Załącznik nr 1 do Instrukcji dotyczącej zasad gospodarowania odzieżą


Wykaz stanowisk pracy, na których pracownicy otrzymująPobieranie 0.6 Mb.
Strona4/8
Data27.04.2016
Rozmiar0.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Wykaz stanowisk pracy, na których pracownicy otrzymują

dodatkowe środki higieny osobistej

Lp.

Nazwa stanowiska

Rodzaj środka higieny

Ilość

Okres

Uwagi

1.

pomocniczy pracownik obsługi

ręcznik kąpielowy frotte,


mydło (kostka 100 g)

1
2

rok
kwartał
2.

woźny

3.

starszy woźny

4.

szatniarz

ręcznik średni frotte,

mydło (kostka 100 g)1

1


rok

kwartał


tylko wówczas,

jeżeli wykonują

dodatkowe czynności porządkowe wykraczające poza normalny zakres obowiązków,

np. odśnieżanie, koszenie trawy itp. Rozszerzony zakres pracy musi zostać zapisany


w zakresie obowiązków.

5.

starszy szatniarz

6.

strażnik ochrony mienia

7.

starszy strażnik ochrony mienia

8.

palacz c.o.

ręcznik kąpielowy frotte,

ręcznik średni frotte,

mydło (kostka 100 g),

pasta BHP do mycia rąk1
1

3

1rok
rok

kwartał


½ roku
9.

malarz

10.

murarz

11.

dekarz - blacharz

12.

konserwator hydraulik

13.

stolarz

14.

ślusarz - spawacz

15.

konserwator elektryk

16.

konserwator urządzeń ślusarskich

17.

szklarz

18.

konserwator

19.

robotnik wysoko kwalifikowany


21.

robotnik gospodarczy zatrudniony przy pracy ciężkiej

ręcznik średni frotte,

mydło (kostka 100 g)1

1


rok

kwartał

22.

magazynier

23.

starszy magazynier

24.

magazynier biblioteczny

25.

pracownik wykonujący obowiązki gońca

26.

pracownik obsługujący archiwum

27.

kierowca

ręcznik średni frotte,

mydło (kostka 100 g),

pasta BHP do mycia rąk


1

2

1rok

kwartał


½ roku

Załącznik nr 5

Procedura przydziału do Instrukcji dotyczącej zasad gospodarowania odzieżą

odzieży i obuwia roboczego i obuwiem roboczym, środkami ochrony indywidualnej


Kierownik jednostki organizacyjnej
oraz środkami ochrony osobistejNIE

NIE


TAK


TAK

NIE
TAK


NIE

TAK

Kierownik jednostki organizacyjnej


 1. wypełnienie wniosku, o którym mowa w rozdziale III, ust. 11 lub 23 Instrukcji.


NIE
TAK

Sekcja ds. bhp i ochrony ppoż.


 1. zaopiniowanie wniosku.

Dział Spraw Osobowych


1. wypisanie karty obiegowej.

Kanclerz


 1. zatwierdzanie wniosku.Dział Administracyjno-Gospodarczy

(pracownik prowadzący kartoteki odzieżowe)


 1. wypełnienie karty wymiarowej pracownika,

 2. założenie karty ewidencyjnej wydań odzieży
  i obuwia roboczego,

 3. wpis w karcie obiegowej pracownika.Dział Administracyjno-Gospodarczy

(pracownik prowadzący kartoteki odzieżowe)


 1. informacja o upływie okresu używalności odzieży i obuwia roboczego,

 2. aktualizacja karty wymiarowej. pracownikaNIETAK

Kierownik jednostki organizacyjnej


 1. wypisanie druku zamówienia na zakup odzieży i obuwia roboczego – zgodnie z zarządzeniem Rektora Politechniki Lubelskiej,

 2. przesłanie zamówienia oraz kopii wniosku do pracownika prowadzącego kartoteki odzieżowe – Dział Administracyjno-Gospodarczy.
Kierownik jednostko organizacyjnej


 1. korekta zamówienia.Kierownik komórki organizacyjnej


 1. określenie na podstawie Załącznika nr 1 rodzaju i ilości odzieży oraz obuwia roboczego,

 2. wypisanie druku zamówienia na zakup odzieży
  i obuwia roboczego – zgodnie z zarządzeniem Rektora Politechniki Lubelskiej,

 3. przesłanie zamówienia do pracownika prowadzącego kartoteki odzieżowe – Dział Administracyjno-Gospodarczy.


Dział Administracyjno-Gospodarczy

(pracownik prowadzący kartoteki odzieżowe)


 1. ocena merytoryczna zamówienia - sprawdzenie zgodności z wnioskiem.


Dział Administracyjno-Gospodarczy

(pracownik prowadzący kartoteki odzieżowe)


 1. ocena merytoryczna zamówienia - sprawdzenie zgodności z Załącznikiem nr 1.
NIE

TAK

NIENIE

TAK

TAK

Dział Administracyjno-Gospodarczy

(pracownik prowadzący kartoteki odzieżowe)


 1. akceptacja zamówienia,

 2. przesłanie zamówienia wraz z kopią karty wymiarowej pracownika do Działu Gospodarki Materiałowej i Zaopatrzenia.Dział Administracyjno-Gospodarczy

(pracownik prowadzący kartoteki odzieżowe)


 1. akceptacja zamówienia,

 2. założenie karty ewidencyjnej wydań dla komórki organizacyjnej,

 3. przesłanie zamówienia do Działu Gospodarki Materiałowej i Zaopatrzenia.Dział Administracyjno-Gospodarczy

(pracownik prowadzący kartoteki odzieżowe)


 1. akceptacja zamówienia,

 2. wpisanie nowego stanowiska do tabeli stanowiącej Załącznik nr 1,

 3. wypełnienie karty wymiarowej pracownika,

 4. założenie karty ewidencyjnej wydań odzieży i obuwia roboczego,

 5. przesłanie zamówienia wraz z kopią karty wymiarowej pracownika do Działu Gospodarki Materiałowej i Zaopatrzenia.


Dział Gospodarki Materiałowej i Zaopatrzenia


 1. realizacja zamówienia,

 2. poinformowanie kierownika komórki zamawiającej o zrealizowaniu zamówienia.Kierownik jednostki organizacyjnej


 1. wypisanie druku pobrania wewnętrznego RW (4 egzemplarze).

Dział Administracyjno-Gospodarczy

(pracownik prowadzący kartoteki odzieżowe)


 1. ewidencja pobrania w kartotece,

 2. archiwizacja druku RW.Kwestura PL


 1. archiwizacja druku RW.


Dział Gospodarki Materiałowej i Zaopatrzenia


 1. wydanie odzieży i obuwia roboczego,

 2. ewidencja w dokumentacji magazynowej,

 3. archiwizacja druku RW,

 4. przekazanie druków RW do Kwestury, oraz Działu Administracyjno-Gospodarczego (pracownik prowadzący kartoteki odzieżowe).Pobieranie 0.6 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna