Załącznik nr 1 do siwzPobieranie 0.63 Mb.
Strona11/18
Data29.04.2016
Rozmiar0.63 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18

Wymagania na karty SIM


   1. Karty SIM dla Sieci GSM-R powinny spełniać obligatoryjne wymagania zawarte w dokumencie „FFFIS for GSM-R SIM Cards” P 38 T 9001 4 ze stycznia 2007r.

   2. Oferowane karty SIM powinny być kompatybilne z wymaganiami następujących standardów:

 1. ISO 7816-3, -4, -9,

 2. 3GPP TS 43.019 v.4.3.0,

 3. 3GPP TS 23.048 v.4.4.0,

 4. 3GPP TS 51.011 v.4.14.0,

 5. 3GPP TS 51.014 v.4.5.0,

 6. 3GPP TS 23.040 v.5.8.1,

 7. GlobalPlatform: Open Platform, Card Specification v.2.0.1’,

 8. 3GPP TS 55.205: GSM-MILENAGE Algorithms v.6.1.0,

 9. Java Card™ API v.2.1.1,

 10. Java Card™ Runtime Environment v.2.1.1

 11. Java Card™ Virtual Machine v.2.1.1.

 1. Wykonawca powinien dostarczyć dwie partie kart SIM po 25 szt. różnych producentów pozwalające na prezentację możliwości oferowanej platformy zarządzania kartami SIM, wykonanie testów funkcjonalnych oraz prób integracyjnych przewidzianych w niniejszym OPZ.

 2. Wykonawca dołączy do oferty proponowane profile podstawowe kart SIM niezbędne dla prezentacji możliwości oferowanej platformy zarządzania kartami SIM, wykonania testów funkcjonalnych oraz prób integracyjnych przewidzianych w niniejszym OPZ.

 3. Wykonawca zapewni w ramach dostawy szkolenie podstawowe pracowników Zamawiającego w zakresie programowania kart SIM.  1. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE – CZĘŚĆ E PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Wymagania na sieć GPRS


 1. Sieć GPRS powinna być zgodna z normą ETSI EN 301 344 „Digital cellurar telecommunications system (Phase 2+); General Packet Radio Service (GPRS); Service description Stage 2 (GSM 03.60).

 2. Dostawca wdroży wszystkie usługi transmisji danych zgodne ze standardem GPRS wyszczególnione w specyfikacji EIRENE SRS 2.3.1.

 3. Sieć GPRS powinna być dostosowana do współpracy z terminalami poruszającymi się z szybkościami przekraczającymi 300 km/h.

 4. Sieć GPRS powinna składać się z dwóch węzłów: węzła transmisji pakietowej GPRS (SGSN - Serving GPRS Suport Node) oraz z węzła tranzytowego transmisji pakietowej GPRS (GGSN - Gateway GPRS Support Node).

 5. Węzeł SGSN powinien być odpowiedzialny za dostarczenie i rutowanie pakietów uzyskanych ze stacji ruchomej, która znajduje się w obszarze podlegającym jego kontroli. W tym celu SGSN powinien realizować takie funkcje, jak: przekazywanie pakietów, ruting, zarządzanie mobilnością i sesjami (operacje typu attach i detach), zarządzanie warstwą logiczną łącza, uwierzytelnianie, kolejkowanie zgłoszeń transmisji pakietowej oraz gromadzenie danych dla potrzeb rozliczeniowych.

 6. Węzeł GGSN powinien pełnić rolę interfejsu pomiędzy siecią GPRS/PLMN a zewnętrzną pakietową siecią transmisji danych. Węzeł powinien umożliwiać realizację takich zadań jak konwersja pakietów otrzymywanych z węzła SGSN do odpowiedniego formatu sieci zewnętrznej (X. 25 lub IP) i przekazywanie tych pakietów pomiędzy węzłami SGSN oraz siecią zewnętrzną. W kierunku odwrotnym GGSN powinien dokonywać konwersji adresów PDP (Packet Data Protocol) na numery abonentów GSM – pakiety te powinny być następnie wysyłane do odpowiedniego węzła SGSN. Do realizacji tej funkcji GGSN powinien zapisywać adres stowarzyszonego z użytkownikiem węzła SGSN w rejestrze VLR (Visitor Location Register). Do funkcji GGSN powinno należeć również uwierzytelnianie użytkowników i gromadzenie danych dla potrzeb rozliczeniowych.

  1. Do zarządzania sesją GPRS platforma GPRS musi być wyposażona w protokół Camel Phase 3 lub wyższy zgodny ze standardami ETSI.

  2. Dodanie nowszych wersji protokołu CAMEL nie może nieść za sobą dodatkowych opłat licencyjnych 1. STANDARDY, INTERFEJSY SIECIOWE


  1. Dla przedmiotu Zamówienia należy stosować aktualne standardy i specyfikacje dla sieci GSM-R wyszczególnione na internetowej stronie Europejskiej Agencji Kolejowej.

  2. Między poszczególnymi Częściami i podsystemami w danej Części muszą być zapewnione interfejsy zgodne z normami ETSI dla sieci GSM-R fazy 2+. Wykaz tych interfejsów zilustrowano na rys. 9 i w tab. 9.


Rys. 9. Wymagane interfejsy w sieci GSM-R/Pilotaż
Tab. 9. Wykaz obowiązujących interfejsów w sieci GSM-R/Pilotaż

Lp.

Nazwa interfejsu

Styk

Norma

1

A

MSC - BSS

GSM seria 08

2

A-bis

MSC - BSS

GSM seria 08,5x

3

B

MSC - VLR

Niestandaryzowany (wewnętrzny interfejs MSC)

4

C

MSC - HLR

TS 29.002. (MAP)

TS 23.078.(dla CAMEL)5

D

VLR - HLR

TS 29.002. (MAP)

TS 23.078.(dla CAMEL)6

E

MSC - MSC

TS 29.002. (MAP)

7

F

MSC - EIR

TS 29.002. (MAP)

8

G

VLR - VLR

GSM 09.02. (MAP)

9

Gb

SGSN - BSS

GSM 08.14, 08.16 i 08.18.

10

Gc

GGSN - HLR

GSM 09.02

11

Gd

SGSN - SMSC

GSM 02.60, GSM 03.60

12

Gf

SGSN - EIR

GSM 09.02

13

Gi

GGSN - PDN

GSM 02.60, GSM 03.60

14

Gn/Gp

SGSN - GGSN

TS 29.060. (UDP/IP)

15

Gr

SGSN - HLR

TS 29.002. (TCAP)

16

Gs

MSC/VLR - SGSN

TS 29.016 i TS 29.018

17

H

HLR - AuC

Niestandaryzowany

18

I

MSC - GCR

Niestandaryzowany

19

Um

BSS - MS

GSM seria 04 i 05

 1. Pobieranie 0.63 Mb.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna