Załącznik II do rozporządzenia we (nr) 1333/2008 otrzymuje brzmienie


Część E: dopuszczone dodatki do żywności oraz warunki ich stosowania w kategoriach żywnościPobieranie 0.62 Mb.
Strona5/5
Data07.05.2016
Rozmiar0.62 Mb.
1   2   3   4   5

Część E: dopuszczone dodatki do żywności oraz warunki ich stosowania w kategoriach żywności

Numer kategorii

Numer E

Nazwa

Maksymalny poziom (odpowiednio mg/l lub mg/kg)

Przypisy

Ograniczenia/wyjątki

0.

Dodatki do żywności dopuszczone we wszystkich kategoriach żywności
E 290

Dwutlenek węgla

Quantum satis


E 938

Argon

Quantum satis


E 939

Hel

Quantum satis


E 941

Azot

Quantum satis


E 942

Podtlenek azotu

Quantum satis


E 948

Tlen

Quantum satis


E 949

Wodór

Quantum satis


E 338 - 452

Kwas fosforowy − fosforany - di - tri- i polifosforany

10000

(1) (4) (57)

Tylko żywność suszona, w postaci proszku (tj. żywność suszona podczas procesu produkcji i jej mieszanki), z wyłączeniem żywności wymienionej w tabeli 1 części A niniejszego załącznika
E 551 - 559

Dwutlenek krzemu − krzemiany

10000

(1) (57)

Tylko żywność suszona, w postaci proszku (tj. żywność suszona podczas procesu produkcji i jej mieszanki), z wyłączeniem żywności wymienionej w tabeli 1 części A niniejszego załącznika
E 459

Beta-cyklodekstryna

Quantum satis
Tylko żywność w postaci tabletek i tabletek powlekanych, z wyłączeniem żywności wymienionej w tabeli 1 części A niniejszego załącznika
E 551 - 559

Dwutlenek krzemu − krzemiany

Quantum satis

(1)

Tylko żywność w postaci tabletek i tabletek powlekanych, z wyłączeniem żywności wymienionej w tabeli 1 części A niniejszego załącznika(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie(4): Maksymalny poziom podano w przeliczeniu na P2O5(57): Zastosowanie ma poziom maksymalny, chyba że w pkt 01–18 niniejszego załącznika w odniesieniu do konkretnej żywności lub kategorii żywności podano inny poziom1Dz.U. L 10 z 12.1.2002, s. 47.

2Dz.U. L 164 z 26.6.2009, s. 45.

3Dz.U. L 10 z 12.1.2002, s. 53.

4Dz.U. L 124 z 20.5.2009, s. 21.

5Dz.U. L 15 z 17.1.2002, s. 19.

6Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55.

7Dz.U. L 10 z 12.1.2002, s. 58.

8Dz.U. L 10 z 12.1.2002, s. 67.

9Dz.U. L 197 z 3.8.2000, s. 19.

10Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

11Dz.U. L 39 z 13.2.2008, s. 16.

12Dz.U. L 149 z 14.6.1991, s. 1.

13Termin karmel odnosi się do produktów o barwie brązowej o różnej intensywności, przeznaczonych do barwienia. Nie odnosi się do słodkiego aromatycznego produktu uzyskiwanego po podgrzaniu cukrów i stosowanego do aromatyzowania żywności (np. wyrobów cukierniczych, pieczywa słodkiego, napojów alkoholowych).

14Kwas benzoesowy może być obecny w niektórych sfermentowanych produktach w wyniku fermentacji zgodnie z dobrą praktyką wytwarzania.

15Nie może być stosowany w minikubeczkach żelowych.

16Nie może być stosowana do produkcji odwodnionej żywności przeznaczonej do uwodnienia w momencie spożywania.

17Nie może być stosowany w wyrobach cukierniczych żelowych.

18Dz.U. L 401 z 30.12.2006, s. 1.

19Dz.U. L 339 z 6.12.2006, s. 16.

20Dz.U. L 91 z 7.4.1999, s. 29.

21Dz.U. L 16 z 21.1.2009, s. 3.

22Dz.U. L 183 z 12.7.2002, s. 51.

PL   PL

: RegData -> docs autres institutions -> commission europeenne -> comitologie -> rps -> 2011 -> D013273-03
2011 -> D014761/03 decyzja komisji z XXX w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei
2011 -> ZAŁĄcznik uwaga: Tlenek etylenu nie może być stosowany do wyjaławiania dodatków do żywności
2011 -> Rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z XXX zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do
2011 -> Komisja europejska bruksela, dnia [ ] r
2011 -> Rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r w sprawie monitorowania I sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/we parlamentu Europejskiego I Rady
2011 -> Pl sanco/12644/2010 Rev. 3 (Pool/E3/2010/12644/12644R3-en doc)
2011 -> Rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z XXX zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego I Rady w odniesieniu do zatwierdzania


1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna