Załącznik nr 1 do siwz ogólny opis techniczny modernizowanych Pojazdów – część nr 1 przedmiotu zamówienia wzórPobieranie 426.64 Kb.
Strona5/5
Data28.04.2016
Rozmiar426.64 Kb.
1   2   3   4   5

Urządzenia rejestrujące  1. Zintegrowany system pomiaru prędkości i drogi
Pkt.

Nazwa

Wymagania

Potwierdzenie wymagań lub oferowane parametryWymagania ogólne

Lokomotywa musi być wyposażona w zintegrowany system realizujący funkcje pomiaru prędkości i drogi oraz pomiaru i rejestracji parametrów przejazdu; dane te powinny być wyświetlane w obydwu kabinach pojazdu.

Urządzenie powinno być wykonane z wykorzystaniem techniki cyfrowej i realizować następujące funkcje: 1. pomiaru, z dokładnością ±1 km/h prędkości chwilowej Pojazdu w całym zakresie pomiarowym oraz przebytej drogi całkowitej z dokładnością nie mniejszą niż 10 m na 1000 m przebytej drogi, przy poprawnie wprowadzonych danych związanych ze sposobem pomiaru prędkości i drogi (np. średnicach kół i przy pominięciu ich poślizgu),

 2. prezentacji pomiaru prędkości chwilowej i drogi na wyświetlaczach na pulpitach w kabinach maszynisty,

 3. przekazywania prędkości chwilowej i drogi całkowitej do rejestratora zdarzeń
Pomiar prędkości i drogi

 1. Pomiar prędkości Pojazdu powinien odbywać się na podstawie obrotu kół za pomocą czujników umieszczonych na dwóch osiach pojazdu lub poprzez nadajnik dwukanałowy na jednej osi.

 2. Prędkość powinna być obliczana na podstawie danych pochodzących z dwóch źródeł (np. na podstawie danych z dwóch osi) które mają być porównywane; prędkość większa ma być przyjmowana jako wynik pomiaru; gdy różnica między prędkościami będzie ≥3% przez okres 10 s, na pulpicie maszynisty powinna być sygnalizowana awaria.

 3. Pomiar i prezentacja prędkości Pojazdu ma być wyświetlana nie rzadziej niż 2 razy na sekundę, z opóźnieniem pomiędzy pomiarem a wyświetlaniem na pulpicie nie większym niż 0.5 s.

 4. Rozdzielczość prędkości rejestrowanej 1 km/h (raster stempla prędkości).

 5. Wyświetlanie prędkości, na obu pulpitach, może się odbywać w formie cyfrowej lub ze wskazaniem analogowym. W przypadku wyświetlania prędkości na centralnym wskaźniku analogowym, prędkość w formie cyfrowej musi być wskazywana na DMI.

 6. Pomiar drogi ma wykorzystywać te same czujniki co system pomiaru prędkości; zakres wskazań ma być nie mniejszy niż siedmiocyfrowy.


  1. System rejestracji parametrów jazdy
Pkt.

Nazwa

Wymagania

Potwierdzenie wymagań lub oferowane parametryWymagania ogólne

 1. Lokomotywa musi być wyposażona w zintegrowany system Funkcje systemu:

 1. zbieranie materiału dowodowego do analizy zdarzeń wynikających z pracy maszynisty
  i funkcjonowania pociągu,

 2. wspomaganie wykrywania i określania przyczyn awarii,

 1. System powinien być wykonany w technice cyfrowej i ma realizować ponadto następujące zadania:

 1. rejestrację 100% czasu pracy Pojazdu przy możliwości rejestracji nie mniej niż 1000 godzin pracy pojazdu bez konieczności ingerencji w system przez osoby obsługujące,

 2. posiadać automatyczną synchronizację daty i czasu rzeczywistego zapewniającą rozdzielczość 1 s i błąd nie większy niż 1 s na tydzień, z uwzględnieniem zmiany czasu na letni i zimowy,

 3. rejestrować dane o położeniu geograficznym,

 4. rejestrować sygnał zwolnienia blokady drzwi,

 5. rejestrować dane o przebytej drodze i udostępniać je dla innych systemów pociągu poprzez, magistralę CAN.

 6. zapewnić identyfikację numeru pojazdu i pociągu oraz identyfikację maszynisty.

 1. Rejestrator jest źródłem czasu i pozycji geograficznej dla innych pokładowych pojazdu.


Dane wprowadzane i rejestrowane

 1. Powinien umożliwiać wprowadzanie przez obsługę danych:

 1. danych maszynisty,

 2. danych o pociągu,

 3. drogi całkowitej: dane serwisowe chronione hasłem dostępu lub w sposób równoważny,

 4. danych związanych ze sposobem pomiaru prędkości i drogi (np. średnicy kół, na których zainstalowane są czujniki prędkości).

 1. Dane rejestrowane przez system muszą zawierać przynajmniej informacje o:

 1. parametrach jazdy wskazywanych w kabinie maszynisty (na manometrach, kontrolkach
  i wskaźnikach),

 2. czynnościach maszynisty, w tym użycie wszystkich istotnych manipulatorów mających związek z prowadzeniem Pojazdu, dostępnych na magistrali CAN.

 3. danych dochodzących do pociągu z systemu kontroli ruchu,

 4. pracy systemu napędowego,

 5. pracy układu pneumatycznego i hamulcowego (ciśnienia: ciśnienie w przewodzie zasilającym, w przewodzie hamulcowym oraz w wybranych cylindrach hamulcowych),

 6. pracy układu pneumatycznego (pracy obwodów pomocniczych, np. napięcia baterii.

 1. Szczegółowy wykaz rejestrowanych danych podlega uzgodnienia z Zamawiającym.

 2. Droga powinna być zapamiętywana trwale po wyłączeniu zasilania.
Informacje dostępne na pulpitach maszynisty

Na pulpitach maszynisty muszą być wyświetlane następujące informacje:

 1. czas lokalny (godzina, minuta, sekunda),

 2. droga (wyświetlana on-line i w sposób jednoznaczny na terminalu DMI),

 3. numer maszynisty prowadzącego Pojazd,

 4. przybliżona wielkość wolnego miejsca do zapisu danych (podana w godzinach rejestracji w godzinach lub procentach),

 5. komunikaty statusie oraz błędach i uszkodzeniach.


Kontrola systemu

 1. System musi posiadać funkcję samokontroli wykrywającą jego ewentualne niesprawności, w tym z modułu pomiaru prędkości i drogi

 2. Informacja o stanie urządzenia musi być dostępna na pulpicie maszynisty.


Zasilanie systemu

Zasilanie systemu poprzez indywidualny bezpiecznik w stanach awaryjnych (akumulatory) jak i podczas normalnej pracy z stabilnego źródła zasilania.  1. System monitoringu wizyjnego zapewniających obserwację szlaku oraz obrazów wyświetlanych na sygnalizatorach z funkcją audio rozmów (głosu) prowadzonych w kabinie maszynisty
Pkt.

Nazwa

Wymagania

Potwierdzenie wymagań lub oferowane parametryWymagania ogólne

Zabudować system monitoringu wizyjnego składający się z co najmniej dwóch kamer zewnętrznych, zapewniających obserwację szlaku oraz obrazów wyświetlanych na sygnalizatorach z wejściem audio umożliwia podłączenie mikrofonu.

 1. Urządzenie musi być wyposażone w następujące interfejsy:

 1. Ethernet:

 • odczyt zapisanych danych, serwisowanie urządzenia,

 • transmisja obrazu i dźwięku z kamer IP,

 • zasilanie kamer PoE,

 1. USB (kopiowanie zapisanych danych na nośnik zewnętrzny);

 2. Wejść cyfrowych: minimum 6 wejść dwustanowych;

 3. Wyjścia Wi-Fi.

 1. Wszystkie rejestrowane dane tj głosu i obrazu muszą być stemplowane data i czasem.

 2. Dane z rejestracji obrazu i głosu muszą być zapisane na niewyjmowanej wewnętrznej pamięci nieulotnej; obligatoryjnie pamięci typu flach o pojemności nie mniejszej niż 120 GB.

 3. Sterowanie włączaniem rejestracji, wybór właściwej kamery i mikrofonu w zależności od wyboru aktywnej kabiny i pozycji nastawnika kierunku jazdy itd. Algorytm i sposób sterowania do uzgodnienia z Zamawiającym.

 4. Urządzenie powinno zapewnić pobranie (odczyt) danych w następujące sposoby:

 1. bezpośrednio poprzez Ethernet,

 2. pośredni z użyciem dedykowanej pamięci USB,

 3. sieć Wi-Fi.

 1. Urządzenie powinno jednoznacznie wskazywać swoja sprawność (np. zapalenie lampki na pulpicie maszynisty lub komunikat do systemu diagnostycznego pojazdu)

 2. Analizy i archiwizacja zapisanych danych powinna być dostępna na standardowym komputerze PC. Programy do konfiguracji kamery, rejestracji obrazu oraz analizy dostarcza producent urządzenia na warunkach jak w pkt 6.2 ust.8.

 3. Rejestrator powinien być umiejscowiony poza strefą zgniotu oraz bezpiecznej odległości od przegród ochronnych i materiałów łatwopalnych.


Rejestracja obrazu z przed pojazdu kolejowego

Urządzenie w zakresie rejestracji obrazu z przed pojazdu kolejowego powinno spełniać następujące wymagania:

 1. rozdzielczość rejestrowanego obrazu 4CIF = 704×576;

 2. konfigurowana ilość klatek do 25 kl/s;

 3. zapis klatki co 10 m;

 4. kompresja MPEG-4, H.264. lub równoważne;

 5. kamera IP:

 • obudowa wodoszczelna, wzmocniona dodatkowym płaszczem, min. IP66

 • jakość obrazu - rozdzielczość 720x576 (D1), transmisja w D1

 • praca w trybie dzień/noc,

 • standaryzacja z systemem ONVIF,

 • wejście audio umożliwia podłączenie mikrofonu,

 • płynna transmisja danych (25kl/s) przy najwyższej kompresji H.264,

 • funkcja ICR - automatyczny filtr podczerwieni,

 • wejście i wyjście alarmowe,

 • zasilanie PoE (Power over Ethernet).


Rejestracja rozmów w kabinie

Urządzenie w zakresie rejestracji rozmów w kabinie maszynisty powinno spełniać następujące wymagania:

 1. zapis sygnałów dźwiękowych - formacie rejestracji cyfrowej;

 2. jakość zapisu – 16 bit, min. 96 kbps;

 3. kompresja mp3, wma, aaa lub równoważna;

 4. długość zapisu konfigurowana taka sama jak przy zapisie obrazu.


Inne

Zamawiający dopuszcza realizację funkcjonalności wynikającej z monitoringu wizyjnego zapewniającego obserwację szlaku oraz obrazów wyświetlanych na sygnalizatorach z funkcją audio rozmów (głosu) prowadzonych w kabinie maszynisty przez rejestrator zdarzeń.


 1. Wymagania ogólne dla systemu sterowania i diagnostyki lokomotywy
  1. Sterowanie lokomotywyPkt.

Nazwa

Wymagania

Potwierdzenie wymagań lub oferowane parametrySterowanie zespołem napędowym

poprzez komputer pokładowy w czasie rzeczywistym; układ sterowania powinien zapewnić optymalny przebieg zużycia paliwa i pełne wykorzystanie mocy silnika spalinowego w jego całym użytkowym zakresie prędkości obrotowych; układy sterowania pracą zespołu napędowego powinny automatycznie ograniczyć wpływ umiejętności maszynisty na zużycie paliwa; układy te powinny zapewnić również utrzymanie zadanych prędkości jazdy oraz automatyczne sterowania pracą pozostałych urządzeń lokomotywy z funkcjami dozorowania i diagnozowania.


Sterowanie lokomotyw z wykorzystaniem energii z akumulatorów

Obligatoryjnie, sterowanie jazdą lokomotywy z wykorzystaniem energii z akumulatorów z wyłączonym silnikiem spalinowym , uwzględniające rodzaj zastosowanej baterii:

1. z przeznaczeniem na samodzielny wjazd/wyjazd do/z hali.

2. jazda lokomotywy ze składem - wjazd/wyjazd ze składem wagonów do/z hali.

Konfiguracja sterowania poza pulpitem, zalecana zwora.
Sterowanie wielokrotne lokomotyw

Wymagane do 2 lokomotyw łącznie.


System komunikacji

system komunikowania się pomiędzy sterownikami urządzeń powinien być zgodny ze standardem CAN (bus).


Komunikacja z systemem maszynista pojazd

obligatoryjna, panele operatorskie w obydwu pulpitach, dane zapisywane podlegają uzgodnieniu z Zamawiającym


Monitorowanie parametrów

pracy oraz wyników diagnozowania

Obligatoryjne.


Kontrola elektronicznych systemów sterowania

poszczególne podsystemy muszą podlegać kontroli przez wewnętrzne układy logiczne, tak w fazie pierwszego uruchamiania lokomotywy oraz w ciągu całego okresu pracy poprzez inne rutynowe testy.

W przypadki konieczności stosowania specjalnych zewnętrznych urządzeń kontrolujących Zamawiający wymaga ich dostarczenia wraz z lokomotywą.
System utrzymania stałej prędkości

Obligatoryjnie - zabudowa urządzenia utrzymującego stałą prędkość pojazdutempomatu: zakres pracy od 2 km/h do 90 km/h.

Zamawiający dopuszcza stopniowanie zadawanej prędkości, w km/h, w następujący sposób: 2,od 5 do 30 co 5; od 30 do 90 co 10 km/h.  1. Diagnostyka pokładowa
Pkt.

Nazwa

Wymagania

Potwierdzenie wymagań lub oferowane parametryWymagania ogólna

Lokomotywy należy wyposażyć w system diagnostyki pokładowej wg oferty Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby do systemu diagnostyki pokładowej były dołączone następujące systemy i układy: układ silników trakcyjnych, obwód zasilania, obwody i aparaty WN, obwody i aparaty sieci 3 fazowej, obwód ładowania baterii, system wentylacyjny, obwody klimatyzacji, system zamykania i blokowania drzwi, obwód hamulca, w tym rejestracja ciśnień w przewodzie głównym hamulca, instalacje sanitarne, obwody informacji dla pociągu.

System ten w każdym przypadku powinien umożliwiać diagnostykę poszczególnych urządzeń i podzespołów, jak również powinien posiadać możliwość zapisu diagnozowanych parametrów.
Komunikacja z systemem

 1. Obligatoryjnie wyświetlanie instrukcji dla maszynisty w razie wystąpienia zakłóceń.

 2. Treść komunikatów podlega uzgodnieniu z Zamawiającym.
Inne

Systemy pomiarowe i diagnostyczne lokomotywy i ich wykorzystanie w procesie utrzymania powinny uwzględniać możliwości stacji diagnostycznej lokomotyw.
  1. oduł komunikacyjny
Pkt.

Nazwa

Wymagania

Potwierdzenie wymagań lub oferowane parametryWymagania ogólne

Lokomotywa musi być wyposażona w moduł komunikacyjny

 1. Moduł komunikacyjny powinien realizować połączenia wysokiej jakości w technologiach CDMA, GSM 2G, GSM 3G, Wi-Fi 2,4GHz, Wi-Fi 5,1GHz.

 2. Moduł powinien być wpięty do centralnej szyny CAN dzięki której będzie możliwa transmisja danych pomiędzy: wskazanymi serwerami zmawiającego a zabudowanymi w lokomotywie systemami.

 1. logowania maszynisty,

 2. danych o pociągu,

 3. rejestratora zdarzeń (prędkościomierza),

 4. systemu diagnostycznego,

 5. rozkładu jazdy,

 6. monitoringu paliwa,

 7. rejestratora cyfrowego CCTV

 8. lokalizacji GPS.

 1. Wszystkie protokoły transmisji danych oraz sposoby nawiązywania transmisji zostaną ustalone na etapie uzgodnień. Strukturę i formaty podstawowych danych ujęto w pkt 9.1.

Pamięć wewnętrzna

Zamawiający wymaga aby moduł komunikacyjny posiadał zintegrowaną pamięć CACHE umożliwiającą przechowywanie danych w razie utraty połączenia z serwerami. (Nie dotyczy systemu monitoringu CCTV). Pamięć wewnętrzna CACHE modułu nie powinna być mniejsza niż 16 GB. W przypadku braku dostępu do sieci, moduł komunikacyjny będzie przechowywał dane, aż do nawiązania połączenia i możliwości przesłania informacji na wskazane serwery docelowe Zamawiającego. Moduł komunikacyjny musi zapewnić przechowanie zapisanych danych w przypadku braku zasilania.


Instalacja do transmisji GPS/GSM i antena

 1. Zabudować instalację do transmisji GPS/GSM.

 2. Zainstalowana antena GPS/GSM w wykonaniu kolejowym ze spliterem do rozdziału sygnału GPS na moduł komunikacyjny i rejestrator zdarzeń 1. Wymagania eksploatacyjne
  1. Wymagania ogólnePkt.

Nazwa

Wymagania

Potwierdzenie wymagań lub oferowane parametryPrzebieg między przeglądami poziomu 1 wg „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 12 paź. 2005 r., w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych”.

Nie mniej niż 14 dni.


Najmniejszy średni przebieg między uszkodzeniami powiadamiającymi wyłączenie pociągu z ruchu.

75 000 km,


Minimalny okres eksploatacji do naprawy wg 4 poziomu utrzymania

≥ 1 000 000 i nie później niż po 8 latach.


Okres eksploatacji lokomotywy po modernizacji

Min 20 lat.


Przebieg pomiędzy kolejnymi wymianami obręczy lub kół.

500 tys. km

  1. Cykl obciążenia silnika w pracy manewrowej
Pkt.

Nazwa

Wymagania Zamawiającego

Potwierdzenie wymagań lub oferowane parametryCykl obciążenia silnika w pracy manewrowej

Zamawiający wymaga, aby lokomotywa była zdolna do pracy cyklu obciążeń wymaganym przez Zamawiającego 1. Wymagania dodatkowe
Pkt.

Nazwa

Wymagania Zamawiającego

Potwierdzenie wymagań lub oferowane parametryStruktura oraz format danych pomiędzy urządzeniami na pokładzie Pojazdu w ramach współpracy systemów z modułem komunikacyjnym


Zamawiający wymaga, aby lokomotywa była zdolna do komunikacji z systemami Zamawiającego.Przykładowy projekt kolorystyk zewnętrznej i wewnętrznej

Zamawiający wymaga aby kolorystyka pojazdu winna być zgodna z wzorem i barwami określonymi przez Zamawiającego w ust. 9.2 Załącznika 1.1 do SIWZ
……….………………. dnia ………... 2013r.

……………………………………………(podpis wykonawcy (ów))
Pobieranie 426.64 Kb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna