1,4 km), z którego korzysta 46 odbiorców, funkcjonuje w miejscowości Karolina (Kolonia Karolina) i przyłączony jest on do miejskiej sieci kanalizacyjnej Miasta Mińsk Mazowiecki.

W 2001 roku uruchomiono także indywidualną oczyszczalnię dla Zespołu Szkół
w Starej Niedziałce, a w 2006 roku dla Szkoły Podstawowej w Mariance, natomiast w 2003 roku oczyszczalnię ścieków o wydajności 50m3/dobę dla bloków (po byłym PGR) i Szkoły Podstawowej w Janowie. Do tego obiektu podłączonych jest 50 odbiorców poprzez 600 -metrową sieć kanalizacyjną.

Budowa sieci kanalizacyjnej jest priorytetową inwestycją dla Gminy Mińsk Mazowiecki, szczególnie w świetle planów rozwoju funkcji turystycznej i wykorzystania walorów przyrodniczych gminy. Ponadto, brak dostępu społeczności lokalnej gminy do elementów infrastruktury technicznej, w szczególności brak systemu zagospodarowania ścieków, jest istotną barierą rozwoju gospodarczego tego obszaru. Zmiana sytuacji w tym zakresie przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy, a tym samym pobudzenia czynników rozwojowych.

Gmina Mińsk Mazowiecki jest, wspólnie z Miastem Mińsk Mazowiecki, ujęta jako jedna aglomeracja o RLM = 55.000 w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków. Świadczy to o dużym znaczeniu inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej dla wypełnienia zobowiązań Rządu Rzeczpospolitej Polskiej, przyjętych w Traktacie Akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej, podpisanym 16 kwietnia 2003 r. i ratyfikowanym przez Polskę, który w części dotyczącej wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej
i oczyszczalnie ścieków odwołuje się do dyrektywy 91/271/EWG.

Wypełnienie tych zobowiązań wymagać będzie w horyzoncie czasowym do 2015 r. budowy, rozbudowy i/lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych i systemów kanalizacji zbiorczej w aglomeracjach rozumianych jako obszary, na których zaludnienie bądź działalność gospodarcza są na tyle skoncentrowane, aby konieczne było odprowadzanie ścieków systemami kanalizacji zbiorczej do oczyszczalni ścieków komunalnych.

Obecnie, trwają prace projektowe sieci kanalizacyjnej dla północnej części gminy. Na podstawie wydanych przez PWiK sp. z.o.o. warunków technicznych ścieki z sieci kanalizacyjnej odprowadzane będą do zmodernizowanej w latach 2003 – 2005 oczyszczalni miejskiej.


II. 4.4. Gospodarka odpadami31


Zgodnie ze standardami określonymi przez przepisy ogólnokrajowe32 i gminne, do zbierania i pozbywania się odpadów zobowiązani są właściciele nieruchomości. Obowiązek ten należy realizować poprzez korzystanie z usług uprawnionych przedsiębiorców. Zadaniem Gminy Mińsk Mazowiecki jest tworzenie warunków niezbędnych do utrzymania czystości
i porządku, w tym organizacja selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów komunalnych, przydatnych do odzysku.

Na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki zbiórkę i transport odpadów komunalnych prowadzą prywatne firmy, posiadające odpowiednie zezwolenia na prowadzenie tej działalności. Na terenie gminy stosowane są następujące metody zbiórki odpadów:

- odpady niesegregowane z gospodarstw domowych, obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury oraz podmiotów gospodarczych odbierają prywatne firmy, dysponujące własnym sprzętem do wywozu odpadów,

- surowce wtórne - tworzywa sztuczne, papier, szkło i zużyte baterie zbierane są do specjalnych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów rozstawianych


w miejscowościach gminnych i opróżnianych przez prywatne firmy np. ZUK „BŁYSK” Sp. z o.o. z Otwocka, i „AG – COMPLEX” Sp. z o.o. z Warszawy.

- odpady wielkogabarytowe odbierane są na zgłoszenie telefoniczne przez firmy prywatne, głównie: „REMONDIS” Sp. z o.o. z Otwocka i PPHU „LEKARO”


z Wiązownej,

- odpady zielone są zagospodarowywane przez mieszkańców we własnym zakresie, na przydomowych kompostowniach,

- odpady pochodzące z budowy i powstające przy remontach wykorzystywane są do utwardzania dróg w gminie, przez ich wytwórców. Nie prowadzi się jednak zorganizowanej zbiórki tych odpadów.

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki wydał 8 pozwoleń na zbiórkę i transport odpadów komunalnych (stan na 30.07.2007 r.). Zezwolenia otrzymały następujące podmioty: • PUH „EKO – SAM” BIS E. Borucka, A. Czajkowski, W. Hernik, ul. Bema 84,
  05-074 Halinów;

 • „REMONDIS” Otwock Sp. z o.o., ul. Lennona 4, 05-400 Otwock;

 • PPHU „LEKARO” Jolanta Zagórska, Dziechciniec 7, 05-462 Wiązowna;

 • ZUK „Błysk” Sp. z o.o., ul. Piastowa 2, 05-400 Otwock;

 • „SITA POLSKA” Sp. z o.o., ul. Ciołka 16, 01-443 Warszawa;

 • „AG – COMPLEX” Sp. z o.o., ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa;

 • „REMONDIS” Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa;

 • Zakład Usług Sanitarnych Komunalnych i Zieleni Wacław Chyliński, ul. Armii Ludowej 21a/40, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Na terenie gminy selektywną zbiórkę odpadów (pojemniki ogólnodostępne) finansuje Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim. Mieszkańcy gminy zbierają odpady - surowce wtórne - tworzywa sztuczne, papier, szkło do specjalnych pojemników do segregacji odpadów rozstawianych w miejscowościach gminnych, a następnie odpady takie odbierane są przez prywatne firmy ich własnym transportem w celu ich odzysku.

W 2006 roku zbiórką odpadów komunalnych na terenie gminy objęto 2673 (tabela 9) gospodarstwa domowe. W ciągu całego roku wyprodukowano i wywieziono:

- 5960,73 Mg odpadów komunalnych niesegregowanych,

- 23, 38 Mg papieru i tektury,

- 13, 49 Mg szkła,

- 12,15 Mg tworzyw sztucznych,- 4,40 Mg metali33.
Tabela 8. Ilości wytworzonych odpadów komunalnych w 2006 r. na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki

Liczba ludności

w gminie Mińsk Mazowiecki

Ilość odpadów komunalnych zebranych i

wywiezionych

[Mg]

Średnia roczna zebranych i wywiezionych odpadów komunalnych

kg/mieszkańca

12 705

6014,15

473,36

Źródło: Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Tabela 9. Sołectwa objęte indywidualnym systemem zbiórki odpadów oraz ilość rodzin posiadających podpisaną umowę na wywóz odpadów komunalnych.

Lp.

Miejscowość


Liczba posesji

w 2004

Liczba rodzin posiadających umowę na wywóz odpadów

2004r

2005r.

2006r.

1.

Anielew

21

Indywidualne umowy zostały zawarte i zarejestrowane dopiero w 2005r.

20

20

2.

Arynów

54

42

42

3.

Barcząca

79

78

79

4.

Brzóze

160

148

164

5.

Borek Miński

8

9

9

6.

Budy Barcząckie

100

113

122

7.

Budy Janowskie

42

37

38

8.

Cielechowizna

30

20

21

9.

Chmielew

49

34

35

10.

Chochół

44

38

37

11.

Dziękowizna

25

20

20

12.

Dłużka

48

28

30

13.

Gamratka

25

17

17

14.

Grabina

30

28

28

15.

Grębiszew

41

36

35

16.

Gliniak

64

71

74

17.

Huta Mińska

116

127

128

18.

Ignaców

9

8

8

19.

Iłówiec

12

8

8

20.

Józefów

24

20

20

21.

Karolina

213

211

212

22.

Kluki

17

3

3

23.

Kolonia Janów

29

23

23

24.

Królewiec

85

88

88

25.

Maliszew

77

71

72

26.

Marianka

92

166

166

27.

Mikanów

41

29

31

28.

Stara Niedziałka

181

167

169

29.

Niedziałka Druga

39

32

32

30.

Nowe Osiny

106

100

104

31.

Osiny

34

46

46

32.

Podrudzie

64

60

61

33.

Prusy

5

1

1

34.

Stojadła

210

238

243

35.

Targówka

111

117

128

36.

Tartak

9

13

13

37.

Wólka Iłówiecka

24

19

18

38.

Wólka Mińska

45

38

38

39.

Janów

54

62

62

40.

Zakole Wiktorowo

44

41

42

41.

Stare Zakole

34

34

34

42.

Zamienie

121

128

127

43.

Żuków

36

25

25

OGÓŁEM

2652

2614

2673

Źródło: Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

Z przedstawionych powyżej danych (tabela 9) wynika, iż niemalże wszystkie gospodarstwa domowe objęte są systemem wywozu odpadów zorganizowanym przez gminę.

Na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki funkcjonują trzy obiekty, mające decyzje Starosty Mińskiego na odzysk odpadów. Są to:


 • Gorzelnia Janów i Gospodarstwo Rolne w Janowie zlokalizowane przy ul. Wspólnej 3 w Janowie,

 • firma ZPHU ”JAN – FOL” Ewa Drążek przy ul. Kobielskiej 12 w Stojadłach,

 • firma „STOPLAST” przy ul. Kobielskiej 16 w Stojadłach.

Najwięksi wytwórcy odpadów przemysłowych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki:

 • Fabryka Wyrobów Metalowych w Stojadłach.

 • PGMB „BUDOPOL” w Stojadłach.

 • ZPHU „STOPLAST” w Stojadłach.

 • Jednostka Wojskowa w Barczącej.

 • Gospodarstwo Rolne i Gorzelnia w Janowie.

 • FUCH „GUM – ECH” w Stojadłach.

 • „DETA – POLSKA” S.A. w Stojadłach.

 • „PPUH „MIRO” S.A. w Stojadłach.

 • PPHU PARTNER BIS w Stojadłach.

 • „CARSED” w Stojadłach.

 • „MADROX” Rendaszka & Królik w Stojadłach.

 • „KAMIX” Sp. z o.o. w Stojadłach.

 • „SIGNELLA” w Stojadłach.

 • „AUTO – CRIS” w Targówce.

 • „TIR – est” w Grębiszewie.

 • PPH „ARTEX” w Dłużce.

 • „HABO” w Królewcu.

 • „FOX AUTO – KASACJA” Nowe Osiny, ul. Warszawska 2c.

II. 4.5. Sieć ciepłownicza

Na terenie gminy budynki ogrzewane są indywidualnie, najczęściej węglem.
W niewielkiej części w kotłowniach źródłem ciepła jest olej opałowy oraz gaz propan – butan.

II. 4.6. Sieć gazowa

Miejscowości, należące administracyjnie do Gminy Mińsk Mazowiecki, graniczące
z Miastem Mińsk Mazowiecki takie jak: Stojadła, część Kolonii Karolina, Królewca i Targówki zasilane są z sieci gazowej miejskiej. Na terenie gminy funkcjonuje sieć gazownicza
o długości 7,88, z której korzysta 238 odbiorców (tabela nr 10) 34. Dalsza gazyfikacja gminy będzie możliwa poprzez rozbudowę sieci miejskiej.

Planowanym źródłem zasilania w gaz ziemny, dla północnej części gminy będzie stacja redukcyjno - pomiarowa Iº zlokalizowana na terenie Gminy Stanisławów oraz poprowadzony od niej gazociąg średniego ciśnienia, połączony z siecią gazową w Mińsku Mazowieckim w okolicach ulicy Jasnej. Dla pozostałej części gminy źródłem zasilania będzie sieć miejska.

Z powodu znacznych kosztów związanych z ewentualnym doprowadzeniem gazu do gospodarstw domowych na terenie gminy, jak również kosztów samej instalacji oraz ze względu na dotkliwsze braki, przede wszystkim w infrastrukturze kanalizacyjnej, nie odnotowuje się znaczącego zainteresowania taką inwestycją.

Tabela 10. Dane dotyczące sieci gazowej oraz odbiorców gazu


Rok

Długość sieci (km)

Liczba odbiorców

2004

7,38

219

2005

7,86

232

2006

7,86

234

VI.2007

7,86

238

Źródło: Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
II. 4.7. Sieć elektryczna

Przez teren gminy przebiega tranzytowo pięć napowietrznych linii wysokiego napięcia 110 kV. Są to linie:

- Miłosna – Mińsk Maz. 1 – jednotorowa

- Miłosna – Mińsk Maz. 2 – jednotorowa

- Mińsk Maz. – Mrozy – jednotorowa

- Pilawa – Mińsk Maz. – dwutorowa na odcinku Mińsk – Zamienie

- Mińsk Maz. – Świerk – dwutorowa na odcinku Mińsk – Zamienie.

Linia z Miłosnej oraz linie: do Mrozów i Świerku są w dobrym stanie technicznym, wykonano je bowiem przewodami AFL 185 mm2 (linia z Miłosnej) oraz przewodami AFL 240 mm2 (linie do Mrozów i Świerku), natomiast linia Pilawa – Mińsk Maz. wykonana przewodami AFL 120 mm2 wymaga, w najbliższym okresie, wymiany przewodów na AFL 240 mm2.

Gmina Mińsk Mazowiecki, w podstawowym układzie zasilania, zaopatrywana jest
w energię elektryczną średniego napięcia ze stacji 110/15 kV w Mińsku Mazowieckim, która posiada dwa transformatory 110/15 kV o mocach 40 MVA. Stacja jest w dobrym stanie technicznym, odpowiednio wysoka jest też pewność jej zasilania (5 linii WN 110kV). Powoduje to, iż niezwykle rzadko zdarzają się większe awarie techniczne.

Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną, na terenie działalności Rejonu Energetycznego Mińsk Mazowiecki, konieczne będzie wybudowanie stacji 110/15 kV Mińsk 2 i wyprowadzenie nowych linii średniego napięcia, w tym przez tereny Gminy Mińsk Mazowiecki w miejscowości Targówka.

Przesyłanie energii elektrycznej średniego napięcia odbywa się systemem magistralnych linii napowietrznych, które dla poprawy niezawodności zasilania posiadają manewrowe łączniki sekcyjne oraz połączenia liniowe pomiędzy trzonami magistral. Jedynie linia Mińsk – Stojadła nie posiada rezerwowania.

Największe znaczenie w zasilaniu gminy ma pięć magistralnych linii SN 15 kV, które zasilają powyżej dziesięciu stacji 15/0,4 kV. Są to linie: Ignaców, Siennica, Dobre, Kołbiel, Poręby.35


II. 4.8. Sieć telefoniczna i Internet

Dzięki światłowodowej magistrali komunikacyjnej (Warszawa – Siedlce – Terespol), Gmina Mińsk Mazowiecki uzyskała możliwość komunikacji telefonicznej w krajowym systemie łączności automatycznej. W roku 1999 na terenie gminy stanęły trzy maszty przekaźnikowe (we wsiach: Barcząca, Zamienie, Brzóze), które umożliwiają łączność telefoniczną w systemie radiowym. W ten sposób w chwili obecnej stelefonizowane jest 99% gminy36.

W niektórych miejscowościach Gminy Mińsk Mazowiecki dostęp do szerokopasmowego Internetu możliwy jest dzięki usłudze Neostrada, Telekomunikacji Polskiej S.A.

W związku z powyższym planuje się podjęcie współpracy z TPS.A. w zakresie budowy publicznej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, w celu dostarczenia do wszystkich chętnych mieszkańców gminy usług szerokopasmowego dostępu do Internetu do roku 2013.


II. 5. Możliwości budżetu gminy


Niniejszy rozdział ma na celu zdiagnozowanie najważniejszych wydatków budżetu gminy i określenie jego możliwości inwestycyjnych, w odniesieniu do planowanych zadań,
w tym współfinansowanych z funduszy europejskich.

W poniższych tabelach (nr 11 i nr 12) przedstawiono jak kształtują się dochody


i wydatki Gminy Mińsk Mazowiecki w ostatnich latach rozliczeniowych – 2005 i 2006.

Tabela 11. Dochody i wydatki budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki w latach 2005 – 2006


Lata


Dochody ogółem

w tym:

Dochody własne

Subwencje ogólne

Dotacje z budżetu państwa

Środki z innych

źródeł

2005

18 506 674

8 900 185


7 157 270


2 266 220


182 972

2006

22 617 769


11 446 275


7 569 544


3 363 153


238 797


Źródło: Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Tabela 12. Wydatki budżetowe Gminy Mińsk Mazowiecki w latach 2005 – 2006


Lata


Wydatki ogółem

w tym:

Wydatki majątkowe

(inwestycyjne)

%

(3 : 2)

Wydatki bieżące

%

(5 : 2)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2005

17 783 263

4 353 554


24,48

13 429 709

75,52

2006

23 404 897


7 755 194


33,13

15 649 703

66,87


Źródło: Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

W porównaniu do roku poprzedniego, w roku 2006, dochody budżetu gminy wzrosły o ponad 4 miliony złotych (tabela 11), w wyniku wzrostu przede wszystkim dochodów własnych gminy.

Wydatki majątkowe Gminy Mińsk Mazowiecki (tabela 12) to w całości wydatki inwestycyjne przeznaczone na finansowanie inwestycji rozwojowych na terenie gminy.

W roku 2005 wydatki te wyniosły 4 353 554 zł, co stanowiło 24,48 % ogółu wydatków budżetowych. Kwotę tę wydatkowano przede wszystkim na prace modernizacyjne, zakupy inwestycyjne, a w szczególności inwestycje, w tym m.in.:

- budowa wodociągów wiejskich,

- budowa i rozbudowa budynków szkolnych,

- modernizacje dróg gminnych,

- budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.

Fundusze na pokrycie kosztów tych inwestycji, pochodziły ze środków własnych oraz
z zaciągniętych pożyczek.

W roku 2006 wydatki majątkowe wyniosły 7 755 194 zł i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 78,13%. Wydatki te skoncentrowane były na kontynuacji rozpoczętych inwestycji związanych z budową wodociągów wiejskich a przede wszystkim dokończeniem


i oddaniem do użytku trzech obiektów szkolnych. Na realizację powyższych inwestycji gmina zaciągnęła kredyt preferencyjny w kwocie 2 100 000 zł, z terminem spłaty do 2010.

W Gminie Mińsk Mazowiecki istnieje pilna konieczność inwestycji w infrastrukturę kanalizacyjną, która wymaga nakładów finansowych kilkukrotnie przekraczających możliwości budżetu gminy. Biorąc pod uwagę koszty związane z wydatkami bieżącymi oraz związanymi z obsługą zaciągniętych pożyczek, kolejne inwestycje w gminie wymagają bezwzględnie pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych.II. 6. Identyfikacja problemów w zakresie położenia gminy, środowiska naturalnego, turystyki, infrastruktury technicznej oraz możliwości budżetowych.


 1. Zbyt słabe wykorzystanie krajobrazu gminy i walorów przyrodniczych oraz kulturowych do promocji gminy.

 2. Brak produktu turystycznego, wyróżniającego Gminę Mińsk Mazowiecki, wpływającego na zwiększenie jej konkurencyjności w tym obszarze.

 3. Zagrożenie degradacją środowiska przez niekontrolowane odprowadzanie ścieków i odpadów stałych.

 4. Niska IV i V klasa czystości rzek.

 5. Niedostateczna świadomość mieszkańców o potrzebie ochrony środowiska naturalnego.

 6. Znaczna ilość dróg gminnych o nieutwardzonej nawierzchni.

 7. Niedobór uzbrojenia części terenów w infrastrukturę techniczną -
  w szczególności dotyczy gospodarki ściekowej.

Pobieranie 2.05 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna