Załącznik nr 1 do siwz


PLANOWANIE RADIOWE, QoS, WYMIAROWANIE SIECI, ŚRODOWISKOPobieranie 0.63 Mb.
Strona12/18
Data29.04.2016
Rozmiar0.63 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18

PLANOWANIE RADIOWE, QoS, WYMIAROWANIE SIECI, ŚRODOWISKO
 1. Planowanie radiowe, QoS


  1. Wyniki wstępnego planowania radiowego, przeprowadzonego przez Telekomunikację Kolejową przedstawia tab. 10.

Tab.10. Wstępna lokalizacja BTS-ów na odcinku testowym sieci GSM-R/Pilotaż

Nr BTS

Lokalizacja

Szer. geogr.

Dł. geogr.

Wysokość masztu/zawieszenia anteny

Liczba nadajników

Nr kanału

Moc nadajnika

1

Studzianki

52 32 16

20 45 05

22m/20m

1

955

43dBm

1

958

43dBm

2

Nasielsk

52 34 25

20 46 02

22m/20m

1

961

43dBm

1

964

43dBm

3

Jackowo

52 37 52

20 46 28

22m/20m

1

967

43dBm

1

970

43dBm

4

Świercze

52 40 42

20 45 28

22m/20m

1

973

43dBm

1

956

43dBm

5

Gąsocin

52 44 07

20 43 28

22m/20m

1

959

43dBm

1

962

43dBm

6

Gołotczyzna

52 47 05

20 40 56

22m/20m

1

965

43dBm

1

968

43dBm

7

Bieńki

52 49 04

20 39 31

22m/20m

1

971

43dBm

1

974

43dBm

8

Ciechanów

52 52 58

20 35 32

22m/20m

1

957

43dBm

1

960

43dBm

9

Czeruchy

52 56 10

20 30 21

22m/20m

1

963

43dBm

1

966

43dBm

10

Warszawa Dw.Centralny

52 13 71

21 00 23

ok.5m/ok.4m

3

955

958


961

40dBm

40dBm


40dBm
  1. Na rys. 10. przedstawiono wyniki symulacji przeprowadzonej przez Zamawiającego obrazujące poziomy pokrycia dla odcinka Studzianki-Czeruchy. Wysokość wszystkich anten stacji bazowych założono 20m, wysokość anteny pociągowej 4m (izotropowa o zysku 0dBi, prawdopodobieństwo miejsc 95% na długości 100m, moc nadajników 15W (41,76dBm), antena nadawcza o zysku 18dBi i kącie promieniowania 30o każda, strata między anteną a odbiornikiem 3dB z dodatkowym marginesem 3dB na inne straty, analiza dla trzech poziomów natężenia pola sygnału: -92dBm, -95dBm, -98dBm).Rys. 10. Poziomy pokrycia radiowego na odcinku testowym – symulacja Zamawiającego


  1. W przypadku, gdy zaistnieje celowość lub konieczność wprowadzenia zmian odnośnie lokalizacji BTS-ów wymienionych w tab. 8., Wykonawcy Części A, B i C będą zobowiązani do wykonania niezbędnych czynności (obliczenia symulacyjne zasięgów, formalności związane z ewentualnym pozyskaniem terenu, zgód itd.) we własnym zakresie.

  2. Wykonawcy Części A, B i C powinni przedstawić w projekcie wyniki dokładnego planowania radiowego dla odcinka testowego, w następującym zakresie:

 1. między Studziankami a Gąsocinem (stacje bazowe w Nasielsku, Jackowie i Świerczach) - Wykonawca Części A,

 2. między Świerczami i Ciechanowem (stacje bazowe w Gąsocinie, Gołotczyźnie i w Bieńkach) – Wykonawca Części B,

 3. między Studziankami i Nasielskiem (stacja bazowa w Studziankach) oraz między Bieńkami i Czeruchami (stacje bazowe w Ciechanowie i Czeruchach) – Wykonawca Części C,

 4. na terenie hali kasowej Dworca Warszawa Centralna i na terenie czterech peronów pasażerskich tego Dworca – Wykonawca Części C oraz w dwóch tunelach.

 1. Planowanie radiowe powinno odnosić się do rozplanowania kanałów w paśmie radiowym zgodnie z rozdziałem 3.2. specyfikacji EIRENE SRS, przy czym zaleca się wartość 44,5 dBμV/m (-92 dBm) jako wartość progową natężenia pola w antenie na dachu lokomotywy tj. 4m nad torem i przy prawdopodobieństwie pokrycia 95%.

 2. Wykonawca powinien przyjąć zysk anteny, co najmniej jako 15dBi (zaleca się 18dBi) i polaryzację pionową. Należy zastosować model propagacyjny COST231_HATA. z rozdzielczością 50m.

 3. Planowanie radiowe powinno uwzględnić spełnienie wymagań QoS (Quality of Service) wyszczególnione w tab.11. dla Radia Kabinowego o mocy w.cz. 8W.

Tab. 11. Wymagania QoS (Quality of Service) dla Radia Kabinowego

QoS parameter

Definicja parametru

Wartość

Poziom ufności

Czas zestawiania połączenia

Wartość czasu, który mija od momentu polecenia CHANNEL REQUEST do odbioru komunikatu ALERT w interfejsie IUm (GSM 04.08). (MOC)

6s

95%

Prawdopodobieństwo błędu połączenia

Liczba prób połączeń niezakończonych sukcesem do całkowitej liczby prób nawiązania połączeń

1%

95%

Stopa odrzuconych połączeń

Średnia liczba odrzuconych/niezrealizowanych połączeń na godzinę nie spowodowanych z winy abonenta. Czas połączenia jest czasem miedzy komunikatami CONNECT i DISCONNECT na interfejsie IUm.

10-2/hour

95%


Dane dla połączeń z/do radia kabinowego

 1. Przy planowaniu radiowym należy przyjąć poziom natężenia pola zmierzony na wejściu anteny lokomotywy, przy czym należy przyjąć:

 1. wysokość anteny równą 4m nad poziomem toru;

 2. antenę izotropową o wzmocnieniu 0dBi;

 3. czułość odbiornika Radia Kabinowego: –104dBm;

 4. moc w.cz. Radia Kabinowego 8W.

 1. Na całym odcinku testowym wartość natężenia pola powinna być wyższa od poziomu –92dBm z prawdopodobieństwem 95% (oznacza to, że dla wszystkich odcinków o długości 100m w 95% przypadkach średni zmierzony poziom na danym odcinku stumetrowym powinien być większy od –92dBm – w co najmniej 95% odcinku czasu).

 2. System powinien zapewnić łączność dla pociągów jadących z prędkością co najmniej 300 km/h.

Dane dla połączeń z/do radiotelefonu noszonego

 1. Przy planowaniu radiowym należy przyjąć poziom natężenia pola zmierzony na wysokości 2m nad poziomem toru, przy czym należy przyjąć:

   1. czułość odbiornika radiotelefonu: -102dBm;

   2. moc w.cz. Radiotelefonu 2W.


Handover

 1. Stopa handover’ów zakończonych pomyślnie powinna być większa od 99.5% w warunkach eksploatacyjnych przebiegu pociągów.

 2. Czas handover’u nie powinien być dłuższy od 500 ms.


Czas zestawiania połączeń

 1. Wymogi na czasy zestawiania połączeń powinny być zgodne z EIRENE FRS.

 2. W przypadku połączeń alarmowych, maksymalne opóźnienie wewnątrz sieci zewnętrznych w stosunku do sieci GSM-R nie powinno być dłuższe niż 250ms.

 3. Czasy zestawiania połączeń są przedstawione w tab. 12. Czas zestawiania dotyczy czasu wymaganego dla każdej translacji numeru funkcyjnego.

Tab.12. Czasy zestawiania połączeń

Typ połączenia

Czas zestawienia połączenia

Kolejowe połączenia alarmowe

<2s

Połączenia grupowe maszynistów w tym samym obszarze

<5s

Wszystkie eksploatacyjne połączenia z radiotelefonów noszonych do terminali stałych nieobjętych ww. połączeniami

<5s

Wszystkie eksploatacyjne połączenia z terminali stałych do radiotelefonów noszonych nieobjętych ww. połączeniami

<7s

Wszystkie eksploatacyjne połączenia z radiotelefonów noszonych do radiotelefonów noszonych nieobjętych ww. połączeniami

<10s

Wszystkie połączenia o niskim priorytecie

<10s
 1. Model sieci dla odcinka testowego powinien uwzględniać dane ruchowe zawarte w tab. 13., 14., 15 i 16.


Połączenia głosowe

Ruch punkt-punkt

Tab. 13. Model ruchu dla połączeń głosowych typu punkt-punkt

Użytkownicy

Typ połączenia

% aktywnych użytkowników w godzinie największego ruchu (GNR)

Ruch na użytkownika (Erl)

Liczba połączeń w GNR na użytkownika

Łączność pociągowa (personel pociągu i Radia Kabinowe)

Punkt-punkt

60%

0.075

3

Stacje/manewry/personel techniczny

Punkt-punkt

60%

0.063

2.5

Administracja

Punkt-punkt

60%

0.033

1


Ruch VGCS/VBS (połączenia grupowe i rozsiewcze)

Tab.14. Model ruchu dla połączeń głosowych grupowych (VGCS) i rozsiewczych (VBS)

Użytkownicy

Typ połączenia

Liczba grup

% aktywnych grup w GNR

Liczba połączeń w GNR na grupę

Rozrząd/grupy utrzymania

VGCS

40

60%

1.5

Alarmy

VBS

40

60%

1


Tab.15. Model ruchu dla połączeń głosowych stacji stałych i ruchomych
Ruch punkt-punkt

Użytkownicy

Ruchomy-stały

(R-S)

Stały-ruchomy

(S-R)

Ruchomy-ruchomy

(R-R)

Łączność pociągowa (personel pociągu i Radia Kabinowe)

40%

40%

20%

Stacje/manewry/personel techniczny

35%

35%

30%

Administracja

50%

40%

10%Ruch VGCS/VBS

Użytkownicy

Zainicjowany przez ruchomych

Zainicjowany przez dyspozytora

Rozrząd/grupy utrzymania

50%

50%

Alarmy

50%

50%Do/z
Dyspozytor

PABX

Inne sieci (PSTN/PLMN...)

Ruch głosowy ruchomy-stały/stały-ruchomy

85%

5%

10%

Ruch danych (CSD – Circuit Switched Data)

Tab.16. Model ruchu dla połączeń wymiany danych (CSD)

Użytkownicy
Typ połączenia

% aktywnych użytkowników w godzinie największego ruchu (GNR)


Ruch na użytkownika (Erl)

Liczba połączeń w GNR na użytkownika

Łączność pociągowa (personel pociągu i Radia Kabinowe)

CSD

60%

0.011

3.75

Stacje/manewry/personel techniczny

CSD

60%

0.008

0.32

Administracja

CSD

60%

0.006

0.24Ruch CSD

Użytkownicy

R-S

S-R

R-R

Łączność pociągowa (personel pociągu i Radia Kabinowe)

77%

18%

5%

Stacje/manewry/personel techniczny

77%

18%

5%

Administracja

77%

18%

5%Do/z

 

Dyspozytor

PABX

Inne sieci (PSTN/PLMN...)

Ruch CSD R-S i S-R

80%

15%

5%
 1. W systemie należy przewidzieć stanowiska (terminale) dyspozytorskie podłączone do MSC poprzez interfejs ETSI DSS.1 PRI.

 2. W celu analizy powypadkowej, powinno być rozwiązanie umożliwiające zapis i archiwizację wszystkich operacyjnych połączeń głosowych zrealizowanych w ciągu ostatnich 4 dni.

 3. Wszystkie krytyczne elementy sieciowe i łącza transmisyjne łączące te elementy powinny być redundantne w technologii 2n lub n+1.

 4. Wszystkie stacje bazowe infrastruktury GSM-R powinny mieć możliwość rozbudowy do minimum 3 jednostek TRX na stojak.

 5. Łącza GSM-R na odcinku testowym powinny spełniać parametry jakościowe (QoS) sieci GSM-R zmierzone wg metodyki opisanej w dokumencie
  UIC No. O-2475 „ERTMS/GSM-R Quality of Service Test Specification’ z dnia 11 września 2003r.

 6. Łącza GSM-R na odcinku testowym powinny spełniać parametry zawarte w dokumencie “GSM-R Interfaces Class 1 Requirements” SUBSET-093 z 11 października 2005r.

 7. Graniczne wartości parametrów QoS powinny być następujące:

 1. Czas (opóźnienie) zestawienia połączenia

Definicja: czas, który upłynął od momentu żądania ustanowienia połączenia do momentu wykazania, że połączenie zostało dokonane z sukcesem.

Wynik: czas zestawienia połączeń zainicjowanych przez terminale mobilne powinien być mniejszy od 8,5s dla 95% prób i mniejszy lub równy od 10s dla wszystkich dokonanych prób zestawienia połączeń. Uwaga: wynik większy od 10s powinien być potraktowany jako błąd systemu GSM-R.

 1. Stopa błędnie zestawionych połączeń

Definicja: stosunek liczby prób połączeń niezakończonych sukcesem do liczby wszystkich wykonanych prób zestawienia połączeń.

Wynik: stopa błędnych połączeń zainicjowanych przez terminale mobilne powinna być mniejsza od 10-2 dla każdej wykonanej próby.

 1. Opóźnienie przenoszenia danych

Definicja: czas, który upłynął między żądaniem operatora przetransmitowania bloku danych a wskazaniem, że blok danych został przetransmitowany z sukcesem.

Wynik: opóźnienie dla bloku 30 bajtów powinno być mniejsze lub równe od 0,5s dla 99% procent wykonanych prób.

 1. Stopa utraconych połączeń

Definicja: liczba nieumyślnie wyzwolonych połączeń w skumulowanym czasie połączeń.

Wynik: jeśli stopa ustanowionych połączeń jest mniejsza lub równa od 10-2, stopa utraconych połączeń powinna być mniejsza lub równa od
10-2/h.

 1. Zakłócenia transmisji

Definicja: okres zakłócenia transmisji w czasie ustanowionego połączenia dla fazy transmisji danych, w którym z przyczyny usługi podstawowej, nie jest możliwa transmisja jednostki danych o długości 30 bajtów.

Wynik: okres powinien być mniejszy od 0,8s (95% prób) i od 1s (99% prób). Okres transmisji wolnej od błędów powinien być większy od 20s (95% prób) i większy od 7s (99% prób).

 1. Opóźnienie rejestracji w sieci GSM-R

Definicja: wartość czasu, który upłynął od momentu zażądania rejestracji do wskazania, że rejestracja zakończyła się sukcesem.

Wynik: opóźnienie powinno być mniejsze lub równe od 30s (95% prób) i mniejsze lub równe od 35s (99% prób). Wynik większy od 40s powinien być uznany za błędy rejestracji.

 1. Zbiorcze zestawienie powyższych wymagań przedstawiono w tab. 17. i 18.

Tab. 17. Wymogi QoS dla infrastruktury GSM-R – łącza GSM-R bez wymogów na ETCS2

Parametr QoS

Wymagana wartość

Czas zestawiania połączenia inicjowanych przez terminale mobilne

< 8,5s (95%);  10s (99%)

Stopa błędnie zestawionych połączeń

< 10-2

Maksymalne opóźnienie transferu end-to-end danych bloku 30 bajtów

 0,5s (99%)

Stopa utraconych połączeń

 10-2/h

Okres zakłóconej transmisji

< 0.8s (95%), <1s (99%)

Okres transmisji wolnej od błędów

>20s (95%), >7s(99%)

Opóźnienie rejestracji w sieci

≤30s (95%), ≤35s (99%), ≤40s (100%)

Tab. 18. Wymogi QoS dla infrastruktury GSM-R – łącza GSM-R dla aplikacji ETCS2


Parametr QoS

Wymagana wartość

Poziom ufności

Czas zestawienia połączenia

6 s

95 %

Prawdopodobieństwo uszkodzenia ustanowionego połączenia

1 %

100 %

Błędy w transmisji

10-4/h

100 %

Opóźnienie transferu danych

450 ms

100 %

Okres trwania uszkodzonej (błędnej) transmisji

1 s

100 %

Czas odtworzenia (niezakłócony)

7 s

100 %

Stopa błędów

10-3/h

100 %
 1. Pobieranie 0.63 Mb.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna