Załącznik do Uchwały Nr X/60/07


II. 9.4. Przyrost naturalnyPobieranie 2.05 Mb.
Strona8/17
Data28.04.2016
Rozmiar2.05 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

II. 9.4. Przyrost naturalny


Tabela 21. Struktura przyrostu naturalnego w latach 2000 – 200648

Rok

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Urodzenia

121

133

112

107

106

95

127

Zgony

135

132

95

110

85

125

118

Przyrost naturalny

-14

1

17

-3

21

-30

9

Źródło: GUS, Bank Danych Regionalnych, http://www.stat.gov.pl,

Dane Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki
W Gminie Mińsk Mazowiecki w latach 2000 – 2006, obserwuje się zmienne wartości wskaźnika przyrostu naturalnego (tabela nr 21). Najwyższą ujemną wartość (-30 osób) wskaźnik osiągnął w 2005 roku. Od 2001 do 2005 roku liczba urodzeń systematycznie malała, jednakże w roku 2006 uległa zwiększeniu, aż o 32 najmłodszych mieszkańców gminy. Dzięki tej zmianie wskaźnik przyrostu naturalnego przyjął wartość dodatnią i wyniósł +9 osób. Trudno na podstawie powyższych danych, określić tendencje w zakresie przyrostu naturalnego w Gminie Mińsk Mazowiecki, gdyż są one zmienne i zależą od czynników zewnętrznych.

Na ujemny, lub dodatni - lecz niski wskaźnik przyrostu naturalnego, wpływ ma przede wszystkim malejąca liczba urodzeń. Spowodowane jest to (głównie) faktem, iż kobiety decydują się obecnie na macierzyństwo najczęściej dopiero pomiędzy 25 a 29 rokiem życia (na początku lat 90 - między 20 a 24). Im bardziej wykształcone, tym częściej odkładają macierzyństwo bliżej trzydziestego roku życia. Wzrasta też liczba kobiet, które w ogóle nie wychodzą za mąż. Najpopularniejszym modelem rodziny jest 2+2, choć coraz częściej pary decydują się tylko na jedno dziecko, lub z powodów trudności finansowych nie decydują się na żadne.Zmniejszająca się liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym, generalnie postrzegana jako zjawisko negatywne, posiada również pozytywne aspekty. Dają one możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury i bazy dydaktycznej do rozwoju oferty edukacyjnej, zarówno dla dzieci, które wymagają dodatkowej pomocy w nauce i chcą rozwijać swoje umiejętności, jak również dla dorosłych, którzy stoją obecnie przed koniecznością udoskonalania swoich umiejętności poprzez kształcenie ustawiczne
i szkolenia. Sytuacja taka jest szansą dla systemu edukacji, gdyż łatwiej będzie podołać obowiązkom kształcenia i opieki nad dziećmi przy mniejszej populacji.

II. 9.5. Migracja


Migracja jest czułym miernikiem zmian sytuacji ludnościowej. Ludzie osiedlają się na terenach, których perspektywy rozwojowe postrzegają z optymizmem, natomiast spontaniczna emigracja z danego terenu - jest zawsze sygnałem zagrożenia zapaścią rozwojową.

Tabela 22. Migracje w latach 2000 – 2005 w Gminie Mińsk Mazowiecki.

Rok

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Migracje na pobyt stały wg typu, kierunku i płci

Zameldowania

w ruchu wewnętrznym

Ogółem

180

182

151

257

215

243

mężczyźni

90

92

68

119

98

113

Kobiety

90

90

83

138

117

130

Zagranica

Ogółem

0

2

0

2

3

0

mężczyźni

0

1

0

0

2

0

Kobiety

0

1

0

2

1

0

Wymeldowania

w ruchu wewnętrznym

Ogółem

155

115

132

135

109

125

mężczyźni

71

56

57

52

47

60

Kobiety

84

59

75

83

62

65

Zagranica

Ogółem

0

2

0

0

0

0

mężczyźni

0

2

0

0

0

0

Kobiety

0

0

0

0

0

0

saldo migracji

w ruchu wewnętrznym

Ogółem

25

67

19

122

106

118

mężczyźni

19

36

11

67

51

53

Kobiety

6

31

8

55

55

65

Zagranica

Ogółem

0

0

0

2

3

0

mężczyźni

0

-1

0

0

2

0

Kobiety

0

1

0

2

1

0

Źródło: GUS, Bank Danych Regionalnych, http://www.stat.gov.pl
Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, iż osoby migrujące do Gminy Mińsk Mazowiecki, to niemalże wyłącznie obywatele polscy, przenoszący się tu z innych części kraju. Liczba osób meldujących się w Gminie Mińsk Mazowiecki wzrasta i przyjmuje coraz wyższe wartości, natomiast liczba osób emigrujących z gminy – utrzymuje się na podobnym poziomie. Warto także odnotować niewielki odsetek ludności emigrujących na stałe za granicę.

Wykres 2. Saldo migracji w latach 1995 - 2005Źródło: GUS, Bank Danych Regionalnych, http://www.stat.gov.pl

W Gminie Mińsk Mazowiecki wskaźnik salda migracji od roku 2003 przyjmuje bardzo wysokie wartości dodatnie, co potwierdza, iż znacznie więcej osób sprowadza się do gminy niż z niej wyjeżdża. W całym regionie mazowieckim występuje największe w kraju dodatnie saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały (w 2005 roku - 2,98‰ na 1000 mieszkańców49).

Duża liczba migracji do warszawskiego rynku pracy oraz trendy demograficzne - starzenie się ludności i wzrost liczby małych i jednoosobowych gospodarstw domowych - przyczyniają się do popytu na nowe mieszkania i do presji na zabudowę obszarów wiejskich. Jednocześnie, rosnąca wartość gruntów i ceny nieruchomości w Warszawie sprawiają, że mieszkania w dobrych lokalizacjach (o dobrej dostępności do środków utrzymania i usług) stają się coraz bardziej niedostępne dla całych grup mieszkańców. Z tego powodu osoby pracujące w Warszawie poszukują miejsca zamieszkania wokół metropolii, w gminach,
w których ceny nieruchomości nie są wygórowane, a komunikacja z Warszawą – dogodna. W tych tendencjach należy więc upatrywać przyczyn wysokiego salda migracji do Gminy Mińsk Mazowiecki, gdzie ceny działek są niższe niż w gminach podwarszawskich (Sulejówek, Halinów), a komunikację ze stolicą zapewniają połączenia PKP oraz droga krajowa nr 2.

Wysoka, dodatnia migracja i zwiększająca się w jej wyniku liczba mieszkańców, powoduje wyzwania związane z koniecznością rozbudowy infrastruktury technicznej oraz zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego standardu życia także nowym mieszkańcom gminy.

Pobieranie 2.05 Mb.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna