Załącznik nr 1 do siwzPobieranie 77.75 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar77.75 Kb.

Załącznik nr 1 do SIWZ


ZS nr 3 3421.5.2012

FORMULARZ OFERTOWY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

1. Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa …………………………………………………………………………………………..
Siedziba …………………………………………………………………………………………
Nr telefonu/faksu ………………………………………………………………………………..
Nr NIP …………………………………………………………………………………………..
Nr REGON ……………………………………………………………………………………..
2. Dane dotyczące Zamawiającego:

Zespół Szkół nr 3

im. Stanisława Staszica

w Ciechanowie,

06-400 Ciechanów

ul. Okrzei 6 1. Zobowiązanie Wykonawcy:

Wykonawca zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:
Dostawa pomocy dydaktycznych na wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 3 w Ciechanowie:


Lp.

Wyszczególnienie

Cena

jednostkowa

netto

%VAT

Kwota VAT

Cena

jednostkowa brutto


Ilość

Wartość brutto

1.

system diagnostyczny CDIF/2 kompletny z laptopem.

zestaw powinien zawierać:

- interfejs diagnostyczny

- oprogramowanie wraz z instrukcją na płycie cd

- standardowy kabel pomiarowo-sterujący

- kabel USB

- uniwersalny kabel FIAT

- przejściówka OBD2/VW

- adapter OPEL

- adapter BMW

- adapter DAEWOO

- adapter MERCEDES 38-pin

- adapter MERCEDES 14-pin

- adapter PSA 30-pin

- adapter RENAULT 12 pin

- adapter niebieski

- adapter czerwony

- przedłużka HDB 26-pin

- przejściówka OBD II 16-pin

- adapter J1962 OBD II

- moduł Wi-Fi

- abonament na 6 miesięcy gratis ( w tym co najmniej 3 aktualizacje + wsparcie techniczne)
1 szt.
2.

urządzenie do kontroli geometrii ustawiania kół i osi pojazdów dla samochodów osobowych i dostawczych

- zasilanie 200 – 240 V

- częstotliwość 50/60 Hz

- nośność płyt obrotowych każda 1200 kg

- zakres mocowania ramek 10” – 24”

- komputer PC,

- kolorowy monitor 19”

- klawiatura

- kolorowa drukarka atramentowa

- system operacyjny WINOWS

- program użytkownika z obszerną bazą danych regulacyjnych pojazdów dla różnych regionów świata

- 4 uchwyty standardowe

- 4 uchwyty punktowe od 10” do 24”

- 4 głowice pomiarowe czujniki CCD – 8 sens.

- obrotnice mechaniczne EXCEL, wysokość 50 mm

- baza danych regulacyjnych samochodów

- blokada kierownicy

- blokada pedału hamulca

- montaż i szkolenie
1 szt.
3.stanowisko testowania alternatorów

parametry techniczne

- zasilanie z jednofazowej sieci energetycznej 230V

- napęd: silnik indukcyjny asynchroniczny o mocy 2,2 kW poprzez falownik

- zabezpieczenie przeciążeniowe,

- zabezpieczenie wyłącznikiem różnicowoprądowym,

- awaryjny wyłącznik zasilania stanowiska,

- zakres płynnej zmiany obrotów napędu: 0 do 6000 obr./min.

- maksymalne obciążenie badanego alternatora : 150A regulowane skokowo w zakresach 10A,

- maksymalny prąd wzbudzenia z zewnętrznych regulatorów napięcia: 7A,

- cyfrowy pomiar następujących wartości: •  napięcie akumulatora,

 •  napięcie alternatora,

 •  prąd obciążenia alternatora,

 •  prąd wzbudzenia
1 szt.
4.urządzenie do ustawiania i kontroli świateł oświetleniowych pojazdu (pozycjonowanie laserem)

urządzenie zbudowane jest z:

- głowicy wyposażonej w suwak

- wózka ze słupem

- projektora bazowania

1 szt.
5.

wózek narzędziowy

składa się z:

- 6 szuflad – rękojeść metalowa,

- blatu roboczego przykrytego zdejmowaną podkładką z tworzywa ABS,

- centralnego zamka,

- w zestawie 161 narzędzi modułowych • moduł nasadowy ½”

 • moduł nasadowy ¼”

 • moduł 4 szczypiec: tnące, uniwersalne, do zdejmowania izolacji, półokrągłe proste,

 • wkładka z kompletem końcówek do dokręcania -30 końcówek

 • moduł 6 wkrętaków

 • moduł 8 wkrętaków do śrub z rowkiem

 • moduł 8 kluczy trzpieniowych 6-kątnych z rękojeścią

 • moduł 16 kluczy oczkowo- płaskich

 • moduł narzędzi do pobijania (młotek, wbijaki, przecinak)

 • moduł 4 szczypiec do pierścieni osadczych,

 • moduł 2 szczypiec – nastawne i zaciskowe

 • moduł 4 kluczy oczkowo-płaskich,

2 szt.
6.

tester akumulatora i alternatora wyposażony w drukarkę

wymagania:

-możliwość sprawdzenia kondycji samego akumulatora

- możliwość sprawdzenia alternatora

- możliwość sprawdzenia rozrusznika

- możliwość sprawdzenia spadków napięcia pod obciążeniem rozrusznika

- możliwość sprawdzenia wykorzystywanych podczas jazdy odbiorników (ogrzewanie szyby, światła itp.)

- wszystkie operacje jak i sam wydruk powinny być w języku polskim
1 szt.
7.

tester płynu hamulcowego (elektroniczny), pokazujący temperaturę wrzenia


1 szt.

8.tester płynu chłodniczego


1 szt.

9.podnośnik „Żaba” 3 tony


1 szt.
10.

klucz udarowy ½”

- wykonany z materiałów kompozytowych i duraluminium

- masa 2kg

- system zmiany obrotów lewo-prawo

- mechanizm udarowy gwarantujący skuteczność odkręcania śrub przy stabilnej pracy

- końcówka trzpienia ½ ”

- obroty 10.000 na minutę


1 szt.
11.

urządzenie do montażu i demontażu przegubu drążka wewnętrznego w układzie kierowniczym

- średnica głowicy: 28-35 mm

- długość 400 mm

- zabierak ½” lub klucz (plaski, płasko-oczkowy)1 szt.
12.

zestaw do wkręcania tłoczków hamulcowych

zestaw powinien zawierać:

- 16 adapterów

- śrubę z gwintem prawoskrętnym

- śrubę z gwintem lewoskrętnym


1 szt.
13.

zestaw ręcznych separatorów do zacisków hamulcowych

zestaw powinien zawierać:

- 16 adapterów

- śrubę z gwintem prawoskrętnym

- śrubę z gwintem lewoskrętnym


1 szt.
14.

kątomierz klucza dynamometrycznego ½”

- wykonany ze stali chromowo-wanadowej,

- skala 0-360 stopni,

- podziałka co 1 stopień,2 szt.
15.

cyfrowy aparat dynamometryczny– 3/8”

- wykonany ze stali chromowo-wanadowej,

- skala 0-360 stopni,

- podziałka co 1 stopień1 szt.Ogółem

1 szt.

Kwota netto za realizację całości dostawy…………………………..……………

Słownie ………………………………………………………..……………………….

VAT ………………………kwota ………………………………..………………….

Słownie …………………………………..……………………..…………………….

Kwota brutto……………………..…………

Słownie :………………………………………………………………………………

4. Oświadczam, że spełniam warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

5. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz

projektem umowy i akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.6. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7. Na potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiającego do oferty załącza się:

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….….

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….
10. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej ( pełnomocnictwo w załączeniu ):
Nazwisko i imię:
…………………………………………………………………………………………………

Stanowisko:


…………………………………………………………………………………………………
Telefon/faks: …………………………………………………………………………………..
Zakres pełnomocnictwa*:
- do reprezentowania w postępowaniu,
- do reprezentowania w postępowaniu o zamówienie publiczne i zawarcia umowy.
11. Zastrzeżenie wykonawcy:

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:


…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
12. Inne informacje wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

13. Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty, łącznie ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane, podpisane, a cała oferta składa się z ……. stron.
* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty.

_______________________________________________________

( podpis wykonawcy/ osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu

wykonawcy )


………………………

(miejscowość i data)©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna