Załącznik nr 1 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego warszawy do 2015 roku I na lata kolejne w tym: zrównoważony plan rozwoju transportu publicznego warszawyPobieranie 1.89 Mb.
Strona27/27
Data27.04.2016
Rozmiar1.89 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

6WSKAŹNIKI REALIZACJI STRATEGII

Sposób realizacji Strategii i uzyskiwane rezultaty mogą być kontrolowane poprzez wskaźników realizacji Strategii z rozróżnieniem wskaźników produktu i wskaźników rezultatu. Łącznie można zdefiniować aż 37 wskaźników produktu wynikającego z realizacji Strategii i 66 wskaźników osiągniętych rezultatów. Część ze wskaźników jest jednak trudna do zidentyfikowania albo ich ustalenie jest pracochłonne ze względu na stopień skomplikowania systemu transportowego. Co więcej szereg wskaźników jest podatnych na zmiany wynikające z sytuacji trudnych do przewidzenia np. w zakresie rozwoju gospodarczego w wymiarze ponad lokalnym.


W związku z powyższym poniżej zaproponowano listę wskaźników ograniczoną do najważniejszych, najpełniej opisujących zmiany zachodzące w systemie transportowym i możliwych do oszacowania, z zaangażowaniem ograniczonych środków transportowych.
Łącznie zaproponowano 29 wskaźników produktu, w tym:

 • 16 w odniesieniu do rozwoju transportu zbiorowego,

 • 2 w odniesieniu do parkowania,

 • 1 w odniesieniu do ruchu rowerowego,

 • 1 w odniesieniu do organizacji i sterowania ruchem,

 • 4 w odniesieniu do systemu drogowego,

 • 5 w odniesieniu do ruchu pieszego.

oraz 32 wskaźniki rezultatu w tym; • 16 w odniesieniu do rozwoju transportu zbiorowego,

 • 3 w odniesieniu do parkowania,

 • 1 w odniesieniu do ruchu rowerowego,

 • 2 w odniesieniu do organizacji i sterowania ruchem,

 • 8 w odniesieniu do systemu drogowego,

 • 2 w odniesieniu do ruchu pieszego.

Wskaźniki produktu:


l.p.

Wskaźnik

Miara
Transport zbiorowy
1

Liczba nowych przepraw mostowych przez Wisłę obsługiwanych transportem zbiorowym (autobus, tramwaj, metro, kolej).

sztuk

2

Liczba nowych przepraw mostowych przez Wisłę obsługiwanych transportem szynowym (tramwaj, metro, kolej).

sztuk

3

Liczba nowych przepraw mostowych przez Wisłę obsługiwanych komunikacją tramwajową.

sztuk

4

Długość nowych odcinków metra.

km

5

Długość nowych tras tramwajowych.

km

6

Liczba nowych stacji metra.

sztuk

7

Liczba nowych przystanków tramwajowych.

sztuk

8

Liczba nowych wspólnych przystanków tramwajowo-autobusowych.

sztuk

9

Liczba nowych przystanków objętych systemem dynamicznej informacji pasażerskiej.

sztuk

10

Liczba zmodernizowanych przystanków tramwajowych z uwzględnienie obsługi osób niepełnosprawnych.

sztuk

11

Liczba przystanków zmodernizowanych w celu poprawy dostępności dla pasażerów

sztuk

12

Długość nowych odcinków dróg z wydzielonymi pasami autobusowymi

km

13

Długość nowych odcinków pasów tramwajowo-autobusowych

km

14

Liczba nowych zintegrowanych węzłów przesiadkowych.

sztuk

15

Liczba nowych pociągów SKM.

sztuk

16

Liczba nowych przystanków kolejowych

sztuk
Parkowanie
17

Liczba nowych parkingów typu „Parkuj i jedź”

sztuk

18

Liczba nowych miejsc do parkowania w systemie „Parkuj i jedź”

sztuk
Ruch rowerowy
19

Długość nowych ścieżek rowerowych

km
Organizacja i sterowanie ruchem
20

Liczba nowych skrzyżowań objętych zintegrowanym systemem zarządzania ruchem

sztuk
System drogowy
21

Liczba nowych drogowych przepraw mostowych przez Wisłę.

sztuk

22

Długość nowych odcinków dróg klasy S.

km

23

Długość nowych odcinków dróg klasy GP.

km

24

Długość nowych odcinków dróg klasy G.

km
Ruch pieszych
25

Liczba nowych drogowych przepraw mostowych przez Wisłę.

sztuk

26

Liczba skrzyżowań pozbawionych przejść dla pieszych na poziomie jezdni, na których takie przejścia zostały przywrócone,

sztuk

27

Liczba wytyczonych nowych przejść dla pieszych,

sztuk

28

Liczba wybudowanych nowych azyli dla pieszych,

sztuk

29

Liczba wybudowanych nowych wyniesionych przejść dla pieszych

sztuk

Wskaźniki rezultatu:

l.p.

Wskaźnik

Miara
Transport zbiorowy
1

Liczba przepraw mostowych przez Wisłę obsługiwanych transportem zbiorowym (autobus, tramwaj, metro, kolej).

sztuk

2

Liczba przepraw mostowych przez Wisłę obsługiwanych transportem szynowym (tramwaj, metro, kolej).

sztuk

3

Liczba przepraw mostowych przez Wisłę obsługiwanych komunikacją tramwajową.

sztuk

4

Długość systemu metra.

km

5

Długość tras tramwajowych

km

6

Długość tras autobusowych

km

7

Liczba stacji metra.

sztuk

8

Liczba przystanków tramwajowych

sztuk

9

Liczba wspólnych przystanków tramwajowo-autobusowych.

sztuk

10

Liczba przystanków objętych systemem dynamicznej informacji pasażerskiej.

sztuk

11

Udział przystanków tramwajowych dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych.

%

12

Długość systemu torowisk tramwajowo-autobusowych

km

13

Długość systemu wydzielonych pasów autobusowych

km

14

Udział wydzielonych pasów autobusowych w całości sieci tras autobusowych

%

15

Udział tramwajów niskopodłogowych

%

16

Liczba zintegrowanych węzłów przesiadkowych.

sztuk
Parkowanie
17

Liczba parkingów typu „Parkuj i jedź”.

sztuk

18

Liczba parkingów typu „Bike & ride.

sztuk

19

Liczba miejsc parkingowych w systemie „Parkuj i jedź”

sztuk
Ruch rowerowy
20

Długość ścieżek rowerowych.

km
Organizacja i sterowanie ruchem
21

Liczba skrzyżowań objętych zintegrowanym systemem zarządzania ruchem.

sztuk

22

Liczba skrzyżowań z sygnalizacją świetlną przydzielającą priorytet środkom transportu publicznego

sztuk
System drogowy
23

Liczba drogowych przepraw mostowych przez Wisłę.

sztuk

24

Długość odcinków dróg klasy S.

km

25

Długość odcinków dróg klasy GP.

km

26

Długość odcinków dróg klasy G.

km

27

Długość odcinków dróg należących do systemu obwodnic miejskich (Śródmiejska, Miejska, Ekspresowa)

km

28

Liczba wypadków drogowych

sztuk

29

Zmniejszenie się liczby zabitych w wypadkach drogowych

osób

30

Zmniejszenie się liczby pieszych w liczbie zabitych

osób
Ruch pieszy
31

Średnia odległość między przejściami dla pieszych na ulicach danej kategorii i w danej strefie,

m

32

Maksymalna i średnia ekwiwalentna odległość między przystankami w wybranych węzłach przesiadkowych

m


Wykorzystane materiały:


 1. „Analiza i ocena funkcjonowania systemu komunikacji zbiorowej w Warszawie i aglomeracji warszawskiej”. FaberMaunsell Polska na zamówienie Biura Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy. Warszawa, grudzień 2005

 2. „Barometr Warszawski 2004-2005”

 3. Brzeziński A., Buttler I. Roszkowski M, Suchorzewski W. Diagnoza stanu systemu transportowego Warszawy. Biuro Naczelnego Architekta Miasta st. Warszawy. Lipiec 2004r.

 4. Materiały źródłowe udostępnione przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji m. st. Warszawy, w tym materiały PriceWaterhouseCoopers

 5. Materiały źródłowe udostępnione przez Biuro Naczelnego Architekta m. st. Warszawy

 6. Materiały źródłowe udostępnione przez Metro Warszawskie

 7. Materiały źródłowe udostępnione przez Tramwaje Warszawskie

 8. Materiały źródłowe udostępnione przez ZDM

 9. Materiały źródłowe udostępnione przez ZTM

 10. Polityka transportowa dla m. st. Warszawy. Warszawa 1995.

 11. Raport o stanie technicznym ulic Warszawy” - Instytut Badawczy Dróg i Mostów – wrzesień 2003

 12. Zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej. Biuro Strategii Rozwoju i Integracji Europejskiej Urzędu m.st. Warszawy: Warszawa, 30 czerwca 2004.

 13. Strategiczne kierunki rozwoju Warszawy w perspektywie 2020 r. BD Warszawa 2004.

 14. Wyniki Warszawskich Badań Ruchu 2005 i 1998 - raporty i baza danych. BPRW S.A, Warszawa listopad 2005.

 15. „Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku” przyjęta uchwałą nr LXII/1789/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 listopada 2005 roku.

 16. „Wieloletni program inwestycyjny Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2005 – 2009 – II edycja” - przyjęta uchwałą nr LXIV/1949/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 grudnia 2005 roku.

 17. „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego” przyjęte uchwałą nr LXXXII/2746/2006 Rady m.st. Warszawy - z dnia 10 października 2006 roku.Rys. 9. Układ drogowo-uliczny, klasyfikacja (źródło: SUIKZP m.st. Warszawy)

Rys. 10. Komunikacja zbiorowa (źródło: SUIKZP m.st. Warszawy)


Rys. 11. Strefy zróżnicowanych warunków obsługi komunikacyjnej i parkowania pojazdów (źródło: SUIKZP m.st. Warszawy)

Rys. 12. Podział na strefy z określonymi zasadami rozwiązań komunikacyjnych uwzględniających kryterium bezpieczeństwa ruchu drogowego
1 Kordon centrum Warszawy – 28 przekrojów pomiarowych (dwukierunkowych) ustalonych dla badania WBR 2005 na ciągach komunikacyjnych prowadzących do centrum Warszawy.

2 Granice Warszawy - 22 przekroje pomiarowe (dwukierunkowe) ustalone dla badania WBR 2005 na ciągach komunikacyjnych na granicy Warszawy.

3 „Studium wykonalności systemu centralnego zarządzania ruchem w Warszawie” Wykonawca: Instytut Dróg i Mostów PW przy współpracy Wydziału Transportu PW, BPRW i ekspertów niezależnych.

4 Oba programy zawierają przedsięwzięcia związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego

5 Zalecenia dotyczące kierunków polityki transportowej w miastach sformułowano, m.in., w Białej Księdze „Wspólna polityka transportowa do roku 2010 – czas na decyzje” (2001)Pobieranie 1.89 Mb.

1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna