ZAŁĄcznik do zaproszenia na konferencję „Stabilność finansowa I gospodarcza w warunkach krajowych I Unii Europejskiej”Pobieranie 15.96 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar15.96 Kb.


ZAŁĄCZNIK DO ZAPROSZENIA NA KONFERENCJĘ

Stabilność finansowa i gospodarcza w warunkach krajowych i Unii Europejskiej”Poznań, 25-26 września 2014 r.
MIEJSCE: Poznań (szczegółowe informacje na temat miejsca zostaną przekazane w terminie późniejszym).
CEL: Głównym celem konferencji jest wymiana myśli, poglądów oraz doświadczeń naukowych i zawodowych w zakresie współczesnych wyzwań polityki gospodarczej w ujęciu makroekonomicznym, regionalnym i sektorowym. Wydarzenie wpisuje się w działania związane z konstruktywną oceną polityki gospodarczej na poziomie regionalnym i centralnym. Celem jest wskazanie rekomendacji dla decydentów w kontekście przyszłych działań w skali lokalnej, regionalnej i centralnej. Jednocześnie, spotkanie środowisk naukowych, władz samorządowych i przedsiębiorców sprzyja rozwojowi sieci współpracy pomiędzy tymi podmiotami.
TEMATYKA KONFERENCJI:

Problemy rozpatrywane w warunkach krajowych i Unii Europejskiej: 1. Aktualne problemy polityki pieniężnej i fiskalnej

 2. Rola przestrzeni w polityce regionalnej i lokalnej

 3. Dylematy polityki mieszkaniowej i energetycznej

 4. Aktywne instrumenty polityki rynku pracy


KOMITET NAUKOWY:

Prof. dr hab. Kazimierz Pająk, prof. zw. UEP

Prof. dr hab. Jan Kaja, prof. zw. SGH

Prof. dr hab. Roman Kisiel, prof. zw. UWM

Prof. dr hab. Elżbieta Kryńska, prof. zw. UŁ

Prof. dr hab. Andrzej Prusek, prof. zw. UEK

Dr hab. Agata Zagórowska, prof. nadzw. UO

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Dr Sławomir Zwierzchlewski – przewodniczący

Dr Paweł Błaszczyk

Dr Marek Urbaniak

Mgr Urszula Panicz
KONTAKT Z ORGANIZATORAMI:

Mgr Urszula Panicz

Kom. 602 122 405

e-mail: kpgs.uep@gmail.com

Więcej informacji na stronie Organizatorów: kpgs.ue.poznan.pl (zakładka: Konferencje).
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:


 1. Zgłoszenia udziału w Konferencji należy przesłać do 31 maja 2014 r. na adres: kpgs.uep@gmail.com (zgłoszenie powinno zawierać dane autora/ów, afiliację, tytuł referatu oraz abstrakt składający się z max. 120 słów)

 2. Pełny tekst artykułu wg załączonych wymogów redakcyjnych, należy przesłać drogą elektroniczną do 15 lipca 2014 r. na adres kpgs.uep@gmail.com

 3. Opłatę konferencyjną w wysokości 500 zł należy uiścić do 10 czerwca 2014 r. na podane poniżej konto Organizatorów:

Bank Zachodni WBK SA III o/Poznań

54 1090 1359 0000 0000 3501 8918

z dopiskiem Konferencja - Polityka gospodarcza (imię_nazwisko)


Opłata konferencyjna zawiera:

 • udział w sesjach naukowych

 • materiały konferencyjne,

 • publikację artykułu po uzyskaniu pozytywnej recenzji. 
 1. Warunkiem prezentacji i publikacji jest zgłoszenie pracy oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej w podanych terminach

 2. Każdy z uczestników może zgłosić tylko jeden tekst, którego objętość nie może przekroczyć 0,5 arkusza wydawniczego (20 000 znaków). Szczegółowe wymogi redakcyjne będzie zawierać strona Organizatorów http://kpgs.ue.poznan.pl (prosimy na stronie Katedry wybrać zakładkę „Konferencje”, a następnie „Konferencja Katedr 2014”).

Uprzejmie prosimy o przekazanie komunikatu osobom zainteresowanym konferencją
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!


Pobieranie 15.96 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna