Załącznik nr 1 do Instrukcji dotyczącej zasad gospodarowania odzieżąPobieranie 0.6 Mb.
Strona6/8
Data27.04.2016
Rozmiar0.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Załącznik nr 7

do Instrukcji dotyczącej zasad gospodarowania odzieżą

Procedura przydziału i obuwiem roboczym, środkami ochrony indywidualnej


ś
Kierownik jednostki organizacyjnej
rodków ochrony indywidualnej
oraz środkami higieny osobistej
NIE

NIETAK


NIE

TAK


TAK


NIE

TAK

Kierownik jednostki organizacyjnej


 1. wypełnienie wniosku, o którym mowa w rozdziale IV ust. 9 lub 14 Instrukcji.


NIE
TAK

Sekcja ds. bhp i ochrony ppoż.


 1. zaopiniowanie wniosku.

Dział Spraw Osobowych


1. wypisanie karty obiegowej

Kanclerz


 1. zatwierdzanie wniosku.Dział Administracyjno-Gospodarczy

(pracownik prowadzący kartoteki odzieżowe)


 1. wypełnienie karty wymiarowej pracownika,

 2. założenie karty ewidencyjnej wydań środków ochrony indywidualnej,

 3. wpis w karcie obiegowej pracownika.

Dział Administracyjno-Gospodarczy

(pracownik prowadzący kartoteki odzieżowe)


 1. informacja o upływie okresu używalności środków ochrony,

 2. aktualizacja karty wymiarowej pracownika.


NIETAK

Kierownik jednostki organizacyjnej


 1. wypisanie druku zamówienia na zakup odzieży i obuwia roboczego – zgodnie z zarządzeniem Rektora Politechniki Lubelskiej,

 2. przesłanie zamówienia oraz kopii wniosku do pracownika prowadzącego kartoteki odzieżowe – Dział Administracyjno-Gospodarczy.
Kierownik jednostki organizacyjnej


 1. korekta zamówienia.

Kierownik jednostki organizacyjnej


 1. określenie na podstawie tabeli stanowiącej Załącznik nr 2 rodzaju i ilości środków ochrony,

 2. wypisanie druku zamówienia na zakup środków ochrony indywidualnej – zgodnie z zarządzeniem Rektora Politechniki Lubelskiej,

 3. przesłanie zamówienia do pracownika prowadzącego kartoteki odzieżowe – Dział Administracyjno-Gospodarczy.

Dział Administracyjno-Gospodarczy

(pracownik prowadzący kartoteki odzieżowe)


 1. ocena merytoryczna zamówienia - sprawdzenie zgodności z wnioskiem.Dział Administracyjno-Gospodarczy

(pracownik prowadzący kartoteki odzieżowe)


 1. ocena merytoryczna zamówienia - sprawdzenie zgodności z Załącznikiem nr 2.


Dział Gospodarki Materiałowej i Zaopatrzenia


 1. realizacja zamówienia,

 2. poinformowanie kierownika jednostki zamawiającej o zrealizowaniu zamówienia.
TAK

NIE

Dział Administracyjno-Gospodarczy

(pracownik prowadzący kartoteki odzieżowe)


 1. akceptacja zamówienia,

 2. przesłanie zamówienia wraz z kopią karty wymiarowej pracownika do Działu Gospodarki Materiałowej i Zaopatrzenia.Kierownik jednostki organizacyjnej


 1. wypisanie druku pobrania wewnętrznego RW (4 egzemplarze).

Dział Gospodarki Materiałowej i Zaopatrzenia


 1. wydanie środków ochrony indywidualnej,

 2. ewidencja w dokumentacji magazynowej,

 3. archiwizacja druku RW,

 4. przekazanie druków RW do Kwestury oraz Działu Administracyjno-Gospodarczego (pracownik prowadzący kartoteki odzieżowe).Dział Administracyjno-Gospodarczy

(pracownik prowadzący kartoteki odzieżowe)


 1. ewidencja pobrania w kartotece,

 2. 2. archiwizacja druku RW.Kwestura PL


 1. archiwizacja druku RW.


TAK

NIE

Dział Administracyjno-Gospodarczy

(pracownik prowadzący kartoteki odzieżowe)


 1. akceptacja zamówienia,

 2. założenie karty ewidencyjnej wydań dla komórki organizacyjnej,

 3. przesłanie zamówienia do Działu Gospodarki Materiałowej i Zaopatrzenia.Dział Administracyjno-Gospodarczy

(pracownik prowadzący kartoteki odzieżowe)


 1. akceptacja zamówienia,

 2. wpisanie nowego stanowiska do tabeli stanowiącej Załącznik nr 2,

 3. wypełnienie karty wymiarowej pracownika,

 4. założenie karty ewidencyjnej wydań środków ochrony indywidualnej,

 5. przesłanie zamówienia wraz z kopią karty wymiarowej pracownika do Działu Gospodarki Materiałowej i Zaopatrzenia.
TAK

NIEZałącznik nr 8

do Instrukcji dotyczącej zasad gospodarowania odzieżą

i obuwiem roboczym, środkami ochrony indywidualnej

oraz środkami higieny osobistejPobieranie 0.6 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna