Załącznik nr 1 do siwz ogólny opis techniczny modernizowanych Pojazdów – część nr 1 przedmiotu zamówienia wzór


Światła zewnętrzne oraz dźwiękowe i wizualne urządzenia ostrzegawczePobieranie 426.64 Kb.
Strona3/5
Data28.04.2016
Rozmiar426.64 Kb.
1   2   3   4   5

Światła zewnętrzne oraz dźwiękowe i wizualne urządzenia ostrzegawcze
Pkt.

Nazwa

Wymagania

Potwierdzenie wymagań lub oferowane parametryŚwiatła zewnętrzne
Światła czołowe


Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.7.1.1 z wypełnieniem wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji § 105 (Dz. U. Nr 172, poz. 1444, z 2006 r. z późn. zmianami).

Reflektory LED, zgodne z PN-EN 13272:2012 i PN-K-88200:2002, zabudowane na ścianach czołowych lokomotywy: 1. 2 szt. rozstawione symetrycznie względem osi pojazdu ;

 2. 1 szt. umieszczona w osi pojazdu nad linią wyznaczoną przez reflektory dolne;

działanie i własności fotometryczne zgodne z kartą UIC 534 umożliwiające łatwą wymianę zużytych źródeł światła.

Instalacja elektryczna oświetlania musi spełniać wymogi ujęte w normach: ZN-01/PKP-3512-06, ZN-01/PKP-3512-07.
Światła sygnałoweZgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.7.1.2 z wypełnieniem wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji § 105 (Dz. U. Nr 172, poz. 1444, z 2006 r. z późn. zmianami).


Światła końca pociąguZgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.7.1.3 z wypełnieniem wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji § 105 (Dz. U. Nr 172, poz. 1444, z 2006 r. z późn. zmianami).

2 sztuki typu LED zgodnie z PN-K- 88200:2002 i kartą UIC 651; działanie i własności fotometryczne zgodne z kartą UIC 880, umożliwiające łatwą wymianę zużytych źródeł światła.

Wymagana możliwość mocowania przenośnych sygnałów końca pociągu i flag.Sterowanie światłamiZgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.7.1.3 z wypełnieniem wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji § 105 (Dz. U. Nr 172, poz. 1444, z 2006 r. z późn. zmianami).


Wizualizacja układu świateł

Zamawiający wymaga zainstalowania na ekranie DMI wizualizacji stanu włączenia świateł.

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równorzędne.
Sygnał dźwiękowy (akustyczne urządzenie ostrzegawcze)Wymagania ogólne


Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.7.2, PN EN 15153-2:2007, UIC 644, PN-K-88100


Poziomy dźwięku urządzenia ostrzegawczego

Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.7.2 PN EN 15153-2:2007, UIC 644, PN-K-88100


Zabezpieczenie


Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.7.2 i UIC 644


Sterowanie sygnałem dźwiękowym

Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.7.2 i UIC 644, uruchamianie ręczne i nożne.


  1. Urządzenia trakcyjne i elektrycznePkt.

Nazwa

Wymagania

Potwierdzenie wymagań lub oferowane parametryOsiągi trakcyjne
Wymagania ogólne dla parametrów trakcyjnych lokomotywy po modernizacji.


 1. Jednostkowe opory ruchu lokomotywy zmodernizowanej nie będą większe od jednostkowych oporów ruchu lokomotywy przed modernizacją

 2. Należy zapewnić możliwość sterowania prędkością, w granicach 2 - 5 km/h, pociągów, które mają być czyszczone z zewnątrz w myjni na poziomym torze


Największe wzniesienie, na którym lokomotywa powinna ruszyć z pociągiem brutto 1000 ton

10,0 ‰


Lokomotywa powinna być zdolna do prowadzenia pociągu pasażerskiego o masie 350 t na profilu 0‰

z prędkością 60 km/h


Obciążenia pojazdu w pracy hybrydowejLokomotywa (bez składu) powinna być zdolna do wyjazdu i wjazdu z hali

Każda z jazdą na 1 silniku trakcyjnym


Lokomotywa powinna być zdolna do wjazdu i wyjazdu z hali pociągiem pasażerskim, skład 14 wagonowy o masie 700 t, na profilu 0‰, z dwukrotnym zatrzymaniem i rozruchem i na odcinku 600 m

prędkością do 5 km/hOchrona przed zagrożeniami elektrycznymi

Zainstalować elektroniczny układ kontroli doziemienia obwodu głównego.

Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych musi być zgodne z przepisami zapewniającymi uziemienie wszystkich metalowych elementów lokomotywy, jakie mogłyby znaleźć się pod napięciem ze względu na usterkę izolacji lub oddziaływanie indukcyjne lub pojemnościowe. W zakresie ochrony przed porażeniem prądem powinny być spełnione wymagania normy TSI LOC&PAS p. 4.2.8.4 oraz PN-EN 50153, w tym stosowne blokady dostępu do obszarów zagrożeń elektrycznych i wymaganie maksymalnej dopuszczalnej impedancje między pudłem a szyną.  1. Kabina maszynisty i interfejs maszynista/pojazdPkt.

Nazwa

Wymagania

Potwierdzenie wymagań lub oferowane parametryKabina maszynisty

Wymagania ogólne- Kabina maszynisty powinna być zaprojektowana w sposób umożliwiający ich obsługę przez jednego maszynistę zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.9.1.

- Ergonomia i bezpieczeństwo pracy zgodnie Zgodnie z wymaganiami UIC 651 i UIC 612 i Załącznik nr 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217 poz. 1833 z późn. zmianami). PN-90/K-11001;

- Maksymalny dopuszczalny hałas w kabinie wg TSI NOI.

- Kabina oddzielona od pozostałych pomieszczeń i zamykana na klucz;o objętości powietrza co najmniej 10m3 (p.2.1 karty UIC651);

- Pulpity maszynisty po prawej stronie pojazdu w kierunku jazdy;

- Elementy wyposażenia powinny być pozbawione ostrych krawędzi i w miarę możliwości zaopatrzone w miękkie powierzchnie amortyzujące uderzenie;

- Wyposażenie kabiny powinno spełniać wymogi bezpieczeństwa pożarowego wg karty UIC 564-2 oraz PN-K-02511:2000;

- Kabina posadowiona na elementach elastycznych.
Poziom drgań mechanicznych

Wg PN-91/N-01354


Dopuszczalna gęstość pola magnetycznego

Nie więcej niż 2 mT, wg zaleceń IPM


Wsiadanie i wysiadanie

Wsiadanie i wysiadanie w warunkach eksploatacyjnych

zgodnie z wymaganiami UIC 651.


Wyjście bezpieczeństwa z kabiny maszynisty

zgodnie z wymaganiami UIC 651.
Widoczność na zewnątrz
Widoczność do przodu

zgodnie z wymaganiami UIC 651.


Widoczność do tyłu i na boki

zgodnie z wymaganiami UIC 651.

Z każdego boku kabiny powinno być okno otwierane, przez które można bezpośrednio rozmawiać i podawać dokumenty.

Wymagane lusterka boczne, podgrzewane elektrycznie, regulacją z kabiny maszynisty.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kamer.
Widoczność zderzaków

Zachować wolną przestrzeń umożliwiającą obserwację tarczy zderzaka ze stanowiska maszynisty ( szczelina w pomoście lokomotyw nad zderzakami) lub zapewnić rozwiązanie równorzędne.


Układ wnętrza

zgodnie z wymaganiami UIC 651.

Dwa gniazdka elektryczne odbiorcze w kabinie 230-240 V, 50 Hz, 2,5 kVA każde.
Fotel maszynisty

zgodnie z wymaganiami UIC 651.


Pulpit maszynisty – ergonomia

Pulpity o rozdzielonych płaszczyznach informacyjnej i wykonawczej, wyposażony w manipulatory i łączniki niezbędne do sterowania procesem uruchomienia pociągu i jazdą zgodnie z zaleceniami projektu Karty 612;

- Na pulpicie należy przewidzieć usytuowanie wskaźnika prędkościomierza, wskaźników ciśnienia powietrza w układzie hamulcowym (tarcze czarne DN 80 kl. 1,5) oraz lampek kontrolnych;

- Urządzenia sterujące na pulpicie maszynisty pod względem spełnianych funkcji, usytuowania, postaci, części manipulacyjnych i kierunków manewrowania nimi powinny być zgodne z Kartą UIC 651;

- Nastawnik jazdy, nastawnik (dźwignia zaworu) hamulca samoczynnego i hamulca dodatkowego z prawej.
Klimatyzacja i jakość powietrza

Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.9.1.7.

Wymagana integracja ogrzewania nawiewnego z klimatyzacją. Sterowanie temperaturą za pomocą termostatów o zakresie regulacji 19o C -24o C.
Oświetlenie wewnętrzne

Zgodnie z wymaganiami UIC 651 z regulacją natężenie w granicach 0 – 150 lx.
Szyba czołowa
Właściwości mechaniczne


Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.9.2.1.


Właściwości optyczne


Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.9.2.2.


Wyposażenie


zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.9.2.3. i UIC 651. Okna wyposażone w spryskiwacze i wycieraczki z regulacją prędkości oraz elementy grzejne.


Interfejs maszynista / pojazd
Funkcja kontroli czujności maszynisty

Czuwak aktywny zgodny z wymaganiami karty UIC 641

i PN-K-88177:1998.Zainstalować zdublowany komplet lampek sygnalizacyjnych czuwaka i SHP dla jazdy tyłem z obydwóch stanowisk maszynisty.


Pomiar prędkości


Lokomotywa powinna być wyposażona w system pomiaru i rejestracji prędkości ze wskaźnikami w obu pulpitach zgodny z wymaganiami TSI CCS:2012.


Wyświetlacz i monitory w kabinie maszynisty

Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.9.3.3 i UIC 612 (seria), zgodnie funkcjami ERTMS i TSI CCS.


Manipulatory i wyświetlacze

Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.9.3.4 i UIC 612 (seria), zgodnie funkcjami ERTMS i TSI CCS.


Oznakowanie


Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.9.3.5 i UIC 612 (seria).


Narzędzia pokładowe i sprzęt przenośny

Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.9.4.


Skrytki do użytku personelu


Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.9.5.


Inne wyposażenie

Wymagana kuchenka dla podgrzewania posiłków i lodówka do ich przechowywania, umywalka, pojemniki na odpady,, apteczka, gaśnice ręczne.


  1. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe i ewakuacjaPkt.

Nazwa

Wymagania

Potwierdzenie wymagań lub oferowane parametryWymagania ogólne i klasyfikacja

Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.10.1. Projektowa kategoria pożarowa A wg TSI SRT


Wymagania materiałowe


Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.10.2.


Środki specjalne dotyczące płynów łatwopalnych

Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.10.3.


Urządzenia przeciwpożaroweInstalacja sygnalizacyjna

Obligatoryjnie; instalacja z funkcjonalnością sygnalizacji w systemie trakcji wielokrotnej.


Stałe urządzenia gaśnicze

Wymagana zabudować stałego urządzenia gaśniczego (bez związków halonu).

Typ i rozwiązania techniczne urządzeń wg oferty wykonawcy, uruchamiane z zewnątrz i wewnątrz kabiny

  1. Pobieranie 426.64 Kb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna