Załącznik nr 1 do siwzPobieranie 0.63 Mb.
Strona1/18
Data29.04.2016
Rozmiar0.63 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Załącznik nr 1 do SIWZ


Unia Europejska

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Funduszu Spójności

OPIS

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr postępowania:

LG-520-GSM-R/PILOTAŻ

Przedmiot Zamówienia:

Dostawa, instalacja, konfiguracja, integracja oraz testowanie pilotażowego systemu GSM-R

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP 4

1.1. Informacje ogólne o Przedmiocie Zamówienia 4

1.2. Informacje ogólne o odcinku testowym, lokalizacje dla infrastruktury GSM-R/Pilotaż, stan wyjściowy central D900 i ADS 10

1.3. Przewodnik po wymaganiach technicznych na poszczególne Części przedmiotu zamowienia 132. HARMONOGRAM, ETAPY I ZADANIA REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 14

3. OGÓLNE WYMAGANIA NA INFRASTRUKTURĘ GSM-R NA ODCINKU TESTOWYM 19

3.1. Infrastruktura GSM-R 19

3.2. Usługi sieciowe 20

4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE – CZĘŚĆ A PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 22

4.1. Wymagania na system NSS1 (centrala D900 wraz z rejestrami) 22

4.2. Wymagania na system BSS1 27

4.3. Wymagania na terminale GSM-R 36

4.4. Wymagania na OSS1 (OMC1-S, OMC1-R) 41

5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE – CZĘŚĆ B PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 42

5.1. Wymagania na system NSS2 (centrala ADS wraz rejestrami) 42

5.2. Wymagania na system BSS2 42

5.3. Wymagania na terminale GSM-R 43

5.4. Wymagania na OSS2 (OMC2-S, OMC2-R) 44

6. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE – CZĘŚĆ C PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 44

6.1. Wymagania na system BSS3 44

6.2. Wymagania na terminale GSM-R 45

6.3. Wymagania na OSS3 (OMC3-R) 457. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE – CZĘŚĆ D PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 45

7.1. Wymagania na platformę IN/SCP 45

7.2. Wymagania na zarządzanie kartami SIM (platforma OTA) 48

7.3. Wymagania na karty SIM 518. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE – CZĘŚĆ E PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 51

8.1. Wymagania na sieć GPRS 519. STANDARDY, INTERFEJSY SIECIOWE 52

10. PLANOWANIE RADIOWE, QoS, WYMIAROWANIE SIECI, ŚRODOWISKO 54

10.1. Planowanie radiowe, QoS 54

10.2. Wymiarowanie 61

10.3. Środowisko 6211. WYMAGANIA NIEZAWODNOŚCIOWE 62

11.1. Wszystkie Części Zamówienia 62

11.2. Części A, B i C 62

12. Wymagania środowiskowe, zasilanie 64

13. WYMAGANIA NA TESTY 65

13.1. Testy fabryczne 65

13.2. Testy funkcjonalne (terenowe) 65

13.3. Próby integracyjne 6614. WYMAGANIA SZCZEGÓLNE WOBEC WYKONAWCÓW 73

14.1. Wymagania dla wszystkich Części 73

14.2. Wymagania dla Części A, B i C 74

15. PRAWA AUTORSKIE 75

16. ZASADY ODBIORU WYKONANIA ZAMÓWIENIA 75

16.1. Odbiory częściowe 75

16.2. Odbiór końcowy 76

17. GWARANCJA I WSPARCIE TECHNICZNE 76

17.1. Okres gwarancji 76

17.2. Zakres gwarancji 76

17.3. Asysta techniczna 7618. wymagania dotyczące szkoleń 76

19. usługi serwisowe 77

20. Wymagania dodatkowe dotyczące składanych ofert 77

21. POMOC I ZASOBY ZAMAWIAJĄCEGO UDOSTĘPNIONE WYKONAWCOM 78

22. SKRÓTY 80


 1. WSTĘP
 1. Informacje ogólne o Przedmiocie Zamówienia

1.1.1Strategia Zamawiającego


Przedmiot Zamówienia jest wkomponowany w strategię Zamawiającego budowy sieci GSM-R w Polsce na 15000 km linii kolejowych. Ze względu na efektywność wdrożenia, i ostatnie tendencje w europejskich zarządach kolejowych, strategia ta zakłada budowę sieci w oparciu o konkurencyjność Dostawców infrastruktury naziemnej GSM-R. Zamawiający zakłada, że:

  1. warstwa sieciowo-komutacyjna (NSS) infrastruktury GSM-R będzie zbudowana przez minimum jednego Dostawcę, a w wariancie podstawowym przez dwóch Dostawców, których urządzenia są wzajemnie kompatybilne (interoperacyjne). Dopuszcza się istnienie trzech podsieci GSM-R;

  2. warstwa radiowa (BSS) infrastruktury GSM-R będzie zbudowana przez minimum jednego a maksymalnie przez trzech Dostawców, z których przynajmniej dwóch będą to Dostawcy urządzeń warstwy sieciowej NSS (pkt. 1.) a urządzenia trzeciego Dostawcy będą kompatybilne (interoperacyjne) z urządzeniami NSS i BSS tych dwóch Dostawców warstwy sieciowej;

  3. platforma IN/SCP/OTA, obejmująca warstwę aplikacji dla całej sieci GSM-R oraz centralne i zdalne (Over-The-Air) zarządzanie kartami SIM, będzie wdrożona przez jednego Dostawcę. W przypadku planu maksymalnego przewiduje się w przyszłości zintegrowanie systemów OSS i rejestrów centralowych NSS we wszystkich podsieciach;

  4. sieć GPRS, umożliwiająca szybkie przesyłanie danych w relacji „tor-pojazd trakcyjny” na łączach GSM-R dla potrzeb systemu ETCS poziom 2 (ETCS2), będzie wdrożona przez jednego Dostawcę, przy czym implementacja techniki GPRS w łączach GSM-R/ETCS2 będzie zapewniona centralnie we wszystkich podsieciach GSM-R.1.1.2Cel projektu GSM-R/Pilotaż


Celami projektu GSM-R/Pilotaż jest:

 1. Weryfikacja, na drodze testów, strategii Zamawiającego polegającej na opcji „multivendor”, w której zakłada się wybór:

 1. przynajmniej dwóch Dostawców infrastruktury sieciowej (NSS) Sieci
  GSM-R;

 2. trzech Dostawców infrastruktury radiowej Sieci GSM-R (BSS);

 3. jednego Dostawcy platformy inteligentnej IN/SCP/OTA dla Sieci GSM-R;

 4. jednego Dostawcy sieci GPRS dla Sieci GSM-R, których sprzęt jest maksymalnie interoperacyjny.

 1. Zbudowanie szkieletu przyszłej infrastruktury GSM-R o następującym układzie i rozmieszczeniu:

 1. centrala MSC zlokalizowana w Poznaniu typ D900, przystosowana, w ramach niniejszego projektu do współpracy z centralą ADS zlokalizowaną w Warszawie i innymi centralami Zamawiającego wskazanymi przez Zamawiającego, oraz do podłączenia warstwy radiowej trzech Dostawców, sieci GPRS oraz platformy IN/SCP/OTA;

 2. centrala MSC zlokalizowana w Warszawie typ ADS, przystosowana, w ramach niniejszego projektu do współpracy z centralą D900 zlokalizowaną w Poznaniu i innymi centralami Zamawiającego wskazanymi przez Zamawiającego, oraz do podłączenia warstwy radiowej trzech Dostawców, sieci GPRS oraz platformy IN/SCP/OTA;

 3. platforma sieci inteligentnej IN/SCP/OTA zlokalizowana w Warszawie;

 4. sieć GPRS, której węzły SGSN i GGSN zlokalizowano w Warszawie.

 1. Zdobycie doświadczeń, które powinny umożliwić Zamawiającemu techniczne sparametryzowanie następujących zagadnień:

 1. zasad interoperacyjności sprzętu z Części A, B i C (Części A, B, C, D, E są opisane w dalszej części tego dokumentu) np. sterowania stacjami bazowymi Części C z central określonych w Częściach A lub B, przejęcia sterowania stacjami bazowymi Części B przez centralę MSC określoną w Części A i odwrotnie itp.;

 2. możliwości integracji sieci GPRS z infrastrukturą Części A, B, C i D;

 3. możliwości integracji usług platformy IN/SCP/OTA z infrastrukturą Części A, B, C i E.

1.1.3Przedmiot Zamówienia


Przedmiotem Zamówienia (rys. 2. rys. 3. i rys. 3a) jest dostawa, instalacja, uruchomienie i testowanie infrastruktury systemu GSM-R obejmującej 5 (pięć) Części:

 1. Część A – stanowiącą kompletny system („end-to-end”) GSM-R obejmujący:

 1. System NSS1 obejmujący centralę MSC1 wraz niezbędnymi rejestrami, (centrala D900, lokalizacja Poznań - stanowiąca własność Zamawiającego) w zakresie modernizacji, w tym uaktualnienia jej oprogramowania dla celów wykorzystania w sieci GSM-R, przy czym modernizacja polega na wykorzystaniu obecnych elementów HW/SW centrali D900. Uwaga: modernizacja nie może ograniczyć funkcjonalności tranzytowej centrali;

 2. System BSS1 obejmujący sterownik stacji bazowej BSC1 zlokalizowany w Poznaniu i 3 kompletne (z masztami) stacje bazowe BTS (BTS2, BTS3 i BTS4) zlokalizowane odpowiednio w Nasielsku, Jackowie i Świerczach (linia E-65 na odcinku Warszawa-Gdańsk);

 3. 12 terminali GSM-R obejmujących: 4 terminale dyspozytorskie (w tym dwa stacjonarne i dwa radiowe wraz z niezbędną infrastrukturą), 2 terminale pociągowe (Radio Kabinowe), 2 terminale operacyjne OPH, 2 terminale ogólnego przeznaczenia GPH i 2 mobilne terminale testowe (diagnostyczne);

 1. Część B – stanowiącą kompletny system („end-to-end”) GSM-R obejmujący:

 1. System NSS2 obejmujący centralę MSC2 wraz niezbędnymi rejestrami), (centrala ADS, lokalizacja Warszawa - stanowiąca własność Zamawiającego) w zakresie modernizacji, w tym uaktualnienia jej oprogramowania dla celów wykorzystania w sieci GSM-R, przy czym modernizacja polega na wykorzystaniu obecnych elementów HW/SW centrali ADS;

 2. System BSS2 obejmujący sterownik stacji bazowej BSC2 zlokalizowany w Warszawie i 3 kompletne (z masztami) stacje bazowe BTS (BTS5, BTS6 i BTS7) zlokalizowane odpowiednio w Gąsocinie, Gołotczyźnie i Bieńkach (linia E-65 na odcinku Warszawa-Gdańsk);

 3. 12 terminali GSM-R obejmujących: 4 terminale dyspozytorskie (w tym dwa stacjonarne i dwa radiowe wraz z niezbędną infrastrukturą), 2 terminale pociągowe (Radio Kabinowe), 2 terminale operacyjne OPH, 2 terminale ogólnego przeznaczenia GPH i 2 mobilne terminale testowe (diagnostyczne).

 1. Część C – stanowiącą system BSS3 obejmujący:

 1. sterownik stacji bazowej BSC3 (lokalizacja Warszawa);

 2. 4 kompletne (z masztami) stacje bazowe BTS (BTS1, BTS8, BTS9 I BTS10) zlokalizowane odpowiednio w Studziankach, Ciechanowie, Czeruchach (linia E-65 na odcinku Warszawa-Gdańsk) i na dworcu Warszawa Centralna;

 3. 6 terminali GSM-R, w tym 2 terminale operacyjne (OPH w wersji OPS) i 4 terminale ogólnego przeznaczenia (GPH).

 1. Część D – stanowiącą platformę sieci inteligentnej IN umożliwiającą wdrożenie aplikacji „przenośność numerów” (Number Portability) oraz platformę OTA umożliwiającej centralne i zdalne (Over-The-Air) zarządzanie kartami SIM dla zastosowań w przyszłej sieci GSM-R w Polsce. Zakres instalacji opisano w rozdz. 7.

 2. Część E – stanowiącą sieć GPRS dla zastosowań w przyszłej sieci GSM-R Zakres instalacji opisano w rozdz. 8.Rys.2. Przedmiot Zamówienia dla GSM-R/Pilotaż - podział na CzęściRys.3. Przedmiot Zamówienia dla GSM-R/Pilotaż – uproszczona architektura fizycznaRys. 3a. Schemat połączeń fizycznych pomiędzy elementami sieci.

1.1.4Zakres dostaw, instalacji, konfiguracji, integracji oraz testowania pilotażowego systemu GSM-R


Zakłada się, że na wybranym odcinku testowym:

 1. Wykonawcy Części A, B i C dostarczą wymaganą infrastrukturę GSM-R „pod klucz”, zainstalują, skonfigurują i uruchomią (testy fabryczne) oraz wezmą udział wraz z Zamawiającym w terenowych testach funkcjonalności dostarczonej infrastruktury Sieci GSM-R oraz określą – na podstawie prób integracyjnych - wymogi w zakresie integracji Części realizowanych przez danego Wykonawcę z pozostałymi Częściami Zamówienia;

 2. Wykonawcy Części D i E uruchomią swoją infrastrukturę w zakresie testów fabrycznych i określą – na podstawie prób integracyjnych - wymogi w zakresie integracji Części realizowanych przez danego Wykonawcę z pozostałymi Częściami Zamówienia;

 3. Wykonawca Części D będzie koordynował wszystkie próby integracyjne we współpracy z Zamawiającym;

 4. Dostarczona infrastruktura Sieci GSM-R wszystkich Części będzie współpracowała z istniejącymi zasobami telekomunikacyjnymi Zamawiającego, które Zamawiający dostarczy na potrzeby projektu GSM-R/Pilotaż (patrz rozdz. 21.);

 5. Wszystkie urządzenia dostarczonej infrastruktury zostaną zabudowane i zamontowane zgodnie z projektem budowlanym.1.1.5Zasady wyboru ofert w częściach A, B, C


Dla Części A, B i C wybrane będą oferty kompleksowe („pod klucz”), w których Wykonawca zaoferuje Zamawiającemu:

 1. dostawę kompletnej Infrastruktury Sieci GSM-R (urządzenia podsystemów GSM-R, urządzenia zasilające, maszty, anteny, itd.);

 2. realizację wszystkich usług instalacyjno-montażowych oraz dokończenie procedur uzyskania uzgodnień formalno-prawnych, które zostaną rozpoczęte przez Zamawiającego w zakresie danej Części Zamówienia (patrz rozdz. 21.);

 3. sprzęt i oprogramowanie spełniające obligatoryjne wymagania zawarte w aktualnych wersjach wymagań funkcjonalnych (FRS) i wymagań systemowych (SRS) dla systemu GSM-R.

 1. Pobieranie 0.63 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna