Załącznik nr 1 do siwz


OGÓLNE WYMAGANIA NA INFRASTRUKTURĘ GSM-R NA ODCINKU TESTOWYMPobieranie 0.63 Mb.
Strona4/18
Data29.04.2016
Rozmiar0.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

OGÓLNE WYMAGANIA NA INFRASTRUKTURĘ GSM-R NA ODCINKU TESTOWYM

 1. Infrastruktura GSM-R


 1. Infrastruktura GSM-R musi być oparta na otwartej architekturze zapewniającej przyszły rozwój w taki sposób, aby wprowadzanie nowych usług nie powodowało poważnej zmiany zaproponowanej architektury.

 2. Zaoferowana infrastruktura sieciowa i radiowa GSM-R dla odcinka testowego powinna być zgodna z obligatoryjnymi wymaganiami (mandatory) zawartymi w następujących specyfikacjach:

 1. EIRENE System Requirements Specification (Version 15.0 of March 2006);

 2. EIRENE Functional Requirements Specifications (Version 7.0 of March 2006).

 1. Infrastruktura GSM-R powinna spełniać stosowne normy ETSI mające zastosowania w systemie kolejowym (zawarte w ETSI EN 301 515).

 2. Infrastruktura GSM-R powinna realizować usługi GPRS.

 3. Infrastruktura GSM-R w zakresie funkcjonalności kolejowych powinna być zgodna z aktualną specyfikacją EIRENE i MORANE a przede wszystkim z:

   1. MORANE, Location Dependent Addressing, FFFS F10T6001;

   2. MORANE, Location Dependent Addressing, FIS F12T6001;

   3. MORANE, ASCII options for interoperability;

   4. MORANE Radio Transmission FFFIS for Euroradio, A11T60012;

   5. MORANE, Functional Addressing, FFFS E10T6001;

   6. MORANE, Functional Addressing, FIS E12T6001.

Aktualne wersje dokumentów znajdują się na stronach internetowych Europejskiej Agencji Kolejowej: www.era.europa.eu oraz systemu GSM-R: www.gsm-r.uic.asso.fr.

 1. Urządzenia radiowe Sieci GSM-R (BTS-y, terminale mobilne) powinny pracować w paśmie częstotliwości 876-880/921-925 MHz

 2. Zaoferowana infrastruktura GSM-R powinna umożliwiać przy przeciążeniu systemu realizację kolejkowania połączeń zgodnie priorytetami zdefiniowanymi w EIRENE SRS.

 3. Infrastruktura GSM-R powinna zapewniać realizację wszystkich usług sieciowych zdefiniowanych w obligatoryjnych wymaganiach EIRENE SRS. oraz część wymagań opcjonalnych przedstawionych w rozdz. 3.2.

 4. Instalacja, działanie i testowanie infrastruktury GSM-R na odcinku testowym nie powinna powodować przerw w ruchu kolejowym na tym odcinku.

 5. Infrastruktura GSM-R powinna zapewniać odpowiedni zasięg (pokrycie) radiowy zgodny rozdziałem 3.2. EIRENE SRS) dla systemu ETCS poziom 2 dla poziomu progowego sygnału radiowego -92dBm.

 6. Czasy zestawiania połączeń powinny być jak najkrótsze, zgodne z rozdziałem 3.4. EIRENE FRS. 1. Usługi sieciowe


 1. Oferowane usługi ASCI (Advanced Speech Call Items) powinny być zgodne z fazą 2+ ETSI GSM.

 1. W Sieci GSM-R powinny być realizowane następujące usługi:

 1. telefoniczne (teleusługi - teleservices),

 2. transmisji danych (przenoszenia – bearer services),

 3. usługi dodatkowe (supplementary services).

 1. W zakresie teleusług Sieć GSM-R powinna realizować usługi przedstawione w tab. 5.

Tab. 5. Teleusługi realizowane w Sieci GSM-R

Kategoria usługi

Teleusługi (GSM 02.03)

1. Transmisja mowy

11. telefonia

12. wywołania awaryjne

2. Usługa krótkich telegramów (SMS)

21. krótki telegram MT/PP

22. krótki telegram MO/PP

23. krótki telegram rozsiewczy w komórce

6. Transmisja faksowa

62. automatyczny faks grupy 3

9. Głosowa usługa grupowa

91. Głosowa Usługa Wywołania Grupowego (VGCS)

92. Głosowa Usługa Rozgłoszeniowa (VBS)

MT/PP - do urządzenia ruchomego / punkt-punkt

MO/PP - od urządzenia ruchomego / punkt-punkt 1. W zakresie usług przenoszenia Sieć GSM-R powinna realizować usługi przedstawione w tab. 6.


Tab. 6. Usługi przenoszenia realizowane w Sieci GSM-R

Kategoria usługi

Usługi przenoszenia

(GSM 02.02)

Transmisja danych w kanale rozmównym

24. Asynchroniczne 2,4 kbps T

25. Asynchroniczne 4,8 kbps T

26. Asynchroniczne 9,6 kbit/s T

Transmisja mowa/dane w kanale rozmównym

61. Alternatywnie mowa/dane

70. GPRS

81. Mowa z danymi

T- transparentne

 1. W zakresie usług dodatkowych Sieć GSM-R powinna realizować usługi przedstawione w tab. 7.

Tab. 7. Usługi dodatkowe realizowane w Sieci GSM-R

Lp.

Usługa dodatkowa

(GSM 02.81-02.90)

1.

Prezentacja Numeru Łącza Wywołującego (CLIP)

2.

Blokada Prezentacji Numeru Łącza Wywołującego (CLIR)

3.

Prezentacja Numeru Łącza Dołączonego (CoLP)

4.

Ograniczenie Prezentacji Numeru Łącza Dołączonego (CoLR)

5.

Przeniesienie Wywołań Bezwarunkowe (CFU)

6.

Przeniesienie Wywołań przy Zajętości Abonenta Ruchomego (CFB)

7.

Przeniesienie Wywołań przy Braku Odpowiedzi (CFNRy)

8.

Przeniesienie Wywołań przy Nieosiągalności Abonenta Ruchomego (CFNRc)

9.

Połączenie Oczekujące (CW)

10.

Zawieszenie Połączenia (HOLD)

11.

Połączenie Konferencyjne (MPTY)

12.

Zamknięta Grupa Użytkowników (CUG)

13.

Informacja o Opłacie (Informacja) (AoCl)

14.

Informacja o Opłacie (Opłata) (AoCC)

15.

Blokada Wszystkich Połączeń Wychodzących (BAOC)

16.

Blokada Międzynarodowych Połączeń Wychodzących (BOIC)

17.

BOIC z wyjątkiem inicjowanych do PLMN Własnego Kraju (BOIC-exHC)

18.

Blokada Wszystkich Połączeń Przychodzących (BAIC)

19.

Blokada Połączeń Przychodzących dla Roamingu poza PLMN Własnego Kraju (BIC-Roam)

20.

Niestrukturalne Dodatkowe Usługi Danych (USDD)

21.

Pod-adresowanie (subaddressing)

22.

Zaawansowany Wielopoziomowy Priorytet i Pierwszeństwo (eMLPP)

23.

Sygnalizacja bezpośrednia między użytkownikami (UUS1)
 1. Pobieranie 0.63 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna