Załącznik nr 1 do siwz


Wymagania środowiskowe, zasilaniePobieranie 0.63 Mb.
Strona14/18
Data29.04.2016
Rozmiar0.63 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Wymagania środowiskowe, zasilanie

 1. Urządzenia zaoferowanej infrastruktury powinny być zgodne z wymaganiami UE na bezpieczeństwo obsługi i kompatybilność elektromagnetyczną (EMC).

 2. Wymogi na parametry środowiskowe, dla których urządzenia pracujące w pomieszczeniach zamkniętych i w terenie otwartym powinny poprawnie pracować, są zawarte w tab. 18a.


Tab. 18a. Wymagane parametry środowiskowe

Parametr

Pomieszczenia zamknięte

Teren otwarty

Temperatura otoczenia:

 • minimalna

 • maksymalna

+10oC

+50oC

-30oC

+50oC


Wilgotność względna powietrza w temperaturze +25oC

do 55%do 95%

Ruch powietrza

-

do 50m/s

Promieniowanie słoneczne

-

do 1120W/m2
 1. Stacje bazowe BTS powinny być zasilane z systemu zasilania gwarantowanego, którego celem jest ochrona odbioru zasilania przed podstawowymi typami awarii sieci energetycznej (zaniki sieci, chwilowe wahania amplitudy, udary napięciowe, długotrwałe obniżenia napięcia, szumy, zakłócenia, przepięcia łączeniowe, odkształcenia harmoniczne). System zasilania gwarantowanego powinien posiadać układ samoczynnego przełączania zasilania, który w razie awarii bieżącego źródła zasilania przełączy samoczynnie obciążenie na kolejne dostępne źródło (źródła) energii. Należy założyć, że przerwa bieżącego (podstawowego) źródła energii może wynosić do 4 godzin. Wykonawca zaproponuje i opisze system zasilania gwarantowanego dla stacji bazowych.

 2. Dopuszcza się, aby agregat prądotwórczy był drugim rezerwowym źródłem zasilania, włączającym się samoczynnie w przypadkach braku lub znacznego obniżenia się napięcia obwodzie zasilania pierwotnego i pierwszej rezerwy.

 3. Zaleca się, aby urządzenia w sieci GSM-R/Pilotaż (oprócz terminali) były przystosowane do zasilania ze źródeł prądu stałego (–48V) i zmiennego (230V) o wartościach napięć podanych w tab. 19. Dostawca poda wartości źródeł zasilania dla urządzeń sieci GSM-R/Pilotaż.

Tab. 19. Wymagane parametry zasilania

Napięcie nominalne [V]

Napięcie minimalne [V]

Napięcie maksymalne [V]

48 DC

40,50

57,00

230V AC1

207

253

1 Częstotliwość powinna zawierać się w granicach 50Hz2Hz.

 1. Urządzenia sieci GSM-R/Pilotaż nie powinny stanowić jakiegokolwiek niebezpieczeństwa dla personelu w trakcie instalacji, eksploatacji, utrzymania i zarządzania urządzeniami.

 2. Dostawca dla każdego typu urządzenia sieci GSM-R/Pilotaż określi standard, który odnosi się do bezpieczeństwa personelu.

 3. Terminale GSM-R powinny spełniać wymagania środowiskowe i wymagania na zasilanie określone w aktualnych wymaganiach FRS i SRS standardu EIRENE. 1. WYMAGANIA NA TESTY


Wymaga się od Wykonawców wszystkich Części przedmiotu Zamówienia przeprowadzenia samodzielnie lub udziału w trzech rodzajów testów: fabrycznych, funkcjonalnych i w próbach integracyjnych, w przedstawionej kolejności (najpierw testy fabryczne a na końcu próby integracyjne).
  1. Testy fabryczne


 1. Dla każdej Części przedmiotu Zamówienia należy przeprowadzić testy fabryczne, których pozytywne wyniki będą podstawą do zgłoszenia gotowości do rozpoczęcia testów funkcjonalnych przez Zamawiającego.

 2. Zakres testów fabrycznych powinien obejmować:

 1. sprawdzenie czasu poprawnego funkcjonowania każdego urządzenia danej Części przy wyłączeniu zasilania podstawowego oraz czasu poprawnego funkcjonowania całej Części przy wyłączeniu zasilania podstawowego we wszystkich urządzeniach tej Części;

 2. sprawdzenie wszystkich wymaganych funkcjonalności, osobno dla każdego urządzenia danej Części i dla danej Części traktowanej jednolicie w normalnych warunkach otoczenia;

 3. sprawdzenie dokładnego pokrycia radiowego (tylko dla Części A, Części B i Części C) w zakresie:

 1. Część A: od stacji Studzianki do stacji Gąsocin,

 1. Część B: od stacji Świercze do stacji Ciechanów,

 1. Część C: od stacji Studzianki do stacji Nasielsk, od stacji Bieńki do stacji Czeruchy i na dworcu Warszawa Centralna (Uwaga: testy fabryczne dla tej Części powinny być przeprowadzone po pozytywnych wynikach próby integracyjnej, dołączenia BSS3 do NSS1 lub NSS2).

 1. Po przeprowadzeniu testów fabrycznych, Wykonawcy dostarczą Zamawiającemu protokół, w którym będą zawarte wyniki dla wymienionego zakresu.

 2. Każdy Wykonawca danej Części przedmiotu Zamówienia powinien zgłosić pisemnie Zamawiającemu harmonogram i zakres testów fabrycznych.

 3. Zamawiający zastrzega sobie udział, w roli obserwatora, w testach fabrycznych w każdej Części przedmiotu Zamówienia.


  1. Pobieranie 0.63 Mb.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna