Załącznik II do rozporządzenia we (nr) 1333/2008 otrzymuje brzmienie


(3) Grupa III: Barwniki spożywcze o łącznym maksymalnym poziomiePobieranie 0.62 Mb.
Strona3/5
Data07.05.2016
Rozmiar0.62 Mb.
1   2   3   4   5

(3) Grupa III: Barwniki spożywcze o łącznym maksymalnym poziomie

Numer E

Nazwa

E 100

Kurkumina

E 102

Tartrazyna

E 104

Żółcień chinolinowa

E 110

Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S

E 120

Koszenila, kwas karminowy, karminy

E 122

Azorubina, karmoizyna

E 124

Pąs 4 R, czerwień koszenilowa A

E 129

Czerwień Allura AC

E 131

Błękit patentowy V

E 132

Indygotyna, indygokarmin

E 133

Błękit brylantowy FCF

E 142

Zieleń S

E 151

Czerń brylantowa BN, czerń BN

E 155

Brąz HT

E 160c

Beta-apo-8’-karotenal (C 30)

E 161b

Luteina

(4) Grupa IV: Poliole

Numer E

Nazwa

E 420

Sorbitol

E 421

Mannitol

E 953

Izomalt

E 965

Maltitol

E 966

Laktitol

E 967

Ksylitol

E 968

Erytrytol

(5) Inne dodatki, które mogą być uregulowane łącznie

a) E 200 – 203: Kwas sorbowy – sorbiniany (SA)Numer E

Nazwa

E 200

Kwas sorbowy

E 202

Sorbinian potasu

E 203

Sorbinian wapnia

b) E 210 – 213: Kwas benzoesowy – benzoesany (BA)

Numer E

Nazwa

E 210

Kwas benzoesowy

E 211

Benzoesan sodu

E 212

Benzoesan potasu

E 213

Benzoesan wapnia

c) E 200 – 213: Kwas sorbowy – sorbiniany; kwas benzoesowy – benzoesany (SA + BA)

Numer E

Nazwa

E 200

Kwas sorbowy

E 202

Sorbinian potasu

E 203

Sorbinian wapnia

E 210

Kwas benzoesowy

E 211

Benzoesan sodu

E 212

Benzoesan potasu

E 213

Benzoesan wapnia

d) E 200 – 219: Kwas sorbowy − sorbiniany; kwas benzoesowy – benzoesany; p-hydroksybenzoesany (SA + BA + PHB)

Numer E

Nazwa

E 200

Kwas sorbowy

E 202

Sorbinian potasu

E 203

Sorbinian wapnia

E 210

Kwas benzoesowy

E 211

Benzoesan sodu

E 212

Benzoesan potasu

E 213

Benzoesan wapnia

E 214

p-hydroksybenzoesan etylu

E 215

Sól sodowa p-hydroksybenzoesanu etylu

E 218

p-hydroksybenzoesan metylu

E 219

Sól sodowa p-hydroksybenzoesanu metylu

e) E 200 – 203; 214 – 219: Kwas sorbowy – sorbiniany; p-hydroksybenzoesany (SA + PHB)

Numer E

Nazwa

E 200

Kwas sorbowy

E 202

Sorbinian potasu

E 203

Sorbinian wapnia

E 214

p-hydroksybenzoesan etylu

E 215

Sól sodowa p-hydroksybenzoesanu etylu

E 218

p-hydroksybenzoesan metylu

E 219

Sól sodowa p-hydroksybenzoesanu metylu

f) E 214 – 219: p-hydroksybenzoesany (PHB)

Numer E

Nazwa

E 214

p-hydroksybenzoesan etylu

E 215

Sól sodowa p-hydroksybenzoesanu etylu

E 218

p-hydroksybenzoesan metylu

E 219

Sól sodowa p-hydroksybenzoesanu metylu

g) E 220 – 228: Dwutlenek siarki − siarczyny

Numer E

Nazwa

E 220

Dwutlenek siarki

E 221

Siarczyn sodu

E 222

Wodorosiarczyn sodu

E 223

Pirosiarczyn sodu

E 224

Pirosiarczyn potasu

E 226

Siarczyn wapnia

E 227

Wodorosiarczyn wapnia

E 228

Wodorosiarczyn potasu

h) E 249 – 250: Azotyny

Numer E

Nazwa

E 249

Azotyn potasu

E 250

Azotyn sodu

(i) E 251 – 252: Azotany

Numer E

Nazwa

E 251

Azotan sodu

E 252

Azotan potasu

j) E 280 – 283: Kwas propionowy – propioniany

Numer E

Nazwa

E 280

Kwas propionowy

E 281

Propionian sodu

E 282

Propionian wapnia

E 283

Propionian potasu

k) E 310 – 320: Galusany, TBHQ i BHA

Numer E

Nazwa

E 310

Galusan propylu

E 311

Galusan oktylu

E 312

Galusan dodecylu

E 319

Tert-butylohydrochinon (TBHQ)

E 320

Butylohydroksyanizol (BHA)

l) E 338 – 341, E 343 i E 450 – 452: Kwas fosforowy − fosforany − di - tri- i polifosforany

Numer E

Nazwa

E 338

Kwas fosforowy

E 339

Fosforany sodu

E 340

Fosforany potasu

E 341

Fosforany wapnia

E 343

Fosforany magnezu

E 450

Difosforany

E451

Trifosforany

E 452

Polifosforany

m) E 355 – 357: Kwas adypinowy – adypiniany

Numer E

Nazwa

E 355

Kwas adypinowy

E 356

Adypinian sodu

E 357

Adypinian potasu

n) E 432 – 436: Polisorbaty

Numer E

Nazwa

E 432

Monolaurynian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 20)

E 433

Monooleinian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 80)

E 434

Monopalmitynian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 40)

E 435

Monostearynian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 60)

E 436

Tristearynian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 65)

o) E 473 – 474: Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych, sacharoglicerydy

Numer E

Nazwa

E 473

Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych

E 474

Sacharoglicerydy

p) E 481 – 482: Stearoilomleczany

Numer E

Nazwa

E 481

Stearoilomleczan sodu

E 482

Stearoilomleczan wapnia

q) E 491 – 495: Estry sorbitolu

Numer E

Nazwa

E 491

Monostearynian sorbitolu

E 492

Tristearynian sorbitolu

E 493

Monolaurynian sorbitolu

E 494

Monooleinian sorbitolu

E 495

Monopalmitynian sorbitolu

r) E 520 – 523: Siarczany glinu

Numer E

Nazwa

E 520

Siarczan glinu

E 521

Siarczan glinowo-sodowy

E 522

Siarczan glinowo-potasowy

E 523

Siarczan amonowo-glinowy

s) E 551 – 559: Dwutlenek krzemu – krzemiany

Numer E

Nazwa

E 551

Dwutlenek krzemu

E 552

Krzemian wapnia

E 553a

Krzemian magnezu

E 553b

Talk

E 554

Krzemian glinowo-sodowy

E 555

Krzemian glinowo-potasowy

E 556

Krzemian glinowo-wapniowy

E 559

Krzemian glinu (kaolin)

t) E 620 – 625: Kwas glutaminowy – glutaminiany

Numer E

Nazwa

E 620

Kwas glutaminowy

E 621

Glutaminian monosodowy

E 622

Glutaminian monopotasowy

E 623

Diglutaminian wapnia

E 624

Glutaminian monoamonowy

E 625

Diglutaminian magnezu

u) E 626 – 635: Rybonukleotydy

Numer E

Nazwa

E 626

Kwas guanylowy

E 627

Guanylan disodowy

E 628

Guanylan dipotasowy

E 629

Guanylan wapnia

E 630

Kwas inozynowy

E 631

Inozynian disodowy

E 632

Inozynian dipotasowy

E 633

Inozynian wapnia

E 634

5'-rybonukleotydy wapnia

E 635

5'-rybonukleotydy disodowe

: RegData -> docs autres institutions -> commission europeenne -> comitologie -> rps -> 2011 -> D013273-03
2011 -> D014761/03 decyzja komisji z XXX w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei
2011 -> ZAŁĄcznik uwaga: Tlenek etylenu nie może być stosowany do wyjaławiania dodatków do żywności
2011 -> Rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z XXX zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do
2011 -> Komisja europejska bruksela, dnia [ ] r
2011 -> Rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r w sprawie monitorowania I sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/we parlamentu Europejskiego I Rady
2011 -> Pl sanco/12644/2010 Rev. 3 (Pool/E3/2010/12644/12644R3-en doc)
2011 -> Rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z XXX zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego I Rady w odniesieniu do zatwierdzania


1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna