Załącznik nr 1 do siwz


Wymagania na terminale GSM-RPobieranie 0.63 Mb.
Strona7/18
Data29.04.2016
Rozmiar0.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18

Wymagania na terminale GSM-R


 1. Wszystkie terminale GSM-R, oprócz terminali diagnostycznych, powinny spełniać wszystkie wymagania obligatoryjne zawarte w aktualnych wersjach wymagań SRS i FRS standardu EIRENE.

 2. Wykonawca dostarczy system terminali dyspozytorskich obejmujący centralę dyspozytorską z dwoma stacjonarnymi (fixed) terminalami dyspozytorskimi oraz 2 terminale dyspozytorskie z modułem radiowym GSM-R (dyspozytorskie terminale radiowe).

 3. Centrala dyspozytorska powinna mieć zaimplementowaną funkcję zarządzania terminalami dyspozytorskimi.

 4. Parametry elektryczne ruchomych terminali GSM-R (Radia Kabinowe, OPH, GPH) powinny obejmować:

 1. niepożądaną emisję poza pasmem GSM-R: mniejsza od -36dBm dla częstotliwości 9kHz÷1GHz, mniejsza od -30dBm dla częstotliwości 1GHz÷12,75GHz,

 2. stabilność częstotliwości: co najmniej 3*10-6,

 3. zakres dynamiki: 94dB dla Radia Kabinowego i 92dB dla OPH i GPH, zdolność odbioru sygnałów w zakresie: -10÷ -104dBm dla Radia Kabinowego i -10÷ -102dBm dla OPH i GPH,
 1. Radia Kabinowe


  1. Wymagania funkcjonalne na radio Kabinowe (radiotelefon pociągowy) powinny być zgodne z rozdziałem 5. dokumentu FRS EIRENE wersja 7.0, a wymagania systemowe powinny być zgodne z rozdziałem 5. dokumentu SRS EIRENE wersja 15.0 – w zakresie wymagań obligatoryjnych..

 1. Wykonawca powinien zadeklarować, że oferowane radiotelefony pociągowe są zgodne z obligatoryjnymi wymaganiami EIRENE.

 2. Wykonawca dostarczy radiotelefony pociągowe w wersji umożliwiającej tymczasowe (prowizoryczne) ich umiejscowienie i użytkowanie w pojeździe o napięciu zasilania DC 12V (±10%) i 24V (±20%) wraz z anteną na pasmo 900 MHz, którą będzie można umocować do metalowego korpusu pojazdu w sposób magnetyczny.

 3. MMI radiotelefonów pociągowych powinny obsługiwać język angielski. Pożądana jest również obsługa języka polskiego.

 4. Radio Kabinowe powinno być przystosowane do obsługi pakietowej transmisji danych GPRS.


 1. Terminale OPH


   1. Wymagania funkcjonalne na terminal ręczny OPH powinny być zgodne z rozdziałem 7. dokumentu FRS EIRENE wersja 7.0, a wymagania systemowe powinny być zgodne z rozdziałem 7. dokumentu SRS EIRENE wersja 15.0.

   2. Terminal OPH powinien być dostarczony z dwoma bateriami, ładowarką do baterii, skórzanym pokrowcem wraz z uprzężą nośną umożliwiającą przenoszenie terminala przy ciele operatora, oraz z zestawem umożliwiającym pracę „hands-free operation” z terminalem w otoczeniu o zwiększonym poziomie hałasu (np. w lokomotywie).

   3. Terminal OPH powinien mieć następujące parametry i właściwości:

 1. Moc w.cz.: 2 W (klasa 4),

 2. obsługiwane pasma: .GSM-R + GSM-P + GSM-E,

 3. programowalne przyciski (wyłączając Push to Talk),

 4. pamięć dla zapamiętywania co najmniej 100 numerów,

 5. alfabetyczne sortowanie w książce telefonicznej,

 6. pamięć dla zapamiętywania co najmniej 20 odebranych połączeń,

 7. w pełni graficzny ekran,

 8. podświetlana klawiatura,

 9. wskaźnik poziomu naładowania baterii,

 10. wskaźnik poziomu odbieranego sygnału radiowego z obsługiwanych pasm,

 11. licznik czasu połączenia,

 12. blokada klawiatury,

 13. kod bezpieczeństwa,

 14. poprawna praca w zakresie temperatur otoczenia: -30ºC/+55°C,

 15. właściwości ASCI (eMLPP, VBS, VGCS),

 16. kolejowe właściwości: numeracja funkcyjna (prezentacja, rejestracja, wyrejestrowanie), kolejowe połączenie alarmowe,

 17. połączenie konferencyjne,

 18. możliwość podniesienia do poziomu GPRS klasa A (upgradability to GPRS) poprzez zmianę oprogramowania (hardware ten sam),

 19. 8 godzin pracy terminala bez wymiany baterii (20% połączenia PTP, 5% połączenia grupowe, 75% stand-by),

 20. gwarancja: minimum 2 lata bez opłat, co najmniej dalsze 3 lata z opłatami.
  1. Terminale GPH


 1. Wymagania funkcjonalne na terminal ręczny GPH powinny być zgodne z rozdziałem 6. dokumentu FRS EIRENE wersja 7.0, a wymagania systemowe powinny być zgodne z rozdziałem 6. dokumentu SRS EIRENE wersja 15.0. – w zakresie wymagań obligatoryjnych.

 2. Terminal GPH powinien być dostarczony z dwoma bateriami oraz ładowarką do baterii.

 3. Terminal GPH powinien mieć następujące parametry i właściwości:

 1. moc w.cz.: 2 W (klasa 4),

 2. obsługiwane pasma: .GSM R + GSM-P + GSM-E,

 3. programowalne przyciski (wyłączając Push to Talk),

 4. pamięć dla zapamiętywania co najmniej 100 numerów,

 5. alfabetyczne sortowanie w książce telefonicznej,

 6. pamięć dla zapamiętywania co najmniej 20 odebranych połączeń,

 7. w pełni graficzny ekran,

 8. podświetlana klawiaturę,

 9. wskaźnik poziomu naładowania baterii,

 10. wskaźnik poziomu natężenia pola sygnałów z obsługiwanych pasm,

 11. licznik czasu połączenia,

 12. blokada klawiatury,

 13. kod bezpieczeństwa,

 14. poprawna praca w zakresie temperatur otoczenia: -30ºC/+55°C,

 15. właściwości ASCI (eMLPP, VBS, VGCS),

 16. kolejowe właściwości: numeracja funkcyjna (prezentacja, rejestracja, wyrejestrowanie), kolejowe połączenie alarmowe,

 17. połączenie konferencyjne,

 18. podniesienie do poziomu GPRS klasa A (upgradability to GPRS) poprzez zmiane oprogramowania (hardware ten sam),

 19. 8 godzin pracy terminala bez wymiany baterii (20% połączenia PTP, 5% połączenia grupowe, 75% stand-by),

 20. gwarancja: minimum 2 lata bez opłat, co najmniej dalsze 3 lata z opłatami.
 1. Terminale dyspozytorskie


 1. Wykonawca powinien dostarczyć system stacjonarny terminali dyspozytorskich składający się z centrali terminali dyspozytorskich, dwóch stacjonarnych terminali dyspozytorskie oraz dwóch terminali dyspozytorskich z modułem radiowym GSM-R (dyspozytorskie terminale radiowe).

 2. Wymagania funkcjonalne na terminal dyspozytorski powinny być zgodne z rozdziałem 8. dokumentu FRS EIRENE wersja 7.0 a wymagania systemowe powinny być zgodne z rozdziałem 8. dokumentu SRS EIRENE wersja 15.0. – w zakresie wymagań obligatoryjnych.
   1. System stacjonarnych terminali dyspozytorskich


    1. Centrala dyspozytorska (lokalizacja Poznań, ul. Taczaka 10) powinna być podłączana do centrali MSC1 poprzez interfejs ISDN PRI.

    2. Centrala dyspozytorska powinna umożliwiać podłączenie co najmniej 20 stacjonarnych terminali dyspozytorskich.

    3. Podłączenie terminali do centrali dyspozytorskiej - poprzez interfejs ISDN BRI i/lub technologii IP.

    4. Terminal dyspozytorski stacjonarny powinien charakteryzować się następującymi właściwościami:

     1. panel wyświetlacza o przekątnej powyżej 12”,

     2. wyświetlanie informacji w języku polskim lub angielskim,

     3. interfejsy: ISDN i/lub Ethernet,

     4. scentralizowane zarządzanie (zdalna diagnostyka, możliwość konfiguracji i aktualizacji),

     5. wyświetlanie komunikatów tekstowych (SMS i inne),

     6. możliwość integracji z istniejącą infrastrukturą (połączenia do radia analogowego, urządzenia przytorowe),

     7. moduł audio powinien zawierać mikrofonoglośnik lub mikrofon na elastycznym wsporniku i głośnik wbudowany w manipulator, spełniający funkcję mikrotelefonu, gdy ten jest w pozycji spoczynkowej.
 1. Dyspozytorskie terminale radiowe


    1. Dyspozytorski terminal radiowy powinien łączyć się z sieci GSM-R poprzez interfejs Um.

    2. Moduł radiowy GSM-R w terminalu powinien mieć moc wyjściową w.cz. 8W.
 1. Terminale diagnostyczne

 1. Wykonawca dostarczy cztery terminale diagnostyczne (przenośne testery) do:

 1. wykonywania radiowych testów Sieci GSM-R w zakresie propagacji (pomiar natężenia pola sygnału GSM-R) – dwa testery (T1 i T2),

 2. wykonywania testów pełnej oceny zgodności sieci GSM-R/Pilotaż z obligatoryjnymi wymaganiami SRS i FRS EIRENE (funkcje ASCI) – dwa testery (T3 i T4).

 1. Wybrane parametry i funkcjonalność testerów T1 i T2, stanowiących przenośne odbiorniki pomiarowe, powinny być następujące:

 1. pomiar natężenia pola elektromagnetycznego dla pasma 800 ÷ 1000 MHz,

 2. dokładność ustawienia kanału: nie gorsza niż 2 kHz,

 3. tryby pomiaru: wartość minimalna/średnia/maksymalna, histogram, stopa przekroczenia ustawionego poziomu,

 4. ustawienie progu pomiaru poziomu natężenia pola: co 1 dB,

 5. liczba pobieranych próbek w kanale: regulowana od 100 do 100000 na sekundę,

 6. impedancja wejściowa: 50,

 7. zakres pomiaru: od -100 dBm do 0 dBm,

 8. możliwość cechowania pomiaru impulsami drogi: do 500 impulsów na metr dla prędkości 100 km/h,

 9. czas pomiaru przy naładowanej baterii: minimum 2 godziny,

 10. waga: do 4 kg,

 11. wyposażenie: pokrowiec i ergonomiczna uprząż nośna.

 1. Wybrane parametry i funkcjonalność testerów T3 i T4, stanowiących przenośne testery terminali GSM-R, powinny być następujące:

 1. monitorowanie sieci GSM-R/GPRS,

 2. wbudowany generator RF (symulujący stację bazowa) i analizator RF do pomiarów w.cz.,

 3. tryby pomiarowe: czułość terminala, moc terminala, BER/FER w kanale radiowym, błąd częstotliwości, sygnalizacja, parametry handoveru,

 4. symulacja połączeń VGCS z wywołaniami alarmowymi włącznie;

 5. testowanie połączeń głosowych, danych i SMS-ów,

 6. zakres częstotliwości: GSM-P, GSM-R, E-GSM,

 7. zakres pomiaru +/- 10 kHz,

 8. waga: do 2,5 kg,

 9. minimalny czas pracy przy naładowanej baterii: 2 godziny.

 1. Pobieranie 0.63 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna