Załącznik do wniosku z dniaPobieranie 17.47 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar17.47 Kb.
Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 022/40/16/A Prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 3 marca 2016 r.

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy finansowej

na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów obszaru Apelacji Białostockiej
Załącznik
do wniosku z dnia …………………………

Pani/Pana ………….………………...…………..

o przyznanie pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych

W celu zagwarantowania spłaty pożyczki wraz z odsetkami pożyczkobiorca proponuje jako zabezpieczenie poręczenie dwóch/trzech/ poręczycieli.


Poręczyciele:

oświadczamy, że znana jest nam treść wniosku z dnia ……………......................

Pana/i………………………………………. o przyznanie pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych i z chwilą przyznania pożyczki będziemy solidarnymi jej poręczycielami.


  1. …………………………...…........... ………………………..........

imię i nazwisko poręczyciel-podpis, data
Wyrażam zgodę na poręczenie pożyczki

.........................................................

data urodzenia

..............................................

................................... …................. współmałżonek poręczyciela-podpis, data

nr dowodu osobistego

…………………………….......….

miejsce zamieszkania

……………………………........…

miejsce pracy

  1. …………………………...…........... ………………………..........

imię i nazwisko poręczyciel-podpis, data
Wyrażam zgodę na poręczenie pożyczki

.........................................................

data urodzenia

..............................................

................................... …................. współmałżonek poręczyciela-podpis, data

nr dowodu osobistego

…………………………….......….

miejsce zamieszkania

……………………………........…

miejsce pracy
  1. …………………………...…........... ………………………..........

imię i nazwisko poręczyciel-podpis, data
Wyrażam zgodę na poręczenie pożyczki

.........................................................

data urodzenia

..............................................

................................... …................. współmałżonek poręczyciela-podpis, data

nr dowodu osobistego

…………………………….......….

miejsce zamieszkania

……………………………........…

miejsce pracyWłasnoręczność podpisów poświadczam:
………………………………………….©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna