Załącznik nr 1 do siwz


Wymagania na OSS1 (OMC1-S, OMC1-R)Pobieranie 0.63 Mb.
Strona8/18
Data29.04.2016
Rozmiar0.63 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18

Wymagania na OSS1 (OMC1-S, OMC1-R)


 1. Zastosowany w MSC1 System Wspomagania Eksploatacją OSS1 (Operation Support System) powinien zapewniać zarządzanie podsystemem macierzystego podsystemu NSS1 za pomocą systemu OMC1-S (Operation and Management Center – Switching) oraz macierzystego podsystemu BSS1 za pomocą systemu OMC1-R (Operation and Management Center – Radio).

 2. Główne funkcje systemu OSS1 w zakresie zarządzania siecią GSM-R to:

 1. kontrola dostępu do zasobów sieciowych polegająca na śledzeniu i raportowaniu wszelkiej komunikacji w sieci;

 2. zarządzanie wydajnością sieci polegające na gromadzeniu i raportowaniu aktualnych danych na temat sposobu wykorzystania sieci i wykorzystaniu tych danych do planowania optymalizacji architektury i wykorzystania zasobów sieciowych;

 3. zarządzanie w sytuacjach awaryjnych pozwalające na wykrycie i izolacje problemów oraz pomoc w ich usunięciu;

 4. automatyczne generowanie raportów w taki sposób, aby ułatwić analizę stanu sieci i przesyłanych w niej danych;

 5. ocena możliwości sieci pozwalająca na wykrycie jej "wąskich gardeł" i przedsięwzięcie środków zaradczych;

 6. planowanie rozwoju sieci oparte na analizie danych historycznych.

 1. System OSS1 w zakresie zarządzania siecią GSM-R powinien obejmować narzędzia umożliwiające:

 1. zbieranie i ustalanie wzajemnych powiązań (w postaci graficznej) pomiędzy danymi pochodzącymi z różnych miejsc sieci Zamawiającego;

 2. analizę obciążenia sieci (zarządzanie wydajnością sieci, kontrola dostępu do sieci, planowanie rozwoju sieci);

 3. ciągłe zbieranie, dekodowanie i wyświetlanie struktury transmitowanych pakietów (zarządzanie w sytuacjach awaryjnych);

 4. sporządzanie raportów dotyczących zarządzanej sieci (z automatycznym generowaniem raportów na stronie WWW);

 5. pomiar opóźnień w transmisji sieciowej;

 6. wykrywanie wszystkich urządzeń pracujących w sieci i zarządzanie nimi;

 7. pomiary parametrów łączy;

 8. ustawianie wartości progowych i wyświetlanie alarmów.

 1. System OMC1-S powinien umożliwiać zarządzanie konfiguracją kontrolerów BSC, obszarami lokalizacyjnymi sieci GSM-R, komórkami, stałymi łączami w podsystemie NSS, konfiguracją oprogramowania, ruchem w sieci GSM-R – zgodnie z wymaganiami ETSI na sieć GSM faza 2+ i zaleceń ITU-T w zakresie zarządzania siecią telekomunikacyjną.

 2. System OMC1-R powinien zarządzać elementami sieciowymi podsystemu BSS, zgodnie wymaganiami ETSI na sieć GSM faza 2+ i zaleceń ITU-T w zakresie zarządzania siecią telekomunikacyjną.


 1. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE – CZĘŚĆ B PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

 1. Wymagania na system NSS2 (centrala ADS wraz rejestrami)

  1. Zmodernizowana centrala MSC2 (ADS)


 1. Dla zmodernizowanej centrali MSC2 obowiązują identyczne wymagania jak dla zmodernizowanej centrali MSC1 przedstawione w rozdziale 4.1.1. odniesione do sprzętu centrali ADS.

 2. Wykonawca zintegruje centralę MSC2 z będącym w posiadaniu Zamawiającego SMS-C opisanym w ust. 21 p.12.
 1. Rejestry


Dla rejestrów zmodernizowanej centrali MSC2 obowiązują identyczne wymagania jak dla rejestrów zmodernizowanej centrali MSC1 przedstawione w rozdziale 4.1.2. odniesione do sprzętu centrali ADS.
 1. Wymagania na system BSS2


System BSS2 powinien obejmować wydzielony fizycznie i funkcjonalnie sterownik stacji bazowych BSC2 (lokalizacja Warszawa) i trzy stacje bazowe BTS5, BTS6 i BTS7 zlokalizowane odpowiednio w Gąsocinie, Gołotczyźnie i Bieńkach (linia E-65).

  1. Sterownik stacji bazowych


Dla sterownika stacji bazowej BSC2 (lokalizacja Warszawa) obowiązują identyczne wymagania jak dla sterownika BSC1 przedstawione w rozdziale 4.2.1.

 1. Stacje bazowe BTS5, BTS6, BTS7


 1. Dla stacji BTS7 (Bieńki) przewidziano podłączenie do sieci teletransmisyjnej Zamawiającego za pomocą radiolinii pomiędzy stacjami bazowymi BTS8 (Ciechanów) a BTS7 (Bieńki). W lokalizacji Ciechanów Wykonawca zamontuje antenę i urządzenia radioliniowe w budynku administracyjnym przy stacji PKP Ciechanów.

 2. Dla stacji BTS6 (Gołotczyzna) przewidziano podłączenie do sieci teletransmisyjnej Zamawiającego za pomocą radiolinii pomiędzy stacjami bazowymi BTS7 (Bieńki) a BTS6 (Gołotczyzna). Urządzenia radioliniowe należy zamontować w przewidzianych dla BTS6 i BTS7 kontenerach telekomunikacyjnych i masztach radiowych dla tych lokalizacji.

 3. Dla stacji BTS5 (Gąsocin) przewidziano podłączenie do sieci teletransmisyjnej Zamawiającego za pomocą radiolinii pomiędzy stacjami bazowymi BTS6 (Gołotczyzna) a BTS5 (Gąsocin). Urządzenia radioliniowe należy zamontować w przewidzianych dla BTS5 i BTS6 kontenerach telekomunikacyjnych i masztach radiowych dla tych lokalizacji.

 4. Przewidywane radiolinie muszą zapewnić retransmisję sygnałów E1 ze stacji bazowych: Studzianki, Jackowo, Świercze i Gąsocin do systemu teletransmisji TK w Nasielsku a ze stacji bazowych: Bieńki, Gołotczyzna, Gąsocin i Czeruchy do systemu teletransmisji TK w Ciechanowie.  1. Maszty antenowe, anteny


Dla masztów antenowych i anten obowiązują identyczne wymagania jak przedstawione w rozdziale 4.2.3.

 1. Kontener telekomunikacyjny


Dla kontenerów telekomunikacyjnych obowiązują identyczne wymagania jak przedstawione w rozdziale 4.2.4.

  1. Podsystem teletransmisyjny (backhaul)


Dla podsystemu teletransmisyjnego obowiązują identyczne wymagania jak przedstawione w rozdziale 4.2.5.
 1. Pobieranie 0.63 Mb.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna