Załącznik nr 1 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego warszawy do 2015 roku I na lata kolejne w tym: zrównoważony plan rozwoju transportu publicznego warszawyPobieranie 1.89 Mb.
Strona16/27
Data27.04.2016
Rozmiar1.89 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   27

2.6.13Bezpieczeństwo ruchu drogowego


Zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Warszawie jest nadal bardzo wysokie. W okresie od roku 2000 do 2004 odnotowano 23,5% spadek ogólnej liczby wypadków (rok 2000 – 2344 wypadków, rok 2004 – 1535 wypadków). Jednak w tym samym czasie liczba ofiar śmiertelnych wzrosła (ze 134 do 142). Zmalała jedynie, liczba rannych o ok. 35% (z 2814 do 1822).

Niestety w latach 2005 - 2006 odnotowano ponowny wzrost ogólnej liczby wypadków. W roku 2006 było ich aż o 10% więcej niż w roku 2004. Wyraźnie zmniejszyła się jednak ciężkość wypadków. Zmalała liczba ofiar śmiertelnych o 30%, osiągając najniższy dotychczas poziom – 109 ofiar. W roku 2007 ponownie odnotowano tendencję spadkową jeśli chodzi o liczbę wypadków (zmniejszenie o 8% w stosunku do roku 2006) przy czym nie uzyskano pozytywnego efektu jeśli chodzi o zmniejszenie ciężkości wypadków (110 ofiar).

Generalnie, analiza danych dotyczących wypadków w Warszawie, z okresu 1993 – 2007, wykazuje na tendencję spadkową liczby wypadków oraz liczby osób poszkodowanych. Zauważalny jest także spadek liczby ofiar śmiertelnych, który w latach 1993 – 2007 wyniósł ok. 47% (z 208 w 1993 r. do 110 w 2007 r.).

Mimo rejestrowanej w ostatnich latach niewielkiej poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego Warszawa należy do najbardziej niebezpiecznych miast w Polsce biorąc pod uwagę następujące wskaźniki: • zagrożenie mieszkańców wyrażone liczbą ofiar śmiertelnych/100 tys. mieszkańców – wskaźnik 6,5 ofiary/100 tys. mieszkańców,

 • zagrożenie mieszkańców wyrażone liczbą ofiar śmiertelnych wśród pieszych pieszych/100 tys. mieszkańców – wskaźnik 4,2 ofiary/100 tys. mieszkańców,

 • ciężkości wypadków ogółem, wyrażona liczbą ofiar śmiertelnych/100 wypadków – wskaźnik 7 ofiar/100 wypadków,

 • ciężkości wypadków pieszych, wyrażoną liczbą zabitych pieszych/100 wypadków – wskaźnik 4,5 ofiary/100 wypadków.

Najbardziej dramatyczną konsekwencją wypadków drogowych są ofiary w ludziach. W Warszawie w ostatnich latach konsekwencje wypadków drogowych ponosili przede wszystkim mężczyźni (ok. 70% wszystkich ofiar śmiertelnych i ok. 53% ogółu rannych).

W krajach zmotoryzowanych najbardziej zagrożoną grupą w ruchu drogowym są osoby młode w wieku 18- 25 lat. W Polsce, oprócz tej grupy, dodatkowo rejestrowano także wzrost zagrożenia wśród osób nieco starszych, a mianowicie w wieku 35 – 45 lat. Podobne tendencje rejestrowane są również w Warszawie. Warto jednak zwrócić uwagę na pojawienie się w Warszawie wśród ofiar śmiertelnych wypadków drogowych trzeciej grupy, a mianowicie osób w starszym wieku. Wskazuje to na pilną potrzebę działań zapewniających im bezpieczeństwo na ulicach.

Analiza zbieranych danych wykazuje, że wypadki drogowe w Warszawie mają tendencję do „skupiania się” w centralnych obszarach miasta. Do najbardziej zagrożonych rejonów należą dzielnice: Śródmieście, Mokotów, Praga Południe i Wola. Pocieszające jest to, że w ostatnich latach właśnie na terenach tych dzielnic zanotowano relatywnie największy spadek liczby wypadków drogowych. Wiele wskazuje na to, że jedną z głównych przyczyn tych korzystnych zmian było wprowadzenie 18 września 2000 roku obszarowego ograniczenia prędkości 50 km/h w gminie Centrum.

Odmienne tendencje, związane ze wzrostem wypadkowości są z kolei obserwowane w dzielnicach Ursynów, Ursus i Bielany (zwłaszcza w dwóch pierwszych dzielnicach). Powinno to być sygnałem do podjęcia bardzo energicznych działań.

Analiza danych gromadzonych przez policję i Zarząd Dróg Miejskich wskazuje, że w Warszawie praktycznie można mówić o trzech typach miejsc, w których dochodzi do wypadków drogowych, a mianowicie o skrzyżowaniach z pierwszeństwem przejazdu, o prostych odcinkach między skrzyżowaniami oraz o przejściach dla pieszych na skrzyżowaniach.

Z danych z „Raportu o stanie bezpieczeństwa drogowego w m.st. Warszawa w 2007r.” (Zarząd Dróg Miejskich, marzec 2008) wynika, że najbardziej niebezpieczne ciągi uliczne i skrzyżowania w mieście (tzw. czarne punkty) to: • skrzyżowanie al. Solidarności z ul. Grodzką,

 • rondo „Zgrupowania AK Radosław”,

 • skrzyżowanie ul. Grochowskiej z ul. Zamieniecką,

 • skrzyżowanie ul. Marszałkowskiej z ul. Świętokrzyską,

 • skrzyżowanie al. Jerozolimskich z ul. Lindleya,

 • al. Krakowska przy Obi,

 • skrzyżowanie ul. Grochowskiej z ul. Terespolską,

 • skrzyżowanie ul. Marszałkowskiej z ul. Królewską,

 • skrzyżowanie ul. Broniewskiego z al. Armii Krajowej,

 • skrzyżowanie ul. Powstańców Śląskich z ul. Wrocławską,

 • al. Solidarności (odcinek: Targowa – Rzeszotarska),

 • skrzyżowanie ul. Grochowskiej z Podskarbińską,

 • skrzyżowanie al. Solidarności z al. Jana Pawła II,

 • skrzyżowanie ul. Kruczkowskiego z ul. Książęcą,

 • skrzyżowanie ul. Bora-Komorowskiego z ul. Meissnera,

 • skrzyżowanie ul. Idzikowskiego z ul. Sobieskiego,

 • skrzyżowanie ul. Czerniakowskiej z al. Witosa,

 • most Grota-Roweckiego,

 • Modlińska (odcinek: Konwaliowa – Trasa Toruńska),

 • Kondratowicza (odcinek: Malborska – Chodecka),

 • Jagiellońska (odcinek: Platerówek – Wybrzeże Helskie),

 • Marsa (odcinek: Płatnerska – Rekrucka),

 • al. Zieleniecka (odcinek: Targowa – Waszyngtona),

 • Grochowska (odcinek: Lubelska – Mińska),

 • Grochowska (odcinek: Siennika – Kaleńska),

 • Nowy Świat (odcinek: Świętokrzyska – Smolna),

 • Powstańców Śląskich (odcinek: Czumy – Muszlowa),

 • Płowiecka (odcinek: Grochowska – Marsa),

 • al. Stanów Zjednoczonych (odcinek: Ostrobramska – Międzynarodowa),

 • Elekcyjna (odcinek: Pustoła – Wolska),

 • Ostrobramska (odcinek: Rodziewiczówny – Marsa),

 • Al. Jerozolimskie (odcinek: Emilii Plater – Chałubińskiego),

 • Spacerowa (odcinek: Słoneczna – Zajączkowska),

 • Globusów (na wysokości tunelu),

 • Al. Jerozolimskie (odcinek: Łopuszańska – Krańcowa),

 • Hynka (odcinek: Radarowa – Astronautów)

 • Al. Krakowska (odcinek: Matematyczna – Sworzniowa),

 • Trasa Siekierkowska (odcinek: Czerniakowska – Wał Zawadowski).

Jeżeli chodzi o rodzaje wypadków, to w Warszawie od lat dominują wypadki z udziałem pieszych. W tych wypadkach ginie też najwięcej ludzi. W ostatnich latach obserwuje się stopniowy spadek liczby wypadków z udziałem pieszych Nadal wysoka pozostaje jednak ciężkość wypadków, liczona liczbą zabitych na 100 wypadków.

W pozostałych grupach wypadków warto zwrócić uwagę na stosunkowe niewielkie zmiany w zagrożeniu użytkowników pojazdów, a także wolno rosnącą liczbę wypadków z udziałem rowerzystów. W tym ostatnim przypadku dane te sygnalizują potrzebę uzupełnienia programów rozwoju sieci dróg rowerowych w mieście o pakiet działań prewencyjnych ograniczających zagrożenie tej grupy w ruchu drogowym.

Przedstawione do tej pory dane wskazują, że mimo pewnej poprawy zanotowanej w ostatnich latach, stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Warszawie nadal jest poważnym problemem miasta. Liczba osób poszkodowanych w wypadkach drogowych jest ciągle wysoka, a poziom zagrożenia mieszkańców i odwiedzających miasto jest wyraźnie wyższy niż w innych miastach Europy.

Podejmowane w przeszłości próby przygotowania programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego dla miasta (Gambit Warszawski) zakończyły się na etapie przekazania opracowania zamawiającemu (1998r.). W programie GAMBIT Warszawski wykorzystano doświadczenia zgromadzone przy tworzeniu krajowego programu GAMBIT, zaproponowano także działania prewencyjne ze skoncentrowaniem wysiłków na: bezpieczeństwie pieszych, jeździe z nadmierną prędkością, stanie nietrzeźwości użytkowników dróg. Program zawierał także propozycje dotyczące uporządkowania systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w mieście oraz zarys działań zmierzających do zdobycia akceptacji społecznej dla działań podejmowanych w tym obszarze. Z programu tego, dzięki inicjatywie Komisji Bezpieczeństwa Rady Warszawy, Wydziału Ruchu Drogowego KSP, Zarządu Dróg Miejskich i Instytut Transportu Samochodowego, udało się wdrożyć jedynie obszarowe ograniczenie prędkości w gminie Centrum (wrzesień 2000r.).

Wyniki osiągnięte po wprowadzeniu 50 km/h w gminie Centrum potwierdziły skuteczność rozwiązania. Bezpośrednio po wprowadzeniu tego rozwiązania zanotowano bardzo wyraźny spadek liczby wypadków i ofiar śmiertelnych i spadek ten utrzymał się przez kolejne lata. Po dwóch latach liczba wypadków drogowych i liczba rannych była niższa o 19% niż w porównywalnym okresie przed wprowadzeniem rozwiązania, a liczba ofiar śmiertelnych spadła aż o 34%. Rozwiązanie to, mimo bardzo agresywnej i negatywnej kampanii prowadzonej w mediach, cieszyło się także poparciem mieszkańców Warszawy. Podejmowane w późniejszym okresie próby kontynuowania programu GAMBIT, z uwagi na brak zainteresowania władz miasta, zakończyły się niepowodzeniem. Sytuacji nie poprawiło przygotowanie przez Warszawski Okrągły Stół Transportowy aż dwóch zestawów rekomendacji bezpośrednio odnoszących się do zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Elementy dotyczące konieczności zainteresowania się problemami bezpieczeństwa ruchu drogowego występują natomiast w dwóch programach o charakterze ogólnomiejskim, a mianowicie w Polityce Transportowej dla m. st. Warszawy i Strategii Rozwoju Warszawy do 2010 roku. Obecnie na zamówienie Zarządu Dróg Miejskich opracowywane zostało Studium wykonalności poprawy bezpieczeństwa ruchu w Warszawie.

W Warszawie brakuje także jednostki koordynującej działania różnych służb w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W strukturze Urzędu m.st. Warszawy istnieje natomiast kilka biur, w zakresie działania, których znajdują się sprawy związane z bezpieczeństwem obywateli. I tak do zadań Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należy m.in.: opracowanie strategii bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym programów zapobiegania przestępczości, analiza i ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego, Biuro Drogownictwa i Komunikacji ma statutowy obowiązek współdziałania w zakresie tworzenia programów bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych, a Biuro Polityki Zdrowotnej - realizacji Narodowego Programu Zdrowia oraz Mazowieckiego Programu Promocji Zdrowia w zakresie dotyczącym m.st. Warszawy4, prowadzenie analizy zagrożeń zdrowotnych mieszkańców m.st. Warszawy oraz współpraca z instytucjami oraz organizacjami działającymi na rzecz usuwania zagrożeń zdrowia. Mimo tych zapisów, żadne z biur nie dysponuje programem działań ukierunkowanych na ograniczenie liczby ofiar śmiertelnych i rannych w ruchu drogowym.

2.6.14Nakłady finansowe na transport


Wydatki na system transportowy

Wydatki na system transportowy w roku 2007 określa Uchwała Nr VI/41/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia 22.02.2007 w sprawie budżetu m st. Warszawy na 2007 rok.

Przy planowanych dochodach w wysokości 9 091 380 996 zł, całkowite planowane wydatki wyniosły 9 594 504 334 zł. Na transport i łączność przeznaczono 2 947 461 757 zł, co stanowi 30,7% planowanych wydatków.

Z planowanych w budżecie miasta wydatków na transport i łączność, wydatki na inwestycje stanowią 42,3%, natomiast wydatki bieżące 57,7%. Szczegółowe zestawienie wydatków na transport i łączność przedstawiono w Tabl. 20.

Wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym stanowią 64% wydatków na transport i łączność.

Tabl. 20. Struktura procentowa wydatków na system transportowy Warszawy w roku 2007Lp.

Wyszczególnienie

Plan wydatków na 2007 r. [zł]

Udział [%]

Transport i łączność:

2 947 461 757

100,0%

w tym:

1

Lokalny transport zbiorowy

1 885 725 740

64,0%

2

Drogi publiczne krajowe

140 756 851

4,8%

3

Drogi publiczne wojewódzkie

147 367 685

5,0%

4

Drogi publiczne powiatowe

136 313 050

4,6%

5

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

446 836 340

15,2%

6

Drogi publiczne gminne

182 101 091

6,2%

7

Drogi wewnętrzne

1 512 000

0,05%

8

Pozostała działalność

6 849 000

0,2%

Inwestycje transportowe

W budżecie Warszawy na rok 2007 na inwestycje ogólnomiejskie przeznaczono


1 564 836 923 zł, w tym na transport i łączność 1 097 047 666 zł (co stanowi 70,1% ogółu nakładów inwestycyjnych).

Jak przedstawiono w Tabl. 21 około 92,7% stanowią nakłady na inwestycje rozpoczęte w latach ubiegłych (1 066 197 666 zł). Na dokończenie tych inwestycji potrzeba będzie w latach następnych jeszcze 889 163 302 zł. Na inwestycje rozpoczynane w roku 2007 przeznaczono niecałe 2,5% nakładów (27 850 000 zł). Strukturę nakładów na ogólnomiejskie zadania inwestycyjne w Warszawie przedstawiono w Tabl. 22.


Tabl. 21. Zestawienie zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu m.st. Warszawy

Lp

Wyszczególnienie

Zadania inwestycyjne w roku 2007 [zł]

Udział

[%]


1

Zadania kontynuowane niekończone w 2007 r.

977 680 484

89,2%

2

Zadania kontynuowane kończone w 2007 r.

88 517 182

8,07%

3

Zadania rozpoczynane w 2007 r.

27 850 000

2,5%

4

Zakupy inwestycyjne

2 000 000

0,2%

Tabl. 22. Struktura nakładów na miejskie zadania inwestycyjne w Warszawie w 2007r.Lp

Wyszczególnienie

Nakłady [zł]

Udział [%]

Transport i łączność:

1 097 047 666

100%

w tym:

1

Lokalny transport zbiorowy

639 765 740

58,3%

2

Drogi publiczne krajowe

140 756 851

12,8%

3

Drogi publiczne wojewódzkie

147 267 685

13,4%

4

Drogi publiczne powiatowe

93 721 050

8,5%

5

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

74 536 340

6,8%

6

Pozostała działalność

1 000 000

0,1%

Inwestycje miejskie związane z lokalnym transportem zbiorowym stanowią 58,3% planowanych wydatków inwestycyjnych związanych z transportem i łącznością.

W roku 2007 do zadań o zaplanowanym najwyższym poziomie finansowania i największym zakresie rzeczowym zaliczyć należy przede wszystkim inwestycje związane z budową I linii Metra warszawskiego, tj. 430.863.460 zł, co stanowiło 67,3% środków przeznaczonych na lokalny transport. Największe inwestycje drogowe, tj. budowa węzła komunikacyjnego Młociny, budowa Trasy Siekierkowskiej, modernizacja Ronda Starzyńskiego, budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem, modernizacja Al. Jerozolimskich, budowę Trasy Mostu Północnego, przebudowa ulicy Poleczki, przebudowa wschodniej i zachodniej estakady bielańskiej, pochłonęły kolejne 410.089.206 zł.

Z inwestycji ogólnomiejskich związanych z systemem drogowym, najwięcej wydatków inwestycyjnych przeznaczono na drogi wojewódzkie – 13,4%. Największą inwestycją była kontynuacja budowy Trasy Siekierkowskiej, na którą przeznaczono 70 505 003 zł.

Wśród wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na układ drogowo – uliczny: • ok. 80,26% przeznaczono na modernizacje i rozbudowę ulic,

 • 14,23% na Zintegrowany System Zarządzania Ruchem,

 • 1,94% na budowę ekranów dźwiękoszczelnych,

 • 1,69% modernizacje przejść dla pieszych,

 • 0,84% na ścieżki rowerowe,

 • 0,77% na budowę sygnalizacji świetlnych,

 • 0,89% na pozostałe.

Zestawienie miejskich zadań inwestycyjnych m.st. Warszawy w dziedzinie transportu i łączności planowanych na rok 2007 przedstawiono w Tabl. 23.

Tabl. 23. Zestawienie zadań inwestycyjnych przeznaczonych na transport i łączność w Warszawie w 2007 r.Lp.

Nazwa inwestycji

Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję

Terminy rozpoczęcia - zakończenia

Planowane wydatki na

2007 r.
Transport i łączność

1 097 047 666


Lokalny transport zbiorowy

639 765 740

zadania kontynuowane kończone w 2007 r.

14 576 000

1


Inwestycje modernizacyjne I linii metra

46 000 225

1997 - 2007

5 500 000

2

Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride)

33 573 455

2004 - 2007

9 076 000

zadania kontynuowane niekończone w 2007 r. 

615 939 740

3

Budowa I linii metra, w tym:

3 447 007 000

1983 - 2008

430 863 460

a. odcinek do stacji A19 "Marymont"

2 690 225 400

1983 - 2008

17 272 870

b. odcinek od szlaku B20 do stacji A23 wraz z torami odstawczymi

756 781 600

2004 - 2008

413 590 590

4

Projekt i budowa II linii metra wraz z zakupem taboru, w tym:

11 040 000 000

2002 - 2013

48 188 000

odcinek centralny: projekt i budowa odcinka od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Dworzec Wileński wraz z zakupem taboru

2 860 000 000

2002 - 2013

23 188 000

odcinek zachodni: projekt i budowa odcinka od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Chrzanów oraz stacji techniczno - postojowej wraz z zakupem taboru

2 900 000 000

2007 - 2013

5 000 000

odcinek wschodni-północny IIA: projekt i budowa odcinka od stacji Dworzec Wileński do stacji Rembielińska wraz z zakupem taboru

1 740 000 000

2007 - 2013

10 000 000

odcinek wschodni południowy IIB: projekt i budowa odcinka od stacji Stadion do stacji Wilga wraz z zakupem taboru

3 540 000 000

2007 - 2013

10 000 000

5

Budowa pętli autobusowej "Włościańska"

5 000 000

2005 - 2008

2 000 000

6

Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) – II etap

52 000 000

2006 - 2009

12 300 000

7

Budowa węzła komunikacyjnego "MŁOCINY"

169 403 000

2004 - 2008

99 670 280

Lp.

Nazwa inwestycji

Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję

Terminy rozpoczęcia - zakończenia

Planowane wydatki na

2007 r.8

Budowa przejścia podziemnego pomiędzy stacją metra A17 "Dworzec Gdański" i stacją PKP Warszawa - Gdańska - prace przygotowawcze

10 753 881

2004 - 2008

2 794 000

9

Budowa przejścia podziemnego w rejonie skrzyżowania Al. Solidarności i ul. Andersa - II etap - prace przygotowawcze

2 707 000

2005 - 2008

24 000

10

Budowa Głowicy Zachodniej na Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty

50 928 000

2006 - 2008

20 000 000

11

Rozbudowa systemów i infrastruktury teleinformatycznej

540 000

2006 - 2009

100 000

zadania rozpoczynane w 2007 r. 

8 750 000

12

Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru

39 300 000

2007 - 2010

8 750 000

zakupy inwestycyjne 

500 000

13

Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego

500 000

2007 - 2007

500 000


Drogi publiczne krajowe

140 756 851

zadania kontynuowane kończone w 2007 r.

4 100 000

14

Budowa kładki dla pieszych nad Trasą Toruńską na wysokości ul. Św.Wincentego

4 533 000

2004 - 2007

4 100 000

zadania kontynuowane niekończone w 2007 r.

136 656 851

15

Modernizacja Al.Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska, w tym:

327 847 000

2001 - 2010

43 392 351

b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa

187 823 000

2001 - 2010

10 000 000

c. zadanie IV a - odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich do wiaduktu nad torami PKP

57 212 000

2004 - 2007

1 592 351

d. zadanie IV b - odc. od wiaduktu nad torami PKP do ul. Łopuszańskiej

82 812 000

2004 - 2008

31 800 000

16

Przebudowa ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do ul. Mehoffera - prace przygotowawcze, w tym:

1 710 000

2005 - 2008

687 500

a. modernizacja wiaduktu i mostu nad Kanałem Żerańskim w ciągu ul. Modlińskiej

710 000

2005 - 2007

557 500

b. odcinek do ul. Mehoffera

1 000 000

2006 - 2008

130 000

17

Przebudowa wschodniej i zachodniej estakady Bielańskiej

110 000 000

2004 - 2008

45 500 000

18

Budowa Trasy NS na odc. od węzła Marynarska do węzła z Trasą AK

1 240 000 000

2005 - 2013

7 000 000

19

Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. ul. Aluzyjna - granica miasta

36 500 000

2004 - 2008

25 177 000

20

Przebudowa ul.Marynarskiej na odc. ul.Taśmowa - ul.Rzymowskiego

46 000 000

2005 - 2008

3 000 000

21

Południowy odcinek Obwodnicy Miejskiej na odc. Al.Jerozolimskie - Łopuszańska od węzła Witosa - Czerniakowska - Trasa Siekierkowska

5 158 264

2002 - 2008

300 000

Lp.

Nazwa inwestycji

Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję

Terminy rozpoczęcia - zakończenia

Planowane wydatki na

2007 r.22

Budowa kładki dla pieszych nad ul.Pułkową w rejonie ul.Farysa

4 850 000

2005 - 2008

300 000

23

Budowa kładki dla pieszych nad ul.Kolejową (ul.Pułkową) na granicy miasta - prace przygotowawcze

1 350 000

2005 - 2008

300 000

24

Przebudowa wiaduktów Trasy Toruńskiej nad ul. Modlińską i nad terenami PKP oraz FSO

31 000 000

2006 - 2008

11 000 000


Drogi publiczne wojewódzkie

147 267 685

zadania kontynuowane kończone w 2007 r.

29 897 682

25

Modernizacja Ronda Starzyńskiego

93 156 101

2001 - 2007

18 805 682

26

Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ul.Wał Miedzeszyński na odc. ul.Wersalska - Most Poniatowskiego

10 345 154

2004 - 2007

8 330 000

27

Usprawnienia ruchu w rejonie Ronda "Radosława"

2 600 000

2005 - 2007

2 562 000

28

Wiadukt w ciągu ul. Towarowej - prace przygotowawcze

130 000

2006 - 2007

100 000

29

Przebudowa układu komunikacyjnego Pl. Zawiszy - prace przygotowawcze

105 000

2006 - 2007

100 000

zadania kontynuowane niekończone w 2007 r.

111 570 003

30

Budowa Trasy Siekierkowskiej, w tym:

1 485 000 000

1995 - 2010

70 505 003

a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej

1 271 000 000

1995 - 2010

8 271 000

b. odcinek IIB od węzła Bora Komorowskiego do ul.Płowieckiej

214 000 000

2004 - 2007

62 234 003

31

Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta

260 000 000

2004 - 2013

500 000

32

Modernizacja ul.Górczewskiej na odc. ul. Młynarska - granica miasta

128 000 000

1999 - 2009

5 000 000

33

Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ul. Wał Miedzeszyński na odc. ul. Fieldorfa - do planowanej Trasy Tysiąclecia

2 492 000

2004 - 2008

500 000

34

Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:

593 000 000

2002 - 2010

31 800 000

zadanie 1 - etap I - od węzła z ul.Pułkową do węzła z ul.Modlińską - etap I

543 000 000

2002 - 2010

26 800 000

zadanie 1 - etap II - od węzła z ul.Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"

50 000 000

2007 - 2009

5 000 000

35

Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do połączenia z Dzielnicą Targówek - etap I

291 000 000

2005 - 2011

3 265 000

zadania rozpoczynane w 2007 r.

5 800 000

36

Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską

138 947 000

2007 - 2010

1 500 000

37

Przebudowa Wału Miedzeszyńskiego na odc. od skrzyżowania z ul. Trakt Lubelski do granic miasta

80 000 000

2007 - 2012

200 000

38

Modernizacja ul. Łodygowej na odc. ul Radzymińska - granica miasta

20 400 000

2007 - 2009

400 000

Lp.

Nazwa inwestycji

Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję

Terminy rozpoczęcia - zakończenia

Planowane wydatki na

2007 r.39

Przebudowa skrzyżowania ulic Okopowa - Al.Solidarności - prace przygotowawcze

200 000

2007 - 2007

200 000

40

Przebudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa

7 000 000

2007 - 2008

3 500 000


Drogi publiczne powiatowE

93 721 050

zadania kontynuowane kończone w 2007 r.

39 821 050

41

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Patriotów (jezdnia wschodnia) i Izbickiej

1 500 000

2005 - 2007

1 358 400

42

Przebudowa ul. Powstańców Śląskich na odc. ul. Połczyńska - ul. Sternicza

2 350 000

2005 - 2007

2 270 000

43

Przebudowa ul. Poleczki na odc. ul. Puławska - ul. Osmańska

43 000 000

2004 - 2007

36 002 000

44

Budowa ciągu ulic Beethovena - Noworacławicka - prace przygotowawcze

51 903

2005 - 2007

40 000

45

Przebudowa skrzyżowania ulic Olbrachta - Redutowa

2 323 100

2005 - 2007

150 650

zadania kontynuowane niekończone w 2007 r.

41 800 000

46

Budowa ciągu ulic Zabraniecka, Strażacka na odc. ZUSOK - Cyrulików - etap I

10 000 000

1996 - 2008

2 400 000

47

Przebudowa ul. Patriotów na odc. Wawer - Falenica wraz z budową odcinka chodnika w ul.Przewodowej na odc. Patriotów - Nadarzyńska

9 018 000

2004 - 2008

1 700 000

48

Przebudowa ul. Bora Komorowskiego na odc. od Trasy Siekierkowskiej do ul. Fieldorfa

14 999 779

2004 2008

13 000 000

49

Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej

30 600 000

2006 - 2009

1 000 000

50

Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej Ł-33, Ł-34, Ł-36, Ł38

27 600 000

2005 - 2008

5 000 000

51

Budowa ciągu ulic ZUSOK - Radzymińska (Nowozabraniecka - Noworzeczna)

42 351 864

1997 - 2008

500 000

52

Budowa ul.Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki

136 754 000

2000 - 2009

1 000 000

53

Budowa ciągu ulic 17-go Stycznia - Cybernetyki

108 000 000

2002 - 2010

1 100 000

54

Przebudowa ul. Andersa wraz z budową nowych wiaduktów nad torami PKP i ulicą Słomińskiego etap I - wiadukt

28 182 000

2002 - 2008

500 000

55

Budowa drugiej jezdni Al.Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - ul. Dolina Służewiecka

16 500 000

2003 - 2008

2 000 000

56

Budowa Al.Rzeczypospolitej od Al.Wilanowskiej do ul.Płaskowickiej - bis


32 500 000

2005 - 2009

5 000 000

57

Przebudowa ul. Trakt Lubelski


30 500 000

2005 - 2010

1 350 000

58

Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Trasy AK do Al.Jerozolimskich


550 000 000

2005 - 2010

5 000 000

Lp.

Nazwa inwestycji

Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję

Terminy rozpoczęcia - zakończenia

Planowane wydatki na

2007 r.59

Przebudowa ciągu ul. Żegańskiej i ul. Zwolińskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul.Mrówczej z przeprowadzeniem ruchu kołowego i pieszego bezkolizyjnie z dwiema jezdniami ul.Patriotów - prace przygotowawcze

2 050 000

2005 - 2008

300 000

60

Przebudowa ulic Włościańskiej, Kłodawskiej oraz budowa skrzyżowania ulic Włościańska - Słowackiego

4 100 000

2006 - 2008

1 950 000

zadania rozpoczynane w 2007 r.

12 100 000

61

Przebudowa ul.Francuskiej i ul. Paryskiej - dokumentacja

500 000

2007 - 2007

500 000

62

Przebudowa ul. Kocjana na odc. ul. Lazurowa - ul. Bolimowska

15 000 000

2007 - 2008

6 000 000

63

Budowa ul. Płaskowickiej na odc. ul. Sobieskiego-Bis - ul. Przyczółkowej

35 000 000

2007 - 2009

100 000

64

Budowa ul. Czerniakowskiej - bis

140 000 000

2007 - 2010

2 000 000

65

Budowa trasy "Krasińskiego" na odcinku Plac Wilsona - ul. Budowlana wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym

360 000 000

2007 - 2010

1 700 000

66

Przedłużenie ul. Krasińskiego - prace przygotowawcze

200 000

2007 - 2007

200 000

67

Przebudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chełmżyńska

31 540 000

2007 - 2009

600 000

68

Przebudowa ul. Bartyckiej (odcinek od ul. Czerniakowskiej na długości ok. 1 km)

10 000 000

2007 - 2009

1 000 000


Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

74 536 340

zadania kontynuowane kończone w 2007 r.

122 450

69

Budowa Traktu Nadwiślańskiego - prace przygotowawcze

400 000

2005 - 2007

122 450

zadania kontynuowane niekończone w 2007 r.

71 713 890

70

Zintegrowany system zarządzania ruchem - etap I

80 626 000

2004 - 2008

64 413 890

71

Budowa ścieżek rowerowych

15 047 000

2005 - 2010

3 800 000

72

Budowa sygnalizacji świetlnych

15 840 401

2004 - 2008

3 500 000

zadania rozpoczynane w 2007 r.

1 200 000

73

Budowa ul.Tysiąclecia klasy zbiorczej na odcinku od węzła Żaba do ul. Grochowskiej

150 000 000

2007 - 2011

500 000

74

Wykonanie połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą i zapewnieniem miejsc postojowych przy Wisłostradzie

3 000 000

2007 - 2009

200 000

75

Zintegrowany system zarządzania ruchem - etap II

80 000 000

2007 - 2011

500 000

zakupy inwestycyjne

1 500 000

76

Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich

1 500 000

2007 - 2007

1 500 000

Pozostała działalność

1 000 000

zakupy inwestycyjne

1 000 000

77

Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg

1 000 000

2007 - 2007

1 000 000

Dodatkowo środki finansowe na funkcjonowanie i rozwój systemu transportowego wydatkowane są przez spółki (Tramwaje Warszawskiej Sp. z o.o., SKM Sp. z o.o oraz MZA Sp. z o. o) będące w 100% własnością miasta. Zestawienie środków finansowych wydatkowanych w roku 2005 przedstawiono poniżej (tabl. 24).

Tabl. 24. Zestawienie środków finansowych wydatkowanych przez spółki miejskie na funkcjonowanie systemu transportowego w roku 2007*Jednostka

Środki przeznaczone na nowe inwestycje infrastrukturalne

Środki przeznaczone na modernizacje i remonty w tym taboru

Środki przeznaczone na zakup taboru

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o

--------------------

257 886 646,66 zł

w tym taboru:

93 818 128,89 zł


92 015 414,40 zł

Metro Sp. z .o.

--------------------

8 323 102,62 zł

w tym taboru:

2 468 959,75 zł


60 624 450,87 zł

SKM Sp z o.o

--------------------

-----------------------

15 436 000 zł

MZA Sp. z o.o

--------------------

14 281 522 zł

w tym taboru:

  13 130 256 zł


30 909 650 zł

* zestawienie obejmuje główne elementy


2.6.15Silne i słabe strony systemu transportowego

Wyniki analiz przedstawionych w diagnozie systemu transportowego miasta stanowiły podstawę końcowej oceny stanu i perspektyw rozwojowych według schematu SWOT (Silne i słabe punkty systemu, szanse rozwojowe i zagrożenia).SILNE STRONY:

 1. Uchwalona i realizowania od 1995 roku polityka transportowa dla Warszawy wg zasady zrównoważonego rozwoju systemu transportowego.

 2. Dobrze rozwinięta sieć wewnątrzmiejskiego transportu zbiorowego w Warszawie (metro, tramwaj, autobus) o następujących zaletach:

  • duża gęstość sieci; w promieniu 500 m od najbliższego przystanku mieszka 98% populacji;

  • rozwinięta sieć komunikacji szynowej (bogata sieć tras tramwajowych z dużym udziałem torowisk wydzielonych z jezdni, oraz rozwijane metro); w promieniu 500m od najbliższego przystanku transportu szynowego mieszka 53 % mieszkańców Warszawy, a uwzględniając przystanki kolejowe 56 % mieszkańców.

 3. Znaczący udział transportu zbiorowego w obsłudze podróży wewnątrz miasta.

 4. Realizowany program działań modernizacyjnych w zakresie komunikacji tramwajowej (Al. Jerozolimskie, planowane Trasa WZ, Al. Jana Pawła II, al. Solidarności).

 5. Rozdzielone funkcje zarządzającego transportem zbiorowym od funkcji przewoźników.

 6. Rozwinięty węzeł kolejowy obsługujący aglomerację:

 • 7 linii promienistych obsługujących korytarze zabudowy w strefie podmiejskiej,

 • czterotorowa kolejowa linia średnicowa przechodząca przez centrum miasta w tunelu,

 • dwa mosty kolejowe przez Wisłę z rezerwami przepustowości.

 1. Czytelność układu drogowego – prostokątny w strefie śródmiejskiej i promienisty poza tym obszarem. W ostatnim czasie zrealizowano dwa mosty, które pozwoliły na poprawienie warunków ruchu przez Wisłę.

 2. Występowanie szerokich pasów komunikacyjnych w istniejącej zabudowie, w tym jeśli chodzi o główne arterie śródmiejskie.

 3. Rezerwy terenu pod rozbudowę infrastruktury drogowo- ulicznej.

 4. Bliskie sąsiedztwo portu lotniczego obsługującego aglomerację.

 5. System płatnego parkowania w centralnym obszarze miasta.

 6. Rozwijana sieć dróg rowerowych.

 7. Widoczny postęp w dostosowywaniu infrastruktury drogowej i transportu zbiorowego do potrzeb osób niepełnosprawnych (niskopodłogowy tabor, modernizacje przystanków tramwajowych, sygnalizacje świetlne).

SŁABE STRONY:

 1. Ograniczony zakres realizacji uchwalonej polityki transportowej.

 2. Niski standard usług transportu zbiorowego zwłaszcza w wyniku stosowanych norm napełnienia pojazdów (6, a nawet 8 pas./m2 powierzchni do stania), częstotliwości kursowania (np. w okresach międzyszczytowych) oraz jakości taboru (tramwajowego i autobusowego).

 3. Brak instytucji zarządzającej i koordynującej transport zbiorowy na poziomie aglomeracji.

 4. Niewystarczający udział gmin w kosztach utrzymania autobusowych linii podmiejskich na terenie gmin sąsiadujących z Warszawą.

 5. Brak obsługi komunikacją szynową rozwijających się dzielnic mieszkaniowych (np. Tarchomin, Wilanów).

 6. Brak sprawnych węzłów przesiadkowych pomiędzy różnymi środkami transportu.

 7. Niedostateczne uprzywilejowanie transportu zbiorowego (tramwaj, autobus) w centralnym obszarze miasta i w korytarzach dojazdowych do centrum.

 8. Niedostateczny rozwój infrastruktury dla ruchu rowerowego, szczególnie w Śródmieściu oraz na dojazdach do węzłów transportu zbiorowego (stacje i przystanki).

 9. Zły stan techniczny infrastruktury sieci kolejowej i niska jakość usług oraz mała atrakcyjność kolei podmiejskich.

 10. Niewystarczająca współpraca z prywatnymi przewoźnikami podmiejskimi zapewniającymi powiązania strefy podstołecznej z Warszawą bez obciążania budżetu i miasta i gmin podstołecznych.

 11. Długoletnie zaległości w utrzymaniu infrastruktury drogowej, powodujące alarmująco zły stan części dróg i wiaduktów.

 12. Kształt systemu drogowego Warszawy zorientowanego głównie na obsługę dojazdów do centrum miasta; zaległości w realizacji planów budowy połączeń obwodowych; w konsekwencji znaczna część ruchu tranzytowego oraz podróży międzydzielnicowych dokonywana jest w korytarzach prowadzących do centrum; niska jakość powiązań między centrami dzielnic.

 13. Niewystarczająca hierarchizacja istniejącej obecnie sieci drogowej; wiele dróg spełnia jednocześnie funkcję dróg lokalnych, podmiejskich i dróg obsługujących ruch o dalekim zasięgu.

 14. Niedostateczna liczba przepraw mostowych przez Wisłę.

 15. Brak kontroli dostępu do ciągów ulicznych wyższych klas – występują kolizje i konflikty wywoływane wspólnym wykorzystywaniem przekroju drogowego przez różnych uczestników ruchu (piesi, rowerzyści, samochody osobowe i ciężarowe).

 16. Brak nowoczesnego systemu zarządzania i sterowania ruchem.

 17. Niski poziom bezpieczeństwa ruchu na drogach, powodowany, między innymi: brakiem hierarchizacji układu drogowego (ruch mieszany),

 • niską pozycją BRD na liście priorytetów,

 • małą skutecznością systemu egzekwowania przepisów ruchu drogowego, w tym zwłaszcza dot. prędkości i pierwszeństwa na przejściach dla pieszych.

 1. Niespójny system dróg rowerowych; brak parkingów dla rowerów.

 2. Brak karty pasażera, określającej prawa pasażera w systemie transportu zbiorowego.

 3. Żywiołowy rozwój centrów logistycznych transportu drogowego; brak nowoczesnych multimodalnych centrów logistycznych kolejowo-drogowych.

 4. Ograniczone możliwości rozwojowe lotniska im. F. Chopina i jego uciążliwość dla terenów otaczającej zabudowy mieszkaniowej.

 5. Zbyt mała liczba bezkolizyjnych przekroczeń linii kolejowych, w tym o znaczeniu lokalnym.

 6. Słabo rozwinięty system Parkuj i Jedź.

 7. Słabe egzekwowanie przepisów dotyczących parkowania.


2.6.16Szanse i zagrożenia dla rozwoju systemu transportowego


SZANSE:

 1. Jednoosobowe (Prezydenta Warszawy) prawo do decydowania o kierunkach inwestowania oraz odpowiedzialność za planowanie przestrzenne i decyzje administracyjne dotyczące warunków zabudowy i pozwoleń na budowę; daje to możliwość skoordynowanej realizacji polityki przestrzennej, w tym transportowej.

 2. Uchwalenie w roku 2006 przez Radę Miasta „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy”.

 3. Możliwość współfinansowania projektów transportowych ze środków UE.

 4. Decyzja o przyznaniu Warszawie współorganizowania finałów piłkarskich mistrzostw Europy Euro 2012.

 5. Rozwój gospodarczy Warszawy i Mazowsza, jako najbogatszego regionu Polski.

 6. Dobra kondycja finansowa miasta, umożliwiająca wzrost nakładów na rozwój transportu oraz możliwość uzyskania środków unijnych na rozwój systemu transportowego.

 7. Zintegrowanie (w 2006 roku) zarządzania transportem indywidualnym i zbiorowym w ramach jednej jednostki miejskiej: Biuro Drogownictwa i Komunikacji.

 8. Utrzymywanie się wysokiej liczby użytkowników transportu zbiorowego.

 9. Występujące rezerwy przepustowości i prędkości w systemie komunikacji tramwajowej.

 10. Społeczne przyzwolenie dla wprowadzania priorytetów dla transportu zbiorowego.

 11. Utrzymujące się zainteresowanie opinii publicznej usprawnieniem i rozwojem transportu, zwłaszcza w związku z postępującym zatłoczeniem dróg, niedostateczną jakością transportu publicznego oraz rosnącą uciążliwością transportu samochodowego dla środowiska cywilizacyjnego (mieszkańców).

 12. Rezerwy przepustowości ulic możliwe do wykorzystania poprzez usprawnienie organizacji ruchu i wprowadzanie efektywnych systemów zarządzania ruchem z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

 13. Porozumienie z gminami sąsiadującymi z Warszawą o realizację transportu zbiorowego (autobusowego) w tych gminach przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.

 14. Podjęcie współpracy z Urzędem Marszałkowskim woj. Mazowieckiego w ramach porozumienia, dotyczącego organizowania transportu w obszarze aglomeracji i sposobu lepszego wykorzystania sieci kolejowej do obsługi miasta i połączeń podmiejskich.

 15. Podpisanie porozumień z Ministerstwem Infrastruktury dotyczących kierunków rozwoju układu krajowych dróg ekspresowych w Warszawie oraz zasad obsługi lotniska.

 16. Rosnący potencjał prywatnych przewoźników w transporcie zbiorowym.

 17. Rosnące zainteresowanie mieszkańców miasta korzystaniem z rowerów, w tym także w dojazdach do szkoły i pracy.

ZAGROŻENIA:

 1. Luki prawne – brak jednolitej ustawy o transporcie publicznym i ustawy o tworzeniu związków metropolitarnych – ograniczające możliwość sprawnego zarządzania transportem publicznym w skali aglomeracji i zarządzania drogami.

 2. Wydłużanie się procesu inwestycyjnego wynikające z przedłużających się procedur prawnych i długotrwałego procesu pozyskiwania decyzji administracyjnych (decyzje lokalizacyjne, środowiskowe, pozwolenia na budowę).

 3. Wysokie koszty realizacji infrastruktury transportowej wynikające z ogólnego wzrostu poziomu inwestycji w skali kraju.

 4. Rozpraszanie zabudowy i dezintegracja przestrzenna miasta i aglomeracji - wzrost zapotrzebowania na transport.

 5. Wzrost motoryzacji i tendencja do użytkowania samochodów do podróży wewnątrzmiejskich; konsekwencją jest rosnące zatłoczenie dróg w Warszawie w godzinach szczytu w centralnym obszarze miasta i na niektórych drogach dojazdowych oraz wzrost negatywnych oddziaływań na środowisko.

 6. Oczekiwania społeczne, że rozwiązywanie trudności komunikacyjnych można osiągnąć przede wszystkim poprzez rozbudowę układu drogowo-ulicznego i parkingów (w tym w strefie śródmiejskiej) oraz metra.

 7. Częste zmiany długoterminowych planów modernizacji i rozwoju systemu transportowego i niewystarczające realizowanie uchwalonej polityki transportowej, odsuwające ich realizację.

 8. Brak zatwierdzonych aktualnych dokumentów planistycznych na szczeblu lokalnym (plany miejscowe) jednoznacznie przesądzających koncepcje rozwoju przestrzennego i systemu transportowego.

 9. Podejmowanie decyzji dotyczących priorytetów inwestycyjnych bez kompleksowej analizy porównawczej społeczno-ekonomicznej efektywności konkurujących przedsięwzięć inwestycyjnych i modernizacyjnych.

 10. Niestabilność źródeł finansowania projektów (brak możliwości długoterminowego przesądzenia źródeł finansowania w tym jeśli chodzi o środki UE).

 11. Skoncentrowanie uwagi na wybranych inwestycjach infrastrukturalnych (metro, mosty i inne arterie drogowe) absorbujących środki finansowe, przy jednoczesnym ograniczeniu działań w zakresie utrzymania, bieżącego istniejącej infrastruktury. Może to grozić dalszym pogarszaniem się stanu technicznego dróg, mostów i infrastruktury tramwajowej.

 12. Niepowodzenia w zahamowaniu i odwróceniu procesu degradacji kolei mogące prowadzić do spadku wykorzystania kolei podmiejskich i dalszego wzrostu użytkowania samochodów osobowych do dojazdów ze strefy podmiejskiej, szczególnie w dojazdach do centrum Warszawy.

 13. Brak zdecydowanych działań w zakresie polityki parkingowej, w tym rozszerzania strefy płatnego parkowania oraz stosowania normatywów parkingowych w planach zagospodarowania przestrzennego.

 14. Trudności we współpracy administracji rządowej i samorządowej różnych szczebli; w szczególności dotyczy to transportu zbiorowego, a zwłaszcza jego finansowania.

 15. Protesty różnych środowisk przeciwko praktycznie wszystkim inwestycjom drogowym, powodujące odstąpienie władz od realizacji planowanych od lat projektów. Słabości systemu komunikowania się ze społeczeństwem.

 16. Brak akceptacji społecznej dla zmian w układzie linii (nowa marszrutyzacja) np. w wyniku niewłaściwie przeprowadzonej kampanii informacyjnej

 17. Wadliwe przepisy projektowania m.in. „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, którego przepisy utrudniają, lub nawet uniemożliwiają wprowadzanie priorytetu dla transportu zbiorowego, rozwiązań dla ruchu rowerowego i przekształcania przestrzeni publicznej ulic.

 18. Problemy rynku pracy, m.in. ryzyko braku odpowiedniej liczby kierowców i motorniczych co może stanowić barierę rozwoju firm przewozowych i podnosić cenę świadczonych usług.

Pobieranie 1.89 Mb.

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   27
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna