Załącznik nr 1 do siwz


Wymagania dodatkowe dotyczące składanych ofertPobieranie 0.63 Mb.
Strona18/18
Data29.04.2016
Rozmiar0.63 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Wymagania dodatkowe dotyczące składanych ofert


  1. Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe (data produkcji co najmniej 2007 rok).

  2. W ciągu 10 lat od daty uruchomienia Sieci GSM-R musi istnieć możliwość zakupu nowych części zamiennych i rozbudowy oferowanego systemu polegającej na wymianie oprogramowania i/lub wymianie niektórych komponentów sprzętowych, do najnowszej wersji oferowanej na rynku.

  3. W ofercie wymagane jest potwierdzenie wymagań techniczno-funkcjonalnych przedstawionych w specyfikacji istotnych warunków Zamówienia (SIWZ) na zasadzie: „spełnia” lub „nie spełnia”;

  4. Wymagane jest załączenie certyfikatów potwierdzających, że oferowane urządzenia Części przedmiotu Zamówienia spełniają standardy kompatybilności elektromagnetycznej oraz bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych: EN 55024 odporność EMC, EN 55022 emisja EMC, EN60950 bezpieczeństwo użytkowania.

  5. Wymagane jest w opisie technicznym załączenie deklaracji Wykonawców, że oferowane przez nich urządzenia pozwalają na dołączenie do sieci publicznej w Polsce (jeśli urządzenia te mają styk z siecią publiczną).

  6. Dla Wykonawców Części A, B i C wymagane jest załączenie projektu infrastruktury GSM-R z wymaganą liczby stacji bazowych do pokrycia zasięgiem odcinka przynależnego danej Części. Wszelkie koszty wynikające z przygotowania w/w projektu nie mogą obciążać Zamawiającego.

  7. Wymagane jest załączenie projektu harmonogramu prac, który po akceptacji Zamawiającego, będzie stanowił załącznik do umowy.

  8. Wymagane jest załączenie opisu oferowanych warunków gwarancyjnych (zgodnych z wymogami Zamawiającego określonych w SIWZ) lub oświadczenie o akceptacji warunków gwarancyjnych wymaganych przez Zamawiającego.

  9. Wykonawcy poszczególnych Części będą musieli wykazać w ust. XII formularza ofertowego dotychczasowe wdrożenia systemów GSM-R bądź będących elementami systemu GSM-R. 1. POMOC I ZASOBY ZAMAWIAJĄCEGO UDOSTĘPNIONE WYKONAWCOM


 1. Zamawiający udzieli Wykonawcom wszelkiej możliwej pomocy w celu pomyślnej realizacji instalacji testowej, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do nie ujawniania stronom trzecim bez zgody Zamawiającego informacji, w których posiadanie wszedł w związku realizacją instalacji testowej GSM-R.

 2. Zamawiający dostarczy Wykonawcom informacje o sieciach telekomunikacyjnych Zamawiającego oraz o strukturze i organizacji pracy zamawiającego w zakresie niezbędnym do wykonania prac związanych z instalacją testową GSM-R.

 3. Zamawiający dostarczy Wykonawcom pozwolenia z Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wykorzystanie częstotliwości GSM-R dla odcinka testowego.

 4. Zamawiający udostępni Wykonawcom poszczególnych części Przedmiotu Zamówienia aktualną dokumentację o obiektach budowlanych oraz o systemach i urządzeniach telekomunikacyjnych, mającą związek z realizacją niniejszego Zamówienia dla każdej lokalizacji pilota GSM-R, w tym:

   1. sprawozdanie z wizji lokalnej obejmujące:

  1. wstępne propozycje lokalizacji wskazane przez Zamawiającego

  2. sporządzenie zdjęć terenu/obiektu;

  3. sporządzenie odręcznych szkiców terenu/obiektu

   1. uproszczony projekt rozmieszczenia infrastruktury stacji bazowych (na podstawie materiałów w pkt. a). Uproszczony projekt będzie obejmował: szkic lokalizacji w terenie, schematy, widoki i przekroje konstrukcji, wskazanie punktu dla poboru energii, rozmieszczenie anten wg wstępnych założeń Zamawiającego itp.

   2. sporządzoną wstępną ocenę przydatności założonej lokalizacji i konstrukcji.

   3. zaktualizowane przez uprawnionego geodetę mapy geodezyjne do celów projektowych – w 3 egz. Teren aktualizacji map: niezbędny dla postawienia konstrukcji wsporczej i doprowadzenia przyłącza energetycznego.

 1. wypisy właścicieli gruntów dla terenów z pkt. d) z właściwego urzędu.

 2. informacje związane z procesem uzyskania przyłączy energetycznych o mocy 5kW we wszystkich lokalizacjach na odcinku testowym.

 1. Koszty pozyskania opisanej w pkt.4. dokumentacji ponoszą Wykonawcy - w przypadku wyrażenia chęci skorzystania z niej.

 2. Pozyskanie dokumentacji nie zwalnia Wykonawców od jej uaktualnienia, na własny koszt, według stanu gruntu na dzień rozpoczęcia prac montażowo-instalacyjnych.

 3. Zamawiający zaprojektuje i zrealizuje według ustalonego harmonogramu prace konfiguracyjne na sieci teletransmisyjnej Zamawiającego niezbędne dla budowy i eksploatacji instalacji testowej infrastruktury GSM-R.

 4. Zamawiający rozpocznie czynności związane z procesem uzyskania pozwolenia na budowę dla działek pod zabudowę BTS-ów (site-ów) na linii E-65 i Dworcu Centralnym w Warszawie. Wykonawcy, po podpisaniu Umowy z Zamawiającym, przejmą nieodpłatnie od Zamawiającego wyniki prac w tym zakresie – jeśli wyrażą taką wolę.

 5. Zamawiający będzie pośredniczył w kontaktach Wykonawcy z innymi spółkami Grupy PKP, jeżeli takie kontakty będą niezbędne dla realizacji prac związanych z instalacją testową infrastruktury GSM-R.

 6. Zamawiający zapewni dla Wykonawcy niezbędny dostęp do obiektów i miejsc, w których będą się odbywać prace związane z instalacją i uruchamianiem instalacji testowej infrastruktury GSM-R. Zamawiający udostępni pomieszczenia, wraz z przyłączami energetycznymi, w Poznaniu (ul. Taczaka 10) i w Warszawie (ul. Kijowska 10/12) na posadowienie urządzeń NSS1 i BSC1 (Poznań - Część A) oraz urządzeń NSS2, BSC2, BSC3, IN/SCP/OTA i GPRS (Warszawa – Część B, C, D i E).

12. Zamawiający dysponuje Compact SMS-C o parametrach przedstawionych w tab.20. Dostawcy Części A oraz B zintegrują swoje centrale (odpowiednio MSC1 i MSC2) z powyższym SMS-C.

Tab. 20. Parametry Compact SCS-C

Producent

LOGICA CMG

Oprogramowanie

V5

Funkcjonalność

ETSI SMS phase 1+2

Protokół

MAP V1 i V2

Max wydajność

100 sms/s (obecnie licencja na 1SMS/s)

Interfejsy

2 x E1 1. SKRÓTY

ABC

Administration and Billing Center

AC

Authentication Center

ASCI

Advanced Speech Call Items

ATC

Automatic Train Control

ATP

Automatic Train Protection

BHCA

Busy Hour Call Attempt

BS

Base Station

BSC

Base Station Controller

BSS

Base Station Subsystem

BTS

Base Transceiver Station

CBS

Cell Broadcast Service

CCITT

Committee for International Telegraph & Telecommunications

CI

Cell Identifier

CLIP

Calling Line Identification Presentation

CLIR

Calling Line Identification Restriction

COLP

COnnected Line identification Presentation

COLR

COnnected Line identification Restriction

CT

Craft Terminal

C/I

Carrier to Interference ratio

E.164

CCITT Recommendation (Numbering plan for the ISDN)

EDSS

European Digital Subscriber Signalling System

EIR

Equipment Identification Register

EIRENE

European Integrated Railway radio Enhanced NEtwork

eMLPP

Enhanced Multi-Level Precedence and Pre-emption service

ERTMS

European Rail Traffic Management System

ETCS

European Train Control System

ETSI

European Telecommunications Standards Institute

EWSD

Elektronisches Wählsystem Digital (Digital Switching System)

FA

Functional Addressing

FN

Functional Number

GCR

Group Call Register

GMSC

Gateway Mobile Switching Centre

GPRS

General Packet Radio Services (in GSM)

GPS

Global Positioning System

GSM

Global System for Mobile Communication

GSM-R

Global System for Mobile Communication (for Railway applications)

HDLC

High Level Data Link Control protocol

HDSL

High speed Digital Subscriber Line

HLR/AC

Home Location Register/Authentication Center

HSCSD

High Speed Circuit Switched Data

ID

Identification

IN

Intelligent Network

IP

Internet Protocol

ISDN

Integrated Services Digital Network

LAC

Local Area Code

LAN

Local Area Network

LDA

Location Dependent Addressing

MAC

Message Authentication Code

MCC

Mobile Country Code

MLPP

Multi-Level Precedence and Pre-emption service

MNC

Mobile Network Code

MOC

Mobile Originated Call

MORANE

Mobile RAdio for Railways Networks in Europe

MoU

Memorandum of Understanding

MS

Mobile Subscriber

MSC

Mobile Switching Centre

MSC/VLR

Mobile Switching Center/Visitor Location Register

MSISDN

Mobile Station ISDN Number

MTC

Mobile Terminated Call

NTPM

Network Termination Point Module

PABX

Private Automatic Branch eXchange

PAMR

Public Access Mobile Radio

PCM

Pulse Code Modulation

PCS

Personal Communications System

PDH

Plesiochronous Digital Hierarchy

PDTCH

Packed Data Traffic Channel

PLMN

Public Land Mobile Network

PMR

Private Mobile Radio

PSTN

Public Switched Telephone Network

QoS

Quality of Services

RAC

Railway Access Code

RBC

Radio Block Center

SACCH

Stand-Alone Control CHannel

SCI

Subscriber Controller Input

SCP

Service Control Point

SDH

Synchronous Digital Hierarchy

SMP

Service Management Point

SMS

Short Message Service

SSP

Service Switching Point

SSS

Switching SubSystem

TCH

Traffic Channel

TDMA

Time Division Multiple Access

TK

Telekomunikacja Kolejowa Spółka z o.o.

TRAU

Transcoding Rate Adaption Unit

TRX

Transceiver

UIC

Union International de Chemin de fer

UIN

User Identifier Number

UMTS

Universal Mobile Telephone System

USSD

Unstructured Supplementary Service Data

UUS.1

User to User Signalling 1

VBS

Voice Broadcast Service

VGC

Voice Group Calls

VGCS

Voice Group Call Service

VLR

Visitor Location Register

VMS

Voice Mail Service

VMSC

Visited MSC
2008-06-24 Strona z


Pobieranie 0.63 Mb.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna