Załącznik nr 1 do siwz ogólny opis techniczny modernizowanych Pojazdów – część nr 1 przedmiotu zamówienia wzórPobieranie 426.64 Kb.
Strona2/5
Data28.04.2016
Rozmiar426.64 Kb.
1   2   3   4   5 1. Wymagania zasadnicze
  1. Konstrukcja oraz części mechaniczne
Pkt.

Nazwa

Wymagania

Potwierdzenie wymagań lub oferowane parametryInterfejsy mechaniczneSprzęg końcowy

Zgodnie z TSI LOC&PAS p. 4.2.2.2.3.

Sprzęg ręczny wyposażony, urządzenie cięgłowe oraz układ sprzęgu śrubowego spełniające

wymagania odnośnych części odpowiednio normy EN15551:2009 i EN15566:2009.

850 kN z wkładem elastomerowym wg UIC 520
Zdolność amortyzatora sprzęgu śrubowego do pochłaniania energii

min. 20 kJ


Zderzaki

elastomerowe kat. C, o skoku 105 mm

wg Karty UIC 526-1 z tarczą wg UIC 527-1.
Element Crash

Wyposażyć w zderzaki z elementami Crash z energią pochłaniania ca. 600 [kJ].

Zamawiający dopuszcza zastosowanie elementów Crash pomiędzy czołownicą a zderzakami.
Sprzęg centralny

konstrukcja ostoi musi być przystosowana do jego zabudowy wg karty UIC 521


Dostęp dla personelu do sprzęgania / rozprzęgania

Bez konieczności zmian konstrukcyjnych przez Wykonawcę.


Wytrzymałość konstrukcji pojazdu

Bez konieczności zmian konstrukcyjnych przez Wykonawcę.


Bezpieczeństwo bierne

Wykonawca dokona zmian konstrukcyjnych ostoi w zakresie umożliwiającym zabudowę zderzaków z elementem Crash z siła wyzwalającą 2200 [kJ] lub zastosuje rozwiązanie równoważne.


Podnoszenie na linach i podnoszenie podnośnikiem

Bez konieczności zmian konstrukcyjnych przez Wykonawcę.


Mocowanie urządzeń do konstrukcji pudła

Dla podzespołów nowych wymagania w zakresie mocowania urządzeń zgodne z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.2.7.


Cechy mechaniczne szkła (innego niż szyby czołowe)

Zgodne z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.2.9. Szkło, z którego wykonane są szyby (łącznie z lustrami), powinno być szkłem laminowanym lub hartowanym i zgodnym z UIC 564-1:1990, UIC 560:2002 i PN-85/B13059 (lub innymi równoważnymi w zakresie wymagań) dotyczącymi jakości i obszaru użytkowania, i tym samym ograniczać do minimum zagrożenie odniesienia obrażeń przez personel w przypadku stłuczenia się szkła.


Stany obciążenia i rozkład mas

Zgodne z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.2.10.
  1. Oddziaływanie między pojazdem szynowym a torem i skrajnią
Pkt.

Nazwa

Wymagania

Potwierdzenie wymagań lub oferowane parametrySkrajnia

Skrajnia kinetyczna bez zmian.


Nacisk na oś i naciski koła
Parametr: nacisk na oś

Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.3.2.1.

Maksymalna wartość nacisku dla żadnej z osi nie powinna przekroczyć 18 t przy normalnym obciążeniu użytkowym.
Nacisk koła


Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.3.2.2.


Parametry taboru mające wpływ na systemy naziemneCharakterystyki taboru dotyczące kompatybilności z systemami wykrywania pociągów

Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.3.3.1.1 oraz Opracowaniem Instytutu Kolejnictwa nr 4430/10 i Opracowaniem Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa nr 3195/23.


Charakterystyki taboru dotyczące zgodności z systemami wykrywania pociągów w oparciu o obwody torowe

Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.3.3.1.1 oraz Opracowaniem Instytutu Kolejnictwa nr 4430/10 i Opracowaniem Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa nr 3195/23.


Charakterystyki taboru dotyczące zgodności z systemami wykrywania taboru na podstawie liczników osi

Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.3.3.1.2 oraz Opracowaniem Instytutu Kolejnictwa nr 4430/10 i Opracowaniem Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa nr 3195/23.


Charakterystyki taboru dotyczące zgodności z systemami wykrywania taboru z wykorzystaniem pętli

Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.3.3.1.3 oraz Opracowaniem Instytutu Kolejnictwa nr 4430/10 i Opracowaniem Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa nr 3195/23.


Monitorowanie stanu łożysk osi

Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.3.3.2. oraz Opracowaniem Instytutu Kolejnictwa nr 4430/10 i Opracowaniem Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa nr 3195/23.
Dynamiczne zachowanie taboruBezpieczeństwo przed wykolejeniem podczas jazdy po wichrowatym torze

Bez konieczności zmian konstrukcyjnych przez Wykonawcę.


Dynamiczne zachowanie podczas jazdy

Bez konieczności zmian konstrukcyjnych przez Wykonawcę.


Wartości dopuszczalne dla bezpieczeństwa podczas jazdy

Bez konieczności zmian konstrukcyjnych przez Wykonawcę.


Wartości dopuszczalne dla obciążenia toru

Bez konieczności zmian konstrukcyjnych przez Wykonawcę.


Stożkowatość ekwiwalentna

Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.3.4.3..Wartości projektowe dla profili nowych kół

Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.3.4.3.1..Eksploatacyjne wartości stożkowatości ekwiwalentnej zestawu kołowego

Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.3.4.3.2..Układ biegowy
Projekt konstrukcyjny ramy wózka

 1. Zastosować wózki jezdne typu 1LN lub 1LNa

 2. Smarowanie obrzeży kół na skrajnych osiach lokomotywy.

 3. W przypadku modernizacji lokomotywy z wózkami 6D dokonać obligatoryjnej wymiany na wózki typu 1LN.


Zestawy kołowe

 1. Zastosować tylko zestawy kołowe o osiach  204.

 2. Zamawiający wymaga stosowania do obręczowania zestawów kołowych w lokomotywie obręczy ze stali P60T minimalna grubość obręczy 75 mm.


Charakterystyka mechaniczna i geometryczna zestawów kołowych

Bez konieczności zmian konstrukcyjnych przez Wykonawcę. W przypadku odbudowy zestawu zgodnie z wymaganiami PN-92/K-91045.


Minimalny promień łuku

Minimalny promień łuku, jaki ma być pokonany przez lokomotywę - 80 m.


Zgarniacze szynowe


Bez konieczności zmian konstrukcyjnych przez Wykonawcę.


Inne zmiany

Wprowadzić modyfikację osłon głównych przekładni zębatych w celu likwidacji przecieków smaru.


  1. Hamowanie
Pkt.

Nazwa

Wymagania

Potwierdzenie wymagań lub oferowane parametryWymagania ogólne


Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.4.1.

Lokomotywa powinien być wyposażony w hamulce:

1. Pneumatyczny samoczynny.

2. Postojowy. Lokomotywa przy stanie obciążenia „masa projektowa bez obciążenia użytkowego”, bez dostępnego zasilania oraz trwale nieruchoma na zboczu o nachyleniu 35‰, musi pozostawać unieruchomiona.

3. Wymagany układ automatycznej próby hamulca umożliwiający przeprowadzenia jej tylko przez maszynistę (uproszczona próba) z zapisem
w rejestratorze.

4. Komunikacja z rejestratorem zdarzeń po magistrali CAN.
Rodzaj hamulca mechanicznego

klockowy


Wymagania funkcjonalne


Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.4.2.1.


Wymagania bezpieczeństwa


Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.4.2.2.


Kurki końcowe

Z aretacją wg UIC 541-1Typ układu hamulcowego

Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.4.3.

Lokomotywa powinna być wyposażona w układ hamulcowy z przewodem hamulcowym zgodnym z układem hamulcowym UIC. Zasady, które należy stosować określono w UIC 540:2006. ponadto Kart UIC 541-1, 541-3,541-4, 543, 544-1, , 546, 545 oraz PN-K-88177
Kontrola hamowania
Kontrola hamowania nagłego


Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.4.4.1.


Kontrola hamowania służbowego

Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.4.4.2.Kontrola hamowania bezpośredniego

Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.4.4.3.Kontrola hamowania postojowego

Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.4.4.5.Skuteczność hamowania
Wymagania ogólne


Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.4.5.1.


Hamowanie nagłe


Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.4.5.2.


Hamowanie służbowe


Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.4.5.3.


Obliczenia dotyczące pojemności cieplnej

Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.4.5.4.


Hamulec postojowy


 1. Typ hamulca – sprężynowy

 2. Maksymalne wniesienie przy którym pojazd musi być utrzymany w postoju 35 ‰

 3. Wymagania zgodnie z TSI LOC&PAS p. 4.2.4.5.5.


Profil przyczepności koła – zabezpieczenie przed poślizgiem kółOgraniczenie profilu przyczepności koła

Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.4.6.1.


Zabezpieczenie przeciwpoślizgowe kół

Lokomotywa musi być wyposażone w system zabezpieczenia przed poślizgiem. Zamawiający dopuszcza realizację wymagania tylko do rozruchu.


Wskazanie stanu hamowania i awarii

Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.8.9.


Wymagania dla hamulców do celów ratunkowych

Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.8.10.


  1. Warunki środowiskowe
Pkt.

Nazwa

Wymagania

Potwierdzenie wymagań lub oferowane parametryWarunki środowiskowe
Wysokość nad poziomem morza

Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.6.1.1

Wysokość npm do 1200 m.
Temperatura


 1. Temperatura otoczenia od -35ºC do +40ºC;

zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS 4.2.6.1.2

 1. Urządzenia elektroniczne: od - 25C do +70C; wg PN-EN-50155, IEC-TC9/571-1,2,3, PN-EN 50125-1, PN-EN 50121-2 i PN-EN 61373..


Wilgotność powietrza


Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p.4.2.6.1.3

Względna wilgotność powietrza otoczenia max 90% przy 20ºC, średnia roczna wynosi 75%.
Deszcz


Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p.4.2.6.1.4. i 50125-1:1999, pkt 4.6.


Śnieg, lód i grad


Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p.4.2.6.1.5 i 50125-1:1999, pkt 4.7.


Praca w trudnych warunkach zimowych

Lokomotywy powinny być wyposażone w piasecznice pod koła skrajne oraz zbiorniki piasku osadzone na ramie wózka.


Promieniowanie słoneczne

Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.6.1.6 i 50125-1:1999, pkt 4.8.


Odporność na zanieczyszczenia

Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.6.1.7.

  1. Pobieranie 426.64 Kb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna